Butikknedleggelsesbølge vil skylle innover Norge.


https://www.nettavisen.no/okonomi/stein-erik-hagen-venter-amerikanske-tilstander-for-norske-butikker/3423906465.html

Bon apetitt.

På tide å skape levedyktige inntektskilder. Få vekk globalistene og satt de antidemokratiske politikerne på plass.

Finnes noen som har tatt tak i dette, og laget en markedsplass hvor kun lokale bedrifter får lov til å vise seg frem og bruke markedsplassen overfor lokale kjøpere.
Alle kjeder er ekskludert. Denne håper jeg vokser, liker konseptet.
Siden er www.novamanus.com
Redigert 12.01.2020 kl 08:21 Du må logge inn for å svare

Regjeringen med FRP Siv Jensen forventer en flom av konkurser og øker støtten til bobehandling med rundt 40 prosent? Håndverkere, butikker og restauranter er høyrisiko. Dette slutter som det begynte, med en bankkrise gjeldsoffer og mengder fortvilte mennesker selvmord. Men så kan regjeringen tildele 40 prosent mer, med midler fratatt folket, for å begunstige parasittene/konkursadvokatene? Elendigheten står «de politiske partier" selv bak med penge finans og skattepolitikken sin her i folkestyret vårt. https://www.document.no/2018/08/16/erna-vil-ha-flere-i-jobb-i-et-dysfunksjonelt-arbeidsmarked-uten-nok-jobber/


Politikere gjør grep som resulterer i renta går i taket, konkurser gjeldsoffer og all verdens elendighet inntreffer for eget folk. Deretter fremstår de i egne stats-medier, som rednings kvinne/menn og blir” kåret” noe fåret, som landsmoder? Bli på-spandert en skattefri jobb betalt med milliarder ut-hentet fra det norske skattebetaler lommebøker og levert videre til FN, EU og Nato for egne skattefrie toppjobber/inntekter. Høyremannen og den i alle dager offentlig understøttet norske” økonomen” Kåre Willoch fikk selv ny/fast jobb i landets største Bank og konkursbo (DNB respirator) som er gitt nytt liv takket være det renteplyndret folk innbetale sine surt avkrevde skatt og avgiftsmidler for å redde banken. Ikke noe av dette var å takke markedsteoriene til høyreidioten, men kun store bidrag fra de utplyndrete låntakernes/skattebetalere/borgerens egne midler.

Nu går alt så meget bedre sa deretter økonomi-idioten. Bærekraftig breket fjolset.

Når ødeleggelsen er maksimal for eget folk trykker slike «folkevalgte» som disse svinene omtales som, nye bankaksjebrev i utlendighet”? Dette for å spare penger” etter de med skatt og avgifts driten til de samme økonomi idiot-skap, ar ødelagte både folk og land, med demokrati og folkestyre pjattet sitt. Via ny-trykket bankaksjebrev selger de partivalgte «folkevalgte» folk og land på rot. For en billig slant blir det hele solgt, til et nytt utenlandsk eierskap med hovedkontor i det store utland. (Alt overskudd, går dermed ut av landet samtidig som bunnen av Nordsjøen tømmes for sine verdier?) Politisk senkes renta og” ny-rikdom” oppstår ved kjøp og salg av ny/gamle eiendommer. Gjelden øker noe formidabelt, takket være den politiske stadige initierte fallene rentene. Noen få, blir deretter fryktelig rike, men de som kommer sist på dette pyramidespillene gjeldsbaserte statlig skapte «møkkalasset» drukner i gjeld. Staten gjentar deretter rentemaskepiet sitt. Med en stadig stigende rente, slik at elendigheten gjentar seg. Never ending story.


Selge folk og land på rot. Samtidig som havbunnen under nordsjøen tømmes for sine verdier, går alt overskudd (Lån, og nordmenn gjelds opptak) Til Et nytt utenlandsk eierskap, med hovedkontor i det store utland. Du snakker om idiotstat. Dette gjeldsberget som har oppstått, hva skal den betales med når det ikke er noe mer olje og Gass igjen å selge?

40% av innvandrer i Norge er på trygd, resten de 60 % som såkalt «arbeider» her i Norge administrerer dem. Dette har de tilfelles med de sto på broen om bord i fregatten, som beordret om ikke de samme personene, men andre å grave et stort hull i stortingets egen bakgård. At fregatten til 4 milliarder gikk til bunns øker BNP og Kuleramme-bavianene på BI og NHH jubler. Det gjør de sammen med kamp og angrepsflykjøp "klovneriket" Norge har foretatt, for å få plassert idioten i Brussel. De er jo alle utdannet økonomer.
https://www.nettavisen.no/na24/40-prosent-av-de-arbeidsledige-i-norge-er-innvandrere/3423558709.html

De som tror at eksponentiell vekst kan holde på til evig tid må enten være fullstendig gal eller en økonom." Albert A. Bartlett, fysiker. Det har han helt rett i Norge har flust opp av begge deler.

Finans tilsynet her i Norge bekymrer seg for all denne gjelden det norske folk har påtatt seg, men det er jo denne gjelden som har besørget boligpris-gjelds-veksten?

Rotten-skapet stat og samfunn. Fra under bunnen i Nordsjøen forbi flosshatten til kongen, til toppen av Galdhøpiggen.
På grunn av rentene blir gjelden, det som skal tilbakebetales, større enn den eksisterende pengemengde. Og med 7 % rente pr anno dobles gjelden hvert 10 år, og da er det nødt å skje et krakk, som det også gjør. Dette er i beste fall galskap - i verste fall en uhyrlig forbrytelse mot menneskeheten. Man søker å virkeliggjøre det uvirkelige: man prøver å bryte loven om mengdekonservering.
Vanlige, ærlige mennesker går til grunne i et bunnløst gjelds- og renteslaveri og blir fratatt både hus og hjem og alt de har bygget opp for seg og sine. Arbeidsløshet, oppløste familier, depresjon, sinnslidelser, økt kriminalitet, alkoholmisbruk, narkotikamisbruk og et samfunn preget av generelt forfall og en alles kamp mot alle kommer som en selvsagt og naturlig konsekvens.

Samtidig lever Politikere sammen med ågerfolkene i bank-, forsikrings- og finansvesen på millionlønninger og utbytte hinsides uten å gjøre annet enn å opprettholde systemets skamløse utplyndring, selv har de aldri utført én eneste dags produktivt, samfunnsnyttig arbeid. Når de så har kjørt virksomheten til den uunngåelige avgrunnen, har de på forhånd sikret seg "fallskjermer" av minst samme størrelse som lønna, og regningen sendes - som vanlig - til det norske folk.
Det kan ikke aksepteres at landets byttemidler, som penger skal være, og som hele folket er avhengig av, omgjøres til gjenstand for privatøkonomisk spekulasjon eller ågervirksomhet. Å befri det norske folk fra det knugende gjelds- og renteslaveri som gjeldspengesystemet har skapt er derfor en overordnet målsetting.

Dette bør komme inn som pensum, i en av de mange universiteter vi ser oss råd å holde oss med. Det må vi se oss råd til når fjols mad in noway, nå er i EU NATO som FN, og deler ut og lever godt på milliarder utbetalt, midler som er fratatt norske borgere.