Kommentar til Årstippetråd 2020


Lager en kommentartråd til Farbror S tippetråd.

Min observasjon er at tipperne har ståltro på bolig i Oslo. Forstår ikke helt hvorfor vi skal ha 5% økning gitt rammebetingelsene. Høyre får finansministeren, hva gjøres med boligforskriften om markedet begynner å falle? Vil NB senke renten ila 1ste halvår pgA svakere vekst?
Redigert 20.01.2021 kl 21:58 Du må logge inn for å svare

Jeg har solgt noe som potensielt er en hyllevarmer i et større kompleks med mange leiligheter. Fra diskusjon om prisantydning startet i siste halvdel av januar til den ble lagt ut i begynnelsen av februar justerte vi antydningen opp ca 1,5%. Boligen ble solgt ca 3% høyere enn det. Og 6% høyere enn hva forventningen var i desember'19. Virker som det er godt trykk i Oslo.
Redigert 20.01.2021 kl 21:58 Du må logge inn for å svare
Marximat
11.02.2020 kl 15:08 1402

Ja, det er selvfølgelig taktisk tipping. Jeg er neppe den eneste som tipper taktisk, jeg har bare gjort det mer ekstremt enn resten av feltet. Bortsett fra Klodrik, ligger jeg +50 % høyere enn resten av tippegjengen - fordi jeg tror at prisstigningen blir tosifret i år, og høyere enn 12,5 prosent. Så ja, jeg har tippet taktisk, men med uhyre høye odds for seier, hvis vi skal tro på konsensus.
Redigert 20.01.2021 kl 21:58 Du må logge inn for å svare
Onkel_S
11.02.2020 kl 12:03 1447

DEt var ikke det jeg mente heller, MArximat. For da hadde du budt 0,1% over nesthøyeste bud rett før dead-line. Det jeg mener er ar det dessverre kan bli et år hvor høyeste bud vinner. Jeg håper det ikke, og det er ikke det jeg tror er mest sannsynlig, men en reell mulighet.
Redigert 20.01.2021 kl 21:58 Du må logge inn for å svare
Klodrik
11.02.2020 kl 11:58 1456

Når vi nå leser Marximat sine tips for 2020 så er det liten tvil om at de er gitt på nettopp "typisk Marximatvis". Det er tydelig at du i liten grad har vurdert markedet selv, men konsentrert deg om å snike deg like foran oss som har lagt inn de mest "ekstreme" budene. Altså ikke veldig "faglig", men utpreget taktisk.
Redigert 20.01.2021 kl 21:58 Du må logge inn for å svare
baltuz
11.02.2020 kl 11:46 1469

Enig i mye av dette , men den smarte investor burde heller ha kjøpt seg opp i denne perioden istedet for å akkumulere penger.
Redigert 20.01.2021 kl 21:58 Du må logge inn for å svare
Marximat
11.02.2020 kl 11:31 1488

For ordens skyld: Jeg synes IKKE dette er en heldig utvikling. Men jeg er ikke i tvil om at den er ønsket - boliglånsforskriften fremmer "finansiell stabilitet" i boligmarkedet ved å prioritere dem som har god egenkapital. Det vil si dem som allerede er boligeiere, og særlig dem som eier flere, og ikke førstegangskjøperen.

Ettersom boliglånsforskriften gjorde det vanskeligere å få kjøpt seg bolig (i Oslo), har flere måttet leie lenger enn de har tenkt. Med flate boligpriser har utleiere klart å legge seg opp mer kapital enn dem som leier og sparer til sin første bolig. Sekundærboligeierne har dermed økt sitt finansielle forsprang i denne perioden.

Dette forspranget er selvfølgelig blitt forsterket av at leieprisene har økt ettersom flere har måttet leie lenger.

Mitt årstipp for Oslo er ikke bare Marximatvis; jeg tror det er et høyst reelt tipp, og at prisene fort kan øke enda mer enn de 12,6 prosent jeg har tippet. (Så fremt det ikke kommer et finanskrakk av noe slag.)
Redigert 20.01.2021 kl 21:58 Du må logge inn for å svare
11.02.2020 kl 11:06 1510

Hvor mange nye boliger det er for salg i Oslo er noe uklart for meg....Mikkel Røisland - som følger markedet tett - og foretar egne tellinger i hvert enkelt prosjekt var på TV 2 nyhetene før helgen og sa at beholdningen har gått fra 2.000 til 1400. Hans oversikt viste at det kommer 1100 nye boliger for salg i Oslo ila 1. halvår - som er lavt. Jeg går ikke god for tallene - men at beholdningen minsker er klart for de fleste. Jeg håper virkelig ikke at Marximat har rett - både for fellesskapets del - og personlig - fordi det vil gi meg mer "surr" i forhold til egne strategier om å være langsiktig eier.
Redigert 20.01.2021 kl 21:58 Du må logge inn for å svare
Onkel_S
11.02.2020 kl 10:58 1522

Marximats scenarie er (dessverre) ikke urealistisk. Nominelle boligpriser er på nivå med toppen 2017. I reelle termer - og dermed kjøpekraft - er boliger dermed vesentlig billigere enn ved toppen vår 2017. Samtidig som lange renter er på samme nivå som i 2017.
Det er fortsatt mye nybygg i markedet, men mindre enn de siste årene. Og tilbudet i nybygg har holdt bruktmarkedet nede. Jeg håper ikke Marximat vinner på typisk Marximatvis (den som tiipper minst langt i fra), men det er en reell risiko
Redigert 20.01.2021 kl 21:58 Du må logge inn for å svare

Interessant perspektiv og er med på det du skriver. Bygget opp kapital (gjeld ned relativt til sum boligverdi og kontantbeholdning). Tre år med flate priser nominelt (reelt sett en nedgang) gjør sitt når inflasjonen er 2,5% (lønninger opp 3%). Nesten nye boliger oppleves som rimeligere (men dessverre få i lager). I tillegg topper renten nå og skal ned (ref Jan Ludvig).
Redigert 20.01.2021 kl 21:58 Du må logge inn for å svare
Marximat
11.02.2020 kl 09:35 1585

Grieg-1000 skrev Tipperne er bull
Jeg har tippet +12,6 opp i Oslo i 2020. Tippet er det høyeste på årstippetråden. Bortsett fra at tippet er opportunt (smil), er faktum at jeg tror på en durabelig boligprisøkning i Oslo i år. Fordi:

Da boliglånsforskriften (av desember 2016?) ble innført, satte jeg opp noen regnestykker som viste at utleieboligeierne ville bli vinnerne, ikke førstegangskjøperne, slik det ble hevdet fra politisk hold. Særlig gir forskriften fordeler til de profesjonelle.

Mellom desember 2016 og nå har utleierne kunnet akkumulere kapital, på bekostning av vordende boligeiere, dvs. leietakere.

Utleiere har rett og slett kunnet "spare" raskere enn den fremtidige boligkjøper, som har leieutgifter.

Jeg er overbevist om at denne vridningen har vært politisk ønskelig. For å "unngå finansiell ustabilitet" er det beste å fjerne de mest sårbare boligkjøperne, dvs. (en stor amdel av) førstegangskjøperne.

Igangsettingen i 2016-2017 ga lite insentiv til boligspekulasjon, og som vi har sett, har det vært et rimelig rolig marked siden da.

Det endrer seg nå.

Nyboligflommen som var varslet i 2018 og 2019 er tatt unna, og det som gjenstår utover våren 2020 bidrar lite.

Dem som har akkumulert kapital (gjerne leieinntekter) siden 2016, stiller sterkt når det er boligmanko, slik det er i ferd med å bli i Oslo nå. Investorenes (gjen-)inntreden i Oslos boligmarked kommer til å forsterke prisstigningen mye. Få boliger + spekulanter = forsterket prisstigning.

Jeg tror at Oslo kommer til å bli "tømt" for boliger til salgs i 2020, og og at vi får en høst som i 2016.
Redigert 20.01.2021 kl 21:58 Du må logge inn for å svare

Kan skje. Særlig om Norges bank åpner for rentekutt/duete rentebane.
Redigert 20.01.2021 kl 21:58 Du må logge inn for å svare
Onkel_S
02.02.2020 kl 12:53 1777

paneldata skrev Oi. Onkel da!
Må innrømme at jeg nesten håper å bomme noe på oppsiden denne gangen. Men januar har overrasket meg på plussiden. Jeg tipper at total prisvekst for Oslo 2020 ca blir prisudviklingen for januar 2020 gange 2.

Sterk vår og ca flat høst som 2018.
Redigert 20.01.2021 kl 21:58 Du må logge inn for å svare

Onkel, så du la inn +6,8 for Oslo. Dette betyr at jeg bør «somle» med salget og få utsatt det lengst mulig. Hva er gyldige grunner overfor banken egentlig?
Redigert 20.01.2021 kl 21:58 Du må logge inn for å svare
Onkel_S
27.01.2020 kl 20:58 2019

Redigering innen ganske kort tid har jeg ikke sett veldig strengt på. Det kan være stavefeil eller fortegnsfeil man dobbeltsjekker.
Redigering etter flere timer, og/eller etter en annen har lagt inn bud ville jeg være streng på.
Redigert 20.01.2021 kl 21:58 Du må logge inn for å svare

Onkel, har du vært for streng med kravet om å ikke revidere tipp? Ser ut som halvparten av tippegjengen allerede er disket? Bør de slette sine innlegg og legge inn nye?
Redigert 20.01.2021 kl 21:58 Du må logge inn for å svare

Enig, krækky. I min bydel er det ikke én bruktbolig som jeg er på jakt etter som er til salgs, bare nytt.
Redigert 20.01.2021 kl 21:58 Du må logge inn for å svare

Som med alt annet handler det om tilbud og etterspørsel.
Redigert 20.01.2021 kl 21:58 Du må logge inn for å svare

Det er uklart for meg også hvorfor folk tror at boligprisvekst i Oslo skal ligge langt over lønnsvekst, når nivået allerede er høyt fra før.
Redigert 20.01.2021 kl 21:58 Du må logge inn for å svare
Onkel_S
26.01.2020 kl 13:50 2313

God ide med en separat kommentartråd. Gi gjerne også egne tipp innen fristen
Redigert 20.01.2021 kl 21:58 Du må logge inn for å svare