Oppkjøp av OLT

semu
OLT 21.01.2020 kl 09:38 4734

Er det mange som tror at OLT blir kjøpt opp av hovedeier i den nærmeste fremtid
Redigert 21.01.2021 kl 09:05 Du må logge inn for å svare
semu
21.01.2020 kl 09:56 4596

Mitt tips er at Olav Thon Gruppen kjøper selskapet av børs før han trer tilbake i løpet av 2020. Dvs før GF i mai 2020. Hvorfor skal selskapet være børsnotert? De har jo tilstrekkelig med penger uten å være børsnotert. Skjer det før mai ja det vil være bra.
Sperre i OLT har jo uttalt at det er større mulighet for at de er kjøpere enn selgere. Klart det ligger et oppkjøp i kortene.

Prisen per aksje vil nok ligge et sted opp mot 310,.kroner
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
Putt1
23.01.2020 kl 07:51 4457

LBO/MBO som 96 aaring....? Hvor faar du kursmaalet fra?
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
semu
24.01.2020 kl 09:26 4354

VEK er før siste kvartal 306 og med litt til mot slutten av året vil den ligge ikring 310. Det er dette oppkjøpet koster. Nå eier jo Thon gruppen det aller meste av aksjene allerede så utlegget blir ikke så stort likevel. Likviditeten har de allerede.

Her blir premien formidabel for de som eier aksjer på oppkjøpstidspunktet. Mange har prøvd å kjøpe aksjene billigere. Oslo kommune har prøvd på det i Hafslund og de ble dømt til å betale ytterligere beløp. Saken er ennå ikke ferdig så der blir det nok ennå dyrere for Oslo Kommune som har kjøpt alle aksjene. Alle rettsaker viser at man må betale faktisk den verdi selskapet har på et slikt oppkjøp.

I den siste tiden er det omsatt poster på 200.000 aksjer og 180.000 aksjer. Ja her er det noen som "samler" aksjer til oppkjøpet skjer. Er det en megler som samler på vegne av Thon Gruppen tro? Ikke så mange som har slike poster å selge eller kjøpe. De kommer raskt opp på store aksjonærer.
Noen som vet noe?
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
Less1
24.01.2020 kl 10:32 4320

Den største kjøperen er Telenor Pensjonskasse som kjøpte 280 tusen aksjer i forrige uke. Telenor Pensjonskasse hadde ingen olt-aksjer forut for kjøpet.

Den største selgeren er Nordeafond som solgte 300 tusen aksjer i forrige uke.
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
semu
24.01.2020 kl 10:37 4305

Kan være at de antar at de vet noe eller tror veldig på at det vil skje. En god pensjon er det uansett tenker jeg
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
semu
03.02.2020 kl 08:44 4135

Ja sist uke gikk det også en stor post i selskapet på et par hundre tusen aksjer. Sannsynligvis er det ikke bare meg som tenker at Thon Gruppen kjøpet opp OLT.
Noen som følger med på hvem som har kjøpt disse aksjene?
Kanskje det vil skje noe før 4 Q nå i neste uke.
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
tor_berg
03.02.2020 kl 10:34 4077

Hvis ikke stiftelsen/selskaper tilknyttet Olav Thon har sendt melding om kjøp så har de ikke kjøpt. De har meldeplikt.
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
semu
03.02.2020 kl 10:40 4069

Tror nok at det ikke er de. Da er det et meglerhus som kjøper på vegne av de og at betingelsene er at de må kjøpe et antall aksjer for at de skal overta aksjeposten.

Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare

Analytikerne er i område 250-310
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
Redcloud
30.05.2020 kl 09:38 3669

Kan også bli kjøpt opp av andre? Hvis det skjer noe med Mr Thon himself? Har ikke peiling, men har tenkt på oppkjøp i en eller annen form jeg også. Aksjen er uanz billig.

"Det finnes ingen begrensninger i selskapets vedtekter vedrørende kjøp av aksjer i Olav Thon Eiendomsselskap ASA.

Styret i Olav Thon Eiendomsselskap vil håndtere eventuelle overtagelsestilbud i samsvar med prinsippet om likebehandling av aksjonærer, og bidra til at virksomheten ikke forstyrres unødig. Samtidig vil styret bidra til at aksjonærene får mest mulig fullstendig informasjon i alle situasjoner som påvirker aksjonærenes interesser, herunder fremlegge verdivurdering fra en uavhengig sakkyndig.

Aksjonærene skal også få rimelig tid til å kunne ta stilling til budet.

Styret vil ikke uten særlig grunn forhindre at noen fremsetter tilbud på selskapets virksomhet eller aksjer. Dersom det fremsettes et tilbud på selskapets aksjer, vil ikke styret utnytte emisjonsfullmakter eller treffe andre tiltak med formål å hindre gjennomføringen av tilbudet etter at dette er kjent.

Styret vil avgi uttalelse med anbefaling hvorvidt aksjeeierne bør akseptere budet eller ikke, herunder opplyse om tilslutningen til slik anbefaling blant styremedlemmene.

Transaksjoner som i realiteten innebærer avhendelse av virksomheten, skal besluttes av generalforsamlingen."
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
semu
05.01.2021 kl 13:55 3047

Noen som har hørt om Thon gruppen jobber med oppkjøp av OLT?
Må jo være lønnsomt ettersom de kan dra ut konsernbidrag til dekning av tap på hotell sektoren i Thon Gruppen.
Verdi endringene må jo nå tilbakeføres da sentrene går veldig bra om dagen.
Tips er at tilbudet kommer i forbindelse med presentasjonen av Q 4 i februar.
Bare spør klarsynte og da får du til svar at tilbudet vil komme men usikker når.
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
semu
19.01.2021 kl 13:20 2849

Nå skal vel kursen gå litt igjen til 187 kroner per aksje. Finansdirektøren Sperre har jo også uttalt seg at det er mer sannsynlig at Gruppen kjøper opp aksjene i OLT enn at de selger seg ned. OLT har jo ikke behov for å være på børs da de har nok finansielle muskler til å gjøre det de finne formålstjenlig. Det koster å være registrert på børsen også og Olav Thon er jo gjerrig så kanskje han tar det av børs snart. Null i utbytte sier jo at han vil beholde disse pengene selv. Ikke sikker det vil reflektere i kursen at det er holdt tilbake
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
semu
11.02.2021 kl 12:37 2728

Er det noen som vet hvorfor det ble kapitalendring i OLT uten at det var noen børsmeldinger? Har det noe med forberedelse til oppkjøp fra OLT gruppen å gjøre?
Det ble heller ikke vedtatt noe utbytte for 2019 for utbetalt i 2020. Resultatet for 2020 ser jo veldig bra ut hvis en ser bort fra verdiendringer på eiendommer og finansielle intr.
Får vi vite noe nå den 18. februar om hva de tenker på eller hva som skjer. Styret i OLT og OLT gruppen er jo nesten identisk.
semu
02.03.2021 kl 12:12 2544

Noen som vet hvem som kjøpte en post i går på 350.000 aksjer til en lav pris? Var det utlån eller en reelt salg av aksjer?
semu
09.03.2021 kl 08:37 2354

OLT er en verdi aksje og nå vil den stige litt for de som har gjort en gevinst på vekst aksjer vil sikre sine gevinster ved å gå inn i verdi aksjer. Fast eiendom er sikkert over tid og det vil normalt bli inflasjonsjustert også. 3 til 5 prosent hvert år over tid vil betale renten. Med god inntjening må dette være en god investering som gjør at man sover godt og trygt hele natten.
semu
18.03.2021 kl 13:37 2126

https://finansavisen.no/nyheter/naeringseiendom/2021/03/18/7639538/ingen-ende-pa-logistikkinteressen

Det er så stor rabatt fordi OLT gruppen eier såvidt høy andel av den totale aksjekapitalen i OLT. Derav lav omsetning også.
Det eneste riktige er da at OLT gruppen kjøper opp aksjene og tar det av børs. Alternativet er å selge seg ned i OLT.

De har (bygger) logstikk eiendommer, Hotell (dobling i Pandox av kursen) kjøpesenter ( de største i bransjen) og boliger. Veldig bra mix egentlig. Likevel er kursen bare halvparten av substansverdien. Ledelsen må jo se at dette ikke går bra i lengden.

En må huske på at substansverdien er 317 kroner for hver aksje. Kjøper de opp er dette prisen de må betale. Nå har de fått nye rimelige lånemuligheter også så de er bare et tidsspørsmål før oppkjøpet blir realisert
Redigert 18.03.2021 kl 18:30 Du må logge inn for å svare
semu
26.03.2021 kl 13:50 1873

Det ser ut til at når meglere anbefaler aksjen så faller kursen og da er det vel kjøpt og betalt anbefaling på OLT.
Rett etterpå går kursen opp og så faller den lengre ned. Verdien som er konservativt vurdert til det dobbelte av kursen, likevel går ikke kursen oppover. OLT gruppen eier så mye at kursen går nedover i stedet. Eneste alternativet er at aksjene blir kjøpt opp til faktisk verdi av hovedeier.
Venter bare spent på om det snart vil skje. Vaksinene må vel være i full gang og de fleste være vaksinert først
semu
15.07.2021 kl 16:39 736

Nå vil Fredriksen systemet legge inn bud på resten av NPRO aksjene slik som DNB megler har spådd. Kjøper i dag aksjer for 1.75 milliarder og sitter på 95 % av aksjene og da er det lite som skal til før han når alle aksjene. Da tar han det av børs.

Neste er vel at Olav Thon gruppen kjøper alle aksjene i OLT slik som samme megler har spådd i OLT. Bare et tidsspørsmål dette her før det blir dyrere med den eiendomsmassen som OLT besitter. Da må han ut med substansverdien på aksjene som ligger mellom 330 og oppover.
Kanskje etter sommeren eller i høst ja hvem vet. Så tar de det av børs
semu
16.07.2021 kl 15:25 634

Nå vil nok kursmålet til DNB ryke snart. Deres kursmål er på 220 kroner per aksje.
semu
12.08.2021 kl 18:58 407

Nå har styret i Gerevan ved Fredriksen bestemt at de kjøper resten av NPRO bestemt å kjøpe de resterende aksje i selskapet og ta det av børs. Ja dette er jo litt "smitsomt" og da gjør ved Olav Thon Gruppen det samme med OLT også. Da vet jo også Olav Thon Gruppen hva de skal gjøre med overskuddene de neste årene. Nedbetale gjelden. Om en 5-7 års tid så kan gjelden være betalt.
semu
16.08.2021 kl 09:12 262

I presentasjonen for første halvår sa Sperre at de vil se på hvordan de skal øke omsetningen av aksjen på børsen. Dette har sammenheng med at OLT aksjen er tatt ut av indeksen som måler hovedindeksen.
Ja da må jo Olav Thon gruppen selge seg ned slik at flere aksjer blir tilgjengelig i markedet.. Det kommer ikke Olav Thon Gruppen til å gjøre noe alle vet og da er det han velger å kjøpe ut de eksterne eiere i OLT.

Det er mitt tips.