NOM - litt diverse som kan vere relevant

_HH_
NOM 14.07.2018 kl 10:07 54649

Keliber jobber med å lande offtake agreements og i samband med dette er denne relevant å lese:
https://investingnews.com/daily/resource-investing/precious-metals-investing/gold-investing/offtake-agreements-as-alternative-financing-options/?mqsc=E3971688

Den tek for seg forskjelleg typar former for offtake agreements og kven som vanglegvis er interessert i å inngå desse.

I tillegg er det verdt å merke seg at selskap som får stadfesta offtake agreements til vanleg stig ein god del i pris.
_HH_
15.01.2019 kl 11:57 1436

Ja det kan eg og eg meiner årsaka er innlysande.
Heile planen for Engebø og utbygginga blir planlagt av personar som har gruvekompetanse (hatch,lokal og sentral geolog osv) og det er dei som styrer korleis resultatet blir. Når det kjem til å realisere prosjektet er det på ingen måte behov for nokon med gruvekompetanse til å gjere dette. Det ein vil ha er ein person med kompetanse til å gjennomføre store prosjekter, forstår viktigheita av god kommuniasjon og koordinering, og som kan få dei riktige folka til snakke saman dersom det oppstår utfordringar undervegs i realiseringa. Det er aldri ein hotelldirektør som er sjef for bygginga av eit hotell, det er aldri ein skipssjef som byggjer båten han skal vere skipssjef på. Dei vil derimot vere referansegruppe og ansvarleg for å utforme prosjekta med bakgrunn i deira erfaring innanfor sitt fagfelt. Slik er det sjøvsagt også i gruvebransjen. Når det gjelder drift av gruva så vil dette naturleg nok ligge på ei anna stilling enn prosjektleiaren.
molin
15.01.2019 kl 12:23 1435

Godt poeng. Jeg begynner å bli litt indignert også (og kanskje litt hissig), og sendte følgende mail til CFO og CEO. Kanskje andre kan følge opp med innspill også?

Jeg er i kontakt med en del investorer som begynner å bli utålmodige med hensyn på publisiteten Nordic Mining er i stand til å oppnå. Vi mener at det med riktige folk på saken burde vært mulig å øke både aksjekurs og generell oppmerksomhet om selskapet betydelig.
Vi er største eier i Keliber, som har som mål å starte produksjon av batterier neste år allerede. EU har opprettet European Battery Alliance, og de har gjort investeringer i verdikjeden til batterier til et fokusområde. Keliber har mottatt hjelp til finansiering fra EU.
Slik kunne vi fortsette med å liste opp spennende nyheter som burde gjøre Keliber til et ekstremt interessant case i europeisk sammenheng.
Tilsvarende kunne vi gjøre for Engebø. Det har skjedd veldig mye positivt i det siste.

Men dette må selges slik som et hvert annet produkt. Om du har verdens beste produkt, får en likevel ikke noe salg hvis en ikke er i stand til å kommunisere det til omverdenen. Det finnes folk som er ekstremt gode til dette, og jeg er helt sikker på at en slik stilling ville betale seg for oss aksjonærer. Jeg kunne til og med blitt med på kronerulling for en slik stilling hvis nødvendig.

Å fortsette med emisjoner til lavere og lavere kurs er en dårlig strategi. Jeg har vært tålmodig så langt, men jeg vil ikke akseptere dette lenger.

Før vårens generalforsamling ber jeg om at dere tar grep påfølgende:
- Vis at dere får inn penger fra andre kilder. Det være seg soft-funding fra EU eller Norge, salg av fremtidig produksjon eller lignende. Det viktigste er at markedet ser at det finnes andre inntektskilder.
- Dere må få i gang en markedsføring av firmaet og prosjektene. Bruk gjerne et kommunikasjonsbyrå (https://gknordic.com/no/om-geelmuyden-kiese/)
- Få hjelp til å skrive pressemeldingene deres! Selv vi som er godt inne i caset har vanskelig for å forstå flere av deres tidligere meldinger.
- Få fram at Nordic Mining tilbyr løsningen på flere miljutfordringer vi står ovenfor
_HH_
15.01.2019 kl 12:27 1391

Støttast fullt ut.

veldig bra, altfor stille rundt selskapet. Kun miljøaktivistene som får holde på
molin
15.01.2019 kl 12:46 1352

Takker! Da er det bra om flere sender mail til dem. Om en gammel gretten gubbe mailer dem er det mye lettere å overse enn om de får se at det er mange som mener dette sterkt nok til å ta kontakt. Bare bruk deler fra teksten min hvis ønskelig.

Veldig bra, molin, takker for initiativet !

_HH_ Tror du misforstår. Prosjektlederen for Engebø har ingen prosjektledelseserfaring innenfor Mining. Du blander begreper; jeg sier ikke at hotellsjefen skal lede hotellbyggingen. Jeg foretrekker derimot at hotellbyggingen blir gjort av en som har gjort dette før, og helst mange ganger. Samme gjelder for skipsbyggeren. Husk at prosjektlederen skal stå ansvarlig for den totale kvalitetskontrollen. De som vet om hva som skjedde med Aker Engineering når det ble tatt over av økonomer skjønner nok argumentet mitt. Etter over 20 år erfaring i high-end instrumenteringsbransjen har jeg sett mange komme og gå som ikke hadde bransjeerfaring. Det gikk stort sett dårlig med alle. Jeg vet at det er mange som tenker annerledes, men jeg er dypt uenig. Det finnes mye bra litteratur også om dette temaet. "Hidden Champions" av Hermann Simon er et utmerket eksempel.
Redigert 15.01.2019 kl 13:02 Du må logge inn for å svare

Bra insj! Gi lyd om de svarer deg, jeg tror dette er tanker de fleste i denne aksjen sitter med!
Tjuagutt
15.01.2019 kl 13:25 1291

Bra Molin! Støtte fullt ut. På tide NOM ledelsen begynner å gi noe tilbake til aksjonærene som i årevis har holdt prosjektet i live.
15.01.2019 kl 13:27 1270

Helt enig hekken. Det må skapes aksjonærverdier ;-) Haha!!! For et selskap!
_HH_
15.01.2019 kl 13:33 1266

Du skriver: "Å ansette en prosjektleder for Engebø uten mange års gruvedrift erfaring er i mining verden uhørt". Med andre ord du meinar at han må ha erfaring med gruvedrift, for å kunne lede utbygginga av eit gruveprosjekt. Her er eg ikkje samd med deg, eg meiner at det er andre eigenskapar som er viktigare i rollen som prosjektleiar enn konkret fagkompetanse innanfor gruveverksemd, fordi den kan ein skaffe seg i tillegg ved hjelp av andre som er i prosjektet. Det hadde sjølvsagt vore fordel at han hadde tidlegare erfaring med å realisere gruveprosjekt, men det er ikkje avgjerdande etter mitt syn så lenge som han har leia store og kompliserte prosjekt tidlegare og det har gått bra. Det som er viktig er evnen til å sette saman og styre team som må løyse utfordringar undervegs, koordinere, halde framdrift, budsjett, evne til å forhandle kontrakter og forutsjå logistiske utfordringar som ein vil få under realiseringa. Det meste går på leiar eigenskapar og ikkje faglege kunnskapar, sjølv om det må ligge noko fagrelatert knytta til bygging av anlegg som eit minimum. Det er ikkje prosjektledaren som skal løyse dei faglege utfordringane som eventuelt dukkar opp, han skal berre fasilitere for at dei som er ekspertane innanfor fagfeltet kan gjere det. Å kontrollere installasjonane må uansett gjerast av fagfolk. Det er ikkje prosjektleiaren som gjer dette, han sørger for at det vert inspisert av riktige folk, for deretter å følgje opp ein eventuelt garantiprosess og at arbeidet vert slik som kontraka har forlikta.
Redigert 15.01.2019 kl 16:07 Du må logge inn for å svare
ondur
15.01.2019 kl 13:33 1261

flott med litt liv på forumet igjen utenom traderfjaset.

Det er klart NOM mangler intern! kompetanse fra praktisk drift og å få gruveprosjekter opp og stå. Den eneste kompetansen de hadde gikk ut døra etter PFS som selvfølgelig var alt for tidlig. Ingen har siden kommet inn med slik kompetanse og det er for dårlig i denne fasen, hva tenker de på? I tillegg er kommunikasjonen bånn i bøtta, vi trenger mer folk i ledelsen som ser viktigheten av dette når de ikke ser det selv. En god ledelse skal komplettere for sine egne mangler.

_HH_ du devaluerer dessverre fagkompetansen og sier selv at "Det hadde sjølvsagt vore fordel at han hadde tidlegare erfaring med å realisere gruveprosjekt". Hvorfor fant ikke NOM en slik person ? Hvis ikke slike finnes i Norden, så finnes kompetansen i mange engelsktalende land. Det hadde faktisk vært enda en fordel med en person som har engelsk som morsmål når flere av de viktigste underleverandørene er fra engelsktalende land. Du setter prosjektledelseserfaring over fagkompetanse - det mener jeg er en kardinalfeil. Fagkompetanse troner som regel øverst.

Så kan vi begynne å analyser kompetansen i Styret. Der mener jeg også det finnes gap. 2 av 5 styremedlemmer har ikke vært direkte involvert i gruveindustrien. For dårlig.
_HH_
15.01.2019 kl 16:37 1140

Dersom du les nøye kva eg skriv så vekter eg mine vurderingar om kva eigenskapar som er viktigast. Du skriver at han burde ha erfaring fra å drive ei gruve. Eg meiner at det er store forskjeller på å drive ei gruve og byggje eit gruve med tilhøyrande prosessanlegg. At det er fordel at han har bygd ut eit gruveprosjekt før er vel innlysande, men det er ikkje det same som at han må ha hatt erfaring fra å drive ei gruve, fordi alle dei faglege vureringane som fell inn under gruvekategorien har allereie Hatch og andre kompetente personer gjort for prosjektleiaren. Hans oppgave er å byggje/realisere det som dei (fagpersonane) har bestemt og da er det sjølvsagt mest interessant å ha ein person som er flink til å koordinere og styre realiseringa av anlegget, ikkje ein person som er veldig flink til å drive ei gruve. Når drifta har starta er det viktig at ein med erfaring styrer denne. Derfor vert det interessant å sjå kva Nakken skal gjere når prosjektet går over i ny fase etter realisering.

Personar med god fagkompetanse er ikkje automatisk kjempegode til å vere prosjektleiarar. Min erfaring er at dei som er dei største fagekspertane, gjerne ikkje er eigna til å vere prosjektleiar, men bør vere ekspert innanfor sitt område. No er det slik at nordmenn er veldig gode i engelsk og det brukar ikkje å vere store utfordringar så at det skal vere ein stor fordel kjøper ikkje eg. Kjøpte den heller ikkje når NOM presenterte akkurat dette argumentet da dei ansatte førre leiar i NR.
Redigert 15.01.2019 kl 16:46 Du må logge inn for å svare

Helt enig ondur. På tide med litt liv, også på presentasjonene. Dessverre er jeg på reise på Q4, men skal prøve å være tilstede på Q1 og AGM. Det må være slutt på de ultratamme møtene hvor alle bare sitter og stirrer i tomrommet og ja-nikker. CEOer er blitt som en del rocke og fotballstjerner, de tror de er gode på alt når de er flinke på rock eller fotball. Farlig det, å tro at man behersker alt.
_HH_
15.01.2019 kl 16:41 1132

No er problemet at det ikkje skapast interesse for NOM sine prosjekt, ikkje at prosjekta har dårleg geologisk kvalitet. Eg ser ikkje korleis personell med meir gruveerfaring skulle kunne gjere dette. Eg meiner at det som styret manglar er nokon kreative og gode seljarar som kan sjå litt på alternative måtar å skape blest om selskapet og sikre inntekter. Det er aksjekurs og finansiering som er utfordringa og da må ein ha personell som kan dette inn i styre og leiinga, erfaring fra gruvebransjen er mindre viktig i denne samanhengen. For meg er bakgrunnen likegydlig så lenge dei er god til å få inn pengar og ivareta aksjonærverdiane.
Redigert 15.01.2019 kl 16:45 Du må logge inn for å svare

Du driver med flisespikkeri, _HH_ og fokuserer på én setning jeg skrev mye høyere opp. Klart at det finnes folk som er gode på to ting. Det finnes gode ingeniører med økonomisk/kommersiell sans, på samme måten som det finnes økonomer/selgere med ekstremt gode tekniske ferdigheter. De vokser ikke på trær, men de finnes og det er ledelsens oppgave å ansette slike. Prosjektledere vokser på trær. En prosjektleder med omfattende erfaring fra gruveindustrien er det NOM skulle ha ansatt.

Når det gjelder styret devaluerer du igjen fagkunnskapene. Jeg vil ha gruveindustrieksperter som kan selge i styret - er det for mye å be om ?
Redigert 15.01.2019 kl 16:56 Du må logge inn for å svare
Boss 99
15.01.2019 kl 17:55 2511

Kjøp når hestene bites. Det er vel det som skjer nå.
_HH_
15.01.2019 kl 18:16 2497

Da må du lære deg å kommunisere, eg forholder meg til det du skriv. Det er stor forskjell mellom å drive ei gruve og byggje eit anlegg
Så lenge personen er god til å selje og skape aksjonærverdiar så spelar det ingen rolle for meg kva bakgrunn personen har.

Takk for tipset. Poenget mitt er ikke det og det vet du godt _HH_ du går vekk fra kjernen i diskusjonen. Det er mye lettere å selge et produkt eller tjeneste når du behersker fullt alt som ligger bak det du selger. Mye lettere. Styret har ikke vært sterke på verken fagkunnskap eller salg.

Jeg har vært skeptisk til dine overpositive skriverier og du har bekreftet min skepsis. Jeg lurer også på hva som har skjedd med tallknuseren Pling! ?
Redigert 15.01.2019 kl 18:50 Du må logge inn for å svare

Så har vi one-lineren Boss 99. Er det det beste du kan komme med ?
Skazy
15.01.2019 kl 19:02 2449

Ja, jeg kunne også likt litt mer aktivitet fra Pling. Har vedkommende solgt seg ned/ut?
Aksjekursen trenger litt positiv info.
(Jeg har også mistenkt at enkelte her inne kanskje sto på lønningslisten...)
Nå får vi håpe at noen av de mange antagelsene til diverse folk her inne snart slår til.
Og vi får håpe vi omsider er på riktig sted på "junior mining" oversikten.
Det hadde vært ok om kursen kunne beveget seg i riktig retning.
Jeg mener forresten også å kunne ane at noen "jobber kursen ned" som best de kan.
Og... kanskje at enkelte andre jobber som best de kan med å informere positivt her på forumet. (Jeg liker de best!)
Redigert 15.01.2019 kl 20:12 Du må logge inn for å svare

Kursen kommer ikke til å bevege seg nevneverdig før det foreligger i) finansieringssløninger og ii) og før vi nærmer oss produskjonsstart eller iii) mulig salg av assets

Pling! klarer nok ikke å løfte aksjekursen selv om han gjorde mange forsøk. Utrolig hvor mye tid denne mannen investerte i å produsere "fritert luft" som det sies på et annet germansk språk.
Redigert 15.01.2019 kl 20:25 Du må logge inn for å svare
_HH_
15.01.2019 kl 20:38 2356

Du kjem med svada og eg kjem ikkje til å bruke meir tid på deg. Du kan kjem med sjølvsskryt og store ord og slike som deg kjenner eg godt til. Pling har gjort eit enormt arbeid i beste tro, at ein ikkje treffer med kursestimat er ikkje han åleine om. Han har jobba aktivt for å spre kunnskap og marknadsføre NOM. Kva har du gjort for NOM, utan om å angripe andre bidragsytere?

Hva med å være med å finansiere herligheten ? Du tåler ikke kritiske faktabaserte kommentarer om ledelse, styret og andre og tar alt personlig. Det er synd og forumet blir fattigere uten slike gode diskusjoner. Jeg møter deg gjerne face-to-face i en debatt under en NOM presentasjon. Tar du denne utfordringen ?
Redigert 15.01.2019 kl 20:55 Du må logge inn for å svare
_HH_
15.01.2019 kl 21:27 2283

Det er ikkje noko meir enn kva alle andre langsiktige har gjort. Eg toler veldig godt kritiske kommentarar om det meste, også min eigen person sjølv om det er usakleg. Det er du som har kome med usaklege indisiere om min agenda utan å ha grunnlag for dette. Eg er også ganske god til å prioritere mi tid, eg veit når det er bortkasta å fortsette og da vel eg å prioritere det som gjev resultat. Eg går ikkje på presentasjoner, eg følg dei via web.
_HH_
16.01.2019 kl 08:07 2081

Dobbeltmoralen lenge leve i SV:

Innlevert 27. mars 2007 av stortingsrepresentant Oddvar Hallset Reiakvam
Besvart 30. mars 2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV)
Spørsmål:
«Kan statsråden stadfeste at eit vern av Førdefjorden
i tråd med regjeringas framlegg i St.prp. nr.
32 (2006-2007) ikkje vil legge hinder i vegen for uttak
av rutilførekomsten i Engebøfjellet, bygging av
hamneanlegg i tilknyting til verksemda og tilgang på
fjorddeponi?»
GRUNNGJEVING:
Engebøfjellet i Naustdal kommune i Sogn og
Fjordane vil etter regjeringas framlegg i St.prp. nr. 32
(2006-2007) ligge i tilknyting til ein nasjonal laksefjord.
Engebøfjellet inneheld ein av verdas beste,
kjende rutil-/eklogittførekomstar. I samband med utvinning
av rutil/eklogitt vil det kunne verte naudsynt
å bygge ut hamneanlegg og å deponere massar i fjorden.
Svar:
Eit tenkeleg problem for villaksen knytt til uttak
av mineralførekomsten i Engebøfjellet er utslepp av
steinstøv med meir i overflata. Det må under alle
høve setjast strenge krav til slike utslepp, og eg kan
difor stadfeste at Førdefjorden som nasjonal laksefjord
ikkje vil legge hinder i vegen for uttak av rutilførekomsten
i Engebøfjellet, bygging av naudsynt
hamneanlegg og tilgang på fjorddeponi.

"Eg toler veldig godt..." " Eg er også ganske god..." "eg veit når det er bortkasta..." Snakk om selvskrytt. I forretningskommunikasjon lønner det seg å stille face-to-face om man er i Japan eller Spania, i Korea eller Portugal. Jeg anbefaler det. Men så påstår du at ikke jeg har greie på kommunikasjon i en tidligere kommentar. Ja, ja.
Redigert 16.01.2019 kl 09:23 Du må logge inn for å svare
krissov
16.01.2019 kl 09:29 2629

Noen som ikke har vært snill med deg Grantchester?
Jeg er enig i at vi sliter med dårlig ledelse, men nå virker du bare desperat.
Gå bort til speilet å ta en face-to-face der, så kan du se om du finner problemet.
Mvh
kris
Redigert 16.01.2019 kl 09:29 Du må logge inn for å svare

Fint at du er enig i at vi sliter med dårlig ledelse, krissov. Hold deg til dette temaet og kutt ut fornærmelsene - det er lite sexy.
unotert
16.01.2019 kl 09:43 2603

Granchester, det er nok du som er ute og sykler her. Usaklige angrep er ikke sexy, det går an å diskutere ymse utfordringer nom står overfor uten usaklige angrep på HH.

Nå plutselig kommer alle "crawling out of the woodwork".