Meningsløs elektrifisering av sokkelen. 🔥🔥


50 milliarder skal sløses bort på meningsløs elektrifisering av sokkelen.

Galskapen rundt «elektrifisering av sokkelen» skyter utrolig nok fart. Søndag annonserte en samlet norsk olje- og gassindustri nye klimamål for 2030 og 2050, som innebærer at 50 milliarder skal brukes på å gjøre norsk sokkel tilnærmet utslippsfri. Men siden gassen som brukes i gasskraftverkene på plattformene vil bli sendt til lands og brent der i stedet, blir utslippskuttene i praksis på temmelig nøyaktig – 0 – null. Hele «satsingen» er altså bare narrespill for publikum, men et lukrativt pengespill for Equinor.

Et rent symbolsk tiltak.

Det er Equinor, Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, LO, Fellesforbundet og Industri Energi som står bak den store nyheten. Det er allerede bestemt at vindkraft fra Hywind Tampen skal bidra til å delelektrifisere feltene Snorre og Gullfaks. I tillegg skal Gina Krog, Sleipner, Gudrun, Troll B, Oseberg feltsenter, Oseberg Sør og Haltenområdet etter planen elektrifiseres de kommende årene, til en astronomisk kostnad. Og det er helt unødvendig. Plattformene fungerer helt fint som de gjør

https://www.document.no/2020/01/06/50-milliarder-skal-sloses-bort-pa-meningslos-elektrifisering-av-sokkelen/
Redigert 21.01.2021 kl 08:28 Du må logge inn for å svare

Det Grønne «Bermudatriangelet» – en skjult maktstruktur


Norge 203040.no» er «næringslivets klimainitiativ» som ble opprettet i 2015. Det består av en uskjønn blanding av energiselskaper, kommersielle aktører og politiske særinteresser, og formålet er ifølge nettsidene «å identifisere nye forretningsmuligheter på veien mot lavutslippssamfunnet, og være en pådriver for å nå Norges klimamål innen 2030». Bare der begynner man å stusse: At næringslivet ønsker å finne nye forretningsmuligheter, er helt normalt, men at næringslivet skal være en pådriver for politiske målsettinger og grønne særinteresser? Er ikke det jobben til politikere, pressgrupper og organisasjoner? Hvorfor samarbeider norske næringsgiganter som taper penger på klimatiltak med energigiganter som tjener penger på klimatiltak? Og hvorfor lar de seg styre av en privat, statsfinansiert miljøorganisasjon? Må jeg få presentere «Det Grønne Bermudatriangelet», en skjult maktstruktur uten like.

Redaksjonen får stadig spørsmål om hvordan det kan ha seg at regjeringen og næringslivet turer frem med enormt kostbar klimapolitikk som en bulldoser når enhver som gidder å grave i fakta, fort ser at «det grønne skiftet» er en politisk konstruksjon uten rot i virkelige tall, og at vindmøller i realiteten ødelegger energiforsyningen og prisene. Ti års forsøk med bygging av vindmøller i Tyskland, Sveits, Sverige og Australia gir nøyaktig samme konklusjon: Det er dyrt, dumt, ødeleggende for kraftforsyningen, en katastrofe for dem som er avhengige av jevn strømtilførsel og lave og stabile strømpriser, og sist, men ikke mist: Vindmøller har absolutt ingen klimaeffekt.

https://www.document.no/2019/02/07/det-gronne-bermudatriangelet-en-skjult-maktstruktur/
Redigert 21.01.2021 kl 08:28 Du må logge inn for å svare
FRONT
06.01.2020 kl 19:27 5080

Alt for å holde Charlie fornøyd.
Forøvrig penger som kunne vært brukt på sykehus, eldreomsorg etc.
Redigert 21.01.2021 kl 08:28 Du må logge inn for å svare
Oskar2
06.01.2020 kl 19:44 5053

-og når tempen ikke har steget med tiltenkte 2 grader for perioden (fremdeles uendret) har Norge reddet kloden tilbake, så får vi se om havet er uendret og "reddet, kanskje Erna blir klima Moderen for et grønt skifte som ikke kom lengre enn til forfall av vår velferd .Kanskje vi (noen) trenger psykiatrisk pleie?
Redigert 21.01.2021 kl 08:28 Du må logge inn for å svare

Måtte da være bedre å investere pengene direkte i fornybar energi både samfunnsøkonomisk og miljømesig.
Redigert 21.01.2021 kl 08:28 Du må logge inn for å svare

Den totale Galskap.. Ingen grunn til å tro at 2019 var bedre.......

98 prosent av strømmen som produseres i Norge, stammer fra fornybare kilder. Likevel viser NVEs varedeklarasjon for 2017 at kun 16 prosent av strømmen vi forbrukte, var ren.

57 prosent av kraften norske husholdninger, bedrifter og etater forbrukte i 2017 uten å ha kjøpt såkalt opprinnelsesgaranti, stammet fra fossile varmekraftverk.
27 prosent kom fra kjernekraft.
Bare 16 prosent av strømmen det ikke var kjøpt garanti for, skal ifølge den såkalte nasjonale varedeklarasjonen til Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, ha vært fornybar

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2018/06/28/195410782/mesteparten-av-strommen-norge-forbrukte-i-2017-var-fossil-eller-atomkraft
Redigert 21.01.2021 kl 08:28 Du må logge inn for å svare

Effekten av elektrisifisering blir vel ikke null, den blir negativ.
De 50 milliardene brukes til å lage produkter som trengs og dette medfører utslipp i tillegg til utslippene når gassen fraktes til land og gasskraftverket.
Men det er klart når klima er religion så må man handle derettter
Redigert 21.01.2021 kl 08:28 Du må logge inn for å svare
rockpus
06.01.2020 kl 21:51 4925

Nå skal vi altså ofre norsk natur til vindmølleparker for å holde liv i oljeindustrien? Litt av et klimaregnskap..
Redigert 21.01.2021 kl 08:28 Du må logge inn for å svare

En må jo stille spørsmål når offshoresektoren ikke er selvforsynt med energi. Men må inn i vestlandsfjordene å stjele vannkraften våre forfedre bygget opp til oss.

Redigert 21.01.2021 kl 08:28 Du må logge inn for å svare

En nasjon av løver, ledet av esler. Om et slikt glupt folk med staten sin hadde fått muligheten og styrt/regjert over ørken i Sahara, da Ville slike tullinger og dårer sluppet opp for sand, nettopp på grunn av staten sin. Her må man betale maks for det hva vi som folk har fått gratis. (Nedbør demning-satt og omgjort til energi.) Bensin raffinert av egne råvarer, betaler vi mest for av alle i hele verden, omregnet i vår egen skrotvaluta. Nordmenn? Idiot de lux.
Redigert 21.01.2021 kl 08:28 Du må logge inn for å svare
Mulla3
06.01.2020 kl 22:54 4831

Jeg for min del ser at Equinor sløser bort 20 Mrd. for å pisse en hodeløs klimaorganisasjon opp etter ryggen. Disse Mrd kunne vi brukt til å gi de som sliter en bedre hverdag.

Jeg legger merke til at det er liten fokus på at Kina skal bygge 20 nye kullkraftanlegg. Miljø besparelsen med å bruke Norsk gas er enorm. Det er ikke nok olje og gas i verden til å erstatte kullkraft. Så hvorfor har noen en slik overdrevet hat mot vår olje og gassproduksjon. Elektrifisering av norsk sokkel er å redusere våre inntekter uten å redusere utslipp. Det er tragisk komisk lesning. Utbygging av elektrisk drift av sokkelen fører til store miljøutslipp. Gassen som ikke brennes på plattformene blir i stede brent en plass i Europa så hvor er denne miljøgevinsten.
Redigert 21.01.2021 kl 08:28 Du må logge inn for å svare
Zorin
06.01.2020 kl 22:56 4822

Helt enig i den er meningsløs. Det er bedre å begynne en nedtrapping av oljeboringen.
Redigert 21.01.2021 kl 08:28 Du må logge inn for å svare
Zorin
06.01.2020 kl 22:57 4819

Ikke nødvendigvis. Vinmølleparker kan plasseres langt til havs. Langt unna fugler og fiskefelt. Og vi har mange oljearbeidere som er flinke i offshorearbeid.
Redigert 21.01.2021 kl 08:28 Du må logge inn for å svare

Når 57% av elkraften på Sverdrup blir produsert av kullkraft , så er det ingen tvil om at gassen under plattformen er å foretrekke .
Redigert 21.01.2021 kl 08:28 Du må logge inn for å svare

De 50 milliardene brukes til å lage produkter? Utredninger i meningsløst vås, forurensning vi menneske står bak, skyldes måten vi lever på. Livsstil kalles det med et fint ord. Klimafanatikerne synes det er helt greit å fylle opp Norge med millioner av nye mennesker som ved etablering i Norge trenger sytti ganger mer energi enn der de kom fra! En betydelig logisk brist, eller hva synes du? De samme menneskene er for at "Kullkraftverket" Kina, verdens ledende nasjon når det gjelder industriproduksjon og teknologiutvikling, skal ha status som U-land i internasjonale klimaavtaler (les:Paris), og dermed ikke behøver å delta på det hysteriske "kollektive industrielle og velferdsmessige selvmordet" som vesten er iferd med å begå! Også dette er en gedigen logisk brist i klimafanatikernes argumentasjon, og jeg mener at dette kan brukes mot dem med stor kraft, da det med bakgrunn i det foranliggende er åpenbart at den egentlige agenda ikke er klima men noe ganske annet (en annen vei til makt og egen berikelse for noen få)! https://www.document.no/2019/11/07/advarsel-stromkrise-og-kraftmangel-kommer/
Redigert 21.01.2021 kl 08:28 Du må logge inn for å svare
Odi.1
07.01.2020 kl 11:26 4598Slik blir det i ett land gjennomsyret av Korrupsjon blant Politikere, og Norsk Administrasjon, og beskyttet av en Korrumpert MSM

Dem vil ikke ta opp Norske Statens, og det statlige apparatet sine Fly bruk , det offentlige i Norge bruker 8 Ganger mer fly co2 utslipp i verden en land vi kan sammenligne oss med.
Er ikke pga av at Norske politikerne er mye FEITERE , men det slår nok ut på prosentene co2 utslipp det også.
Redigert 21.01.2021 kl 08:28 Du må logge inn for å svare

Ja altså den kostnaden brukes vel til å lage det som skal til for å elektrifisere? Kabler og hva det nå kan være? Det er vel ikke bare konsulenttjenester alt sammen?

Ellers morsom den argumentasjonen din om å ta hit mennesker som da trenger 70 ganger mer energi enn de gjorde der de var.

Kanskje vi kan få MDG til å ta på seg ansvaret med å begrense innvandring hvis vi kan få dem til å skjønne at det faktisk fører til økte utslipp? For da MÅ vi osv...
Redigert 21.01.2021 kl 08:28 Du må logge inn for å svare
rockpus
07.01.2020 kl 11:47 4557

I regnskapet må vi vel ta med at den gassen som man nå ikke trenger for å drive gassturbiner på oljefeltene, i stedet selges til markedet. Dette må medregnes når vi vurderer den totale kostnad.
Er likevel enig i at dette er symbolpolitikk for å bedre ryktet til oljebransjen. Det hadde vært langt bedre å fått en ny supply-flåte til plattformene drevet av hydrogen.
Redigert 21.01.2021 kl 08:28 Du må logge inn for å svare
pmlu
07.01.2020 kl 12:05 4528

Det er snakket lenge om at vi trenger å industrialisere offshore vind for å få ned kostnaden. Fordelen med elektrifisering av sokkelen er at betalingsviljen for elektrisk kraft er høyere ved elektrifisering av sokkelen enn den er hos forbrukere på land. Derfor kan nettop dette prosjektet sparke i gang industrialisering av offshore vind til en pris som man er villig til å betale. Sparte CO2 avgifter for utslipp på sokkelen går inn i dette regnestykket.

Isolert sett er jeg tvilende til elektrifisering av sokkelen, men ser at dette kan være den applikasjonen som kan settte igang industrialiseringen av offshore vindkraft. Tror batteritid hos mobiltelefoner, var er applikasjon som hadde høy nok betalingsvilje for utvikling av litiumbatterier til at vi i dag har gått via laptopbatterier, batterier til elbiler og stasjonær lagring av strøm for strømnettet i batterier. Elektrifisering av sokkelen kan være ett av leddene i denne utviklingen for offshore vindkraft.
Redigert 21.01.2021 kl 08:28 Du må logge inn for å svare
markie
07.01.2020 kl 12:14 4512

MDG styrer over innvandrins politikken i Sverige. Nå etterhvert inn i andre regjering periode. De var tidligere i koalisjon med moderatene. Da også i regjeringsposisjon. Med fasit i hand er det etterhvert åpenbart for de fleste at de gruser velferdsstaten. Med kontinuerlig enormt stigende kostnader for ubegrenset innvandring. Til alt overmål offentliggjøres ikke reelle kostnader. Nå skal Sverige bli fossilfritt. Enormt gjennomgripende avgjørelse som kommer til og koste enorme summer. De som regner på dette påstår det behøves minst 6 nye kjernekraftverk eller 8500 vindkraftverk. Alt til den nette sum av nærmere 1000 milliarder. Alt mens gamlehjem legges ned og helsevesenet forfaller.
Redigert 21.01.2021 kl 08:28 Du må logge inn for å svare

Kraft sviket har ført til dette i natt , vår fordel er blitt EU landenes . Vi sitter med svartePeer .....

I natt kommer strømprisen ned i ett øre per kilowattime i våre naboland Sverige, Danmark og Finland.

I Norge ligger prisen noe høyere, men også her blir prisene uvanlig lave til januar å være:

I Oslo, Bergen og Kristiansand ligger prisen på 22 øre per kilowattime i tidsrommet 02–03 i natt, mens den i Molde, Trondheim og Tromsø ligger på 17 øre kilowattimen.

https://e24.no/privatoekonomi/i/0nJdeM/uvanlig-svake-kraftpriser-over-hele-norden-i-natt-naermest-nullpris-i-januar-er-ikke-vanlig-kost
Redigert 21.01.2021 kl 08:28 Du må logge inn for å svare

Les å lær hvordan våre politikere tryller bort 100 vis av milliarder og summen blir NULL.

Tenk dere hva disse pengene kunne utrettet i en totalt nedslitt infrastruktur i dette landet....
Redigert 21.01.2021 kl 08:28 Du må logge inn for å svare
undrende
26.11.2021 kl 12:53 2123

Folket må reise seg, og få stoppet denne galskapen her.
Tenk hva bortfallet av disse 12 TWh fra fastlandet til nordsjøen vil medføre i økte kostnader for forbrukere og industri (arbeidsplasser som forsvinner) på fastlandet? Vi har jo allerede fått en pekepinn på dette i høst/vinter grunnet eksport av norsk ren kraft til EU. Om dette gjennomføres, vil dagens skyhøye kraftpriser etter hvert bli latterlig lave. Industrien i landet mister alle konkurranse fordeler, landbruket kollapser totalt. (leste om en bonde på østlandet, som allerede, etter dagens bratte stigning i strømpriser hadde fått fire dobblet strømregningen) Privatkunder som lever på grensen i dag vil komme over på sosial stønader.
Foruten dette tullet med elektrifisering av sokkelen, er det nok stor iver etter å øke eksporten av ren vannkraft. Tyskland skal innen 2030 ha 80% ren energi. Gjett hvem som må eksportere denne?
https://finansavisen.no/nyheter/debattinnlegg/2021/11/26/7779204/uforstaelig-elektrifisering-i-nordsjoen
skuggen
26.11.2021 kl 16:49 2056

Enig i alt som er skrevet her. Gassen som driver plattformene blir brent et annet sted. Klimaregnskapet vil gå i null. Og norske strømpriser vil skyte i været.

Vi har ikke lagt våre flotteste fosser i rør og demmet opp våre vassdrag for at internasjonale oljegiganter skal slippe CO2 avgift…. eller for at Zürich og Google skal få vår rene strøm.
Oljeselskapene betaler kun 22 %?av strømprisen selv og med sitt store uttak presser de prisen opp for fastlandsindustrien og norske forbrukere … uten påviselig klimaeffekt.
Mail deres respektive stortingsrepresentanter og be de stoppe galskapen !

Er det lov?
Trodde det var slutt.
Telenor har sendt meg tilbud om raskere bredbånd,samtidig har det kommet treghet på nett og tv som aldri har lagget før.
Strømprisene i kulda svir og mange har det kaldt.
Helikopter penger til pensjonister og studenter,storfamilier.3-5000 pr mnd.
Kutt 5000 komunale jobber,og 5000 statlige jobber om de ikke finner penger for og begynne med noe,og steng ned Nrk.
Verdens rikeste land burde håndtere dette med et pennestrøk.


EU prøver seg på vannkraften vår...

Overvåkingsorganet ESA forsøker seg på omkamp om norske vannkraftkonsesjoner. EØS-avtalens vaktbikkje mener det norske konsesjonssystemet kan være i strid med EUs tjenestedirektiv.

https://neitileu.no/aktuelt/omkamp-om-vannkraftressursene
undrende
28.11.2021 kl 00:56 1786

Skandaløse norske politikere, i Høyre, og AP.
Selvfølgelig prøver EU seg, og bikkjene logrer dagen lang. Til å spy av.
Vannkraften er vår allemannseie, ikke noe, noen skal gjøre profitt på, og vertfall ikke EU

Vi i Norge har måttet ofre masse natur og dyrevelferd for vannkraften vi har bygd ut, og den skal vi liksom ikke ha råderett over selv?
Synd vi ikke har en eneste stortingspolitiker med baller, de som er såkalte menn Av de har lavere testosteron enn kvinner på 1800 tallet. Den dagen landets ledere ikke står opp for sin nasjon og sin kultur er den dagen landet slår sprekker og faller i grus. Dessverre har dette allerede startet!
F16
28.11.2021 kl 01:39 1745

Om det blir billigere å flytte produksjonen til land som ikke har forpliktet seg til utslippskutt, det er dette politikerne må forholde seg til, mister de makt pga lavere sysselsetting. Er Langskip - https://langskip.regjeringen.no/ ett desperat forsøk på å redde skinnet? At letebudsjettene til Equinor skal ned har vært kjent lenge, hele omstillingen er i gang og vil ikke reverseres. Hva marginene blir for den norske stat for risikoen med CCS blir det snakket lite om. Danmark (Maersk) er folk som har mindre naturresurser, men ser allikevel muligheten «we believe that a highly interesting carbon management market is in the early stages of development with activities in many offshore regions» Norge har selvfølgelig helt andre utfordringer med sin geografi, men ettersom vi uansett ser ut til å måtte ta denne linjen med transnasjonale strømkabler burde den naturlige trade-on være nokså betydelige beløp for CCS. Er hverken for eller imot EU, men rent logisk sett; det blir vel ikke ett nullsum-spill med denne teknologien på plass. Om vi får både «simulert» nøytralitet med strømkabler og «reell» utslippskutt med CCS er vi da netto - negative? Isåfall har vi vel reddet både norsk olje og gass og kan pumpe til siste dråpen er tatt ut. Ser hva som skjer i Sverige, uten reelle alternativer var det rett ut døra for Andersson. Politikk, også miljøpolitikk (lik det eller ei) har fått svært reelle konsekvenser, skyldes det EU eller folks vilje. Jeg regner med valget ble holdt etter rettslige prinsipper. Om resultatet av ett borgerlig budsjett blir høyere CO2- avgifter kan regningen fort bli værre enn dyrere strøm (utflagging). Tviler på at svenskene kan printe seg ut av den klemma, uansett flere nyanser enn svart og hvitt i dette her altså.
https://www.upstreamonline.com/energy-transition/maersk-confirmed-for-greensand-ccs-drilling/2-1-1082001
undrende
28.11.2021 kl 01:42 1737

Jeg har drukket, beklager, formuleringene er ikke bra.....
Jeg lurer bare på hva som er motivet til politikere, som Erna og Jonas
Hva har gått galt? Er det slik som ryktene sier, at de har personlige ambisjoner i Brussel?
undrende
28.11.2021 kl 01:51 1729

Norge er jo i utgangspunktet klima nøytrale, om man regner innCO2 opptak i naturen.
For øvrig, så må man forholde seg til realitetene. Klimagass utslipp på sokkelen bedrer ikke verdens klimagass utslipp, om vi tar 8% av norges rene energiproduksjon fra fastlandet for å erstatte gass, som ellers vil bli eksportert. Men det får uante følger for industri (arbeidsplasser) basert i Norge, for bønder, andre selvstendig næringsdrivende, og selvfølgelig for alle private husholdninger. Og nå venter vi bare på at tyskere skal ha 80% ren energi, ved enda mer strøm import fra Norge. Galskap
undrende
28.11.2021 kl 01:54 1727

Det er ingen grunn til å akseptere dette regnestykket fra klima paneler i EU. Norsk gass eksport som vi har mye av, erstatter kullkraft i EU, ergo, mindre CO2 utslipp i regnestykket total for disse, ikke valgte globalistene


I dag sies det med klare ord, samme pris i Norge eller høyere vil snu kraftflyten tilbake til oss…. Trenger jeg å si mere ,har prøvd å advare dere i mange år, Nordmenn er stokk dum ……

«Vi må ha priser som nærmer seg de i Europa for å hindre eksporten dit. Vi må ha en del timer med priser som er omtrent like som i Europa for å beholde kraften i Norge, sier han til NRK.»

https://www.nrk.no/norge/11-prosent-av-strommen-til-eksport.-frp-krever-kutt-i-utenlandskablene-1.15734020

Politikerne som står bak energipolitikken i Norge de siste årene, burde vært satt inn. Befolkningen og industrien er helt avhengig av vannkraften. Når de nå gjennom kabellegging hit og dit, har ødelagt den fordel Norge hadde som industrinasjon, så går det på mulighetene til overlevelse og hele vår fremtid løs. Hele endringen synes å ha skjedd over hodet på folk, uten at konsekvensene er tilstrekkelig vurdert. HVORFOR I ALL VERDEN SKAL VI SELGE UT VÅR GRØNNE ENERGI, SAMTIDIG SOM DET KREVES AT VI HALVERER CO2 UTSLIPPENE INNEN 2030. Dette henger ikke på greip!
Redigert 28.11.2021 kl 13:30 Du må logge inn for å svare
Maalselv
28.11.2021 kl 13:32 1539

Solvik Olsen er oppegående, en av få i Frp, men hva sier Terje Søviknes i sakens anledning, har nesa vokst ytterligere ? Nå har vi samme skyhøye pris her i nord også, det gleder vel søringan som har skreket over seg om hvor urettferdig det har vært tidligere, utrolig at noen innbiller seg at det blir billigere i sør når det blir dyrere i nord.
Redigert 28.11.2021 kl 13:36 Du må logge inn for å svare
Knusle
28.11.2021 kl 13:49 1519

Folk følger ikke med på noe som helst lengre, alt er lagt i fanget på det organiserte nettverket til den politiske eliten.
MEN fortvil ikke, det er bare å la "de unge" finne ut av dette selv, de er visstnok såre fornøyd med utviklingen. Jeg har satt meg litt inn i dette med global oppvarming som det kalles, og må si jeg er imponert over størrelsen på denne svindelen. Det er nesten ubegripelig.
paskar
28.11.2021 kl 14:05 1499

Ikke glem at all elektrifisering av oljefelt i Nordsjøen, fra Troll A til Troll BC (inkludert Martin Linge og Goliat...) er gjort fordi det har vært den mest lønnsomme løsningen ! Gassturbiner på en offshore installasjon er den største, mest vedlikeholds-intensive og dyreste komponenten. Hvis en klarer seg uten gassturbiner så blir bemanning kraftig redusert og størrelsen på installasjonen mye mindre.
Riggsjef
28.11.2021 kl 14:14 1485

Hjernedød kalles det og det er noe de fleste politikere er rammet av.

2 kroner og 20 øre pr KW i morgen og det uten avgifter og nettleie !!!!!

I Belgia er det 14 øre dyrere enn i ALta og vinteren er vel noe forskjellig de to stedene ? Jeg hater alle politikere i Norge.
Redigert 28.11.2021 kl 14:18 Du må logge inn for å svare

Selv energiministeren sier han er bekymret 😂😂😂😂

Ansvar ? Hva var nå det igjen….