Sperreneryker i millionvis Ta lodd flere ører vi venter på %%%%%


Nesten konkurs så snudde det i grevens time . Rally pågår Følg med . Ta Lodd da vel ?