Skottland må forbli i GB, i et GB utenfor EU. Norge ut av EØS.


I arbeidet med å få Norge ut av EØS, er vår nabo Skottland en parameter. Skottene liker oss,
og vi burde like dem. Skotter og nordmenn burde være mer på besøk hos hverandre. Og
samarbeide mer.

GB er viktig for Norge, i et Norge utenfor EØS. Og Norge er viktig for GB, i et GB utenfor EU.
I en slik sammenheng bør Skottland være en del av GB. En oppsplitting av GB er ikke heldig.
Dronning Elisabeth er heller ikke happy med et Skottland utenfor GB.

Katalonia må gjerne frigjøre seg. Et EU bestående av land uten folkegodkjente valglover er
egentlig meningsløst. Det er bare globalistenes paradis. Og det skal vi ikke støtte eller være
en assosiert del av.
_____________________________________________________________
DEMONSTRERTE FOR UAVHENGIGHET

EPA

Flere tusener deltok i demonstrasjonen «The All Under One Banner» i Glasgow lørdag, til støtte for skotsk uavhengighet. Med i toget fikk også katalanske separatister være, de kjemper for uavhengighet fra Spania.

Demonstrantene ble møtt med motdemonstranter som veivet med den britiske Union Jack.