Nå snur boligmarkedet! Prisvekst på 7-8 %

Puta1n
25.01.2020 kl 19:19 5328

https://finansavisen.no/agenda/7490214/na-snur-boligmarkedet

"
Ifølge Oslo kommune forventes det en befolkningsvekst i hovedstaden på 23 prosent frem til 2040,
Alt dreier seg om tilbud. Hvor mange boliger det er til salgs når du skal kjøpe. Mange sier at boligprisene styres av tilbud og etterspørsel, det er jeg uenig i.
Jeg tipper at vi ender opp med en en prisvekst på 7-8 % i utgangen av året.
Christoffer Askjer, Partner / Eiendomsmegler i Sem & Johnsen Eiendomsmegling
"
Redigert 21.01.2021 kl 03:19 Du må logge inn for å svare

Det er 345000 husholdninger i Oslo.

Om tallet Puta1n refererer stemmer, så kan man bygge 3950 boliger i gjennomsnitt per år fra i dag og fram til 2040.
Redigert 21.01.2021 kl 03:19 Du må logge inn for å svare

Prognosene sier også at veksten vil være størst første del av perioden og mindre mot slutten. Byggingen bør tilpasses dette.
Redigert 21.01.2021 kl 03:19 Du må logge inn for å svare
26.01.2020 kl 12:38 4217

Er en litt interessant utvikling som jeg har tygget litt på - ser at i 2018 ble det ca 7.600 flere innbyggere i Oslo og ca 5.000 flere husholdninger. Altså et forholdstall på på 1,52 personer på de "nye" husholdingene. Mens snitt personer pr. husholdning er 1,98.

Er dette en generell trend ? - vil tro at Paneldata har oversikten på det. Vil evt. ha konsekvenser for boligbehovet fremover.

Fant litt rundt dette på Oslos hjemmeside :

Det var 345 670 husholdninger i Oslo per 1. januar 2019. Den vanligste husholdningstypen i Oslo består av én person og utgjorde om lag 47 prosent av husholdningene ved begynnelsen av 2019. Videre besto om lag 28 prosent av husholdningene av to personer og 14 prosent besto av fire personer eller flere.
Par uten hjemmeboende barn utgjorde 69 700 husholdninger, mens 58 900 husholdninger besto av par med barn og om lag 13 800 husholdninger besto av én forelder med barn. Flerfamiliehusholdningene utgjorde omtrent 7 prosent av husholdningene, det vil si i underkant av 23 000 husholdninger.

Av husholdningene i Oslo 1. januar 2019 var 72 prosent uten barn. Omtrent 13 prosent av husholdningene hadde det ett barn, i drøye 10 prosent var det to barn, mens 4 prosent av husholdningene hadde tre barn eller flere.

Bydel St.Hanshaugen er bydelen med størst andel husholdninger uten barn. Der var 85 prosent av husholdningene i bydelen uten barn per 1.1.2019. Bydel Søndre Nordstrand var den bydelen med størst andel husholdninger med barn, med 46 prosent barnehusholdninger. I lys av det er det ikke så overraskende at det i Bydel Søndre Nordstrand også var flest barnerike husholdninger. Drøye 11 prosent av husholdningene i Bydel Søndre Nordstrand besto av tre eller flere barn ved inngangen til 2019. Til sammenligning besto 4 prosent (eller om lag 13500) av husholdningene i Oslo av tre eller flere barn på samme tidspunkt.
Redigert 21.01.2021 kl 03:19 Du må logge inn for å svare
Matsern
26.01.2020 kl 12:51 4191

Kronen skal videre ned med oljeprisen med den grønne religionen som krydder. Utlendingene blir derfor hjemme eller reiser til et annet land for å jobbe
Redigert 21.01.2021 kl 03:19 Du må logge inn for å svare

Kator, Dette vare veldig interessante beskrivelser. Må tygge litt på den dynamikken du beskriver med forholdet mellom vekst i husholdninger og vekst i folkemengde. Dette var annerledes enn jeg trodde.
Ett umiddelbar forslag er hjemflytting av svensker og polakker som nok har bodd flere og trangere enn det de norskfødte som overtar boligen velger gjøre. Bare en hypotese basert på diverse historier om oversvømte leiligheter.

De store barneflokkene i Søndre Nordstrand er jeg ganske sikker på skyldes høy tetthet av innvandrere..
Redigert 21.01.2021 kl 03:19 Du må logge inn for å svare
27.01.2020 kl 06:48 3874

Jeg har heller ikke svaret, men tror at noe av det som virker inn kan være :

Skilsmisser/samlivsbrudd - går fra 1 til 2 husholdninger med samme antall personer.
Trenden med særbo - som over.
Enkefiseringen - dødsfall i ekteskap/samboerskap - samme antall husholdninger med en færre person.
Mange nye studenter/innflyttere - alene hybelboere . Dog virker nye/større bofellesskap andre veien.
Redigert 21.01.2021 kl 03:19 Du må logge inn for å svare
baltuz
27.01.2020 kl 07:37 4006

tror du er inne på det vesentlige her.

Førstegangsetablerere står for økningen og de gamle blir eldre og fortsetter å bo i boligen sin etterhver som enke/enkemann. Ser i artikkel i FA at det var 8308 førsteganskjøpere i Olso i fjor. Det omtales som rekordmange. Selv om mange av disse sikkert ikke kjøpte alene er det mulig en stor andel gjorde nettopp det?
Redigert 21.01.2021 kl 03:19 Du må logge inn for å svare
baltuz
27.01.2020 kl 07:43 3986

intressent dette med hvordan utlendingene som flytter ut bodde. jeg vet heller ikke hvor mange som egentlig har flyttet hjem. Mit inntrykk er at i serveringsbrasnsjen holder utlendingene stand, mens i bygg og anlegg har mange flytte hjem? I den seriøse delen av bygg anlegg bor jo mange i brakkerigger /hybler. regnes de med i det hele tatt ?
Redigert 21.01.2021 kl 03:19 Du må logge inn for å svare
baltuz
27.01.2020 kl 07:44 3977

med litt sterkere vekst ført i periodenog når en tar med boligavgang i regnestykket stemmer nok 5000 tallet ganske bra.
Redigert 21.01.2021 kl 03:19 Du må logge inn for å svare
lardo
27.01.2020 kl 07:50 3956

Kilden din er betalt annonseinnhold : ) Dette er ikke noe annet en reklame for aktuelt foretak.
Det jeg ofte lurer på er, hvorfor skal meglere ha noen oppfatning om prisene skal opp eller ned.
Det de bør konsentrere seg om å perfeksjonere transaksjonen mellom kjøper og selger, at dette holder seg til lovverket, og holder høy etisk standard.

Redigert 21.01.2021 kl 03:19 Du må logge inn for å svare
baltuz
27.01.2020 kl 08:14 3908

ok det har du sikkert rett i. Da er i såfall en brakkebeboer regnet som en husholdning i statikken? hva med en pendler ?
Redigert 21.01.2021 kl 03:19 Du må logge inn for å svare
leifinge
27.01.2020 kl 13:09 3762

Det vil være selgers marked i mange år fremover, demografien trumfer det meste.
Redigert 21.01.2021 kl 03:19 Du må logge inn for å svare

Sterk reduksjon i svenske bartendere og servitører er mitt inntrykk. men har ikke sett på data.
Redigert 21.01.2021 kl 03:19 Du må logge inn for å svare
noprofit
27.01.2020 kl 14:10 3675

Ikke mitt inntrykk, svenskene er overalt, flere på min arbeidsplass som verken er restaurant eller bar.

Spiller heller ingen rolle, fordi urbaniseringen er så sterk at den spiser opp eventuell utflytting fra noen 100 svensker hvert år.
Redigert 21.01.2021 kl 03:19 Du må logge inn for å svare

Hipstertrenden har vært døende i flere år, hipsterveksten de siste årene har kommet fra Trøndelag, Nord-Norge, Vestlandsbygder og distrikts-Sverige for å selvrealisere seg selv på Grunerløkka o.l.. Om 5-10 år vil færre av de kommende studentenes foreldre kausjonere for leilighet med enda høyere priser da de fortsatt har relativt stor gjeld selv.

Trenden er en mer nomade-lignende tilværelse (mer hybelkollektiver, brakkerigg/ podshare-lignende arrangementer slik at de har mer penger disponibelt til hva nå som blir trendy og er mer fleksible da flere vil få vikariater, deltidsjobber etc.)
Redigert 21.01.2021 kl 03:19 Du må logge inn for å svare
Puta1n
28.01.2020 kl 07:36 3420

prisvekst på 7-8 % slår bankrenten på sparekontoen.
Redigert 21.01.2021 kl 03:19 Du må logge inn for å svare
landis
28.01.2020 kl 10:47 3250

Kan du utdype den der. ?
Tenker sånn realistisk sett i forhold til utgifter til salg, skatt og sånt. ?
Hvor stor prisstigning trenger du da for å slå banken? 😜
Redigert 21.01.2021 kl 03:19 Du må logge inn for å svare
børst
28.01.2020 kl 11:06 3222

De rødgrønne kommer til å åpne slusene mot Afrika. Norge sender allerede skip til Middelhavet for å plukke opp migranter. Og alle disse skal på sikt ha bolig, og kommunene lar det koste det det koster å skaffe boliger, om folk så må dø i gangene.
Redigert 21.01.2021 kl 03:19 Du må logge inn for å svare

Det er faktisk lett å slå bankrenten for de fleste selv med minimal prisstigning, grunnen er at de fleste av oss har mer i boligverdi enn vi har i sparepenger. Eiendom i Oslo er god investering selv om lønnsvekst er høyere enn prisvekst så «realverdier» gjelder ikke i Oslo. Har man en bolig til verdi av 5 mill vil en vekst på 2% være 100.000 pr år. Tjener man 600.000 og får en lønnsvekst på 3% vil det kun gi deg 18.000 - skatt i året.
Redigert 21.01.2021 kl 03:19 Du må logge inn for å svare
Puta1n
28.01.2020 kl 11:49 3181

Eier man boliger for 30millioner i Oslo, har man en årslønn i prisvekst.

Løp og kjøp før prisene stiger.
Redigert 21.01.2021 kl 03:19 Du må logge inn for å svare

Enig. Best å kjøpe to sånne, så får man enda mer å rutte med!
Redigert 21.01.2021 kl 03:19 Du må logge inn for å svare

Realverdi gjelder ikke i Oslo. Den var god. :)

Redigert 21.01.2021 kl 03:19 Du må logge inn for å svare

Det gjør ikke noe. Realverdier gjelder ikke i Oslo.
Redigert 21.01.2021 kl 03:19 Du må logge inn for å svare
baltuz
28.01.2020 kl 21:18 2967

Det er det som er fordelen med høy gearing. Selv med fall i realverdi tjener du penger så lenge de nominelle verdiene tikker oppover, og leietaker betaler renten på lånet ditt.
Redigert 21.01.2021 kl 03:19 Du må logge inn for å svare

Realverdi faller på det man eier men man gearer seg rik.
Du har ikke vurdert å geare opp mer og på flere måter.
Redigert 21.01.2021 kl 03:19 Du må logge inn for å svare
baltuz
28.01.2020 kl 22:15 2902

jeg finner nedsiderisikoen ved å låne penger til sekundærbolig som akseptabel for meg. Langsiktig investering , og løpende leieinntekter som ivertfall dekker renter og faste kostnader.

Andre måter å geare på? sikkert mulig det om en tar risiko men det er uaktuelt for meg å kjøpe aksjer for f.eks 10 millinoner med 100 % belåning . Det kan jeg med en bolig , og da er det nominelle kroner som gjelder.
Redigert 21.01.2021 kl 03:19 Du må logge inn for å svare

Du kan jo begynne låne til shorting?
Redigert 21.01.2021 kl 03:19 Du må logge inn for å svare
baltuz
28.01.2020 kl 22:29 2863

ja kan jo shorte boligaksjer
Redigert 21.01.2021 kl 03:19 Du må logge inn for å svare

Skjønte du ikke regnestykket? Realverdien vil selvfølgeli g gjelde om man får et prisfall men ellers tjener man bra på bolig i Oslo så lenge det er viss prisstigning, og den kan være langt lavere enn inflasjon og lønnsvekst så realverdien må du langt ut på landet med.
Redigert 21.01.2021 kl 03:19 Du må logge inn for å svare

Så når alt annet i økonomien stiger mer enn bolig så er det boliger det er smart å investere i mener du?

Håper det kun er dine egne penger du investerer med, for maken til voodoo-economics er det lenge siden jeg har hørt. Rene sjamanismen.
Redigert 21.01.2021 kl 03:19 Du må logge inn for å svare

For å balansere en portefølge der man i utgangspunktet har for stor eksponering i boligmarkedet, så kan det være en god ide. Enklere og mindre risiko med å ganske enkelt leie bolig....
Redigert 21.01.2021 kl 03:19 Du må logge inn for å svare

Så lenge boliger, i Oslos prisklasse, har en viss stigning så tjener man penger uansett om alt annet i samfunnet stiger ennå mer då eiendom er bra. Skal man bo selv er det veldig smart investering
Redigert 21.01.2021 kl 03:19 Du må logge inn for å svare

Å leie en bolig vil alltid være en "nødløsning" som kun kan forsvares ut i fra livssituasjon. Over tid er det en sikker taper..
Redigert 21.01.2021 kl 03:19 Du må logge inn for å svare
baltuz
29.01.2020 kl 08:24 2579

i motsetning til nesten "alt annet i økonomien" stiger fast eiendom jevnt å trutt i verdi over tid- også brukte boliger

Paneldata du kan jo spre risikoen ved å kjøpe 6 x biler til 500.000,- hver , og så en liten leilighet til 3.0 mill. Vent i 10 år å se hvordan bruktbilene med den stigende realverdier holder seg samenlignet med bruktboligen som faller i realverdi?
Redigert 21.01.2021 kl 03:19 Du må logge inn for å svare
Puta1n
29.01.2020 kl 08:43 2481

https://aksjebloggen.com/nyttig/aksjeord-og-utrykk-for-nybegynnere/tulipankrakket/

"Stadig flere, begynte med tulipanhandel uten noen annen grunn enn at de ville selge de dyrere og bli rike i en fei. Manien tiltrådte og folk lånte hus og hjem for å kjøpe tulipanløker. På et tidspunkt var en liten tulipanløk verdt like mye som en villa, før alt kollapset"
Redigert 21.01.2021 kl 03:19 Du må logge inn for å svare
29.01.2020 kl 22:14 2389

De som hadde tipp tipp tipp tipp tipp oldefedre som investerte "nøkternt" i eiendom/landområder i stedet for tulipanløker har kommet relativt sett greit ut av det..

Bedre enn tidlige utgaver av Blomster-Finn i hvertfall ....
Redigert 21.01.2021 kl 03:19 Du må logge inn for å svare