KITRON en vinner i 2020


Jeg har fattet interesse for selskapet siden jeg anser det som kraftig undervurdert på Oslo Børs.

Først noen kjappe tall:

Kitron hadde en inntekt på NOK 738 mill i 2019 (Q3) som er 31% opp fra samme tid i fjor. De opererer innenfor mange forskjellige områder, men de hadde størst oppgang innenfor offshore og forsvarssektoren. Det skal nevnes at de også står sterkt innenfor industri/telekom og medisinsektoren.

De hadde en backlog på NOK 1572 mill i 2019, hvilket er en oppgang på 40% fra backlogen på NOK 1122 mill i 2018.

De hadde en EBITDA på NOK 60 mill i 2019 som er en 32% økning fra 2018. Dette tyder på gode utbytter i 2020, men trolig edruelige og fornuftige for å fasilitere videre vekst.

Mine betraktninger:

Jeg anser selskapet som økonomisk stabilt, med en vekst som er fornuftig. Kitron er stor innen sektorer som er pengesterke og robuste. Selskapets aksjeverdi har en stor oppside, i tillegg til fornuftige utbytter. Den store oppsiden ser jeg som en følge av at de er tunge i store, solide selskap i tillegg til at de har fått inngang inn i fornybar energi. Kitron fikk nylig en kontrakt verdt over NOK 75 mill hos et ledende selskap innen fornybar energi. Som alle vet er fornybar energi et marked i sterk vekst.

Avslutningsvis har jeg satt meg inn i fagmilitært råd 2019 som sier en del om ting i tiden i forsvarssektoren i Norge. Kort oppsummert blir det presentert fire (fem) alternativer for hvordan Forsvaret burde se ut for å møte dagens trusselbilde. Uansett hvilket som blir valgt økes satsingen med minst NOK 12 mrd og opp mot NOK 25 mrd. Hvilket alternativ de går for vedtas i løpet av våren 2020.

Og med det er herved Kitron-tråden 2020 åpnet. Har troen på et bra år!
Redigert 21.01.2021 kl 09:39 Du må logge inn for å svare

Resultatene for Litauen og Polen er også slått sammen i andre kvartal. Den samlede omsetningen for disse to landene var på 332,4 millioner kroner i kvartalet. Det tilsvarer en vekst på 10,4 prosent målt mot det som Litauen leverte i fjor. Marginene var henholdsvis 6,4 i polen, og 7,3 i Litauen. Samlet var marginen på 7,2 prosent, så det viser at det var Litauen som sto for det meste av omsetningen i CEE i andre kvartal. Foreløpig kan det se ut til at Polen ligger på rundt 20 prosent av det som vil bli normal kapasitet for Polen. CEE sto for 31,9 prosent av den totale omsetningen i Kitron i andre kvartal. Så de ble grundig slått av Other i kvartalet, både når det gjelder omsetning og lønnsomhet.

Så lenge jeg kan huske tilbake så har Litauen alltid hatt høyest omsetning i Kitron, mens Kina nesten alltid har levert god lønnsomhet. Nå kan det se ut til at Kina matcher Litauen, både på omsetning og lønnsomhet uten at jeg vet dette sikkert. Så det skjer veldig store omveltninger i Kitron for tiden, og det meste av dette er positivt. Det vi ser er at Kitron er flinke til å omstille seg og at de evner å gripe nye muligheter når de dukker opp.
Redigert 21.01.2021 kl 04:52 Du må logge inn for å svare

Den norske virksomheten hadde også et sterkt andre kvartal. Omsetningen var litt lavere enn i første kvartal. Lønnsomheten var også litt lavere enn i første kvartal, men det kan se ut til at EBIT marginen har stabilisert seg på rundt 7,0 prosent og det er meget bra. Nytt av året er at fabrikken kommer til å gå med full kapasitet gjennom hele tredje kvartal. Vanligvis bruker Kitron å stenge ned virksomheten i Arendal i 3-4 uker i tredje kvartal på grunn av ferieavvikling, men det kommer de ikke til å gjøre i år. Så det går trolig mot et meget sterkt tredje kvartal for Kitron i Norge.

Omsetningen i Sverige var også tilbake til et normalt nivå i andre kvartal. De har klart å erstatte tapet av omsetning som de mistet ved at de måtte gi slipp på en større kunde i energi/telekom. De har fått på plass nye kunder i ulike sektorer. Medisinsk utstyr medvirket også til at omsetningen tok seg opp i andre kvartal. EBIT marginen i Sverige er stabil på opp mot 7,0 prosent, hvilket er bra.

Også i Sverige kommer Kitron til å produsere gjennom hele tredje kvartal. Det er noe de normalt ikke gjør på grunn av ferieavvikling. Både i Norge og Sverige er det etterspørselen i forsvar og luftfart som driver Kitron til å produsere gjennom hele kvartalet. Kitron i Sverige leverer også til medisinsk sektor, men for å dekke det behovet hadde det vært nok med bare å holde en produksjonslinje åpen. Så det går mot et sterkt tredje kvartal også i Sverige. Fabrikkanleggene i Kina, USA og Litauen kommer også til å produsere gjennom hele sommeren, noe de også vanligvis gjør, mens Polen stenger i tre uker på grunn av ferieavvikling.
Redigert 21.01.2021 kl 04:52 Du må logge inn for å svare

Vanligvis bruker tredje kvartal å være svakere enn de øvrige kvartalene, på grunn av sesongrelaterte variasjoner og ferieavvikling i Skandinavia, men slik blir det ikke i år. Kitron har høye forventninger til tredje kvartal i år på grunn av sterk etterspørsel i sektorene industri, forsvar og luftfart og ikke minst den sterke etterspørselen etter medisinsk utstyr. I fjerde kvartal forventer Kitron en mer normalisert etterspørsel etter medisinsk utstyr, mens de forventer en oppgang i energi. Man kunne håpet at den sterke etterspørselen etter medisinsk utstyr hadde vart litt lenger enn til fjerde kvartal, men vi får ta det vi får.

Trendveksten i medisinsk utstyr har ligget på rundt 3-4 prosent i året, men det var for noen år siden. Da hadde Kitron som mål å vokse på linje med trenden. Jeg vet ikke hva trendveksten var i fjor, men da hadde Kitron en vekst på nesten 15 prosent, så jeg går ut fra at det er langt over trend. Så Kitron hadde god vekst i denne sektoren også før Corona. Og selv om veksten i år ikke er bærekraftig, så er det fortsatt rom for vekst hvis vi legger tallene for 2019 til grunn. Vi må også ta med i betraktningen at mange av Kitrons kunder har tjent gode penger i år, og når de tjener mer så investerer de mer og det kan jo også komme Kitron til gode i årene som kommer.

Den høye aktiviteten i forsvar og luftfart vil også fortsette i overskuelig fremtid. Det er liten grunn til å tvile på at omsetningen i denne sektoren er bærekraftig. Energi er også i en positiv trend. Så det er også en spennende sektor som Kitron kan vokse i.
Redigert 21.01.2021 kl 04:52 Du må logge inn for å svare

Jeg er veldig imponert over hvordan Kitron klarer å opprettholde veksten i industrisektoren, på tross av store variasjoner i markedet. Etterspørselen i medisinsk utstyr og forsvarssektoren er som den er. Det kan ikke Kitron gjøre noe med på kort sikt. Men i industrisektoren, som er mye mer fragmentert, har de mange flere hester å spille på. Det så vi i andre kvartal. Da var det IOT og automasjon av lager som dro veksten for Kitron i denne sektoren. Industrisektoren vokste med nesten 30 prosent i andre kvartal. Så det viser at Kitron klarer å opprettholde veksten i denne viktige sektoren, selv om det er store variasjoner i etterspørselen innad i sektoren.

Den totale ordrereserven økte med nesten 45 prosent i kvartalet, og endte på 2102 millioner kroner. Det må vel være enda en ny rekord for Kitron. Det ser ut til at Kitron har kommet til et punkt nå hvor de setter nye rekorder for hvert kvartal som kommer. Det meste tyder på at 2020 kommer til å bli et rekordår for Kitron både når det gjelder vekst og inntjening. Og det er gode utsikter til at den sterke veksten kan fortsette også etter 2020.

På presentasjonen i andre kvartal sa Peter Nilsson at det var generelt stor aktivitet, og at de så mange muligheter i markedet. Videre sa han at de ved utgangen av andre kvartal Jobbet med potensielle salg til en verdi av inntil 3,0 milliarder norske kroner. Dette er mulige salg; som ikke er inkludert i ordrereserven, men som kan bli det i løpet av de neste 6-18 månedene. Peter Nilsson sa også at 38 prosent av de potensielle salgene var relatert til industrisektoren, 25 prosent var relatert til forsvar og luftfart, mens 23 prosent var innen medisinsk utstyr. De resterende prosentene sa han ingenting om, men det ser ut til at Kitron har tre sterke sektorer, som vil ivareta veksten også på lengre sikt …

Vennlig hilsen …
Redigert 21.01.2021 kl 04:52 Du må logge inn for å svare
bellx
19.07.2020 kl 14:26 5213

Bra innlegg VH,ja,kitron har mange ben og stå på og så holder de det de lover og mere til.synes vi bure forlate 13 tallet nå etter hva de har prestert.
Redigert 21.01.2021 kl 04:52 Du må logge inn for å svare
muri
20.07.2020 kl 11:41 5013

Topp 20 :) :)
Redigert 21.01.2021 kl 04:52 Du må logge inn for å svare
jularbo
20.07.2020 kl 12:22 4986

Takk VH for konstruktiv og informativt innlegg. Du er kunskapsrik i Kitron, ingen tvil om det. Oppfatter dette som et objektivt innlegg med sannhetsinnhold og +faktor. Så til innsidesalget til Mindaugas Sestokas med 50 000 aksjer. Noe mer amatørmessig handel skal man lete lenge etter. Man dumper ikke aksjer til best pris i førhandel i et noe illikvid selskap. Han hadde lett fått 15 kr denne dagen (i alle fall hadde jeg greid det), men han fikk 14,12 om jeg ikke husker feil. Altså gikk han glipp av over kr 40 000. Jeg tror Kitron fortsetter den gode trenden, og leverer et godt Q3. De har selv guidet et 2020 bedre enn tidligere guidet. Synes at Q2 ga et kraftig signal om forbedringer, og signaliserer et resultat på 30 øre + i Q3.
Redigert 21.01.2021 kl 04:52 Du må logge inn for å svare
Vargtas
27.07.2020 kl 21:46 4815

Kitron....la merke til at utbetalt utbytte er mere enn hva jeg har betalt for mine aksjer. Kitron er fremtiden :)
Redigert 21.01.2021 kl 04:52 Du må logge inn for å svare
jularbo
27.07.2020 kl 22:17 4850

Vargtas
Siden 2012 har de utbetalt kr 1,61 i utbytte. Har ikke tatt med utbytte for 2019 på 50 øre, da det ikke ble utbetalt pga corona. Så da har du sannelig vært med en stund, uten å fylle på.
Redigert 21.01.2021 kl 04:52 Du må logge inn for å svare
27.07.2020 kl 23:19 4799

Lurer på om Olsen er med enda?
Redigert 21.01.2021 kl 04:52 Du må logge inn for å svare
jularbo
28.07.2020 kl 18:22 4675

Tror Olsen fosvant fra Kitronforumet tidlig i Januar. Da har han vel solgt seg ut (bare spekulasjon fra min side), dessverre for han, slik jeg forstår det. Likte innleggene fra han. Gikk sikkert ut med god gevinst og fikk underkant 11 kr om han var ute medio januar. Så spørs det om han finner gode plasser å plassere pengene. Kitron har gått 40% i år, så det skal godt gjøres å straffe det. Du er velkommen med en kommentar hr Olsen.
Redigert 21.01.2021 kl 04:52 Du må logge inn for å svare

Å hei hvor det har gått den siste tiden. Sagt det før og sier det igjen, her er det bare å holde tett på aksjene sine. De blir mye verdt til slutt! Nå er det nok ikke lenge før vi får utbytte også.
Redigert 21.01.2021 kl 04:52 Du må logge inn for å svare

Så langt i år har Kitron gått 50%. Interessen for Kitron har også økt betraktelig siste tiden. Aksjen har etablert seg over 16 og er klar for å teste 20-tallet om ikke lenge.
Redigert 21.01.2021 kl 04:52 Du må logge inn for å svare
dubium
30.08.2020 kl 16:48 4061

Kitron går ju väldigt bra ändå så man ska inte klaga, men beror den relativt låga kursen och långsamma uppgången jämfört med andra aktier på att de delvis är i vapenindustrin? Alltså anses oetiska så inte fonder och andra vill handla med aktien?

Speciellt nu när börsvärde inte verkar spela någon roll alls längre med tanke på senaste veckans skriverier om Apple och Teslas splittar, att dessa aktier blir "billiga" bara för att de splittas? Börsvärdet är ju detsamma ändå men det verkar ingen bry sig om? I alla fall, om samma logik tillämpas på alla aktier nuförtiden så borde ju Kitron också kunna värderas hur högt som helst?
Redigert 21.01.2021 kl 04:52 Du må logge inn for å svare

Interessant synspunkt. Man kan vel tro at dersom Kitron hadde gått mer over mot fornybar energi og grønne prosjekter kunne den sikkert gått mye mer. Men dette er den store x-faktoren i Kitron. De har vist vilje til å delta i prosjekter innen fornybar energi. Om de kommer med store nyheter i den retningen kan de sikkert gå til ville nivåer siden det fundamentale allerede er så solid.
Redigert 21.01.2021 kl 04:52 Du må logge inn for å svare
Konsulen
31.08.2020 kl 08:13 3796

Jeg er ganske sikker på at medisinsk sektor vil bli det største og viktigste området for Kitron de neste årene. Det er sterk vekst innen satsingen og utviklingen av avansert medisinsk utstyr og teknologi. Frem til 2026 vil den globale veksten være meget stor. Kitron har forstått dette og er svært godt posisjonert for dette markedet og vil sikkert ta sin del av "kaken". Den nye store kontrakten med MedAvail er et bevis på dette.
Redigert 21.01.2021 kl 04:52 Du må logge inn for å svare

Helt riktig! Mange land har fått øynene opp for manglende beredskap innen denne sektoren som følge av korona. Kan bli en stor aktør her
Redigert 21.01.2021 kl 04:52 Du må logge inn for å svare
bellx
01.09.2020 kl 09:51 3577

Skjedde mye rart med kursen i går,holder vi oss oppe i dag eller skal det dumpes på slutten av dagen ?
Redigert 21.01.2021 kl 04:52 Du må logge inn for å svare
suspekt
01.09.2020 kl 09:57 3603

Ser ut som kitron har litt problemer med å bryte 17, men det kommer, og da skal vi videre oppover. Tror kitron kan vokse mye.
Jeg var inne i tomra for 15-20 år siden, den var vel da i kr 20-30, husker ikke helt, i dag ove 400!!
Tror det samme kan skje i kitron. bare å sitte rolig i båten her, samt at utbyttene vil komme.
Redigert 21.01.2021 kl 04:52 Du må logge inn for å svare
jularbo
01.09.2020 kl 10:44 3568

Sliter med 17-tallet ja, selv om den intradag har vært et stykke oppe på 17-tallet. Etter det fantastiske Q2, så tror jeg de tar en Q2 i Q3. Jeg sammenlignet Kitron med Hexagon en gang på denne tråden, eller en annen. Siden 2013 har Kitron utbetalt en del mer i utbytter enn Hexagon, og omsetningen er sammenlignbar. Likevel prises Hexagon til 2,5 ganger mer enn Kitron. Dette skurrer fælt for meg, og mener at Kitron burde ha en MC på mer enn Hexagon. Kitron har en MC på 3 mlrd, og Hexagon en MC på 7,5 mlrd. Tror vi passerer 20 i oktober.
Spekulerer i om Kitron kan være en oppkjøpskandidat med en slik prising. 3 mlrd er lommerusk for større selskaper.
Redigert 21.01.2021 kl 04:52 Du må logge inn for å svare
01.09.2020 kl 14:29 3461

Godt mottatt i USA; her kan det åpnes for flere muligheter, og robotene får noen travle dager og uker etc. fremover :-)
https://www.newsbreak.com/pennsylvania/windber/news/2050715088063/kitron-wins-50m-manufacturing-contract-for-work-in-windber
Redigert 21.01.2021 kl 04:52 Du må logge inn for å svare
01.09.2020 kl 14:51 3431

Jeg har lagt merke til at hver gang det blir lagt ut noe som er svært positivt rundt selskapet på KIT tråden og forumet, trykkes kursen ned omtrent umiddelbart etterpå, tror neppe robotene kan lese, men kan jaggu begynne å lure, for nå skjedde det igjen, tidligere var det caramba som dukket opp med noe gulp og svada på tråden. Er man på kjøperen, er det bare å legge ut noe positivt på KIT tråden, så kommer "bjørnen" frem, så kan man få rimeligere aksjer en det man forventet seg i utgangspunktet.
Redigert 21.01.2021 kl 04:52 Du må logge inn for å svare
bellx
01.09.2020 kl 14:53 3431

Takk for link,du er god på og finne frem artikler om kitron,hopper mye om dagen men retningen er opp så det er bare og kjøpe på svake dager slik som i går. Omsetningen er bra om dagen. som jularbo sier 17 tallet er her innen kort tid ??
Redigert 21.01.2021 kl 04:52 Du må logge inn for å svare

Når får vi vite mer om det blir utbytte?
Redigert 21.01.2021 kl 04:52 Du må logge inn for å svare
bellx
01.09.2020 kl 19:54 3297

Tror det er på GF 21 oktober
Redigert 21.01.2021 kl 04:52 Du må logge inn for å svare
muri
02.09.2020 kl 11:27 3140

Solgte Nano i dag. Og den potten gikk rett inn i KIT ! Så nå er den potten stor og verdifull :)
Redigert 21.01.2021 kl 04:52 Du må logge inn for å svare
bellx
02.09.2020 kl 15:17 3055

Det har blitt veldig bra omsetning i kitron den siste tiden,ligger kanskje en saftig oppdatering av kursen fra et eller annet meglerhus?De pos.seg i forkant ,det ser man gang etter gang så følg med.når man ser hva store meglerhus kan komme med,f.eks.dnb for litt siden,nano kursmål 74 var det vel?langt dit...
Redigert 21.01.2021 kl 04:52 Du må logge inn for å svare
muri
02.09.2020 kl 15:27 3063

Men robotene er flinke i dag med den omsetningen på straks 8 mill ! Men det er nok et betydelig høyere kursmål på gang. Venter på SB1M kommer med høyere snart!
Redigert 21.01.2021 kl 04:52 Du må logge inn for å svare
jularbo
03.09.2020 kl 13:48 2913

Hva skjedde her? Noen som dumpet 130-140 tusen aksjer. Skulle det være kjøp i stedet for salg? Lå lenge og stanget mellom 17,2 og 17,3. Så kom denne uforstående handelen, og slik handler man ikke hvis man vil ha mest mulig for aksjene sine. Minner om handelen til Mindaugas Sestokas (50k).
Redigert 21.01.2021 kl 04:52 Du må logge inn for å svare
bellx
03.09.2020 kl 17:12 2800

Han var jo årets dummeste men hadde kanskje ikke solgt så mye aksjer??Ja,ja han fikk jo gevinst. dagens handel var litt pussig som du sier,jeg lå med en bra ordre på snitt på 16.70 tallet som jeg fikk fylt så takk for det.Bra at vi biter oss fast på 17 tallet. oslo børs er jo svak så kitron har vært bra 79% siste 12 mnd.
Redigert 21.01.2021 kl 04:52 Du må logge inn for å svare
jularbo
03.09.2020 kl 17:55 2780

Fikk 25k til snitt 16,88. Snitt handelsdag er 17,10. Så i dag tapte robotene penger, og bra er det. Tror vi er på vei til 18+ denne mnd eller medio oktober
Redigert 21.01.2021 kl 04:52 Du må logge inn for å svare
03.09.2020 kl 19:51 2723

Ser ut som alt går som normalt KIT fabrikkene, da alle fasiliteter er fullt operasjonelle rundt om i verden, og det fleste leverandører og kunder er "on track" :-) Kan ikke skjønne annet enn at det snart bør flagges et utbytte.
Sakset fra Kitrons 10T gamle Twitter melding.
The impact of the Corona pandemic is still affecting all of us around the globe. Nevertheless, we can consider the situation at #Kitron quite stable – all our facilities are fully #operational, our technical services are available as usual and most of our #suppliers are on track.
Redigert 21.01.2021 kl 04:52 Du må logge inn for å svare
bellx
03.09.2020 kl 20:12 2708

De skal vel avgjøre utbytte 21 oktober? hvis de ikke tar en nskog og varsler utbytte på en vanlig handledag.Blir skuffet hvis de ikke betaler ut utbytte med så bra res.
Redigert 21.01.2021 kl 04:52 Du må logge inn for å svare
jularbo
04.09.2020 kl 10:14 2593

Kit på anbefalingslisten til Hermanrud:
SpareBank 1 Østlandet
Kid
Kitron
Salmar
Norske Skog
Yara
Nel
Africa Oil
Subsea 7
https://finansavisen.no/nyheter/aksjeanalyse/2020/09/04/7563387/her-er-peter-hermanruds-favorittaksjer-for-september
Redigert 21.01.2021 kl 04:52 Du må logge inn for å svare
bellx
04.09.2020 kl 10:27 2600

Fornuftig kar han,hadde også kit i sommerp. takk for billige aksjer i dag tidlig,folk er hodeløse..
Redigert 21.01.2021 kl 04:52 Du må logge inn for å svare

En sjelden gang er Kitron nevnt på forsiden av finansavisen. Det er ikke verst.

Fra artikkelen:
– Jeg er godt fornøyd med det. Gjør du det mange nok ganger så får du en god årsavkastning, sier en ordknapp Hermanrud til Finansavisen. Han ønsker ikke å kommentere porteføljen ytterligere ettersom rapporten akkurat har blitt sendt ut til meglerhusets kunder.

Kitron har gjort det best med en oppgang på 39,5 prosent, etterfulgt av Nel som er opp 33,2 prosent.
Redigert 21.01.2021 kl 04:52 Du må logge inn for å svare

Ja, det samme sier jeg. Hadde en kjøpspost som lå latterlig lavt, men jammen fikk jeg napp.
Redigert 21.01.2021 kl 04:52 Du må logge inn for å svare

Hva tror du Kongsberg eller et annet stort selskap kunne gitt for Kitron? For du har helt rett, super oppkjøpskandidat på denne prisen.
Redigert 21.01.2021 kl 04:52 Du må logge inn for å svare
Vargtas
04.09.2020 kl 13:25 2585

Kongsberg har jo eid Kitron før.....
Redigert 21.01.2021 kl 04:52 Du må logge inn for å svare
04.09.2020 kl 13:57 2553

Forstå det den som vil, men NOD fornekter seg ikke opp med hele kr. 9,45, og skjønner ikke hvordan MC og denne kursen kan forsvares. Ser ikke bort fra at kursen skal dras kunstig opp til 100,- for så å splitte den i 4, det skjer så mye rart på denne børsen at ingenting forundrer meg noe lenger, men det er ikke slik en børs skal fungere, men blir slik når ingen tar fatt i galskapen.
Siste
97,75
I dag %
+10,45%
I dag +/-
+
Redigert 21.01.2021 kl 04:52 Du må logge inn for å svare