NOM - litt diverse som kan vere relevant

_HH_
NOM 14.07.2018 kl 10:07 51423

Keliber jobber med å lande offtake agreements og i samband med dette er denne relevant å lese:
https://investingnews.com/daily/resource-investing/precious-metals-investing/gold-investing/offtake-agreements-as-alternative-financing-options/?mqsc=E3971688

Den tek for seg forskjelleg typar former for offtake agreements og kven som vanglegvis er interessert i å inngå desse.

I tillegg er det verdt å merke seg at selskap som får stadfesta offtake agreements til vanleg stig ein god del i pris.
_HH_
14.05.2019 kl 11:15 1275

AMR sender skriv til DMF. Dei vil kome med uttale til reguleringsplanen på Engebø skriver dei, men må vite grunnlaget for kvifor det er ein "vernesone" på 50 meter rundt tunnellen på Vevringen. Dei meiner dette beslagleggjer urimleg mengde av deira ressurs og vil skape problem for dei når dei skal drive. Skriv er datert 30.04.2019 og er sendt til DMF.
Råvarer
17.04.2019 kl 10:32 1586

Ja, både fiskerinæringen og reindriftsnæringen har levd side om side i alle å. Problemet for NM og Nussir har vært at lokale aktører på vevringsida og SV i Naustdal har tatt sentrale posisjoner i Naurvernforbunder og NU (Thingnes) for mange år siden i følge årsrapportene til Naturvernforbundet (F.eks leder for gruveutvalget i Nauturvernforbundet).
Skazy
15.04.2019 kl 12:27 1812

Flott artikkel i dagens Finansavis.
Gruveselskap med milliardutbytte.
Sibelco har deponert 220 000 tonn stein i fjorden hvert år siden 1960.
De driver side om side med reinsdyrnæringen uten problemer.
Meget god butikk!!!

(Og fjorden er ren som bare det...)
Redigert 15.04.2019 kl 13:35 Du må logge inn for å svare

Offentleg ettersyn: Detaljregulering Engebø

https://innsyn.onacos.no/naustdal/wfdocument.ashx?journalpostid=2019001893&dokid=103149&versjon=4&variant=P&;


Rådmannen sin kommentar: Rådmannen må vurdere i kva grad AMR sine innspel medfører at ny plan må justerast

I rapporten «kommentar til AMRs høringsinnspill» peikar Promin på at Direktoratet for Mineralforvaltning, i sin konsesjonshandsaming, vil vurdere om uttak av mineralressursar er i samsvar med berekraftig utvikling, og då etter følgjande kriterier: 1. Best muleg utnytting av minerala 2. Selskapets interesse for å skape ein levedyktig verksemd 3. Interessene til grunneigarar og rettshavarar https://innsyn.onacos.no/naustdal/wfdocument.ashx?journalpostid=2018007446&doki d=98094&versjon=1&variant=A& Det er direktoratet for Mineralforvaltning som må ta stilling til spørsmål om grunneigars rettar, selskapa sine rettar og rettane til mineralressursane. Dette er spørsmål som ikkje kan avklarast i ei plansak, og som er utanfor kommunen sitt forvaltningsområde.

I seinare fråsegn har AMR sagt at reguleringsplanen ikkje må røyre ved AMR/Grunneigarane sine eigedomar. Rådmannen vurderer at ny reguleringsplan for Engebø er i samsvar med gjeldande reguleringsplan vedteken 2011, og kommunedelplan Vevring vedteken 2015. Difor har ikkje kommunen grunnlag for å krevje at tiltakshavar må justere på planforslaget.

Rådmannen vurderer at AMR ikkje kjem med ein argumentasjon som tilseier at planbehandlinga bør utsetjast.
longterm
08.04.2019 kl 08:29 2333

Ikke at jeg synes at det på noen måte hører til på denne tråden, men siden du likevel tar det opp: Et av de store godene ved å bo i et land som Norge, er at du har lov til å si stort sett hva du vil. At du ikke evner å se sammenhengen uttalelsen til Hadjik kom i, får være ditt problem. En ting skal du likevel ha: din kommentar viser med all tydelighet hvor viktig det er, spesielt for politikere kanskje, å veie sine ord med omhu. Verden er full av mennesker med skylapper som enten ikke evner å se sammenhenger, eller som, selv om de ser dem, ikke viker tilbake for muligheten til å ta ting ut av sin sammenheng for å fremme egne politiske holdninger. God bedring!

Kan jeg få lov å si jeg ble meget kvalm av uttalelsen fra Hadjik AP som faktisk sa hun elsket skattebetalere like mye som Erna elsker makt?
Dem sitter der og tror det er de som skaffer arbeidsplasser og mener dem har rett til å ta fra landets borgere deres penger og distributere dem slik dem vil,fordi dem mener dem er er bedre moralsk slikket til å vite hvor mine midler skal distrubideres enn meg som jo eier mine egne midler.

Deres ideologi er jo at ingenting av det jeg har arbeidet for er mitt,men statens.

Uhyggelig ideologi.
_HH_
07.04.2019 kl 13:37 2622

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2019/04/06/195567755/stor-stotte-til-gruvedrift-nei-til-forbud-mot-fjorddumping-pa-arbeiderparti-landsmotet

Det var resultatet fra årets landsmøte i AP. Da var denne diskusjonen lagt død til neste møte. Men da er jo NOM i gang med bygging og konsesjonen er avgjort.
Redigert 07.04.2019 kl 13:38 Du må logge inn for å svare

Ja, det virker som Base legger langsiktig rutil-pris ca 10% høyere enn hva NOM har gjort i sin pfs. Nå er jo også NOM kjent for sin lavmælthet, så det forundrer meg ikke. Hadde vært flott om Base sitt estimat stemte, $100 ekstra på bunnlinjen for hvert tonn rutil gjør seg godt for oss aksjonærer!
Boss 99
25.03.2019 kl 17:04 3184

Ja det få vi håpe på. Men....spørs hvor mange aksjer han dere typen har. Begyner å bli dritt lei av dette. Skal prøve å få slutt på det til i morgen. ???
nival
25.03.2019 kl 15:06 3292

Må vel snart komme gode nyheter fra Keliber så vi kan få slutt på dette kjedelige handelsmønsteret. På tide vi etablere oss over 3 tallet.

PFS for Base Resources Toliara Project.

https://www.asx.com.au/asxpdf/20190321/pdf/443nkzvzsswdzm.pdf

NPV for Engebø prosjektet vil øke mye hvis NOM bruker samme rutil pris som Base Resources.
SJAKETT
22.03.2019 kl 10:29 3559

Innen Q1, Vestavind!
DrHayek
22.03.2019 kl 10:12 3580

Længere Life of Mine og driftstid i open pit er svert positivt for enhvert gruveprosjekt.
Enda et steg høyere for det fundamentielle, men fortsat lav investeringsinteresse.

Samme mønsteret hver dag, opp noen ører, og så dumpes den ned på kjøpskurs igjen. Hvir blir det av offtake avtalene og kelibernytt?
_HH_
22.03.2019 kl 08:58 3685

Reguleringsplanen er sendt fram til naustdal kommune for fyrste handsaming.
Planen stadfester at trans-eklogitt skal prosesserast, område satt av til industri ved kaia. Tolkar at dette kan nyttast til avgangsprosessering dersom naudsynt.

Eg tykkjer dette ser veldig bra ut.

Finn dette i postlista til nauatdal kommune under 15 og 18 mars.

De handlene er før jeg og Belei kjøpte. Jeg kjøpte kl 13

Bra Belei og takk. Er det ulovlig manipulering tro.
Redigert 19.03.2019 kl 15:12 Du må logge inn for å svare

11:03:05 2.58 134
10:18:44 2.60 132
10:16:23 2.60 58
10:10:48 2.64 377
09:56:35 2.65 3 500
09:41:46 2.70 450
09:15:37 2.70 4 700
09:15:37 2.70 300
09:00:23 2.69 2 000
09:00:23 2.69 5 406
09:00:23 2.69 4 594
Tok kopi av loggen på hegnar, og der ligg det handler på 2,69 og 2,70.
Belei
19.03.2019 kl 13:02 1397

Opplevde det samme. kjøpte på 2,69. Ingenting vises i handelsloggen. Manipulering?

Sendte forespørsel til Markedsovervåking
stockwatch@oslobors.no
Redigert 19.03.2019 kl 13:03 Du må logge inn for å svare

la inn kjøpsordre på kr 2,70 og fikk kjøpt noe småtteri. Hva kommer det av at jeg har fått registrert det som kjøp og mere aksjer i min portefølje men ingenting har blitt registrert i ordrebildet og kursen fortsatt står i 2,58 og selger på 2,68 med 105 aksjer?
Boss 99
19.03.2019 kl 12:15 1469

Nom bruker å gå sørover ved melding sier dem.
_HH_
17.03.2019 kl 21:49 1755

for dei som høyrer etter godt på q4 framlegginga så stadfester Ivar dette med lengre dagbrotsdrift. Det stadfester langt på veg dette med trans-eklogitt.
ondur
17.03.2019 kl 18:23 1858

Se der ja,

ikke rart søknaden til driftskonsesjon er sladda, det er full av børssensitiv info i den. Ser også i presentasjonen at 100 mill blir tilleggs-bokført som verdi i Keliber for Q1, nye oppgraderte verdier siver frem. Dette er meget bull.
_HH_
16.03.2019 kl 17:54 2045

https://d2zbxcnktjvvs5.cloudfront.net/1552314543/isf-190308-pdac-investor-presentation.pdf

På side 18 i PDAC presentasjonen har det dukka opp eit punkt X, her står at dei kanskje kan bruke trans-eklogitt (rutil gehalt dra 2 til 3 prosent) i sin produksjon. Dette går også fram av søknaden om driftskonsesjon at dei planlegger dette og da vil dagbrotet få ein levetid på ca 20 år. Det betyr at ressursgrunnlaget kan gå til nesten 385 mill tonn og vil gje lengre levetid for gruva. Dette er meget gode nyheiter:)
_HH_
06.03.2019 kl 20:51 2304

Kva skjer når AP går imot industrien som dei har røtene fra, både oljeindustrien og anna industri generelt? Er det derfor dei synker ned på meiningsmålingane? Norsk Industri må trå til her og fortelje dei som styrer litt fakta og det gjer dei nok også.
molin
06.03.2019 kl 20:22 2347

SJAKETT skrev Det samme her!
Takker!
Så langt jeg kan se er det veldig sterke krefter i LO og fagbevegelsen ellers som vil ha mineralutvinningen raskere i gang. Er ikke Vestland AP i utakt med sine egne da?
Hva vil skje hvis AP prøver å endre standpunkt til mineralindustrien?
Rockall
27.02.2019 kl 21:28 2452

Når går første kommerse salve i Engebøfjellet..? Hva står igjen..?
Pling!
27.02.2019 kl 18:39 2527

Også relevant for Engebø? Nussir skal gjøre en vurdering om mulighetene for fossilfri gruvedrift. Ellers en god reportasje og intervju med Rushfeldt.
https://frifagbevegelse.no/arbeidsmanden/gruvedirektor--nussir-har-toffe-ambisjoner-om-a-bli-en-av-de-mest-miljovennlige-gruvene-i-verden-6.158.614239.25998c5cda
Redigert 27.02.2019 kl 18:40 Du må logge inn for å svare
Kvabb
24.02.2019 kl 23:22 2771

Å jeg som trodde at "fryktløs" hadde havresekken full ;-) Lurer på hvilket nivå neste emi blir satt, noen tips ?