NOM - litt diverse som kan vere relevant

_HH_
NOM 14.07.2018 kl 10:07 49688

Keliber jobber med å lande offtake agreements og i samband med dette er denne relevant å lese:
https://investingnews.com/daily/resource-investing/precious-metals-investing/gold-investing/offtake-agreements-as-alternative-financing-options/?mqsc=E3971688

Den tek for seg forskjelleg typar former for offtake agreements og kven som vanglegvis er interessert i å inngå desse.

I tillegg er det verdt å merke seg at selskap som får stadfesta offtake agreements til vanleg stig ein god del i pris.
_HH_
05.01.2019 kl 11:19 2851

Føresetnaden for utrekningane er feil sidan emisjon har blitt gjennomført på lavare kursnivå enn det som var lagt til grunn.
Redigert 05.01.2019 kl 11:19 Du må logge inn for å svare
unotert
05.01.2019 kl 12:23 2798

Men nå som vi får en synliggjøring av verdiene, først i keliber, blir det vel en endring på det, får vi håpe.
unotert
07.01.2019 kl 14:45 2528

En liten morsom detalj: på kelibers hjemmeside står det følgende:

Keliber is owned by notable Finnish institutions and private investors as well as the Norwegian mining industry investment company Nordic Mining ASA.

Med andre ord er nom et investment company, ikke direkte et Mining company. Sikkert en formulering som er godkjent av nom men viser vel framtiden til nom som et slags holdingselskap for underliggende operasjoner.
longterm
07.01.2019 kl 18:29 2393

Du har naturligvis rett når du påpeker at Pling!s verdivurdering halter som følge av at siste emisjon ble satt på mye lavere kurs. Men hva om vi kan legge følgende til grunn: (tar forbehold om at jeg har forstått Pling!s oppsett korrekt)

Pling! synes å forutsette kapitalinnhenting i to omganger på tilsammen 51,1 MUSD (emisjon 1 på 20 MUSD + emisjon 2 på 31,1 MUSD) - hvilket med dagens kurs (8,6) tilsvarer omlag 440 mill NOK. Vi har nettopp hentet 50 mill - altså gjenstår 390 mill. Det er pr dags dato utstedt knapt 131 mill aksjer i NOM hvilket gjør at vi ift Pling!s worst case scenario (214 mill utestående aksjer) har omlag 83 mill aksjer igjen å benytte til å hente inn resterende kapitalbehov. 390 mill delt på 83 mill aksjer tilsier en emisjonskurs på NOK 4,70.

Det har vært snakket om at NOMs eierandel i Keliber kan være verdt alt fra en halv til godt over en milliard kroner - endog før det ble aktuelt å produsere kjemikalie. Det holder egentlig med 390 mill for at Pling!s regnestykke fortsatt skal holde vann. Liker best hans PE lik 8 som indikerer en kurs på kr 30,8. Og merk: her er ikke effekten av DFS Engebø hensyntatt - denne er som kjent forventet å komme i forkant av ovennevnte emisjoner.

Ut fra dagens situasjon: optimistisk? Tja, men fullstendig urealistisk er det vel kanskje likevel ikke.... ?
Redigert 07.01.2019 kl 18:30 Du må logge inn for å svare
unotert
07.01.2019 kl 20:05 2318

Jeg forstår ikke helt denne tankegangen. Såvidt jeg vet har vi nettopp sikret funding til over Dfs. Deretter er det behov for et lignende beløp fram til investeringsbeslutning. Det inkluderer også FEED. Så er det slutt. Kapitalbehovet deretter blir en blanding av lån og egenkapital, hvor egenkapitalen ikke består av emisjon men en blanding av forhåndssalg og delsalg av Nordic rutile. Hvis man emitterer på kr 3 (etter en notering av keliber, det er lov å håpe), holder det med 12-14 mill aksjer til i en emi, hvis det er det løsningen blir. Har jeg misforstått noe?
_HH_
07.01.2019 kl 20:26 2299

Dersom du går inn på infonom.no ser du at Pling har oppdatert tala sine og ved P/E =8, får han ein verdi per aksje på mellom 16 og 21 kr aksjen, avhengig av scenario. Utan at eg har finrekna på dei siste emisjonane og antal aksjar, meiner eg at P/E = 8 og ein aksjekurs på rundt 20-21kr aksjen burde vere realistisk når NOM er oppe og køyrer med normal drift. I dette reknestykket er det ikkje teke omsyn til Keliber og andelen her vil bli ein rein bonus.

I Pling sitt reknestykke er 31,1 MUSD satt av til eigenkapitalen som NOM skal skyte inn ved byggefinansiering av Engebø. Dette trur eg kan vere litt lite akkurat no. Per dags dato har vi ikkje kome til dette tidspunktet og den delen av Pling sitt reknestykke som er utdatert er delar av finansieringa av dei 20MUSD som skulle finansiere fram til og med ferdigsstilling av DFS og FEED. Så avviket er eigentleg berre differansen mellom Pling sin estimerte emisjonskurs og den relle emisjonskursen for finansiering av desse 20MUSD. Sidan Pling publiserte reknestykket som det er referert til, har ein vel hatt 2 emisjoner. Ein på 3,3 og siste på 2,3. Med bakgrunn i dette manglar ein fortsatt 50 mill NOK før ein har skaffa til vegs behovet på 20 MUSD (dette behovet har vel også blitt justert litt ned). Tida vil vise kva emisjonskurs ein eventuell finansiering av utbygginga vil ligge på. Men dersom vi legger til grunn eit kaitalbehov på 390 mill NOK (herunder også dei 50 Mill til FEED) og eit sal av Keliber vil gje denne summen, vil ein etter Pling sitt reknestykke vere fullfinansiert fram til og med ferdigstillelse av Engebø og ein vil ha det antalet aksjer vi har i dag. Eit sal av Keliber vil derfor redusere behovet for utvatning.

longterm
07.01.2019 kl 20:32 2287

Videre finansiering slik du skisserer samsvarer med hva vi fikk høre på den ekstraordinære generalforsamlingen i november sist år. Jeg tok bare utgangspunkt i Pling"s oppsett for å illustrere at hans verdivurdering fra vel ett år tilbake, ikke fremstår som usannsynlig.

Og enig med deg: skulle vi etter IPO Keliber IKKE være i stand til å sette den (siste?) emisjonen på minst 3 kr, så er det åpenbart mange av oss som har hatt en fullstendig urealistisk oppfatning av hvor mye Keliber vil være verdt.
_HH_
07.01.2019 kl 20:41 2273

Eigenkapitalpakken som skal sikre byggefinansieringa av Engebø, kan sjølsagt bli slik som du skisserer. Worst case må ein rekne med at ein må bidra litt med ein emisjon i NOM også. Sidan Barton er den som er aktuell for finansiering av offtake på granat, blir det spennande å sjå kva dei lander på med tanke på avtale sidan dei sitter på begge sider av forhandlingsbordet. Barton er jo interessert i størst mogleg rabatt på offtake agreement. NOM er interessert i best mogleg pris og å finansiere mest mogleg på forskot...Dei midlane ein ikkje får inn på pre-pay offtake granat har ein følgjande alternativ for:
- pre pay offtake rutil
- sal av Keliberandel
- lån med sikkerheit i Keliberandel etter finansiering av Keliber
- Emisjon
- Sal av delar av Nordic Rutile

Det går også fram at det har vore tankar om å realisere sal av granat gjennom eit eiget selskap som både Barton og NOM skal vere eigar av. Dersom Nordic rutile vert seld, må ein i allefall rekne med at eigeren her vil også vere med i dette selskapet sidan eg tvilar på at denne eigeren vil akseptere at verdiane fra NR blir overført til granatselskapet, utan at den får sin del av kaka... det finst mange alternativ her, men det som slår meg er at det kan vere at NOM ikkje har noko plan om å selje delar av NR...

Edit: eg var ikkje på siste EGF og kjenner derfor ikkje til det som vart sagt der. Det eg skriver over om at sal av delar av NR ikkje verkar like aktuelt, er derfor berre min personlege synsing.
Redigert 07.01.2019 kl 20:43 Du må logge inn for å svare
longterm
07.01.2019 kl 20:43 2267

Takk for oppdatering - 20 kr er jo heller ikke dårlig! :)

I alle regnestykkene synes Keliber å være jokeren - ser frem til den dagen da denne usikkerheten er borte!
unotert
07.01.2019 kl 20:48 2263

Mange alternativ, det er riktig, men hvis nom ikke selger deler av Nordic rutile tror jeg det blir helt eller delvis salg av keliber. Å beholde keliber som i dag og 100 prosent av Nordic rutile vil kreve mer kapital enn det smaker. Håper ledelsen snart kan klargjøre en plan som er aksjonærvennlig.
_HH_
07.01.2019 kl 20:54 2253

Det er litt det same som eg tenker, leiinga framstår som litt ole brum, ja takk begge deler. Men ein må ta valet og prioritere. Differensiering verkar derfor fornuftig og da er det vel sal av delar av NR som er fornuftig etter mitt syn. Jokeren er som Longterm sei Keliber. Dersom det kjem gode og utvida låneavtalar her fra EU og andre bankar, samt ein stor offtakeavtale så kan meste av finansieringa av Keliber vere i orden. Eg trur det er viktig å halde Keliber i portefølja fordi det kan gje eit fundament for NOM kursen etter ein potensiell IPO for Keliber som vil gjere NOM meir attraktiv. Litium er litt meir spennande og attraktivt enn rutil og granat...;)
unotert
07.01.2019 kl 21:19 2225

Helt enig. Derfor tror jeg på delsalg av rutile slik at nom fremstår som et mer differensiert selskap. Notering av keliber først etter rapport fra hydroxidprosjektet og dermed oppdatering av dfs og npv. Skal vi tippe 30% økning av npv...
_HH_
07.01.2019 kl 22:01 2166

Dersom dette vert fasiten (ipo etter annonsering av studie) så er det ingen tvil om dei forventar at dette er positivt for kursen og at resulatet av studien vert bra. I tillegg til studien ventar vi også på ressursoppdatering. Keliber borer jo kontinuerleg.
GrusKnut
08.01.2019 kl 00:57 2064

Det trengs tildekning av ubåten ved Fedje også, vent og sjå.
ondur
08.01.2019 kl 08:52 1938

Kaster inn en fakkel;
En sannsynlig joker i dette er hva Barton og NOM ledelsen snakker om på bakrommet, man skal huske på at Engebø er eksistensviktig for Barton som fremtidig stor granataktør, hvorfor skal de ikke ønske å ta hele kaka selv? Granatforekomsten de har i USA er moden og Keliber vil nå bli brukt som en finansieringsbrikke i dette spillet. Barton reddet fulltegning av forrige emisjon med aksje-jafset de tok, det var det en god motivasjon til. NOM CEO kan vel godt tenke seg å drive Barton butikken i Europa...

Make no mistake, Barton jobber parallelt med å skape produksjon i Asia også med ny gruve i NZ:

https://www.stuff.co.nz/national/109709186/crown-loans-10m-to-us-company-for-garnet-mining

Aksjekursen i NOM går Bartons vei.
Redigert 08.01.2019 kl 09:19 Du må logge inn for å svare
Moped
08.01.2019 kl 09:59 1850

Til tross for at gruven i NZ er erklært ulønnsom......
DrHayek
08.01.2019 kl 10:02 1844

Todelt svar Ondur.
Den sannsynlige joker er sannsynlig, ja, men prislappen for å kjøpe al granaten/hele Engebø som forekomst tenker eg er stor, når tilstrekkelig hovedpart skal stemme for dette. Mange har ventet længe på drift og til tapp pt på dagens kurs. Om Barton skulle vise direkte interesse i 100% eierskap, bør kursen gå mye opp fra dagens niveauer, før det i det hele tatt kan blive realistisk for de. Mon ikke et bra samarbeide og offtake på granat-forekomsten gir tilpas mye profit ?
Fulltegning kan ligeledes ses som at Barton ønsker Engebø opp å drifte snarest mulig uten forsinkelser. Med hele ledelsens relativt gode deltakelse i seneste emisjon samt opsjoner, bør de uanset være motiverede til å øke kursen og blive velhavende den vei igennom.

Set i lyset av artikel om granat drift på vestkysten av sydøen NZ, kan det med stor sannsynlighet konkluderes at 1) granat markedet vekster og 2) Barton ikke klarer å forsyne seg selv med nok granat allerede nu eller senest i nermeste fremtid.
Serdeles dårlig infrastruktur for slik industri i området, som de undersøker å mine fra, og logistikken på å få granaten til markedet vil øke prisen vesentligt. Ingen god havn på vestkysten, og de planlegger jernbane/truck transport, hvilket kan betyde truck/jernbane til Greymouth og jernbane til Christchurch for så der å blive lastet stort skip der. Alternativt laste flere mindre skipe i Greymouth, men det blir også kosteligt. NZ er ikke like høy på timeprisen som Norge, men fortsat *dyrt*. Om granat kan utvinnes på vestkysten nz med økonomisk profit, lover det godt for prisutviklingen på granat.
Redigert 08.01.2019 kl 10:06 Du må logge inn for å svare
ondur
08.01.2019 kl 10:25 1812

Kunne vært interessant å få en markedsoversikt fra NOM på granat som inneholder nåværende og fremtidige kilder/volum/kvalitet for produksjon som de har gjort med rutil, har ikke funnet dette i PFS, har noen andre funnet dette? Det er vel å forvente at dette kommer i DFS. At Barton velger å ta risiko i NZ er vel for å ta opp konkurransen i Asia i hovedsak mot GMA som produserer i AUS. NOM burde også selvfølgelig legge spesielt merke til at de putter flere egg i granatkurven sin i tillegg til Engebø.
DrHayek
08.01.2019 kl 10:39 1790

Har ikke funnet det eg heller, men forventer det nærmere utdypet senest i DFS.

Sannt det men fortsat må markedsprisen i Asia være tilpas høy for å retferdiggjøre risikoen.
Og så dyrt er det heller ikke å laste et stort skip å sejle det til anden side av verden, så der burde kunne læses lidt inn i, at Barton kan ha supply utfordringer.

Artig ordredybde. 1-1-1-1-1-1-1-1-1 helt opp til 3,50kr. Her holdes kursen nede.
Boss 99
08.01.2019 kl 12:41 1683

Ja det er en artig aksje dette pluss eierne de er også artige . Alle vi som har vil vel ha den opp aksjen altså, ikke da Sailor han tenker på formueskatt. Men det er ingen som vi by mer en 2,20. Sikkert samme fyren som ligger på begge sider å leker seg. Men en dag vil den vel komme oppi 2,60 , da vil alle som er i pluss ut. Kan ikke se at dette skal gå bra. Blir nok en taper aksje dette.
Boss 99
08.01.2019 kl 13:26 1624

Minimalt med selgere idag du mannen. Du må nok litt opp prøv med 2,60 du skal du se. Da strømmer de på og aksjene er forsatt billige.
TakeThat
09.01.2019 kl 10:02 1441

I dag kan være dagen...
_HH_
14.01.2019 kl 14:28 1023

http://futuremineandmineral.com/exhibition/

eg tenker at det er litt rart at Keliber ikkje deltek her. Selskapet som den finske staten har organisert sin eigarstruktur under, deltek.
_HH_
14.01.2019 kl 14:30 1034

https://www.mineralsgroup.fi/blog/finnish-minerals-to-power-the-future-of-transport.html

Tankane til dei finske eigarane i Keliber om verdikjeden knytte til batterier.
_HH_
14.01.2019 kl 14:30 1035

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-battery-alliance_en

Eu har laga ei allianse/interesdegruppe for å realisere EU som viktig aktør i batterikjeden.

Denne gruppa jobber for tilrettelegging for batteriproduksjon i EU.

Keliber har motteke mykje støtte fra EU og eg trur EU vil spele ei eller anna rolle i den vidare finansieringa av Keliber. Kva konkrete ordningar som kan vere aktuelle for Keliber å støtte seg på har eg ikkje funne ut av enda. Denne sida kan kanskje gje svaret på dette. Uansett syner den kor viktig satsing på batterier er for EU.
_HH_
14.01.2019 kl 14:31 1036

Denne artikkelen er veldig spennande med tanke på finansiering av Keliber! Kan det vere at EU har bedt Keliber fokusere meir på produksjon av kjemikalier og stilt noko form for garanti med tanke på finansiering ?

https://www.euractiv.com/section/circular-economy/news/race-for-lithium-illustrates-eu-drive-for-strategic-raw-materials/

"The vice-president of the EU executive is now busy making plans to cover the lithium refining gap, saying the main companies involved in the supply chain will be invited to Brussels “before Christmas” to discuss how this can be done.

“We are ready to discuss not only the regulatory aspects of course but also financial assistance – be it under the Important Projects of Common European Interest (IPCEI) or under Public Private Partnerships with the European Investment Bank (EIB),” Šefčovič said"
_HH_
14.01.2019 kl 14:32 1037

https://www.min-guide.eu/sites/default/files/3_update_on_eu_raw_materials_and_minerals_policy_and_the_relation_to_the_circular_economy_package_-_peter_handley_he.pdf

Det er i allefall ingen tvil om at EU kjenner godt til Keliber. Det går fram på side 10 i dette dokumentet. Strategien til Keliber med produksjon av batterikjemikalier passer rett inn i gapet som er identifisert i EU.
Boss 99
14.01.2019 kl 14:49 1006

Etter mer du legger inn her jo laver blir kursen. Noen sammenheng?

Det hadde vært interessant å visst hvem denne _HH_ karakteren er, ja. Og agendaen hans.

Vet godt hvem det er jeg og eneste jeg kan si at vedkommende er usedvanlig dyktig på dette feltet. Vedkommende er en vanlig Investor i Nom men burde ha fått kompensasjon fra Nom for den gode jobben han gjør for dem.
_HH_
14.01.2019 kl 16:38 863

kvifor er det så spennande da? eg har ikkje akkurat gjort det vanskeleg å finne ut kven eg er... min agenda er at eg ynskjer å opplyse om, samt dele kunnskap om relvante forhold med andre NOM aksjonærer.. noko meir skummelt enn dette er det ikkje.
Redigert 14.01.2019 kl 16:40 Du må logge inn for å svare

Så har du slått ned på absolutt all konstruktiv og faktabasert kritikk av ledelsen/styret. Det er det som er det interessante (ikke spennende som du skriver), ikke at du opplyser om positive nyheter. I beste fall heter det vel haussing.
Redigert 14.01.2019 kl 16:48 Du må logge inn for å svare

Skjønte ikke den helt. Hva er det HH skulle slått ned på av kritikk av ledelsen,hvilken kritikk?
_HH_
14.01.2019 kl 17:04 836

At eg har eit anna syn enn andre er vel ikkje noko interessant, er mange på desse trådene som har det og det er vel heile poenget med trådand. Eg presenter både positive og negative nyheiter, og eg har også vore negativ til aksjen. På det tidspuktet aksjen vart spleisa gav eg tydeleg uttrykk for at eg var negativ og informerte til og med om at eg hadde solgt meg ut. Dette vart også dårleg motteke, men det kan du sjekke opp i. Det er veldig vanskeleg å tilfredsstille alle her inne, men det er jo ikkje eit mål i seg sjølv. I tillegg var det eg som skreiv fyrst på HO da den fyrste negative tilbakemeldinga kom fra Miljødirektoratet på godkjenninga av Engebø kom. Men om det er noko trøst så kan eg jo informere om at HO har byrja å bli eit lite interessant forum å skrive på så eg for sjå om eg går over til andre og dropper HO.
Redigert 14.01.2019 kl 17:06 Du må logge inn for å svare

Utrolig ufin og uriktig kommentar fra en som vel aldri har fulgt nom før ! Du avslører iallefall din agenda......trolling.