REC, RØKKE OG RØKLA - FORTRINNSRETTET EMISJON KR 5 (?)


Med velkjent visjon har Kjell Inge Røkke blitt den suverene hovedaksjonær i REC. Han vil sørge for at styrelederposten bekles med eget mannskap.

Den tid er forbi hvor pengelense JUM var økonomisk handlingslammet fra å skyte inn etterlengtet kapital i REC, og er nå definitivt en saga blott. Her skal ingen la seg forføre av baissere med svekkede ferdigheter i språk og finans.

Fase1 skal meisles om 1 uke, med eller uten ren amerikansk polysil.

Den kinesiske tollmur står for fall ettersom den naturligvis ikke vil bli videreført av Xi når den under enhver omstendighet utløper om 2 uker.

Mitt tips er at REC står i minimum 40 kroner før innsiktsfulle RECaksjonærer feirer kinesisk nyttår i 2025.
Redigert 16.01.2020 kl 19:38 Du må logge inn for å svare
Celsius
08.01.2020 kl 14:00 2832

"Inspirert" av Sa2ri er denne tråden kun tilgjengelig for likesinnede.

Butte selges ikke lenger for skrap-pris, slik JUM måtte foreta om Banken skulle tillate ham et fortsatt eierskap i REC.

Det er med undring å se at RECkursen bare har løftet seg 10 -15 % siden ATL da JUM ble satt på gaten.

Verdien av Røkkes inntreden burde doble kursen fra ATL på ca kr 1,80 i det åpne marked.

Nå tror jeg Røkke tar sikte på å styrke sin aksjesits i REC gjennom en rettet emisjon til seg alene.

En slik rettet emisjon vil de øvrige hovedaksjonærer kun tillate om tilbudskursen fra Røkke er høy nok.

Samtidig vet Røkke utmerket godt at han, ved kjøp i det frie marked, måtte punge ut både 3 og 4 kroner pr aksje for å oppnå signifikant økning av RECporteføljen.

Jeg tror "alle", Røkke medregnet, er strålende fornøyd om han gjør en rettet emisjon - for seg alene - til, lets say, NOK 3.

I samme øyeblikk vil vi alle samtidig si farvel til kurser under 5 kroner.
Celsius
08.01.2020 kl 14:54 2734

Her må dessuten alle ha klart for seg at det finnes mangt et baisseinnlegg på disse tråder med formål å skremme kursen ned. Disse står jo utenfor REC i dag, men ønsker seg dine aksjer til en billig penge.

Det er ønsketenkning fra baissere å se for seg en emisjon under 2 kroner, eller over 4 kroner som sikkert kan påstås av dagtradere. Men midt på treet der, ja det er nok det mest sannsynlige scenariet idet Røkke kun kontrollerer 22 % av REC og er sulten på større aksjesits. Røkke er dermed avhengig av aksept for fortrinnsrettsemisjon av flertallsaksjonærene under en EGM. Det ville dessuten gitt Røkke lite, elker intet, å skulle invitere alle aksjonærer til stusselig spleiselag på fattigsligs vilkår.

Selv ønsker jeg ikke å fattiggjøre verken økonomi eller tanker, og tar meg ikke råd til å stå utenfor den ettermiddagen loddet i REC blir kastet, og Røkke entrer tronen som uovertruffen majoritetsaksjonær, med tilbudsplikt overfor resten av røkla.
Celsius
09.01.2020 kl 08:32 2436


REC vil bli undergitt omfattende revitalisering nå når JUM er erstattet av handlingsrkraftige KIR.

Røkke kan, og vil, gjøre slik som Røkke alltid gjør når han først "overtar" et børsnotert selskap ved å tre inn som den desidert største hovedaksjonær.

Mediehusene ble fullstendig tatt på senga av JUMs "død" med umiddelbart gravøl, og som raskt ble erstattet av sjokket ved Røkkes "oppstandelse" i REC som en annen Lazarus.

Under sjokk og forlegenhet måtte media straks sette ord på ting de (som sedvanlig) ikke forstod seg på:
Røkke skaffet seg en fjerdedel av REC som et rent impulssalg, nærmest som windowsshopping, stod det jo å lese.

*****

Impulskjøpet ble kanskje gjort i så stor hui og hast at Røkke ikke var noe kjent med selskapet han hadde kjøpt....

Visste Røkke at selskapet har gjeld ?

Visste Røkke hva selskapet driver med ?

Visste Røkke om den verserende handelskonflikt mellom Kina og USA ?

*****

På de andre trådene her kan dere lese om at Røkke dessverre ikke har reflektert over disse spørsmål.

Celsius
10.01.2020 kl 10:25 2097


Når Røkke nå har kjøpt 1/4 av REC er dette et første steg for å bli dominerende aksjonær. Han innså fra første stund at ytterligere økning av aksjesits vil måtte gjøres ved en fortrinnsrettsemisjon, hvor bare han deltar, og hvor han forstår å betale for seg for å oppnå aksept. Det kan være pris på kr 3 er for lavt.

Samtidig vet Røkke at han ved dette gir REC betydelig handlingsrom ved en slik kapitalinnsprøytning. REC vil ikke lenger ha behov for ytterligere kapital for å mestre låneutfordringene og driftsbehov med de 3 fabrikker gående AS IS.

I ovennevnte situsjon vil det oppstå umiddelbar short-skvis, og vi vil nok se RECs aksjeverdi kunne stige til et naturlig nivå mot 6-8 milliarder. Altså inntil en 10dobling av dagens kurs (= 1/2 fabrikk av Moses Lake).

Det spennende i REC blir i stedet om Røkke går langt lenger. Særlig mtp utviklingen av alle 3 fabrikker, i en verden som vil skrike både etter SOLAR og BATTERIER.

Mer om denne fremtidsutvikling av REC litt senere.

I mellomtiden må man kjenne sin besøkelsestid og kjøpe REC med begge hender.
Celsius
13.01.2020 kl 08:27 1825


Så gjenstår få dager før USA og Kine signerer Fase1 avtalen. Fra samme tidspunkt får vi vite om amerikansk polysilisium (den reneste og billigste produksjon verden ser til nå fra RECs Moses Lake) er med i selve avtalen.

Under enhver omstendighet skal den kinesiske tollmur i støpeskjeen ca 1 uke etter at Fase1 er signert (rundt 20 januar).

Ville Trump se med blide øyne og tåle videreføring av tollmuren med dets 57 % kinesisk importtoll fra "hans verden" - etter å ha shaket hands med Xi/Fase1... Neppe.

Betydningen av Fase1 er ment å skape revolusjonerende nytt "klima" i verdenshandelen. Hele ide'grunnlaget er å komme tollkrigene til livs.

Dette vil mobilisere silangassproduksjonen med mer fra RECs fabrikk Butte med friere flyt inn i "den nye verden".

Moses Lake skjebne derimot (hvor en oppføring av en tilsvarende fabrikk i USA idag ville koste langt mer enn 15 ganger så mye som RECs nåværende aksjeverdi) er i en annen kategori enn Butte. Med Røkke til rors har REC ikke hastverk med å igangsette ML før vi er sikre på at fabrikken vil tjene som et sikkert aktivum og TRYGT GÅ +, fremfor dagens stillstand med tap 15 USDM/År som foreløpig er håndterbart med overskuddet fra Butte.

Røkke vet å finne vei i vellinga for Moses Lake, og med Røkke som hovedaksjonær har vi heller ikke hastverk med utviklingen av ML. Tvert imot bør REC nå ha sinnsro til å treffe helt riktig med utvikling av ML. Det kan være å vente på den kommende BATTERIREVOLUSJONEN og tune ML optimalt mot denne.

Ingen skal være i tvil om at RECledelsen med Røkke vil pleie forbindelsen til de store investorene som skal tjene stygt mye penger på bl.a. silanode-produksjon ved bruk av produktene fra "gamle" Butte og "nye" ML.

I tillegg vil ML også tunes mot produksjon av den type polysil som verden i større grad etterspør når fossilsølet nå gradvis dør hen, og hvor ingen andre rivaler på amerikansk jord tør ta seg råd til selv å bygge en tilsvarende konkurrerende fabrikk for opp mot 20 milliarder og som vil ta lang tid å bygge.

ML knakk ryggen på gamle-REC og dets gammel-aksjonærer.

ML vil kunne bli fugl Fønix for nye-REC med Røkke i spissen for dets ny-aksjonærer.

REC i 40 kroner før 2025.
Celsius
14.01.2020 kl 04:00 1421


Siste dagers 20% kursoppgang i REC fra 2,50-tallet til 3,00- tallet har skjedd på økende volum og under forholdsvis sterkt momentum. Det bør sikre fortsatt god og positiv driv i aksjen.

Våren 2018 ble det foretatt emisjon i REC på 6,7 kroner/aksjen, og emisjonen var overtegnet. Det er 120 % kursoppgang her fra kr 3, opp til den overtegnede kurs på 6,7 kroner.

Flere analytikere omtalte også REC den gang som doblingskandidat - fra kursnivået som var i overkant av 7 kroner ettersom REC steg etter emisjonen - dersom en handelsavtale så skulle bli signert med Kina. Aksjeanalyser.com opererte med target på rundt 17 kroner.

Kursen har ikke doblet seg siden da, og i stedet mer enn halvert seg, i en situasjon hvor det ikke lenger er spørsmål OM handelsavtale inngås mellom USA og Kina slik spørsmålet var i våres med RECkursen på 7 kroner, men NÅR denne avtalen formelt signeres, og fortsatt under dagens RECkurs på lave 3 kroner.

Uavhengig av om amerikansk polysilisium er uttrykkelig gjort til gjenstand for tollfritak i denne 86 siders lange Fase1-avtale eller ikke, blir den kinesiske tollsatsen på denne produktgruppe opphevet 20. januar 2020 dersom ikke president XI skulle "finne det for godt" å ilegge ny slik toll på polysilisium før blekket er tørt på Fase1-avtalen. Det vil være et naturstridig skritt i kampen om tilværelsen.

Laveste kursmål på REC i analytikerstanden i dag er sjiktet fra 2,5 kroner og opp mot ca 6 kroner. Her kullkastes imidlertid kursmålene raskt. Over natten, bare siste døgn, har Sparebank1 Markets forlatt sitt gamle kursmål SELL på 1 NOK, og nå gått fra sell til STAY NEUTRAL på dagens kurs 3 NOK. Slike tredoblinger vil vi kunne se langt mer av desto mer positivt handelsavtalen slår ut, og kanskje også hyppig forekommende innenfor et og samme meglerhus.

Den største realendring i REC siste drøye halvår, fra daværende kurs kr 7 til nåværende kurs kr 3, er at Røkke har overtatt for Ulltveit Moe som for alle praktiske formål ble tvangssolgt av banken for 1 måned siden.

JUM var møllesteinen om RECs krage, uten handlingsrom for endring og med stor risiko for slakt av selskapet.
Røkke er den hvite ridder, med alt som trengs for ikke bare å sikre REC dette livsgrunnlaget som JUM ikke evnet, men også danne helt nytt liv i REC-konsernet, og for alle dets 3 fabrikker.

Samtlige aksjonærer burde se seg vel tjent med at styret i REC tilbyr Røkke fortrinnsrettet emisjon på dagens kursnivå. Jeg er ikke i tvil om at det tiltaket ville bringe kursen per RECaksje ikke bare tilbake men trolig også overgå foregående emisjonskurs på 6,7 kroner som ble gjort under JUM som en halvhjertet nødløsning av midlertidig karakter.

Flaggskipet Moses Lake er foreløpig satt ut av produksjon. Men det vil ikke vare. Jeg tror ML er satt positivt i sving på den ene eller annen måte innen 18 måneder, og hvor også den fabrikken leverer overskudd - kanskje BÅDE som SIL-BATTERILEVERANDØR men også som POLYSIL-LEVERANDØR med åpnet grense inn i Kina hvor de konkurrerende zombieprodusentene fases ut slik XI selv ønsker.

REC bør være en no-brainer for kjøp, selv om shorterne føler det trykkende og kjemper med nebb og klør - både her på Hegnar og i banken - med sikte på å holde kursen kunstig lav som nå.

REC vil gå 10 X på få år - og det er det som burde være tankegodset til den tålmodige investor av REC.
Celsius
14.01.2020 kl 12:00 1048


Blackrock er eneste shortaktør i REC med 7,7 millioner aksjer ( = 25 millioner kroner, som må kjøpes inn av Blackrock i det frie marked under inndekning ).

Som handelsmønsteret viser, har Blackrock gjennom siste par år undertrykket en ellers naturlig kursstigning i REC gjennom strategiske dumpingsalg ved bruk av roboter.

Jeg vil tro REC nå i dag stod i minimum 5 kroner om Blackrock hadde gjort short-sortie, samtidig med Marshall.

I en artikkel nå (for 1 time siden) i DN, meddeler Blackrock i et investorbrev at klimakrisen utgjør en absolutt strukturell krise, og at investorene i Blackrock nå må forberede seg på "en betydelig reallokkering av kapital".

Blackrock vil kutte ut ALLE selskaper som opererer med inntekter fra termisk kull.

Blackrock vil samtidig "doble antallet bærekraftfokuserte" grønne fond.

Er det i dag, eller eller er det i morgen, vi sier
BYE, BYE, BLACKROCK...
Celsius
15.01.2020 kl 09:00 637

REC har opplevd spennende dager (med kursoppgang på 30 % bare siste uke), og mer spenning er i vente. Selv oppgangen er ikke så mye å skryte av, og må også sees i sammenheng med at Blackrock ikke har evne/vilje til å trade den kunstig ned under de større volumomsetninger i denne perioden.

Jeg tror Blackrock uansett straks er "ferdig" som shorter i REC, se mitt innlegg fra i går kl 1200 på denne tråden. Da vil vi få konstatert at 30 % oppgang er som småtteri å regne.

Støpeskjeen aller først er Fase1-avtalen. Vi vet at dokumentet ikke er mindre enn 84 tettpakkede sider som etter alt å dømme er svært detaljerte føringer/avtaleklausuler. Ved forrige korsvei et lite år tilbake, utgjorde polysilisium 1 av 10 TOPP fokusprodukter som skulle unntas kinatollen (ble det den gang opplyst). Er polysil/solarinstallasjoner nå blitt uinteressant i dag, for vår verden ?

Og skal eventuelt Kina sende inn en torpedo i baugen på Fase1 om en uke, og proklamere for all verden at de synes det er fint med straffeskatt på ren polysilisium og i stedet gå for skitne kullkraftdrevent polysil fra kinesiske zombiselskap som lever på kinesiske statssubsidier og som Xi vil avskaffe. Jeg tror IKKE KINA STARTER DENNE NYE HANDELSKRIGEN.

Ellers flommer Hegnar over av baisserne/opportunistene, de som kort er inne/ute, og som opptrer som de reneste sjarlataner som får seg til å si hva som helst i kategori Durek. DETTE UTGJØR DEN OVERSKYGGENDE MASSE AV FALSKE PROFETER HER, SOM "UTMERKER SEG" BÅDE VED SINE SVAKE OG URIKTIGE MELDINGER. For mange til å nevne selv de aller verste.

Fest lit til innlegg fra de dere ser er long, fordi disse bygger på forståelig kunnskap, og vet det straffer seg å stå UTENFOR REC, NÅ NÅR RØKKE HAR VALGT Å STÅ INNE FOR REC.

REC I 40 KRONER FØR 2025.
Redigert 23.01.2020 kl 23:26 Du må logge inn for å svare
Celsius
16.01.2020 kl 09:33 343

Er det smart å tenke kort....

Selge REC med gevinst i dag....

Eller la oppgangen komme og bringe NYE RØKKE-REC "hjem"

Så langt i dag er vi 2 KRONER UNDER EMISJONSKURSEN I APRIL UNDER JUM ( 6,70 KRONER ).

Hva er så nytt siden april....

RØKKE VED RORET

DEN KINESISKE TOLLMUR ER KNUST

Det er i dag man kan gjøre et varp VED KJØP.

REC I 40 KRONER FØR 2024.
Redigert 16.01.2020 kl 19:38 Du må logge inn for å svare