Norpalm - kjørt i grøfta av udugelig ledelse


Vi som er mindre aksjonærer i selskapet kan bare passivt se på at ledelsen igjen viser din udugelighet, vanner oss mindre aksjonærer ut i stor stil, og påfører oss store tap. Selskapet, som kunne ha vært en suksesshistorie, og som også var på vei til å bli det, har kun gått nedover etter at hollenderen Wientjes og hans støttespillere tok over flertallet.
For fem-seks år siden forelå det et tilbud på selskapet til 2,40 per aksje. WIentjes blokkerte dette, og med et ørlite flertall MOT salget, ble det ikke noe av.
I går ble det foretatt en emisjon der verdien ble fastsatt til 30 øre aksjen, etter at det for to uker siden het at selskapet var verdt 75 øre pr. aksje.

Det er ikke begått noe kriminelt av ledelsen, men moralsk sett er det langt under pari. Selskapet har dessuten vist en udugelighet hinsides det meste.

Så får vi se om det kan komme et nytt bud på selskapet nå som Norpalm endelig har fått skjøte på eiendommene, noe selskapet har etterstrebet i minst femten år, men som de like fullt ikke hadde satt av penger til. Nå endte det hele med en kriseemisjon for å kunne betale landeierne.
Redigert 20.07.2018 kl 15:50 Du må logge inn for å svare
skuggen
06.09.2018 kl 19:56 1450

Aksjeeierne i Norpalm er invitert til å tegne ca. 53 mill nye aksjer til en pris av 30 øre pr aksje.
Aramis
06.09.2018 kl 23:52 1417

FIkk invitasjonen til å tegne aksjer i posten i dag. Ved første øyekast ser det greit ut, men det blir uhyggelig mange aksjer i selskapet.
Men man har fått et stort problem av veien med aksjeutvidelsen. Landeierne har fått pengene sine, og Norpalm sitt skjøte.
Dermed er det bare å vente på at driften skal gi nok inntekter til en real kursstigning.