SER VI STOREBRAND-AKSJEN I NOK100 OM NOEN MÅNEDER?


Jeg har sett at noen megler-hus har hatt en mulig kurs på NOK95 for Storebrand.

Derfor velger jeg å gå litt opp, slik at vi får ett rundt tall.

Aksjen har ikke hatt noen kjempe-høy pris noen gang.Vi ser det på nettet at den har vært NOK71,32 på det høyeste
på 5 år.

I ukevis har den vært under min pris, men velger og håper at den om noe tid vil gå langt over.
Snart vil den gjøre et sprang ingen har sett tidligere.

Alle med aksjer i Storebran kan glede dere. Lykke til!
Volf
16.07.2018 kl 09:28 2543

Storebrand er nå inne i DNB ukes portefølje.
babols
16.07.2018 kl 12:13 2418

Om det er noen som får tilgang til analytikerpresentasjonen i London idag så er det fint om dere kan legge det ut her.
pedro1
21.07.2018 kl 19:26 2114

Bedre rating etter stenging igår er vel et godt tegn før børsåpning mandag, ser kanskje 70 iløpet av Juli
Volf
23.07.2018 kl 09:25 1767

STB:S&P OPPGRADERER LIVSFORSIKRING OG BANK TIL A- FRA BBB+
Oslo (TDN Direkt): S&P Global Ratings oppgraderer den langsiktige kredittratingen for Storebrand Livsforsikring og Storebrand Bank til "A-" fra "BBB+", og skriver at utsiktene er stabile.

Der skriver Storebrand i en melding fredag.

"Oppgraderingen reflekterer at Storebrands kapitalposisjon og inntjeningskapasitet har bedret seg vesentlig de siste årene. Vi tror Storebrand takler skiftet i sin produktportefølje bra, og fokuserer mer på kapitallette produkter, slik som unit linked-produkter, og forvaltning. Etter vårt syn vil denne strategien sikre lavere kapitalbehov over tid", skriver S&P.

BNS, finans@tdn.no

TDN Direkt, +47 21 95 60 70
nyulv
23.07.2018 kl 13:10 1672

Jeg venter at den skal stige mye