Årstippetråd 2020 - Fasit kommer onsdag


Ny årstippetråd.

Vilkår for deltakelse:
Tipp prisendringen i flg Eiendomnorges index fra desember 2019 til desember 2020. For alle boliger i

1. Norge (hele landet)
2. Oslo
3. Stavanger
4. Bergen
5. Trondheim
6. Tromsø
7. Kristiansand

BUDFRIST Søndag 02.02.2020 kl 20:02:02

Alle bud aksepteres uansett hva andre har budt, ved likhet mellom to tippere gis høyeste plassering til den som bød inn først. (De som sitter lengst på gjerdet må ta litt ekstra risiko :-). I år tar vi med Kristiansand da Eiendomnorge også gir statistikk for denne byen. Til gjengjeld tas bort de to dårligste provinsby-bud i sammendraget, se lenger nede.

Bud er bindende og kan ikke endres etter publisering og registrering - om man raskt oppdager en trykkfeil (f. eks. manglende komma eller feil fortegn), gå da inn og rett dette, men skriv hva som er rettet. Et innlegg som er markert redigert kl xx:xx uten en plausibel forklaring vil bli ansett som ugyldig.


Den beste tipper for prisutviklingen for hele landet får tittelen HO Norgesmester på boligpris.

Beste tipper for hver av byene kan kalle seg HO Bymester på boligpriser.

Den som samlet tipper best får tittelen HO Stormester.

Stormestertittelen gis til den som samlet kommer tettest på. Vinner blir den som har lavest samlet feil beregnet som:

Feil for NORGE + gjennomsnittlig feil for OSLO samt de tre av de fem provinsbyene man tipper nærmest

Eksempler (feil i %-poeng avvik fra fasit):
Norge 0,3%; Oslo 0,5% Bergen 0,8% Trondheim 1,3% Tromsø 2,6% (Kristiansand 3,0; Stavanger 4,0) = 0,3 + (0,5+0,8+1,3+2,6)/4 = 0,3+1,3 = samlet feil 1,6
Norge 1,0%; Oslo 1,6% Bergen 0,0% Trondheim 0,2% Tromsø 0,6% (Kristiansand 0,8; Stavanger 0,9) = 1,0 + (1,6+0,0+0,2+0,6)/4 = 1,0+0,6 = samlet feil 1,6

Ved likestilling teller nestdårligste (provins)bybud med, ved fortsatt likestilling teller alle bud. Ved fortsatt likestilling teller hele landet mest, Fortsatt likt vinner den som byr først. I eksemplet ville tipper 2 slå tipper 1 på beste nest-dårligste (provins)by-bud.

Lykke til!

TILLEGG: Enhver som
1. ikke selv giver bud, OG
2. likevell håner en eller fler budgivere for deres anslag når fasitt nærmer seg vil tildeles titlen DISKUJON.
(Enhver som selv byr med har naturligvis full hånerett / hånerisiko)

Oversikt (under arbeid)

Norge
Pete + 4,4%
Marximat +4,2%
Onkel_S +4,1%
Ghost64 +3,7%
Kator (M) +3,5%
Paragrafen +3,2%
Silberman +3,0%
Klodrik +2,7%
Subbe +2,6%
Gjøken +2,5% (1.)
Krækknissen +2,5% (2.)
Pedro1 +2,1%
Baltazaris +1,5%
Baltuz +1,0%
Tor_berg +0,7%
Paneldata +0,5%
wibbesen -1,5%

Oslo
Marximat +12,6%
Klodrik +12,5%
Pete +8,8%
Silberman +8,0%
Kator +7,5
Ghost64 +7,8%
Krækknissen +7,0% (1.)
wibbesen +7,0% (2.)
Onkel_S +6,8%
Subbe +6,5%
Baltuz +6,2%
Paragrafen +6,0%
Pedro1 +5,0%
Gjøken +4,4%
Baltazaris +3,5%
Paneldata +1,0%
Tor_berg +0,9%

Stavanger
Marximat +3,2%
Onkel_S +3,1%
Ghost64 +2,7%
Pete + 2,2%
Gjøken +2,0% (1.)
Paragrafen +2,0% (2.)
Baltazaris +2,0% (3.)
Paneldata +1,8% (1.)
Pedro1 +1,8% (2.)
Subbe +1,2%
Silberman +1,0%
Baltuz +0,8%
Tor_berg +0,7%
Krækknissen +-0,0% (1.)
Klodrik +-0,0% (2.)
Kator -1,0% (1.)
wibbesen -1,0% (2.)

Bergen
Marximat +5,0%
Klodrik +4,9%
Ghost64 +3,8%
Onkel_S +3,7%
Kator +3,5%
Pete +3,3%
Silbarman +3,0% (1.)
Krækknissen +3,0% (2.)
Baltuz +2,5%
Subbe +2,3%
Pedro1 +2,1%
Paragraffen +2,0%
Gjøken +1,5%
Baltazaris +1,0%
Tor_berg +0,8%
Paneldata +-0,0%
wibbesen -0,5%

Trondheim
Marximat +4,6%
Klodrik +4,5%
Pete +4,4%
Ghost64 +3,3%
Onkel_S +3,0%
Silberman +2,5% (1.)
Kator +2,5% (2.)
Paragraffen +2,0%
Gjøken +1,9%
Subbe +1,3%
Pedro1 +1,0%
Baltuz +0,5%
Baltazaris +-0,0%
Tor_berg -0,2%
Paneldata -0,8%
Krækknissen -1,0%
wibbesen -1,3%

Tromsø
Marximat +8,3%
Klodrik +8,2%
Onkel_S +6,0%
Subbe +4,4%
Ghost64 +3,8%
Silberman +3,5% (1.)
Kator +3,5% (2.)
Pete +3,3%
Baltuz +3,0%
Gjøken +2,8%
Paragraffen +2,0% (1.)
Krækknissen +2,0% (2.)
Tor_berg +0,9%
Baltazaris +-0,0%
Paneldata -0,1%
Pedro1 -0,6%
wibbesen -1,0%

Kristiansand
Krækknissen +3,0% (1.)
Ghost64 +3,0% (2.)
Klodrik +2,8%
Onkel_S +2,5%
Kator +2,2% (1.)
Pete +2,2% (2)
Silberman +2,0% (1.)
Pragrafen +2,0% (2.)
Baltzaris +2,0% (3.)
Baltuz +1,0%
Pedro1 +0,9%
Gjøken +0,5%
Subbe +0,1%
Paneldata +-0,0% (1.)
Tor_berg +-0,0% (2.)
wibbesen -1,0%
Marximat -1,1%

Redigert 20.01.2021 kl 13:02 Du må logge inn for å svare


1. Norge +0,5%
2. Oslo +1,0%
3. Stavanger +1,8%
4. Bergen 0,0%
5. Trondheim -0,8%
6. Tromsø -0,1%
7. Kristiansand 0,0%
Gjøken
26.01.2020 kl 00:59 2951

1. Norge +2,5%
2. Oslo +4,4%
3. Stavanger +2,0%
4. Bergen +1,5%
5. Trondheim +1,9%
6. Tromsø +2,8%
7. Kristiansand +0,5%

1. Norge +3 %
2. Oslo +8 %
3. Stavanger +1 %
4. Bergen +3 %
5. Trondheim +2,5 %
6. Tromsø +3,5 %
7. Kristiansand +2 %
Redigert 26.01.2020 kl 05:48 Du må logge inn for å svare
pedro1
26.01.2020 kl 08:52 2850

1. Norge 2,1
2. Oslo 5
3. Stavanger 1,8
4. Bergen 2,1
5. Trondheim 1
6. Tromsø -0,6
7. Kristiansand 0,9
Redigert 26.01.2020 kl 09:02 Du må logge inn for å svare

1. Norge 3,2
2. Oslo 6
3. Stavanger 2
4. Bergen 2
5. Trondheim 2
6. Tromsø 2
7. Kristiansand 2
Redigert 26.01.2020 kl 09:26 Du må logge inn for å svare

Norge: 2.5%
Oslo: 7%
Stavanger: 0%
Bergen: 3%
Trondheim: -1%
Tromsø: 2%
Kristiansand: 3%1. Norge +1,5%
2. Oslo +3,5%
3. Stavanger +2%
4. Bergen +1,0%
5. Trondheim 0%
6. Tromsø 0%
7. Kristiansand +2%
Redigert 26.01.2020 kl 12:49 Du må logge inn for å svare
26.01.2020 kl 17:10 2664

Norge: 3.5%
Oslo: 7,5%
Stavanger: -1%
Bergen: 3,5%
Trondheim: 2,5%
Tromsø: 3,5%
Kristiansand: 2,2%
Klodrik
26.01.2020 kl 18:12 2625

Norge: 2.7%
Oslo: 12,5%
Stavanger: 0,0%
Bergen: 4,9%
Trondheim: 4,5%
Tromsø: 8,2%
Kristiansand: 2,8%
Ghost64
27.01.2020 kl 07:23 2467

Norge. 3,7
Oslo 7,8
Stav 2,7
Berg 3,8
Trond 3,3
Tromsø 3,8
Krist 3,0
baltuz
27.01.2020 kl 07:50 2444

1. Norge (hele landet) 1,0%
2. Oslo +6,2 %
3. Stavanger + 0,8%
4. Bergen +2,5%
5. Trondheim +0,5%
6. Tromsø +3,0%
7. Kristiansand +1,0%
subbe
29.01.2020 kl 13:30 2270

Norge +2,6%
Oslo +6,5%
Stavanger +1,2%
Bergen +2,3%
Trondheim +1,3%
Tromsø +4,4%
Kristiansand +0,1
wibesen
29.01.2020 kl 19:34 2217

1. Norge -1,5%
2. Oslo +7%
3. Stavanger -1%
4. Bergen -0,5%
5. Trondheim -1,3%
6. Tromsø -1%
7. Kristiansand -1%
Onkel_S
01.02.2020 kl 20:25 2091

Norge +4,1%
Oslo +6,8%
Stavanger +3,1%
Bergen + 3,7%
Trondheim +3,0%
Tromsø +6,0%
Kristiansand +2,5%

Redigert 01.02.2020 kl 20:32 Du må logge inn for å svare
sondresb
02.02.2020 kl 01:02 2019

Holder meg til Norge og Oslo: 4% og 6% (i den rekkefølgen)
<pete>
02.02.2020 kl 08:51 1960

Norge: 4,4%
Oslo: 8,8%
Stavanger: 2,2%
Bergen: 3,3%
Trondheim: 4,4%
Tromsø: 3,3%
Kristiansand: 2,2%
Marximat
02.02.2020 kl 19:54 1859

Norge: +4,2
Oslo: +12,6
Stavanger: +3,2
Bergen: +5,0
Trondheim: +4,6
Tromsø: +8,3
Kristiansand: -1,1
tor_berg
03.02.2020 kl 10:39 1733

Norge +0.7%
Oslo +0.9%
Stavanger +0.7%
Bergen +0.8%
Trondheim -0.2%
Tromsø + 0.9%
Kristiansand +-0.0%
Onkel_S
04.01.2021 kl 23:53 1178

Ser ut til et år hvor resultatlisten for hele landet og for de fleste byene skal leses oppe fra. Marximat ser ut til å ligge godt til her selv om han taper Kristiansand.
Klodrik
06.01.2021 kl 09:50 983

Kl. 11.00 i dag får vi svaret - hilsen Klodrik (Hermann) vinner i 2018.
Onkel_S
06.01.2021 kl 11:52 925

vinner Norge
Klodrik (formerly known as Hermann, velkommen "tilbake") tar både Oslo og Tromsø, de eneste byene hvor resultatlisten ikke bare skal leses oppefra
Krækknissen tar vinner Kristiansand
Marximat vinner Trondheim, Bergen og Stavanger
Samlet seier går til Marximat. Gratulerer!
<pete>
07.01.2021 kl 10:58 820

Grattis til Marximat 👏

Takker! Selv blind høne finner korn; begrunnelsen min for stor prisstigning var at det kom til å bli "utsolgt" i Oslo i løpet av året.

Veldig bra sett! Eller ...

Begrunnelsen for at det kom til å bli utsolgt, var at investorer ville begynne å forsyne seg av det stadig skrumpende utbudet. Og det har slett ikke skjedd. Jeg forutså ikke koronaen, engang. :-)

Så "årsTIPPEtråd" er en fin tittel på denne tråden, i hvert fall for min del. ;-p)