Trump elsker seksbokstavers akronym : NATOME


Trump elsker akronymoppfinnelsen SVFJWO som var et av flere nøkkelelement for valgseieren.
Dems ønsket å legge skylden på "Russia" for dette. Så urettferdig og patetisk.

Nå kommer det en ny : NATOME el. NATO-ME
Hvilket betyr NATO + MIDDLE EAST
Interessant utvikling. Ja, hvorfor ikke la NATO omfatte flere land. Det vil lettere kunne skape fred i verden.
Og innebære at det blir flere å dele byrdene på. Mindre byrde på hver. Kanskje Russia burde være med også.
De har visst prøvd på å få være med tidligere.

Det er ikke land som er fiende og farlig lenger. Men gruppen SVFJWO, og diktatorstyrer.

En NATOME kan kanskje også bidra til å få fred i Palestina og øvrige Midt-Østen ?
Interessante tanker.

USA er nå selvforsynt med energi. USA trenger ikke Midt-Østen for energi.