Sbanken - Danske sier selg aksjen


Danske Bank venter kursfall i Sbanken

Danske Bank er ute med en oppdatering på Sbanken, og her velger analytiker Ulrik Årdal Zurcher, ifølge Bloomberg, å gå fra en hold-anbefaling til en salgsanbefaling.

Danske Bank skriver i en oppdatering at det er konsensusrisiko i Sbankens resultat ettersom det legges til grunn at banken vil klare å opprettholde sin rekordhøye netto rentemargin fremover. Danske Bank-analytikerne er imidlertid ikke like optimistiske til dette og peker på en flat rentebane fremover, skjerpet konkurranse mellom bankene og en boliglånsvekst som er på det laveste nivået siden 1996.

Meglerhuset nedgraderer aksjen til en salgsanbefaling fra tidligere hold. Kursmålet økes til 72 kroner pr aksje fra tidligere 70 kroner pr aksje, på høyere inntjeningsestimater etter reprising og høyere multipler hos sammenlignbare konkurrenter. Det forventes 2 prosent høyere resultat per aksje i 2020 og 2021 på bakgrunn av 5 basispunkter lavere spread mellom NIBOR og styringsrenten og lavere driftskostnader. Meglerhuset mener fokuset på fjerdekvartalsrapporten vil rettes mot hva den nye administrerende direktøren Øyvind Thomassen kommuniserer om kostnadsinitiativer fremover.