Lite fisk i Oslofjorden.


https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/bekymret-for-fisket-pa-ostlandet-1.14854377

Er det gul masse fra Bohuslän som er problemet ? Har denne "reist" fra Østersjøen ?
Er det for varmt vann i Oslofjorden ? Så fisken foretrekker kaldere farvann isteden ?
Er det fisket tomt ?
Er det noe feil med vannet i Oslofjorden ?
Er det for mye stoffer i vannet som ikke skal være der ? F.eks. CO2 ?

Høyst sannsynlig skyldes årsaken menneskeskapte årsaker.

God pleie av Oslofjorden er viktig. Nok tang og tare.


Kjærlighet til penger er årsaken.