NOM - litt diverse som kan vere relevant

_HH_
NOM 14.07.2018 kl 10:07 54712

Keliber jobber med å lande offtake agreements og i samband med dette er denne relevant å lese:
https://investingnews.com/daily/resource-investing/precious-metals-investing/gold-investing/offtake-agreements-as-alternative-financing-options/?mqsc=E3971688

Den tek for seg forskjelleg typar former for offtake agreements og kven som vanglegvis er interessert i å inngå desse.

I tillegg er det verdt å merke seg at selskap som får stadfesta offtake agreements til vanleg stig ein god del i pris.
_HH_
14.01.2019 kl 17:11 1066

Kva som er faktabasert og konstruktivt kjem an på augo som ser det. Har vore mykje kritikk av leiing og styre av personar som aldri kan ha hatt mykje ansvar sjølv her inne. Noko har vore god og relevant kritikk, masse har også ikkje vore det.

Akkurat det ene tilfelle du refererer til, kan jeg ikke huske, beklager. Det som har vært svakheten med forumet er at skribentene har vært for lite krevende og for passive ovenfor ledelsen/styret. Jeg mener fortsatt at det er for lite geologisk/geofysisk/gruvedrift (markedsførings/PR) kompetanse både i ledelsen og i styret og det er en alvorlig sak og hovedgrunnen hvorfor vi er der vi er nå. Hvor mange har pekt på disse faktaene ?

Hvis Fossum & co hadde latt seg styre av skribentene på ho hadde jeg solgt meg ut av nom umiddelbart. Heldigvis setter de prosjektutvikling framfor markedsføring, så er det opp til enhver å ha troen på nom eller ikke.

long-stocking: jeg har vært NOM aksjonær i mange år og bidro nok mer på NOM-forumet før. Jeg har også deltatt i de fleste emisjonene og deltatt på altfor mange tamme kvartalspresentasjoner. Når det gjelder andre gruverelaterte investeringer, begynte jeg for ca. 35 år siden med australske junior mining selskaper. Jeg har også studert/bodd sammen med en av Canadas viktigste gullgruveeiererne i sin generasjon.
_HH_
14.01.2019 kl 17:33 1060

At leiinga er for svak på PR og med omsyn på å marknadsføre prosjektet(a), er det vel ingen tvil om. Dei har jo også hatt nokon forsøk som har vore direkte kleine...hehe var vel ein introvideo til engebø som vart laga ein gang som ikkje var heilt god, samt situasjonen der kaffe vart servert til miljøaktivister som heller skulle ha vore forfulgt i rettssystemet etter mitt syn. Når det gjelder diskusjon rundt dette har det vore nemnd fleire gongar på forumet og det er vel ikkje mange av dei som har vore med i lang tid som ikkje er samnd i dette. Eg meiner kanskje at NOM kunne ha vore meir avklarande og i "angrepsposisjon" i forhold til alle usanningar som har blitt servert og som blir servert kring mineralnøringa generelt og ikkje minst NOM spesielt. Eg trur dette ville ha vore viktigare enn promontering av prosjekta for alle som er aktuelle til å investere med bakgrunn i prosjekta så er desse profesjonelle og veit kor lang tid det tek å utvikle desse. Å få inn Barton så tidleg som ein har gjort trur eg er eit unntak i gruveprosjekter, der det ikkje er snakk om spesielt interessante mineraler.

Når det gjelder kvar vi er no (kursmessig) syner statistikken at NOM følgjer den typiske kurva for Junior mining companies. Det er med andre ord ikkje berre eit fenomen for NOM denne utviklinga sidan mønsteret er velkjent. Bakgrunnen for dette er mest sannsyneg at utvklinga av gruveprosjekter har felles faktorar som nettopp gjev denne utviklinga, stikkord er lang tid, miljøløyve, undersøkingar, kapitalkrevjande og dette veit alle profesjonelle. Derfor er sjansen stor for at ein uansett ville ha hatt denne utviklinga trur eg... Eit større fokus på PR og marknadsføring ville nok kunne ha demma opp for all det negative som miljøaktivister osv har kome med og det kunne ha forhindra store eigarar fra å selje seg ut (tinefondet), men eg har vel i etterkant av min inngang i aksjen innsett at kursutviklinga ville nok ha følgt same mønster uansett, om enn på eit litt høgare nivå. Men dette er mine tankar og det er sjølvsagt lov til å ikkje vere samd i dette.

long-stocking: uten markedsføring ingen prosjektutvikling så enkelt er det. Ressursene må markedsføres for å få inn kapital/interesse og for å slå ned på de negative miljøkreftene. Jeg har mer tro på ressursene enn på ledelsen/styret: Det er snart 10 år siden NOM/Keliber skrev at de skulle begynne å produsere litium "neste år". Lett å dokumentere, hvis jeg må.

"det ikkje er snakk om spesielt interessante mineraler" Dette utsagnet la jeg merke til. Granaten må ha vært interessant nok for Barton-dynastiet som har levd godt av det i generasjoner. Alle mineraler som har industrielle applikasjoner er interessante, så lenge de produseres til fornuftige kostnader og selges til gode priser i store nok kvanta.

Hvorfor klarte ikke NOM tjene penger på Gudvangen Stein ? Hva har skjedd med Alumina-prosjektet ? Quartzen ? Tapte muligheter.
_HH_
14.01.2019 kl 18:08 1004

Ja, men igjen er det opp mot augo som ser det. Granat er ikkje eit sjeldan mineral, det vert ikkje brukt i høgteknologsike produkter og står heller ikkje på lister over mineral som er kritiske for nasjonar å sikre forsyningar av, med det føremål å sikre eigen industri. Mange land har lister over kritiske mineraler både til industri og forsvar, granat står ikkje på desse. Derfor min skildring om at granat ikkje er eit spesielt "interessant" mineral, eller at det ikkje er eit strategisk mineral. Men no er det slik at til og med dei beste prosjekta innanfor "uinteressante" (ikkje-strategiske) mineraler vil bli interessante for dei som er aktørar som har sitt virke innanfor den aktuelle bransjen. Engebøprosjektet er eit slikt prosjekt fra eit granatsynspunkt. Det er ingen tvil om at Engebø som prosjekt er interessant for ei verksemd som lever av verdikjedane i granatbransjen, både med tanke på kvalitet, men også mengde. Engebø kan vere ein game changer for granatbransjen, men det er til dømes ikkje viktig for den store industrielle trenden knytte til elektrofisering av bilbransjen. Dersom du les dei linkane som eg har lagt ut går det fram at EU har starta eigne allianser, forum,bankordningar osv for å fremme utvinning av til dømes kobolt litium og grafen. Alt dette for å støtte opp under heile verdikjeden til bilindustrien som er ganske mykje større og viktigare enn granatbransjen for økonomien i EU, og derfor er desse minerale meir interessante, eller strategiske, etter mitt syn.
_HH_
14.01.2019 kl 18:09 1000

Dette bør vel du greie å svare på sjølv med din erfaring? Kvartsen er ikkje tapt og patenten er der enda kan eg opplyse om.

For ordens skyld, ref. min kommentar ang. angitt produksjonsstart Keliber;

https://www.dn.no/nordic-mining-handler-i-finland/1-1-1055639

Linken til artikkelen på NOMs webside fungerer dessverre ikke;

Nyhetsarkiv OAAX Vis nyhet - Nordic Mining
www.nordicmining.com/nyhetsarkiv-oaax.../category293.html?... - Oversett denne siden
Nordic Mining has concluded the due diligence process of Keliber with satisfactory result. Closing of the ... Production is scheduled to commence in 2010.


Redigert 14.01.2019 kl 18:13 Du må logge inn for å svare

Vi får være enige om å være uenige. man kan ikke markedsføre et prosjekt før man har et ferdig produkt ( i år forhåpentligvis ). Ettersom nom fortsatt er gjeldfri kan vel ikke jobben de har gjort være så dårlig. Gudevangen har jeg ikke kunnskap om, aluminna- patenten blir ikke nyttig så lenge dagens forurensende produksjon får fortsette, quartsen kommer etterhvert. Jeg har ingen imponerende cv i nom eller drømmer om 20,- pr aksje, er kun ute etter en dobling av min investering. Om det blir i år eller 2025 spiller mindre rolle.
Redigert 14.01.2019 kl 18:18 Du må logge inn for å svare
_HH_
14.01.2019 kl 18:24 2050

Den går ut i 2034

Takk for info. Jeg har vært mest opptatt av utnyttelsen av anortosittressursen. Se på kursutviklingen til Hudson Resources, den har vært i en stigende trend de siste 4 årene;

https://www.google.no/search?q=hudson+resources+share+price&ie=&oe=

Hva med avtalen med Gudvangen Stein AS ? Den utgår vel i år ? Skal den reforhandles ?
_HH_
14.01.2019 kl 18:51 2003

Trur den gjekk ut i fjor, kan aldri tru den vert reforhandla.
Strategien bak Gudvangen var vel to-delt, skaffe seg tilgang til antorositt som kunne brukast i ein pakke der ein kunne tilby både patent og ressurs, samt få inn operativ drift i strukturen som kunne skape kontantstraum til resten av NOM... No er interessen for patenten låg (slik eg tolkar det) og dersom det ikkje er aktuelt å bruke antorositt til ALU har den ikkje noko strategisk interesse for NOM vil eg tru.
_HH_
14.01.2019 kl 19:09 1982

stigande? med unntak av nokon bevegelsar opp og ned så har den vel stort sett gått i intervallet 0,4 og 0,5 dei siste 4 år? Dei skulle verre klar til å starte produksjon i siste halvdel av 2018, kursen gjenspeilar ikke akkurat dette.

Alumina-patentet uten enkel tilgang til NOM-kontrollert anortositt har vel en vesentlig mindre verdi vil jeg tro. Hvor mye har Alumina-patentet egentlig vært promotert ? Da er vi tilbake til tapte muligheter. Hudson Resources ser ut til å lykkes med utvinning av Grønlandsk anortositt til andre applikasjoner. Quartzen ligger der, ja. Når det gjelder den såkalte Reinfjorden forekomsten, så er den er uinteressant sett fra et gehaltperspektiv og NOM burde ha kvittet seg med den for lenge siden. Den figurerer fortsatt på websiden.

Redigert 14.01.2019 kl 19:11 Du må logge inn for å svare

Kursen lå på CAD 0,06 i 2009, CAD 0,20 i 2012 og CAD 0,26 i 2015 (CAD 0,44 nå). Hvis man ser på ledelsen og styret i Hudson Resources, så har 9 ut av 10 personer erfaring direkte knyttet til Mining, noe man ikke kan si om NOM. Dett har vært min største bekymring og dette er ubestridelig fakta. Sjekk en hvilken som helst amerikansk, kanadisk, britisk, sørafrikansk eller australsk gruveselskap, så vil du finne det samme. Så har jeg savnet en noe mer mer fandenivoldsk holdning som man finner i mange gruvedriftgrundere.
_HH_
14.01.2019 kl 19:29 1957

Tilgang til antorositt er vel ikkje det som er problemet. Det er vel å få store aluminiumsprodusenter til å gå over fra å bruke baxitt og dei verdikjedene som er etablert her. Å kjøpe opp gudvangen stein når ein har ein som er interessert i å bruke patenten og akkurat denne førekomsten, er ein smal sak vil eg tru sidan det vil vere små beløp i det store biletet når ein skal etablere ein ny verdikjede. Det er jo dette som er den reelle hindringa knytt til patenten, at motivasjonen for å bytte ikkje er tilstades. Ivar er fra hydrokonsernet, trur ikkje du at den ikkje har vore promotert? Fleire her inne har jo kontakta hydro og dei har bekrefta at dei kjenner godt til patenten, men såg ikkje det på som noko interessant. Kor vellykka Hudson vert vil no tida vise, som sagt tilsei ikkje kursutviklinga at det er noko suksess enda. Aksjeprisen ligger på same pris eller under prisen som den hadde i 2016 og det til tross for at dei skulle ha starta opp produksjonen. Produkta dei skal lage skal konkurrere i pigmentsegmentet (her er det stor produskjon fra forskjellige produkter og erstattarar til rutil og ilmenitt) elles er det oppgitt noko diffust at du kan produsere aluminium av det....men det må kjøperen stå for sjølv. Reinfjordførekomsten må undersøkast meir før den kan avskrivast, men eg ville ikkje ha satt den opp som noko seriøst prosjekt før ein eventuelt får betre resultat fra undersøkingane.
_HH_
14.01.2019 kl 19:34 1951

hehe eg tvilar på at dei som investerte i perioden 2005 fram til juni 2008, samt september 2009 og fram til februar 2012 delar ditt syn på ein stigande aksjekurs i denne verksemda... I desse periodane var den over 0,4 CAD og heilt opp i 2,0 CAD
https://www.google.no/search?q=hudson+resources+share+price&ie=&oe

_HH_
14.01.2019 kl 19:40 1942

Meir agressiv og proaktiv haldning, litt mindre diplomatisk i enkelte samanhenger saknar eg.

Spikes skjer, husker du 17 april 2015 ? Vel, det var dagen jeg solgte halve beholdningen min i NOM aksjer.
_HH_
14.01.2019 kl 20:13 1904

Så flott for deg!:), dumt du ikkje solgte heile beholdninga da.

Å promotere Alumina-patentet innad i Hydro-systemet er vel det samme som å forsøke å selge en oljesubstitutt til saudiaraberne. Klinkende klart at ikke Hydro var interessert ! Det er ikke det jeg mener med promotere. Lite eller ingenting leste jeg om patentet i den finansielle mediaen, lokalt, nasjonalt eller internasjonalt. Lite eller ingenting hørte jeg om det i politiske debatter om miljø. Hvordan ble ideen promotert mot store potensielle game-changing investorer ? Nei, patentet ble puttet i en skuff og der ble den liggende. Tesla-bilen kom ikke fra de etablerte bilprodusentene.
Redigert 14.01.2019 kl 20:21 Du må logge inn for å svare
_HH_
14.01.2019 kl 20:33 1877

I forhold til å byggje opp ein ny verdikjede er dette veldig kapitalkrevande og å skrive noko i media endrar ikkje dette faktumet. Dei som er best rusta til å gjere dette er dei aktørane som er i marknaden fra før, altso Hydro osv. Ein gradvis utfasing og innfasing av ny teknologi vil vere lurt i eit slikt scenario. Om det kjem nokon nye aktørar inn og byrjar på bar bakke med ny teknologi, så skal dei ha særdels god finansiering i orden for ta opp kampen med dei store og etablerte. Faren for å gå konk vil kunne vere stor. Eg trur derfor det er store utfordringar knytte til ein innføring av denne teknologien som går utover det at den ikkje er kjent for dei som kan vere interessert. Men no veit eg ikkje nøyaktig kva som har blitt gjort med tanke på promotering og det gjer ikkje du heller.
_HH_
14.01.2019 kl 20:41 1862

Eg ser streng tatt ikkje kvifor det var relevant å nemne at du hadde solgt deg ut på dette tidspunktet i forhold til kursdiskujsonen på Hudson. Det verka meir som om du leita etter ein moglegheit til å skryte litt av deg sjølv. Det er jo heilt greit, men fullstendig uinteressant for meg og diskusjonen.

Aldri i verden vil Hydro med sine nylige Brasil-investeringer i milliardklassen ha vurdert å samtidig investere i en konkurrende teknologi - det må du skjønne. Investeringene i et alumina-anlegg var ikke så store heller, sammenlignbare med Engebø-investeringen, hvis jeg ikke husker feil. Det finnes mer en nok risikovillig kapital i verden. Bare se på hvor mye penger det har vært investert i cryptovaluta. Unnskyldninger, unnskyldnjnger og atter unnskyldninger - du vrir deg unna hver gang og er flink til det.

Det var du som nevnte spikes i Hudson-kursen. Da ble det plutselig relevant. Enig at jeg kunne ha unnlat å nevne salget. Men jeg ble fristet når du refererte til de mindre heldige Hudson-investorer. Jeg kan også nevne at jeg ikke solgte helt på toppen, men ventet noen minutter for lenge. Denne diskusjonen handler ikke om selvskrytt, men om forvaltningen av aksjonærenes ressurser og penger.
Redigert 14.01.2019 kl 20:52 Du må logge inn for å svare
_HH_
14.01.2019 kl 20:54 1835

Så fint at du fatta poenget mitt om at det er allereie er brukt mykje pengar på eksisterande verdikjeder og at det ikkje framstår som realistisk å endre desse over natta. Men trur du seriøst at dette ikkje gjelder dei andre store aluminiumsprodusentane i verda også?

Patenten til NOM har fortsatt behov for optimalisering og utvikling så det er ikkje berre å ta den i bruk. Ein partner måtte derfor vere med på dette. Argumentet ditt om cryptovalutta er irrelevant. Ja det finst masse spekulative penger i verden, men det betyr ikkje at dei er interessert i byggje opp ein ny og miljøvenleg aluminiumsproduksjon i sterk konkurranse med store eksisterande aktører. Eg tvilar på at den historia sel like godt som cryptohypen ein har vore vitne til. I tillegg er det eit anna faktum ein også må vurdere når ein skal starte langsiktig industri, er ein verkeleg ute etter berre spekulative penger ? kva med å forankre eigarskapet i eksisterande aktører med kunder, kunnskap osv. Framstilling av aluminium og produkter av dette er ein høgteknologisk bransje og det er ikkje for kven som helst å starte opp med dette over natta fordi ein har ein ny måte å framstille aluminium på.

Hvem sier at pengene måtte komme fra de eksisterende Al produsentene ? Ingen av de vil være interesserte, de har for mange "vested interests". Pengene kunne ha kommet fra hvilken som helst stor forbruker (eller gruppe av) av Al eller andre teknologi-interesserte. Jeg vet at i Norge det er lite interesse for den type industri, men i store deler av verden har industri fortsatt en høy stjerne. Derfor måtte man markedsføre konseptet. Jeg sier ikke at det er lett - det finnes flere som jobber med samme saken. En annen sak; hvorfor sluttet plutselig en av forskerene (Mastin) som jobbet i IFE med Alumina-prosjektet ? Hvorfor kunne NOM ikke jobbe videre med optimalisering/videreutvikling ? Ledelsen var ikke flinke nok til å holde aksjonærene informerte. På en kvartalspresentasjon ble det spurt om patentet og svaret var at "de skulle ha et møte". Hørte aldri noe mer. Det finnes også statlig støtte til slike forskningsprosjekter, forresten.
Redigert 14.01.2019 kl 21:11 Du må logge inn for å svare
lstid
14.01.2019 kl 21:10 1803

HH kommer da ikke med unskyldinger, han presenterer bare sitt syn på saken, er ærlig om det og kommer med masse nyttig informasjon samtidig. Derfor er HH en godt likt person på dette forumet:)
_HH_
14.01.2019 kl 21:13 1767

Du påstår at eg forsøker å vri meg unna men for meg verkar det meir som om det er du som forsøker dette. For det fyrste spikes er store endringar på kort tid. Avvviket fra 0,4 CAD og oppover varte i to periodar, der den fyrste perioden varte i over 3 år og siste periode varte i over 2 år. Dette er ikkje spikes. Mellom desse periodane sank aksjen ned til 0,06 CAD slik du skriver, men for ein investor som kom inn da kursen var over 0,4 CAD tilbake i 2005 og har vore inne i kursen fram til no så har han eit tap. Din vurdering av kursen er derfor berre relevant dersom investoren kom inn på det tidspunktet kursen var under 0,4 CAD. Kursutviklinga etter mitt syn i Hudson, har ingen klar trend korkje opp elle ned og om ein har vinst eller ikkje kjem an på når ein kjøpte seg inn i aksjen.

For ein investor som kom inn i NOM på kurs 30 øre så har han fortsatt forteneste og kan hevde det har vore ein opptrend sidan han gjekk inn. Men NOM har som dei fleste kjenner gått nedover.

Ser fortsatt ikkje relevansen mellom ein diskusjon kring kursen i Hudson og at du har solgt delar av behaldninga di ut på løyvet i 2015. Dine enkelthandlingar er heller ikkje relevant i ein generell diskusjon om forvaltning aksjonærenes ressurser og penger i NOM heller.

Da takker eg for diskusjonen. Ha ein fin kveld.


https://www.investopedia.com/terms/s/spike.asp


Nå holder du på med 'nitpicking'. Hudson Resources har funnet flere interessante applikasjoner (og videreutviklet de) for sine enorme anortositt ressurser. NOM har kastet anortositt og Alumina patent-håndkleet. Aksjekursen til Hudson Resources viser en positiv trend (bruk linjeal) de siste årene (bortsett fra en stor spike) i motsetning til NOMs kurs i samme perioden som viser en nedadgående trend selv med stor spike 17.04.2015. Jeg vil konkludere med min skuffelse over NOMs ledelse og styret for grunnene jeg har skissert. Takk for diskusjonen _HH_ og fortsatt fin kveld.
Redigert 14.01.2019 kl 21:32 Du må logge inn for å svare

Jo, _HH_ forsvarer ledelsen i det uendelige. Var ikke det en på forumet som mente at ledelsen var representert på forumet ?

Og da var vi tilbake til trolling. Det var kanskje det mest fornuftige du kunne bruke kvelden til ? Skjerp deg grantchester.
Tjuagutt
15.01.2019 kl 09:32 1520

Grantchester, tror du startet denne diskusjonen på feilt grunnlag. -HH_ forsvarer ikke ledelsen i det uendelige, det har han aldri gjort. Mitt inntrykk av _HH_ er at han er fakta basert og det er få som leverer så mye fakta basert informasjon på HO, som _HH_. Og, han er ikke i ansatt i NOM :) Han er en vanlig aksjonær, som setter seg godt inn i aksjene han investerer i, noe mange flere burde gjøre.

Nåpr det gjelder ledelsen i NOM, så er de faglig meget dyktig, og tilsvarende elendig på markedsføring av selskapet. Dette burde de få klar beskjed om på neste møte. Det hjelper ikke at de er faglig god, når de ikke klarer å markedsføre prosjektene sine. Se bare på Keliber, som har som mål å starte produksjonen i 2020 og der det er mulig EU vil hjelpe med finansiering. Her er ledelsen i NOM fullstendig taus og det er den tausheten som gjør det mulig å manipulere kursen nedover på mikro volum. NOM bør ansette en markedsdirektør, som skjønner seg på salg og markedsføring. For emisjoner på stadig lavere volum er en dårlig strategi..
Redigert 15.01.2019 kl 09:33 Du må logge inn for å svare

Tjuagutt, takk for kommentar. Den største svakheten med forumet er at svært få initierer en god diskusjon og enda færre er kritiske til hvordan de forskjellige selskapene folk har aksjer i er ledet. Mulig at jeg kunne ha valgt en annen vinkel men en diskusjon ble det. Dessverre ble det få deltagere og en rekke spørsmål som jeg stilte ble aldri besvart. Positive faktabaserte kommentarer er selvfølgelig velkommen, men også kritiske faktabaserte kommentarer bør være det. Det er en viss balanse jeg etterlyser. Jeg er enig i at ledelsen bør få vite på en ordentlig måte at de har vært udugelige på markedsførings/PR fronten. I tillegg mener jeg at selskapet ikke er sterk nok/har erfaring nok på hands-on gruvedrift. Å ansette en prosjektleder for Engebø uten mange års gruvedrift erfaring er i mining verden uhørt. Kan noen gi noen gode argumenter for en slik ansettelse ?