Nano - Reprising!


DNbs siste analyse er for lengst utdatert og kom 5. april 2018 med kjøpsanbefaling og kursmål 80 kr. DNB Markets oppjusterte kursmålet til 110 kroner fra 80 kroner da Luigi Costa gikk av, uten at det har konsekvenser for verdikorreksjonen i forrige innlegg.

Etter det har flg. formidable nyheter funnet sted:
25.juni 2018
Nordic Nanovector Appoints Eduardo Bravo as Chief Executive Officer
21.juni. 2018
First Patient Dosed in Pivotal PARADIGME
13.juni .2018
Archer-1 Trial of Betalutin® plus Rituximab in 2L Follicular Lymphoma Approved to Start in Norway
12.juni 2018
Betalutin® has been granted Fast Track
11.juni 2018
Nordic Nanovector to present preclinical data demonstrating Betalutin® reverses resistance to anti-CD20 treatment in NHL cells. Highlight the synergistic anti-tumour effects of combining Betalutin® with Rituximab.
-------------------------------------
Betalutin has strong data thus far Recommendation: Buy
DnB have also adjusted the USDNOK rate (as all revenue forecasting is done in USD) to 7.8 from 8.2 previously.
Men den er pr. i dag 8,148. All revenue forecasting is done in USD. Omregn derved tilbake til 8,148. Dette alene gir 80x8,148/7,8=83,56 på inntekter. Kostnadene er imidlertid i stor grad i nkr.
Target price is NOK 80 ned fra (135)

Feil i metoden DnB benytter: Internrente på 10% - weighted average cost of capital.WACC. WACC is the minimum acceptable rate of return at which a company yields returns for its investors. Dette er tidligere diskutert og utgjør en kraftig nedvurdering. Langsiktig internasjonal lånerente bør legges til grunn. U.S. 30 Year Treasury Bond ligger nå på 2,974%. Vi kan rolig bestemme at en internrente kan legges på samme nivå neste 30 år, siden man kan binde lånerenten på dette nivået neste 30 år. Siden neddiskonteringen av Nano fremover består av netto kostnader først og inntekter senere, blir effekten av en så høy internrente mye kraftigere i begynnelsen. Så den dynamiske virkningen i dette gir større utslag enn en lineær korreksjon. Bare på grunn av alt for høy DnB-internrente kan vi 4 doble verdien av NAV.
83,56x4=334kr.

Beregningsmetode ellers:
DnB benytter Sum-of-the-parts ("SOTP") analyse.
Siste detaljerte analyse fra DnB er fra helt tilbake til 12. desember 2017. DnB skrev da:
We have made some adjustments to our model on the back of this year’s ASH meeting. Among others, we have divided the FL indication into 3L FL and 2L FL, and for these indications upped the LOA to 50% from 45%. At the same time, we have increased our market share expectation from 25% in 3L FL to 30% on the back of the strong data. On the other hand, on prospects of intensifying competition in the earlier treatment lines, we have lowered our market share expectation to 15% from 25% in 2L FL.
Men dette er altså FØR FDA fast track og FØR Archer-1 analysene som viser svært høy sannsynlighet for symbiotisk effekt for Betalutin/Rituximab, ikke bare for 3FL og 2FL, men også for 1FL!

Vi får dermed et helt annet regnestykke.
La oss for enkelhets skyld sette
3FL 70% (DnB 30%)
2FL 70% (DnB 15%)
1FL 30% (DnB 0%)
Og vi er i en helt annen verden hva gjelder verdier og sannsynligheter. Vi vet at den høyeste omsetningen ligger på 1FL med ca 86%.
Altså har DnB bare regnet med sine prosenter for 14% av salget.
Andel kostnader i forhold til inntekter gir dermed også en vesentlig lavere kostnadsprosent ved høyere salg og dermed en akselererende høyere verdi.
DnB gir flg multiplikator, der jeg har slått sammen 3FL og 2FL fra DNB til 25%.
0,25X14% + 0X86% = 0,035
Mens en korrigert beregning gir
0,7x14%+0,3x86% = 0,356

Jeg har som man ser ikke korrigert for LOA som DnB har satt til 50%, men som etter fast track godkjennelsen nok ligger på ca. 68% pr. statistikk, men sannsynligvis høyere i virkeligheten.. Den bør settes vesentlig høyere. Det vil gi en ytterligere økning. Også 25% markedsandel for DnB er satt høyt. Det er altså flere ting å gå på i regnestykket over, som ytterligere ville økt beregnet aksjeverdi i Nano.


Dette gir altså over 10 ganger høyere verdi.
DnB-tallene har vi allerede korrigert til 334 kr. Med spesielt salg innen 1FL, der jeg riktignok har regnet anvendelse kun for 30%, som er lavt satt, får vi likevel en NAV på 3340kr. pr. aksje.
Redigert 21.01.2021 kl 09:38 Du må logge inn for å svare

Kommer det ingen melding på mandag vil aksjen falle tilbake til 59-60-61 intervallet.
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
spaggio
28.07.2018 kl 12:39 5615

Det er nok en fare for det ja ! 0,4% av aksjene omsatt, utelukkende småposter og en stigning i Nano symmetrisk med andre helseaksjer tilsier ikke noe spesielt nytt !
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
28.07.2018 kl 14:22 5496

Opplever ikke at selskapet er sulteforet på positiv informasjon. Det har haglet med det i juni.
Videre er det klart for å komme videre og ha fokuset fremover er det å ha en dyktig CEO på plass viktig.
Styreformann må vel godkjennes på generalforsamling, lurer på om Rainer Boehm kan bli aktuell. Men tar betydelig lengre tid før det er på plass, og således naturlig at CEO burde komme på plass i god tid før.

Klarere oppdatering rundt 20/100 resultater enn hva vi er forespeilet har jeg ingen tro på. De ønsker større jobb gjort for å tydeliggjøre dose ved filing for approval. Det var matematisk grunnlag for å anta at 20/100 ville bli best, så det ville være uforsvarlig, mulig årsak til avslag på søknad, og ikke gjøre dette.
De som behandles for en bestemt oppfølging, og informasjonen av disse må igjen bearbeides grundig. Det er ikke en kontinuerlig oppdatering daglig, ukentlig eller månedlig. Du har skutt utenfor mål på dette i alt for lang tid. Det er totalen av effekt, varighet og livskvalitet som er relevant for filing for approval. Da er ASH 2019 det store å se mot. Spenningen i år er mest knyttet til DOR og ORR. Da spesielt bedret effekt over tid, mulig abskopal effekt, som vi håper på.
Ønsker å være tydelig her at ingen andre skal ha samme misforståelse om temaet siden du ofte gjentar det uavhengig av hvor mange ganger det rettes på.

Ble meget rødt i USA på fredag, så må anta at det starter svakt på mandag.
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare

Nå har du bommet og sittet fra 120 til 40 kr. Blir det ikke da litt dumt å uttale seg som en diktator som forvalter sannheten?
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
focuss
28.07.2018 kl 15:17 5465

Javel så det har haglet med positiv info i det siste. Det er vel derfor aksjen handles litt over halvparten av emisjonskurs. For øvrig så blir ikke dårlige argumenter bedre av å gjenta de ofte.
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
28.07.2018 kl 15:24 5453

Jeg kjøpte altså på 120 og satt ned til 40? Noe mer fantasi du har lyst å komme med?
Min første NANO-inngang var på 27 i 2016. Og hadde 6-siffret overskudd etter kurtasje og skatt for 2017, på mine private kontoer. Hjelper andre med litt aktiv forvaltning ellers. Men du PS er jo kjent for å dikte hva du vil, lage stråmenn og ellers skrive kvalme innlegg. Tror ikke du vet hva ordet sannhet betyr.

Og jeg slår ned på hva jeg finner som opplagte misforståelser og feiltolkninger. Spesielt når de uttales som annerkjente sannheter for markedet generelt, i stedet for personens tolkning spesielt.
NANO er i så god posisjon per nå at personer som har skrevet negativt om de i over ett år er inne. Det er hvor lite sulteforet markedet er på nyheter, og klarheten i at de nå er svært gunstig R/R-messig, samt en meget spennende høst som står foran oss.
Min største feil investeringsmessig i NANO var aldri at jeg ikke tok gevinst. Jeg tok gevinst for tidlig i 2016, og fikk noen hyggelige titalls prosenter. Men mistet de mange hundre%-ene som var mulig.
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
focuss
28.07.2018 kl 15:49 5407

De som lagde presentasjonene Costa ble bedt om å presentere gjorde samme grove feilen to ganger. De presenterte DOR som ikke hadde noen mening for noen og de som lagde presentasjonene skjønte ikke at det direkte reduserte verdien av Betalutin. Nå har de omsider forstått det. Det de imidlertid ikke synes å ha forstått er at det er helt OK å presentere CR og OR uten å presentere DOR. Ferdige respons rater synes i følge Nanos kurver å fremkomme etter ca 6 måneder og Nano vet utmerket godt hvordan disse resultatene ser ut nå. Det de har presentert er resultater etter ca 3 mnd og den infoen hadde bare en effekt, nemlig redusere verdien av Betalutin. Nanos manglende forståelse for hvordan markedet tenker har så langt ødelagt store verdier og kan følgelig medføre emisjon på lavere kurs enn hva som ville vært nødvendig. Det er det motsatte av å ivareta aksjonærenes verdier. Når CEO bare tar en tur til Oslo for å presentere noe møl han blir stukket i hendene blir det jo slik.

Argumentet om at de ikke får delta på konferanse hvis de melder meldepliktig info blir for dumt til at man kan ta det på alvor.
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
28.07.2018 kl 16:59 5304

Om personer ikke kunne forstå hva som lå i informasjonen om DOR er det da vitterlig deres feil og ingen andres.
Mange nye pasienter behandlet, gir kortere DOR ved en tidlig avlesning. Det er ikke det samme som at det er negativt for selskapet. Om Per og Pål ikke skjønner dette, er ikke noe å bebreide selskapet for.

Her kan du lese litt mer om avlesning rundt "efficacy endpoints in oncology"
https://www.researchgate.net/publication/264158695_Efficacy_endpoints_in_Oncology

Det gjøres en del mer jobb med rå-data, før det presenteres.

Målet for fasen vi er inne i nå, er ikke den samme som hva vi var i tidligere.
Det kan påvirke hvor ofte avlesninger og fortolkninger gjøres. ORR ASH 2019 er hvor spenningen ligger. Vi får litt mer å forholde oss til i ASH 2018.
At du rauter og stamper med antydning om lovbrudd angående meldepliktig info, ødelagt verdi i selskapet og emisjon... Det blir subjektive gjetninger og antakelser basert på ting du ikke har bred erfaring rundt. Det er når du burde henvende deg med spørsmål, ikke bastante påstander.
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
zuba
28.07.2018 kl 17:03 5299

All ære til deg Studenten. Det er få som orker å diskutere og havne mellom PS og FO... god helg til deg!
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
focuss
28.07.2018 kl 17:16 5285

Studenten
Rauter og stamper..ja ja. Har du erfaring fra næringslivet eller sitter du fortsatt på skolebenken? Stiller du spørsmål ved om det i det hele tatt finnes meldepliktig info?
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
focuss
28.07.2018 kl 17:22 5264

Studenten
Hvem har behov for å få informasjon om DOR som ikke forteller noe som helst og ikke kan brukes til noe som helst? Har det noen mening å presentere slikt?
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare

Sjelden jeg er enig med Focuss om Nano, men han har et poeng om DOR.
Å oppgi DOR tall underveis er fullstendig meningsløst.
Nye pasienter burde ikke regnes med i DOR tallene før de har fått tilbakefall.
Men sånn er det visst i biotec.
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
Merlin
28.07.2018 kl 20:40 4927

focuss er som vanlig helt på jordet. Studenten86 har selvfølgelig helt rett.
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare

Hva skulle vi ha gjort uten en Merlin og Studenten86 som tar seg bryet verdt i ordne opp i all denne desinformasjonen som tilstadighet spretter opp her. Selv tar det som et tegn på at noe stort er på gang og tar frem mitt "gamle" kursmål på kr 402 nå til nyttår.?
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare

Focuss bommer som vanlig.
I biotec er aksjonærene spesielt interesserte, og dermed mer kompetente enn i andre selskaper som f.eks TEL, NHY,,,
Du ser ofte verden opp-ned Focuss, spesielt i Nano.
Hva kommer det av ?
Har du gått på en stygg smell ?
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
Gorgen1
28.07.2018 kl 23:04 4703

Rapportering av DOR er et fantastisk hjelpemiddel. Om du gidder å følge med på selskapet, vel å merke. Så lenge det rapporteres antall inklusjoner og DOR, er det bare å ta frem kalkulatoren, så får du nær fasit.
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
focuss
28.07.2018 kl 23:08 4701

Ved årsskifte 2016-2017 mente Merlin at kursen ville stige mange hundre kroner frem mot Lugano sommeren 17 for da ville fantastiske 20/100 resultater bli presentert. Lengre ute på jordet kommer man ikke. Og historien videre reparerer ingenting. Bare forsterker hans dårlige dømmekraft. Likevel er det mange som ser på Merlin som sin store rettleder. Det viser hvordan det står til med Nano aksjonærer på HO. Men det kan sikkert være behagelig å drømme seg inn i Merlin sine luftslott.

For ordens skyld, jeg har tro på Betalutin og jeg har tro på Archer. Men jeg har ikke tro på Merlin.
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare

Eh...... Aksjonærene i Nano har investert i Nano, ikke Merlin
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
1mattis1
29.07.2018 kl 03:06 4408

Focuss
Mye rett i det du skriver her. Men vi kan jo håpe på at han med flere, bare var et par år for tidlig ute, mht. kursmål. :)
Har hatt min porsjon flaks med trader jeg har gjort her. Nå blir jeg sittende framover.
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
Merlin
29.07.2018 kl 10:34 8086

Potensialet er fortsatt fullt ut til stede. focuss prøver seg som vanlig med en håpløs avsporingssteknikk. Å vise til gamle innlegg, der han meget uetisk ser bort fra de forbehold jeg har tatt, forvrenges det meste til det helt ugjenkjennelige.

Dermed ender det meste av det han skriver som uinteressant spam, der Nano som investeringsmulighet forsvinner i tåkeprat.

Potensialet i Nano er enormt, og vi nærmer oss positive nyheter. Derfor begynner nå kursen å røre på seg. Jeg regner med at 22. august vil gi en rekke avklaringer og oppdateringer.. Bare litt over tre uker til.

Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
Merlin
29.07.2018 kl 10:43 8063

Noen lurer på hva Eduardo Bravo som ny CEO skal gjøre.

En av hans viktigste oppgaver blir å få frem verdiene i Nano og etter hvert få solgt Nano til høystbydende. Igjen kan Algeta brukes som mal.

Basert på Mr Bravos erfaring og forutsetning bør Nano ha fått inn en nærmest ideell person til å gjøre jobben. Vi får ham vel presentert 22.8. Ut fra de resultater han har oppnådd er jeg meget optimistisk.
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
focuss
29.07.2018 kl 10:46 8061

Merlin
Limer inn mitt innlegg som satte i gang en usaklig mobbekampanje fra studenten. Hva er avsporing med dette?

Liker bedre å kjøpe aksjer som stiger enn aksjer som faller. Resultatet ble at jeg igjen er en liten Nano aksjonær, traff nesten spiret i går. Jeg har ikke ventet noe melding fra selskapet nå og undres hva som ga litt positiv energi. Oppstart av Archer? Bedre om det skjer i juli enn om det skjer i Desember. Har selskapet tatt til vettet og vil børsmelde 20/100 dersom de har gode resultater? Det ville vel forutsette at Bravo engasjerer seg i slikt, men det tror jeg egentlig ikke. Oppkjøp? Neppe volumet var ikke akkurat overveldende. Partner i Archer arbeidet? Kunne likt et samarbeid med Roche eller Novartis som kunne gjort noe med emisjonsspøkelset. Sannsynligheten er vel størst for at det er mer tilfeldig? Noe annet?

Når det gjelder Bravo så undres jeg hvor aktiv ledelse han kan utøve fra London og hvordan arbeidsdagen hans egentlig er. Hva skal han egentlig måles på?
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
focuss
29.07.2018 kl 10:51 8063

Merlin
Er det ikke slik at Bravo har mottatt massiv kritikk for nettopp ha solgt tidligere selskap til underpris?Forøvrig så synes vel du at også Costa var den perfekte leder? Hva er så fantastisk med Bravo?
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
zuba
29.07.2018 kl 11:46 7930

Focuss du er herved erklært for tidenes taper. Og jeg synes synd i alle du omgås med!
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
focuss
29.07.2018 kl 14:11 7839

Zuba
Du skal ha takk for at du bidrar til å dokumentere nivået på Nano aksjonærer på HO. Imponerende innlegg må jeg si. Kos deg med Merlins analyse som viser NAV på 3340 kr per aksje. At Merlin ikke vet forskjell på NAV og NPV er vel uansett utenfor hva du er opptatt av.
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
29.07.2018 kl 15:22 7726

At Merlin takket for konstruktive innlegg med andre synspunkter i første del av disse 200+ postene er ikke et hensyn du tar når du angriper igjen og igjen.
Men de 8000 NANO—aksjonærer som ikke heter focuss konkluderer du ikke er av relevans.
Du kan få mye igjen for saklig debatt med Merlin, fremfor å lage stråmann av han.
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
tixis
29.07.2018 kl 15:30 7719

Men Focuss da????

Dette høres ut som om at du er bekymret for at Bravo skal selge Nano sånn uten videre til knapper og glansbilder.
Vet du ikke bedre enn dette duste innlegget ditt så kan du bare slutte med en gang.

Makan til fjas!

I tillegg til at de er aksjonærene som skal selge så må budet først godkjennes av styret. deretter skal aksjonærene akseptere budet.
Før alt dette skjer så har Nano i sine retningslinjer sagt at den dagen det kommer et bud så skal det inn en uhildet 3 part for å vurdere budet og å se på den potensielle verdien av selskapet.

Før alt dette er i boks skjer det ingen ting Focuss.Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
tixis
29.07.2018 kl 15:30 7718

Men Focuss da????

Dette høres ut som om at du er bekymret for at Bravo skal selge Nano sånn uten videre til knapper og glansbilder.
Vet du ikke bedre enn dette duste innlegget ditt så kan du bare slutte med en gang.

Makan til fjas!

I tillegg til at de er aksjonærene som skal selge så må budet først godkjennes av styret. deretter skal aksjonærene akseptere budet.
Før alt dette skjer så har Nano i sine retningslinjer sagt at den dagen det kommer et bud så skal det inn en uhildet 3 part for å vurdere budet og å se på den potensielle verdien av selskapet.

Før alt dette er i boks skjer det ingen ting Focuss.Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
focuss
29.07.2018 kl 15:45 7822

Hva ting høres ut til for deg skal ikke jeg ta stilling til. Når Merlin mener at Bravo er slik en perfekt leder før han i det hele tatt har åpnet munnen om Nano så må det være lov å spørre om hva han bygger på. Dere som var så begeistret for Costa var jo det også helt til han fikk sparken. Glemmer jo ikke disse blødmene fra Einarsson som synes Nano var så kjedelig siden allting var "on track" hele tiden. Da må nesten noen få si at keiseren har jo faktisk ikke klær på.
focuss
29.07.2018 kl 15:51 7805

Studenten
Klart de 8000 aksjonærene som ikke heter focuss har relevans. De har så lite tillitt til selskapet at de priser det til ca halvparten av hva de betalte for snart to år siden.
29.07.2018 kl 16:39 7712

De har doblet seg i antall siden 2016. Betyr det at dobbelt så mange har tillit til NANO på dagens prisnivå? Du kan tolke tall som du vil, men rådata er rådata, det gjør ikke vinklede uttalelser til utvetydige sannheter.
Hadde personlig vært fornøyd om LC fortsatte som CEO. Men tok til seg erfaringen rundt vaset til REK, og kommunikasjonen av dette til markedet.
I stedet for at selskapet tar det til seg, og han tok fallet. Men det er vann under broen, og ikke en holdning jeg forventer blir delt. Synes i grunn det var mye bæs og tissetrengte aksjonærer når det gjaldt hele LC historien.

Merlin,, Hvorfor slenger du deg ikke heller med på Tekinvestor sin forumside ?? Da tenker jeg du slipper det maset fra denne Focussen..:) Denne Focussen er og blir en kverulant til evig tid ..:)

Focuss: «Når Merlin mener at Bravo er slik en perfekt leder før han i det hele tatt har åpnet munnen om Nano så må det være lov å spørre om hva han bygger på»

Focuss, du dømte Bravo som en elendig leder fra dagen navnet hans ble offentliggjort. Du hadde NULL å bygge på.
Tror du fortsatt det er noen her som ikke skjønner at du er et nett-troll ?
focuss
29.07.2018 kl 18:40 7532

Jeg har da ikke dømt ham som en dårlig leder. Jeg har referert til ett innlegg som beskrev at han ble kritisert for å selge tidligere selskap til for lav pris. Så har jeg kritisert styret for at de igjen skal ha en leder som ikke er til stede. De burde ha lært nå at det er en dårlig ide.

Du tar hardt i Jimmi. Ingen melding imorgen så er vi tilbake til 59-60.
Jimmi
29.07.2018 kl 20:02 7426


Tror ikke på noen melding i morgen. Posisjoneringen har allerede startet for en skikkelig opptur, short dekkes inn, og de store tunge investorene begynner å laste opp. Jeg tror vi kommer til å se kurser langt over 100 kroner i forkant av ASH. Har tro på at vi får se oppsiktsvekkende kliniske data på ASH som feier all tvil til side. Ser for meg at flere store fond skal posisjonere seg nå, i forkant av høstens begivenheter..

Veldig lav omsetning i aksjen på tur ned fra 68 til 63. Jeg tror vi ser 68 allerede i morgen eller tirsdag.

Å selge nå er risiko, det tror jeg de fleste skjønner, derfor skal vi opp. Når Nano først stikker, så stikker den noe så vanvittig raskt!

BULL


Lotepus
29.07.2018 kl 21:24 7306

Hva triggere er det å se frem til . ASH i desember om 20/100 resultatene viser seg gode nok . Oppstart Archer 1 , kommer nok i desember . Etter det er det vel fint lite nyheter før Paradigme er ferdig ?

Hvor langt ned faller kursen om 20/100 resultatene viser seg og være dårlige . Med dårlig for 20/100 menes like eller dårligere enn 15/40