NOM - litt diverse som kan vere relevant

_HH_
NOM 14.07.2018 kl 10:07 59162

Keliber jobber med å lande offtake agreements og i samband med dette er denne relevant å lese:
https://investingnews.com/daily/resource-investing/precious-metals-investing/gold-investing/offtake-agreements-as-alternative-financing-options/?mqsc=E3971688

Den tek for seg forskjelleg typar former for offtake agreements og kven som vanglegvis er interessert i å inngå desse.

I tillegg er det verdt å merke seg at selskap som får stadfesta offtake agreements til vanleg stig ein god del i pris.
molin
06.03.2019 kl 20:22 2992

SJAKETT skrev Det samme her!
Takker!
Så langt jeg kan se er det veldig sterke krefter i LO og fagbevegelsen ellers som vil ha mineralutvinningen raskere i gang. Er ikke Vestland AP i utakt med sine egne da?
Hva vil skje hvis AP prøver å endre standpunkt til mineralindustrien?
_HH_
06.03.2019 kl 20:51 2946

Kva skjer når AP går imot industrien som dei har røtene fra, både oljeindustrien og anna industri generelt? Er det derfor dei synker ned på meiningsmålingane? Norsk Industri må trå til her og fortelje dei som styrer litt fakta og det gjer dei nok også.
_HH_
16.03.2019 kl 17:54 2684

https://d2zbxcnktjvvs5.cloudfront.net/1552314543/isf-190308-pdac-investor-presentation.pdf

På side 18 i PDAC presentasjonen har det dukka opp eit punkt X, her står at dei kanskje kan bruke trans-eklogitt (rutil gehalt dra 2 til 3 prosent) i sin produksjon. Dette går også fram av søknaden om driftskonsesjon at dei planlegger dette og da vil dagbrotet få ein levetid på ca 20 år. Det betyr at ressursgrunnlaget kan gå til nesten 385 mill tonn og vil gje lengre levetid for gruva. Dette er meget gode nyheiter:)
ondur
17.03.2019 kl 18:23 2496

Se der ja,

ikke rart søknaden til driftskonsesjon er sladda, det er full av børssensitiv info i den. Ser også i presentasjonen at 100 mill blir tilleggs-bokført som verdi i Keliber for Q1, nye oppgraderte verdier siver frem. Dette er meget bull.
_HH_
17.03.2019 kl 21:49 2393

for dei som høyrer etter godt på q4 framlegginga så stadfester Ivar dette med lengre dagbrotsdrift. Det stadfester langt på veg dette med trans-eklogitt.
A.Ksje
19.03.2019 kl 10:53 2171

Så stille det er nå så er vel ei melding i emning.
Boss 99
19.03.2019 kl 12:15 2107

Nom bruker å gå sørover ved melding sier dem.

la inn kjøpsordre på kr 2,70 og fikk kjøpt noe småtteri. Hva kommer det av at jeg har fått registrert det som kjøp og mere aksjer i min portefølje men ingenting har blitt registrert i ordrebildet og kursen fortsatt står i 2,58 og selger på 2,68 med 105 aksjer?
Belei
19.03.2019 kl 13:02 2032

Opplevde det samme. kjøpte på 2,69. Ingenting vises i handelsloggen. Manipulering?

Sendte forespørsel til Markedsovervåking
stockwatch@oslobors.no
Redigert 19.03.2019 kl 13:03 Du må logge inn for å svare

11:03:05 2.58 134
10:18:44 2.60 132
10:16:23 2.60 58
10:10:48 2.64 377
09:56:35 2.65 3 500
09:41:46 2.70 450
09:15:37 2.70 4 700
09:15:37 2.70 300
09:00:23 2.69 2 000
09:00:23 2.69 5 406
09:00:23 2.69 4 594
Tok kopi av loggen på hegnar, og der ligg det handler på 2,69 og 2,70.
Belei
19.03.2019 kl 13:21 4703

Jeg handlet kl: 11.08.00

Bra Belei og takk. Er det ulovlig manipulering tro.
Redigert 19.03.2019 kl 15:12 Du må logge inn for å svare

De handlene er før jeg og Belei kjøpte. Jeg kjøpte kl 13
_HH_
22.03.2019 kl 08:58 4320

Reguleringsplanen er sendt fram til naustdal kommune for fyrste handsaming.
Planen stadfester at trans-eklogitt skal prosesserast, område satt av til industri ved kaia. Tolkar at dette kan nyttast til avgangsprosessering dersom naudsynt.

Eg tykkjer dette ser veldig bra ut.

Finn dette i postlista til nauatdal kommune under 15 og 18 mars.

Samme mønsteret hver dag, opp noen ører, og så dumpes den ned på kjøpskurs igjen. Hvir blir det av offtake avtalene og kelibernytt?
DrHayek
22.03.2019 kl 10:12 4214

Længere Life of Mine og driftstid i open pit er svert positivt for enhvert gruveprosjekt.
Enda et steg høyere for det fundamentielle, men fortsat lav investeringsinteresse.
SJAKETT
22.03.2019 kl 10:29 4193

Innen Q1, Vestavind!

PFS for Base Resources Toliara Project.

https://www.asx.com.au/asxpdf/20190321/pdf/443nkzvzsswdzm.pdf

NPV for Engebø prosjektet vil øke mye hvis NOM bruker samme rutil pris som Base Resources.
nival
25.03.2019 kl 15:06 3927

Må vel snart komme gode nyheter fra Keliber så vi kan få slutt på dette kjedelige handelsmønsteret. På tide vi etablere oss over 3 tallet.
Boss 99
25.03.2019 kl 17:04 3819

Ja det få vi håpe på. Men....spørs hvor mange aksjer han dere typen har. Begyner å bli dritt lei av dette. Skal prøve å få slutt på det til i morgen. ???

Ja, det virker som Base legger langsiktig rutil-pris ca 10% høyere enn hva NOM har gjort i sin pfs. Nå er jo også NOM kjent for sin lavmælthet, så det forundrer meg ikke. Hadde vært flott om Base sitt estimat stemte, $100 ekstra på bunnlinjen for hvert tonn rutil gjør seg godt for oss aksjonærer!
_HH_
07.04.2019 kl 13:37 3257

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2019/04/06/195567755/stor-stotte-til-gruvedrift-nei-til-forbud-mot-fjorddumping-pa-arbeiderparti-landsmotet

Det var resultatet fra årets landsmøte i AP. Da var denne diskusjonen lagt død til neste møte. Men da er jo NOM i gang med bygging og konsesjonen er avgjort.
Redigert 07.04.2019 kl 13:38 Du må logge inn for å svare

Kan jeg få lov å si jeg ble meget kvalm av uttalelsen fra Hadjik AP som faktisk sa hun elsket skattebetalere like mye som Erna elsker makt?
Dem sitter der og tror det er de som skaffer arbeidsplasser og mener dem har rett til å ta fra landets borgere deres penger og distributere dem slik dem vil,fordi dem mener dem er er bedre moralsk slikket til å vite hvor mine midler skal distrubideres enn meg som jo eier mine egne midler.

Deres ideologi er jo at ingenting av det jeg har arbeidet for er mitt,men statens.

Uhyggelig ideologi.
longterm
08.04.2019 kl 08:29 2968

Ikke at jeg synes at det på noen måte hører til på denne tråden, men siden du likevel tar det opp: Et av de store godene ved å bo i et land som Norge, er at du har lov til å si stort sett hva du vil. At du ikke evner å se sammenhengen uttalelsen til Hadjik kom i, får være ditt problem. En ting skal du likevel ha: din kommentar viser med all tydelighet hvor viktig det er, spesielt for politikere kanskje, å veie sine ord med omhu. Verden er full av mennesker med skylapper som enten ikke evner å se sammenhenger, eller som, selv om de ser dem, ikke viker tilbake for muligheten til å ta ting ut av sin sammenheng for å fremme egne politiske holdninger. God bedring!
Skazy
08.04.2019 kl 09:20 2901

Jeg er enig med deg Dinglebær.
Redigert 08.04.2019 kl 09:21 Du må logge inn for å svare

Offentleg ettersyn: Detaljregulering Engebø

https://innsyn.onacos.no/naustdal/wfdocument.ashx?journalpostid=2019001893&dokid=103149&versjon=4&variant=P&;


Rådmannen sin kommentar: Rådmannen må vurdere i kva grad AMR sine innspel medfører at ny plan må justerast

I rapporten «kommentar til AMRs høringsinnspill» peikar Promin på at Direktoratet for Mineralforvaltning, i sin konsesjonshandsaming, vil vurdere om uttak av mineralressursar er i samsvar med berekraftig utvikling, og då etter følgjande kriterier: 1. Best muleg utnytting av minerala 2. Selskapets interesse for å skape ein levedyktig verksemd 3. Interessene til grunneigarar og rettshavarar https://innsyn.onacos.no/naustdal/wfdocument.ashx?journalpostid=2018007446&doki d=98094&versjon=1&variant=A& Det er direktoratet for Mineralforvaltning som må ta stilling til spørsmål om grunneigars rettar, selskapa sine rettar og rettane til mineralressursane. Dette er spørsmål som ikkje kan avklarast i ei plansak, og som er utanfor kommunen sitt forvaltningsområde.

I seinare fråsegn har AMR sagt at reguleringsplanen ikkje må røyre ved AMR/Grunneigarane sine eigedomar. Rådmannen vurderer at ny reguleringsplan for Engebø er i samsvar med gjeldande reguleringsplan vedteken 2011, og kommunedelplan Vevring vedteken 2015. Difor har ikkje kommunen grunnlag for å krevje at tiltakshavar må justere på planforslaget.

Rådmannen vurderer at AMR ikkje kjem med ein argumentasjon som tilseier at planbehandlinga bør utsetjast.
Skazy
15.04.2019 kl 12:27 2446

Flott artikkel i dagens Finansavis.
Gruveselskap med milliardutbytte.
Sibelco har deponert 220 000 tonn stein i fjorden hvert år siden 1960.
De driver side om side med reinsdyrnæringen uten problemer.
Meget god butikk!!!

(Og fjorden er ren som bare det...)
Redigert 15.04.2019 kl 13:35 Du må logge inn for å svare
Råvarer
17.04.2019 kl 10:32 2221

Ja, både fiskerinæringen og reindriftsnæringen har levd side om side i alle å. Problemet for NM og Nussir har vært at lokale aktører på vevringsida og SV i Naustdal har tatt sentrale posisjoner i Naurvernforbunder og NU (Thingnes) for mange år siden i følge årsrapportene til Naturvernforbundet (F.eks leder for gruveutvalget i Nauturvernforbundet).
_HH_
14.05.2019 kl 11:15 1910

AMR sender skriv til DMF. Dei vil kome med uttale til reguleringsplanen på Engebø skriver dei, men må vite grunnlaget for kvifor det er ein "vernesone" på 50 meter rundt tunnellen på Vevringen. Dei meiner dette beslagleggjer urimleg mengde av deira ressurs og vil skape problem for dei når dei skal drive. Skriv er datert 30.04.2019 og er sendt til DMF.