Norges handelsbalanse i 2019.


Norsk handelsbalanse på 25,6 milliarder i desember
Fastlands-Norge eksporterte varer for 84,4 milliarder kroner i desember, og importerte varer for 58,8 milliarder kroner.

Handelsbalansen endte positiv på 25,6 milliarder kroner.

Eksporten økte med 5,9 prosent sammenlignet med desember 2018. Eksport av råolje og fisk bidro sterkt til oppgangen, ifølge SSB. Eksport av naturgass trakk samlet vareeksport ned.

"Eksporten av råolje gikk kraftig opp i november og desember 2019. Eksportverdien i desember var den høyeste på 5 år og endte på 28,2 milliarder kroner, en økning på hele 64,8 prosent sammenlignet med desember 2018. Oppstarten av Johan Sverdrup-feltet bidro betydelig til denne oppgangen", skriver SSB.

For 2019 samlet endte fastlandseksporten på historiske 473 milliarder kroner. Det er 17,6 milliarder kroner mer enn i 2018. Eksport av fisk, metaller og ulike maskiner bidro til økningen.

Den samlede handelsbalansen til Norge, inkludert eksport av olje og gass, var på 148,3 milliarder kroner.

Tar man vekk olje og gass var handelsbalansen til fastlandet på minus 275,7 milliarder kroner.
___________________________________________________________________________

Norge må jobbe med å få opp eksporten av andre varer og tjenester. Da trenger vi bedre samferdsel,
lavere kostnadsnivå, høyere produktivitet og enda bedre produkter.

Eksporttallet for fastlandet for 2019 er altså : 473 mrd. kr. + 3,9 %.
Handelsbalanse inkl. olje og gass for 2019 : 148,3 mrd. kr.
Olje og gass må ha stått for 148,3 + 275,7 mrd. kr. = 424,0 mrd. kr.
Hva fastlandet utgjordes av burde kommet klarere frem.

Er det riktig oppfattet at vi eksporterte for 473 + 424 = 897 mrd. kr. i 2019 ?
Desember er oppgitt til 84,4 mrd. kr. (ganger 12 er noe over 1000 mrd. )
Redigert 15.01.2020 kl 10:57 Du må logge inn for å svare