NEL angående PE v/ Anton Berg hos Shareville.no Norne SP1 etc.

NEL 20.01.2020 kl 03:34 1407

Carlsberger

Skipssjefen:
Helt greit å være kritisk og komme med "shorte-anbefaling", men da bør det ligge en liten analyse/begrunnelse hvorfor, bortsett fra å ta selskaper som ligger ATH.

Å regne PE i et veksselskap som NEL er tilnærmet bortkastet når det baserer seg på dagens tall. Aksjekursen og negativ årsresultat pr. aksje gir negative tall. Tallet du får der baserer seg i all hovedsak på historiske tall og lite for fremtidig inntjening. Kom heller med dine anslag på PE for fremtidig omsetning. De fleste investerer nok for fremtiden...

En annen ting, å komme med påstander at selskapet taper 50-60øre pr 1kr omsatt, baserer seg på år med ekstraordinære kostnader. (ulykke, vekst osv). Da har du ikke fått med deg at disse investeringene er gjort for å redusere fremtidige kostnader, som gir bedre resultater FREM i tid.

Noen har regnet på PE for deg...

Forøvrig har Sparebank1 Markets (pr rapport 03.sep 2019) en PE @10 NOK på 182,5 for året 2021, men PE @10 NO​ i 2022 på 25,1 i sine estimater. Om ikke det er forbedring vet ikke jeg.
For 2023 ca. PE 19,9 @ kurs 10kr.

Norne regner ikke PE før 2022, der de noterer estimat på 24,5.
Resten av estimatene deres står det bare kun ordet "neg", altså negative.

Pareto regner ikke PE for frem til 2022.
Norne, Pareto, SP1 Markets, Carnegie estimerer positivt resultat fra 2022.
Èn enkel ordre fra f.eks Nikola kan gi flerdobling av omsetningen til NEL. 161 mill i 2020 og 964 mil i omsetning fra Nikola estimerer SP1 Markets.

Som du vet i veksselskaper skjer det enorme investeringer i starten. Om det er oppskalering av fabrikker, ansatte, nye markeder osv så vil dette se dårlig ut i regnskapene i vekstperioden. De aller fleste selskaper starter med minus i regnskapene.

I tillegg har NEL et akkumulert underskudd/utsatt skatt (Deferred tax assets) som er oppe var oppe i -883 mil NOK i utgangen av 2018.
Pr 31.12.2019 har denne nok steget ytterligere.

Med andre ord, den dagen de starter med positive resultater og er i skatteposisjon, så kan de motregne denne avsetningen til fremtidige skattekostnader. For de uvitende, så slipper man skatte av resultatet om man benytter dette. For NEL sin del kan de generere over 900 mill i resultat fremover og ikke betale skatt av resultatet.

Pr. Q3 (30.09.2019) hadde NEL en "pre-tax loss" på -182.1 mill NOK, noe som gir et skattefradrag på ca 40 mill NOK.
-883 mill NOK fra 2018 pluss -40 mill gir ca. -923 mill NOK i utsatt skatt.

Her ble det nok mange tall, men jeg håper det er leselig.

Felet i den beregningen er at nel ikke er en vekstbedrift.

Ok, oms burde gå opp, men både shell og nikola kräver lavere priser fra nel. Derför kommer de alltid ha lav margin og tappe

Takker - dette var oversiktlig og fin lesing.

InvestorXYZ - ta deg en bolle, du må komme med mere enn bare sur magefølelse.
OZZY
20.01.2020 kl 09:42 871

En stor takk til Anton Berg som satte ting i perspektiv