Magnora - hvor høyt skal vi?


Magnora har vært en relativ rolig aksje en stund, men begynner å vise vei med både mer volum og pr i dag en oppgang til 8,5,- med knapt en selger å se.

Utbytte for 2020 er forøvrig estimert til NOK 1,-.

Det kan bli ett meget spennende år!
Rob
15.01.2020 kl 19:10 611

Yes, nå løsner det endelig, mange nye aksjonærer på stort volum gir signal om videre oppgang, 10 - 12?
I februar kommer nyheter om utbytte, det blir enten kvartalsvist eller engangs for året. Kvartalsvis vil gi rom for noe mer enn kr. 1,- totalt.
Panoro kan vi glemme, men ca. 100 selskaper eller alle vurdert og funnet for lette, prosessen med å finne nye investeringsmuligheter fortsetter for fullt.
Sjekket litt om tilbakekjøp med Sneve, forsto det slik at dette er lite aktuelt dersom det virker kursdrivende. Men det vurderes ny tilbakebetaling av aksjekapital. Det siste er spes. gunstig, da det ikke utløser skatt. Enig med Hellhammer, dette blir et spennende år. Vi skal lenger opp, så hold, hold, hold!!!

Håper selv også på kvartalsutbytter. Tror dette er mer attraktivt for markedet.
Ikke veldig lenge igjen til Q4 og det blir (igjen) meget spennende og høre veien videre.
Håper på litt endringer fra dei siste fremleggelsene, da det har vært mye det samme om utbetalinger som har vært og at det vil bli lukrativ for aksjonærer i fremtiden. Dette har ikke vært slagkraftig så håper på en litt annen (men offensiv) ordlyd om veien fremover.

Hvorfor mener Sneve det er negativ med tilbakekjøp visse til det er kursdrivende?
Det er vel det alle aksjonærer ønsker 😉

Selskapet har signalisert et sannsynlig årlig utbyttenivå på 1,-, noe som er godt kjent blant eksisterende aksjonærer. Evt. oppkjøp kan selvfølgelig gjøre at det ikke blir utbytte et år, men et oppkjøp skal jo være verdiøkende, så det blir uansett positivt. Selskapet kan selvfølgelig også være en oppkjøpskandidat, da det kan sannsynliggjøre en pen framtidig kontantstrøm fra eksisterende avtaler, samt et stort framførbart underskudd. Selskapets utbytte tilsier jo greit en pris på 11-12,-, plusser en på med de andre tingene, så bør underliggende verdi kunne være enda høyere. Kanskje 15,- ved et oppkjøp ? Kjedelig og lønnsom aksje!

Ikke helt overraskende, men Magnora faller tilbake.

Nei det blir vel å håpe på noe kursdrivende fra Sneve om noen uker, men jeg holder ikke pusten.

Dagens rapport er jo et godt utgangspunkt for videre kurs. De har også fått bekreftet en stor verdi pr aksje som kan tilbakebetales til aksjonærene skattefritt som tilbakebetaling av innskutt kapital, det utgjør jo mye mer enn det selskapet kan utbetale, men fin avklaring. Stø kurs mot 1,- pr aksje i vår.

Langt mer positiv fremleggelse denne gang ja. Meget spennende med litt mer info om potensielt oppkjøp og hvilken sektor man nå sikter seg inn på.

Jeg tror riktignok ikke på NOK 1 kr i utbytte i år siden jeg tror sannsynligheten for oppkjøp innen året er veldig sannsynlig.

Men blir meget spennende, og var dette kanskje første kvartal på veldig lenge at vi faktisk fikk en fin oppgang på kvartalsdagen? Kan ikke huske det har skjedd på mange mange år.
Innsidekjøp var nok med og trakk opp interessen, men generelt mer positivt inntrykk av fremleggelsen, så får vi bare håpe markedet er med oss videre på Mandag!

Kontantstrømmen er jo på et nivå at den kan løfte noen hundre mill.kr i lån til oppkjøp, så vi skal ikke utelukke tilbakebetaling til aksjonærene om det blir et oppkjøp. Vi skal vel heller ikke utelukke at større selskaper kan se verdiene i Magnora, og kjøper MGN. Mange spennende muligheter, og tror alle vil gi god avkastning til aksjonærene.