Nano - Reprising!

Merlin
NANO 18.07.2018 kl 08:19 100327

DNbs siste analyse er for lengst utdatert og kom 5. april 2018 med kjøpsanbefaling og kursmål 80 kr. DNB Markets oppjusterte kursmålet til 110 kroner fra 80 kroner da Luigi Costa gikk av, uten at det har konsekvenser for verdikorreksjonen i forrige innlegg.

Etter det har flg. formidable nyheter funnet sted:
25.juni 2018
Nordic Nanovector Appoints Eduardo Bravo as Chief Executive Officer
21.juni. 2018
First Patient Dosed in Pivotal PARADIGME
13.juni .2018
Archer-1 Trial of Betalutin® plus Rituximab in 2L Follicular Lymphoma Approved to Start in Norway
12.juni 2018
Betalutin® has been granted Fast Track
11.juni 2018
Nordic Nanovector to present preclinical data demonstrating Betalutin® reverses resistance to anti-CD20 treatment in NHL cells. Highlight the synergistic anti-tumour effects of combining Betalutin® with Rituximab.
-------------------------------------
Betalutin has strong data thus far Recommendation: Buy
DnB have also adjusted the USDNOK rate (as all revenue forecasting is done in USD) to 7.8 from 8.2 previously.
Men den er pr. i dag 8,148. All revenue forecasting is done in USD. Omregn derved tilbake til 8,148. Dette alene gir 80x8,148/7,8=83,56 på inntekter. Kostnadene er imidlertid i stor grad i nkr.
Target price is NOK 80 ned fra (135)

Feil i metoden DnB benytter: Internrente på 10% - weighted average cost of capital.WACC. WACC is the minimum acceptable rate of return at which a company yields returns for its investors. Dette er tidligere diskutert og utgjør en kraftig nedvurdering. Langsiktig internasjonal lånerente bør legges til grunn. U.S. 30 Year Treasury Bond ligger nå på 2,974%. Vi kan rolig bestemme at en internrente kan legges på samme nivå neste 30 år, siden man kan binde lånerenten på dette nivået neste 30 år. Siden neddiskonteringen av Nano fremover består av netto kostnader først og inntekter senere, blir effekten av en så høy internrente mye kraftigere i begynnelsen. Så den dynamiske virkningen i dette gir større utslag enn en lineær korreksjon. Bare på grunn av alt for høy DnB-internrente kan vi 4 doble verdien av NAV.
83,56x4=334kr.

Beregningsmetode ellers:
DnB benytter Sum-of-the-parts ("SOTP") analyse.
Siste detaljerte analyse fra DnB er fra helt tilbake til 12. desember 2017. DnB skrev da:
We have made some adjustments to our model on the back of this year’s ASH meeting. Among others, we have divided the FL indication into 3L FL and 2L FL, and for these indications upped the LOA to 50% from 45%. At the same time, we have increased our market share expectation from 25% in 3L FL to 30% on the back of the strong data. On the other hand, on prospects of intensifying competition in the earlier treatment lines, we have lowered our market share expectation to 15% from 25% in 2L FL.
Men dette er altså FØR FDA fast track og FØR Archer-1 analysene som viser svært høy sannsynlighet for symbiotisk effekt for Betalutin/Rituximab, ikke bare for 3FL og 2FL, men også for 1FL!

Vi får dermed et helt annet regnestykke.
La oss for enkelhets skyld sette
3FL 70% (DnB 30%)
2FL 70% (DnB 15%)
1FL 30% (DnB 0%)
Og vi er i en helt annen verden hva gjelder verdier og sannsynligheter. Vi vet at den høyeste omsetningen ligger på 1FL med ca 86%.
Altså har DnB bare regnet med sine prosenter for 14% av salget.
Andel kostnader i forhold til inntekter gir dermed også en vesentlig lavere kostnadsprosent ved høyere salg og dermed en akselererende høyere verdi.
DnB gir flg multiplikator, der jeg har slått sammen 3FL og 2FL fra DNB til 25%.
0,25X14% + 0X86% = 0,035
Mens en korrigert beregning gir
0,7x14%+0,3x86% = 0,356

Jeg har som man ser ikke korrigert for LOA som DnB har satt til 50%, men som etter fast track godkjennelsen nok ligger på ca. 68% pr. statistikk, men sannsynligvis høyere i virkeligheten.. Den bør settes vesentlig høyere. Det vil gi en ytterligere økning. Også 25% markedsandel for DnB er satt høyt. Det er altså flere ting å gå på i regnestykket over, som ytterligere ville økt beregnet aksjeverdi i Nano.


Dette gir altså over 10 ganger høyere verdi.
DnB-tallene har vi allerede korrigert til 334 kr. Med spesielt salg innen 1FL, der jeg riktignok har regnet anvendelse kun for 30%, som er lavt satt, får vi likevel en NAV på 3340kr. pr. aksje.
Redigert 21.01.2021 kl 09:38 Du må logge inn for å svare
Hugoil
20.07.2018 kl 13:45 25598

Du misledes nok litt av "rate". Ordet henviser ikke til noe annet enn "rate" i "interest rate" som betyr rente. Og WACC er vektet gjennomsnitt av EK-avkastningskrav og gjeldsrenten. Tolkningen av "minimum" blir feil. "mimimum" henspeiler til hva som er din beste alternative plassering av pengene ift. prosjektet (så IR er lik alternativkostnaden - hva du best kan få om du ikke investerer i prosjektet; derfor blir IR også kalt alternativrenten).
Redigert 21.01.2021 kl 03:11 Du må logge inn for å svare

Det er ikke riktig merlin. Wacc = weighted average cost of capital. Ordet acceptable som du nevner over er viktig. Hvis jeg kan forvente samme avkastning i nano som den laveste renten i markedet er valget enkelt med tanke på risiko (velger selvsagt renter) Derfor forventer jeg høyere avkastning og dermed høyere avkastningskrav.
Redigert 21.01.2021 kl 03:11 Du må logge inn for å svare

Menigmann forledes til å velge bankrente, og blir stort sett holdt utenfor all form for verdiskapning. Men noen skal jo betale kalaset. Risiko er noe som unngås først og fremst ved å diversifisere investeringene (noe jeg fikk merke at jeg syndet mot da jeg hadde alt i CRU). Fortsatt har jeg minimal diversifisering på aksjemarkedet, men lever godt med det ettersom jeg eier 15% av et selskap som ikke kan feile og nærmer seg markedet med stormskritt. Men NANO kommer heller ikke til å feile.
Redigert 21.01.2021 kl 03:11 Du må logge inn for å svare

Uansett kommer det et bud på Nano, trolig rett etter godkjenning, men før inntekter.
Dermed blir internrente aldri styrende for verdien.
Det er budkampen som blir avgjørende.
Redigert 21.01.2021 kl 03:11 Du må logge inn for å svare
20.07.2018 kl 16:14 25274

Kjøpte en pott i dag på 60. Det så unektelig bra ut lenge, men shorterfondene ville det annerledes. De filer og filer med sine allierte m.hus. Betaler ingen kurtasje veit du.
Redigert 21.01.2021 kl 03:11 Du må logge inn for å svare
Merlin
20.07.2018 kl 16:47 25218

Det er beslutningsteori som ligger til grunn for WACC.

Som investor vil all avkastning over minimiumsrate være lønnsom, gitt at investor kan oppta lån til minimumsrate. Minimumsrate er altså målestokken.
Minimumrate, dvs laveste langsiktige lånerente for investor. 1,99% i Norge for tiden med 30 års binding iflg. Finansportalen.

Investor skal her ikke sammenligne mot en hver annen plassering han måtte ha, men hvilken rente han kan skaffe penger til.

I dagens finansmarked er vi i den eventyrlige situasjonen at vi får låne penger nesten gratis. De som ikke forstår det taper rått. Den som ikke utnytter dagens finanspolitikk til det beste for seg selv, og ikke forstår sammenligningsgrunnlagene, bør ta seg en lang skitur i varmen. Helt på jordet altså.
Redigert 21.01.2021 kl 03:11 Du må logge inn for å svare
Merlin
20.07.2018 kl 16:58 25159

Så folkens, regn ut hva dere kan ta opp i lån.

Gå inn på finansportalen og ta opp så stort lån som mulig.

Finn den beste aksjeplassering.

Bruk alle de lånte pengene minus fremtidig rente første 10 år til å investere i aksjer.

Sett av til rentebetaling de første ti år på høyrentekonto. Selg deg ned i de beste plasseringene etter 10 år til å dekke renter neste 10 år. Tilsvarende neste 10 år.

Diversifiser på tre- fire aksjer.

Vent 30 år og se om du klarer å tilbakebetale gjelden,
Redigert 21.01.2021 kl 03:11 Du må logge inn for å svare
Picosalax
20.07.2018 kl 19:03 24981

Sikkert smart det Merlin, men neppe klokt nå med tanke på en forestående kraftig markedskorreksjon. Det har blitt sagt at biotek ikke er følsom for generelle markedskorreksjoner, men det tror jeg ikke noe på.
Redigert 21.01.2021 kl 03:11 Du må logge inn for å svare
focuss
20.07.2018 kl 19:14 24969

Merlin
Har du noen aksjer og foreslå som det ikke hefter risiko til. Tror nok at fast eiendom er det gode alternativet for lånte penger.
Redigert 21.01.2021 kl 03:11 Du må logge inn for å svare
Picosalax
20.07.2018 kl 19:21 24882

Ja, har kjøpt en sekundærbolig i Nydalen
Redigert 21.01.2021 kl 03:11 Du må logge inn for å svare

Fikk plukket noen NANO - aksjer i dag på kr 59,55, men fikk ikke alt. Satser på å ta resten på mandag.... Aksjen virker sterk til tross for at det nå er sommerferie. Tror momentum i aksjen nå er i ferd med å ta seg betraktelig opp.
Redigert 21.01.2021 kl 03:11 Du må logge inn for å svare

"I dagens finansmarked er vi i den eventyrlige situasjonen at vi får låne penger nesten gratis. De som ikke forstår det taper rått. Den som ikke utnytter dagens finanspolitikk til det beste for seg selv, og ikke forstår sammenligningsgrunnlagene, bør ta seg en lang skitur i varmen. Helt på jordet altså."

Og denne unntakssituasjonen har vedvart i en årrekke, og ved å binde lånet kan man faktisk sørge for at den kan vedvare i en årrekke fremover (forutsatt at man har lånemuligheter). Mange er i den dobbelt heldige situasjon at de har en eiendom som har mangedoblet seg i verdi de siste årene, og så gir denne eiendommen mulighet til å låne millioner av kroner til rekordlav rente. De fleste lar dette forbli en død mulighet, men skjønner man seg på de lange linjene så er det så absolutt muligheter til å trekke veksler på en ekstremt gunstig situasjon.
Redigert 21.01.2021 kl 03:11 Du må logge inn for å svare

En ting er sikkert, de som ble med i emisjon på 114 kan jo ikke være fornøyd idag, med eller uten lånte midler.
Redigert 21.01.2021 kl 03:11 Du må logge inn for å svare
Merlin
21.07.2018 kl 15:02 9018

Det kan vi kanskje takke til dels DnB for! Med så inkonsekvente og dårlige analyser som Patrik Ling kommer med for Nano, virker det forvirrende.

DnBs analytiker Espen Tidemann Jørgensen anslo allerede så tidlig som i 2010 at Algeta skulle i 300. I mars 2014 ble selskapet kjøpt opp av Bayer for 360.

Hvordan klarte den gode Tidemann Jørgensen å anslå verdien av Algeta så tidlig?

Jo, han forsto hva Algeta holdt på med, han forsto at det var et enestående og banebrytende produkt, med stor slagkraft og verdi.

Det samme gjelder Betalutin. Likheten med Alpaharadin er slående. Nano har alle nødvendige patenter og lang patenttid.

Men forskjellen på Lings og Tidemann Jørgensens analyser er derimot slående! Mens Ling babler var Tidemann Jørgensen en strateg, som forutså hva som kom til å skje. 15. april 2010 sto Algeta i 77 kr.

Hadde Tidemann Jørgensen laget en tilsvarende analyse for Nano pr. i dag ville vi sett en DnB-analyse med et helt annet kursmål enn det Ling varter opp med. Tidemann Jørgensen ville på en ganske annen måte gått inn i det medisinfaglige, og klart å vise Betalutins store fortrinn og økonomiske relevans. Jeg tipper at han kunne kommet med et firesifret kursmål. (Roy Larsen sa for lang tid siden at Nano burde stått i minst 400 kr - en verdi som bør være betydelig høyere pr. i dag )

Emisjonen på 114 kr. var i realiteten satt til en rimelig kurs. Og den reelle verdien på Nano har steget betydelig. Ikke minst Fast Track fra FDA gir et verdihopp som ikke er reflektert i kursen. Kursen pr. i dag? Nå bør man ta opp et pantelån i egen bolig og kjøpe om man ikke har frie midler.

Hvorfor følger ikke DnB opp med ajourførte analyser? Selv en analyse fra Ling pr. i dag ville måtte endt adskillig over 110 kr.
Redigert 21.01.2021 kl 03:11 Du må logge inn for å svare

Som Merlin selv har vært inne på tidligere så er bare det faktum at Betalutin virker via stråling (en hard og brutal virkemåte) en av mange grunner til at man ikke kan sammenligne sannsynligheten for at Betalutin skal virke med medikamenter som baserer seg på langt mer finurlige mekanismer hvor man aldri helt kan vite hvordan det til slutt vil slå ut. Det er ingen stor forskjell på hvordan det å bli utsatt for stråling virker på en mann og på en mus for å si det slik. Men for all del, med en solid analyse på plass i en tidlig fase ville det neppe blitt mulig for meg å kjøpe NANO til 12 kr, så aldri så ille at det ikke er bra for noe. Man kan være analfabet, og likevel enkelt slå fast at NANO er ekstremt underpriset pr idag. Enhver som forstår dette enkle faktum kan ikke ha andre grunner til ikke å kjøpe NANO omgående enn troen på at aksjen i en midlertidig periode skal kunne kjøpes enda billigere.
Redigert 21.01.2021 kl 03:11 Du må logge inn for å svare
focuss
21.07.2018 kl 17:22 8860

Aksjespesialisten skrev Innlegget er slettet
Har Nano tenkt å informere om hvordan det går med rekrutteringen til Paradigme? Uten å vite noe om det blir det vanskelig å mene noe om kursen da Nano bør ha kommet mye lengre før neste emisjon. Med track rekorden til Nano kan neste emisjon bli dyr, DVs lav emisjonskurs.
Redigert 21.01.2021 kl 03:11 Du må logge inn for å svare
focuss
21.07.2018 kl 17:37 8805

Ellers så går det an å håpe at den nye CEO ser forskjell på vitenskapelig info som skal prioriteres på konferanser og børsinfo som skal gis til markedet. Det er vel nå over ett år siden markedet først forventet info om effekt av 20/100. Vi har jo fått noe info senere og den infoen ga ikke grunnlag for optimisme.
Redigert 21.01.2021 kl 03:11 Du må logge inn for å svare
hkirk
21.07.2018 kl 17:50 8741

Aksjespesialisten skrev Innlegget er slettet
Aksjespesialisten.
Hvis jeg skulle velge mellom deg og Merlin er det ikke Merlin som ryker ut. Det må være lov å lage noen regnestykker. Jeg foreslår at du heller kommenterer tallene konkret i stedet for å komme med ufunderte og surmagede oppstøt. Som du pleier å gjøre. Eller er du kanskje ikke i stand til å komme med noen fornuftige innspill?
Redigert 21.01.2021 kl 03:11 Du må logge inn for å svare

«en forestående kraftig markedskorreksjon.»

Den har folk snakket om siden 2011.
Det kan like gjerne gå enda 7 år, men jeg tipper 1-2 år
Redigert 21.01.2021 kl 03:11 Du må logge inn for å svare
tixis
21.07.2018 kl 19:36 8620

Aksjespesialisten skrev Innlegget er slettet
Jasså AS.
Så nå mener du en fair pris på Nano er 50-60.
Ikke så veldig mange ukene siden du snakket om 20 kroner.
Kommenter heller tallene og korriger der du mener det trengs men det er jeg 100% sikker på at du ikke er i stand til
Redigert 21.01.2021 kl 03:11 Du må logge inn for å svare
n4479556
21.07.2018 kl 22:15 8499

Aksjespesialisten skrev Innlegget er slettet
AS, hvor voksen er du egentlig, når du legger Merlin til grunn for deg eller andres tap / gevinst i NANO? Om man velger å gå inn eller ut av et papir man har investert i, er da ens egen beslutning å gjøre.

Om du virkelig bebreider noen for dine egne voksene beslutninger, så er du ikke annet enn patetisk. Og burde antageligvis vært umyndiggjort.
Redigert 21.01.2021 kl 03:11 Du må logge inn for å svare
Merlin
23.07.2018 kl 09:38 8040

>Archer-1 Trial of Betalutin® plus Rituximab in 2L Follicular Lymphoma Approved to Start in Norway

Når kommer melding om første pasient behandlet i Archer-1?
Redigert 21.01.2021 kl 03:11 Du må logge inn for å svare
23.07.2018 kl 10:01 7955

Så "State Street"økte med 126k. Var det mine tro?
Redigert 21.01.2021 kl 03:11 Du må logge inn for å svare
Korsar
23.07.2018 kl 10:05 7937

Aksjen står seg godt mot støtten på 59-60 nå.
Frustrasjonen er nok mest rundt det lave volumet, som hindrer aktiv flyt i aksjen.
Redigert 21.01.2021 kl 03:11 Du må logge inn for å svare

Merlin:
Ja, den som hadde vist det. Kommer i så fall i form av en børsmelding.
Redigert 21.01.2021 kl 03:11 Du må logge inn for å svare
Korsar
23.07.2018 kl 13:39 7676

Var det ikke Archer-1 som ble sat på hold pga. likviditetsforhold, da? For å sikre at Betalutin kunne kjøres på eksisterende kapital?
Redigert 21.01.2021 kl 03:11 Du må logge inn for å svare

Nei, det var Humalutin.
Redigert 21.01.2021 kl 03:11 Du må logge inn for å svare
Korsar
23.07.2018 kl 15:50 7491

dr. Stockman,
jeg formulerte meg nok litt upresist. Humalutin ble jo formelt parkert ut fra en ren likviditetsbegrunnelse. Det har ut fra det jeg har sett ikke blitt angitt medisin-tekniske årsaker til hold-meldingen, bare likviditet.
Archer-1-forsinkelsene var derimot en blanding av godkjenningsutsettelser (jfr. bl.a. REK-problemene) og ressurstilgang, før man omsider kunne flagge at man var i gang igjen. I april meldte vel selskapet at Archer-1 var forventet å gi liv fra seg i "H2"??

Redigert 21.01.2021 kl 03:11 Du må logge inn for å svare
Merlin
23.07.2018 kl 16:15 7423

>Humalutin ble jo formelt parkert ut fra en ren likviditetsbegrunnelse.

Nei det tror jeg ikke. Tvert i mot var det de fantastisk gode komboresultatene, som gjør at det nok ikke er like påkrevet å sette i gang Humalutin nå. Så endrede prioriteringer på grunn av Archer-1 er nok hovedårsak. At det gir en positiv likviditetsvirkning er jo heller ikke noe minus. Humalutin kan Nano komme tilbake til etter hvert. Nå gjelder spydspisstempo på Betalutin/Rituximab!
Redigert 21.01.2021 kl 03:11 Du må logge inn for å svare
23.07.2018 kl 16:30 7121

Ser vi at Nano knaller til nå etter ferietid? Mange måneder har gått uten at allmennheten har fått skikkelig oppdatering!
Redigert 21.01.2021 kl 03:11 Du må logge inn for å svare
Korsar
23.07.2018 kl 17:22 7019

Merlin,
nå ble jeg litt sjokkert: Prøver du igjen å fornekte at selskapet selv meldte i begynnelsen av april at Humalutin var blitt satt på hold på ubestemt tid for at man skulle ha penger til å dra gjennom PARADIGME med foreliggende midler? Dette pga. ekstrakostnadene og forsinkelsene både i PARADIGME og i flere andre prosjekter siste året som gjorde at man ellers ville måttet rykke ut med en snarlig emisjon. Jeg husker at det faste haussekorpset latterliggjorde meg for at dette ville skje, helt til meldingen om dette kom. For å slippe flere fornektelser rundt dette igjen, trykker jeg selskapets egen tekst fra første uken i april:

-------------------------------------------------------------
Humalutin® - first human trials postponed
Nordic Nanovector was preparing a Phase 1 study of Humalutin®, a novel 177Lu
-conjugated chimeric anti-CD37 antibody, in NHL patients. The company previously
guided that it expected to start this study in the second half of 2018. As a
consequence of the revised timelines for PARADIGME and the need to conserve cash
until data read-out, Nordic Nanovector has decided to put the Humalutin® study
on hold for the foreseeable future.
------------------------------------------------------------
Redigert 21.01.2021 kl 03:11 Du må logge inn for å svare
Merlin
23.07.2018 kl 17:30 6993

Korsar, det jeg forsøker å skrive er at en slik utsettelse av Humalutin kunne gjøres fordi Archer-1 ser ut til å gi så gode resultater. Dermed var det mulig å utsette Humalutin. Hadde Humalutin vært eneste mulighet derimot, hadde nok heller Nano tatt en emisjon.

Det er altså POSITIVT at Nano har en slik fleksibilitet, og en slik valgmulighet i alternativer. Strategien Nano har valgt viser dessuten god ledelse og utmerket bedømmelse av de valg Nano hadde.

Valget viser også at Betalutin/Archer er noe Nano er temmelig sikre på vil lykkes.
Redigert 21.01.2021 kl 03:11 Du må logge inn for å svare

Det stemmer jo at Nano satt Humalutin på vent for å spare penger, for å ha nok cash til de skal søke godkjenning for Betalutin i 3FL, derfor kjører de videre med 3FL, Archer-1 og DLBCL nå, så får Humalutin vente til senere.
Når jeg startet å følge Nano i begynnelsen av 2017 så var du Merlin en dyktig, seriøs bidragsyter på forumet.
I den senere tid så har dine innlegg blitt mindre seriøse og mer haussete, og dermed blir du dessverre ikke tatt like seriøst som tidligere.
Bare en betraktning, alle har vel sin agenda.
Min er enkel, jeg sitter godt lastet i Nano, trader ikke og sitter dermed i ro til det jeg håper og tror eventuelt skjer, nemlig et oppkjøpsbud fra BP på Nano.
Redigert 21.01.2021 kl 03:11 Du må logge inn for å svare

merlin har tapt seg siden 2016. hauser og baisser etter egen inngang. holdt på sånn i diverse farma/bioaksjer. bare tull på den karen/jenta
Redigert 21.01.2021 kl 03:11 Du må logge inn for å svare
Merlin
23.07.2018 kl 22:19 6643

>hauser og baisser etter egen inngang.

? ?? Det stemmer nok ikke. Jeg har flere aksjer i Nano enn noensinne. Og er godt investert også i en del andre biotechaksjer. Jeg prøver derimot å analysere på selvstendig grunnlag. Det har nok gått ut over Photocure i senere tid, vesentlig basert på uttalelser fra ledelsen på siste resultatfremleggelse. Nano har jeg aldri tvilt på.

Jeg mener at Nano nærmer seg et punkt der verdiene vil vise seg. Det er bare et tidsspørsmål.
Redigert 21.01.2021 kl 03:11 Du må logge inn for å svare

Til nå har ikke solgt en eneste aksje bare akkumulert over tid. Merlin har en fantastisk innsikt og kunnskap om selskapet som jeg setter stor pris på å lese om. Har større tillit til de som skriver på vegne av å være aksjonær i selskapet. Man vil alltid være "farget" av de posisjonene man har til aksjen. Selv er jeg optimistisk på vegne av de valg som styret har gjort for å kunne skape/få frem aksjonær verdier.
Redigert 21.01.2021 kl 03:11 Du må logge inn for å svare
Merlin
23.07.2018 kl 22:32 6613

>Det stemmer jo at Nano satt Humalutin på vent for å spare penger,

Flere misser poenget. Jeg får utdype: Dersom Humalutin hadde vært vesentlig overlegen i forhold til Betalutin, kunne Nano neppe utsatt Humalutin. Så beslutningen om utsettelsen har et mye viktigere aspekt enn bare å spare cash. Med andre ord: Nano ser at et spisset/prioritert Betalutin/Rituximab ser så bra ut, at de kan avvente Humalutin.

Det er sannelig noe helt annet enn noen oppfatter! At Nano bruker en forsiktig begrunnelse, unngå emisjon, kan man gjerne tolke etter behov. For meg er det positivt at Nano satser smalt. Flere biotechselskaper har satser for bredt og dermed for kostbart - eksempelvis Targovax, ikke minst fordi de ikke har stor nok tillit til alternativene. Nano viser ikke minst at de har svært stor tro på Betalutin/Archer-1 og kan konsentrere forskningen.
Redigert 21.01.2021 kl 03:11 Du må logge inn for å svare
focuss
23.07.2018 kl 22:53 6602

Humalutin hadde potensielt fordelen av at det kunne brukes flere ganger uten uakseptable allergiske bivirkninger. Feil valg av strategi medfører at Nano må forsøke å redde stumpene før ny emisjon. Humalutin ville derfor vært ren luksus som man ikke kan påta seg når alvoret melder seg. Nå gjelder det å overleve. Helt unødvendig kritisk situasjon skapt av børsens dårligste ledelse.
Redigert 21.01.2021 kl 03:11 Du må logge inn for å svare
Merlin
23.07.2018 kl 23:00 6595

focuss bommer som vanlig.

Archer-1 ser ut til rett å slett å ha en så god virkning at gjentagelse på kort sikt ikke er nødvendig! Dermed blir det god tid til å utvikle Humalutin etter hvert. Nano viser utmerket risk management!
Redigert 21.01.2021 kl 03:11 Du må logge inn for å svare