REC - Dagens kommentar 29.11.17


Det var en gang i tiden jeg måtte hardt insistere på og overbevise traderne om at selgerne måtte under 1,20. I dag er det forsatt selgere som tilbyr aksjer til under 1,15. REC er enkelt en doblingskandidat om ikke triplingskandidat mot slutten av 2018 når JV og refinansiering faller på plass.

At temperaturen og nervøsiteten er høy hos traderne er vi vant med. Det er tradernes svakhet. En svakhet som vi har kunnet utnytte til å få aksjer under 1,20. Det er tradernes egen argumentasjon som teknisk sett gjorde dagens kursnivå mulig. Hvor rasjonelt slik prising er, blir en annen sak, men teknisk mulig var det å få til. Mange har nå hatt mulighet til å kjøpe billige REC-aksjer i en fase hvor det skjedde lite og frykten var stor, slik at aksjekursen bunnet.

REC har startet FBR-B reaktoren sin i November. Endel spekulerer i at det må komme selskapsmeldinger om oppstarten på børs. REC pleier normalt bare å gi informasjon ved kvartalspresentasjonen med mindre det skjer noe ekstraordinært. Mange spekulanter spekulerer da feil. Da taper de penger og muligheter. Samlet sett gir det de som har bedre kunnskap gode muligheter til å posisjonere seg til gode priser.

REC har deferral av JV-bidrag. REC er i forhandlinger om kinesisk banklån som vil avslutte hele spørsmålet om JV-finansieringen først som sist. En avtale beror på aksept av pant og i hvilken grad FBR-reaktoren fungerer. FBR-B reaktoren har nå startet og dermed øker TianREC-andelen til REC seg i verdi og sikkerhet for et eventuelt banklån. REC ønsker å betale renter på 169 MUSD frem til 2020 og deretter bruke positiv cash-flow fra sin andel av TianREC til å nedbetale lånet. Det er dermed snakk om et lån som går over mange år og hvor det er kontanter fra TianREC som finansierer dette. Aksjonærene i REC har i praksis ikke bidratt noe til milliardinvesteringen til Moses Lake. TianREC vil ved full nedbetaling også ha delfinansiert gammel gjeld på Moses Lake. Dette er en form for indirekte utbytte som kommer langsiktige eiere til gode.

REC har fire gjeldsposter som potensielt faller i 2018. Per i dag er det to gjeldsposter vi med sikkerhet vet forfaller i 2018. Det er BOND2018 NOK i mai og BOND2018 Convertiblen i September.

REC har annonsert at de regner med å betale BOND2018 NOK i kontanter i mai. Denne obligasjonen utgjør da ikke lenger noen risiko for selskapet. Obligasjonseiere har skjønt dette og trader nå obligasjonen nær par. Det gjør videre at REC ikke ser poeng i å starte tilbakekjøp av obligasjonsandeler før forfall.

REC har annonsert at utfordringen omkring refinansiering er måten man skal refinanisere BOND2018 Convertiblen i September. Selskapet har oppstilt fire hovedkilder til refinansiering, hvor emisjon er siste utvei. Det innebærer at de tre første alternativene er mer sannsynlig. REC har lang historie med å utstede og betale på 2-3 obligasjoner (bonds). I September vil REC kun ha en utestående obligasjon og vil enkelt med dagens tall kunne betale renter på en eventuell ny obligasjon på 110 MUSD. Det er også muligheter for at REC innen september har samlet mer cash som da reduserer obligasjonsbehovet. Herunder vurderer REC i hvilken grad REC kan selge noe av sitt assets. REC får nå verdivurdert hele selskapet (hvilket også åpner for å tiltrekke seg potensielle oppkjøpere, noe dagens aksjonærer bør anse som en trussel og følgelig starte å prise seg mot). TT selv har antydet at et pendelerfly selskapet har kan bli aktuelt å selge. For guds skyld la TT få lov å beholde flyet!

At markedet skal skrelle vekk milliardverdier på RECs assets mens gjeldsrisikoen bare representerer noen hundretalls millioner som med sannsynlighet blir refinansiert uten store problemer, er en gåte. Med det prisfallet man har opplevd i aksjen kunne vi hatt 5-6 emisjoner for den prisen. Man har heller hatt prisfall uten emisjoner og dermed til liten nytteverdi. Nå styrer TT trolig unna emisjonsalternativet i sin helhet. TT benyttet ikke sin forrige emisjonsfullmakt. Ei heller har REC foretatt noen emisjon i 2017. Tiden for å foreta en emisjon i forbindelse med BOND2018 Convertiblen begynner å bli snau. Da må det foreligge en emisjon i løpet av sommeren 2018. Personlig er jeg positiv til en emisjon da jeg anser det en billigere refinansieringsform enn rentebærende løsninger eller salg av assets. Men jeg må erkjenne at sannsynligheten for en emisjon fra TT synes svært begrenset.

Usikkerhetsmomentene for RECs refinansieringsvalg beror i stor grad på timingen av skattekrav og indemnficiation. Per i dag er det ikke klart om og evnetuelt når vi eventuelt må betale disse. Skattekravet kan det hende vi må legge ut for eller får utsatt iverksettelse på om skattemyndighetene forsøker å gå videre, selve skattesaken derimot tyder på at REC har en sterk sak og til slutt vil vinne. Jeg anser det mest sannsynlig at skattekravet enten blir omgjort, redusert eller gitt utsatt iverksettelse inntil kravet er avklart i retten. Det vil ta lang tid å få saken avklart. I såfall vil skattekravete stå som kortsiktig fordring i regnskapet, men det vil ikke skje noen betaling før kravet er endelig avklart. Det skjer neppe i 2018. Også indemnification står oppført som en kortsiktig fordring i regnskapet fordi avtalens trigger om at det kan fremmes krav har startet. Men per i dag er vi ikke kjent med noen krav og vi må avvente at konkursboet blir ferdigbehandlet. Det er mest sannsynlig at dersom det forelå noen krav i konkursboet mot REC ville de blitt fremmet. Det er teoretisk mulig at det aldri kommer noen krav. Inntil konkursboet er endelig avviklet så må REC legge til grunn at de kan komme til å måtte betale ut indemnification. Det fremstår som mindre sannsynlig at det kommer noen krav i løpet av 4Q17-2Q18. Både skattekravet og indemnification er forhold som tilskriver seg konkursen av REC Wafer i Norge i 2012. Det har ingenting med dagens REC å gjøre. Begge kravene er av en slik størrelse at dersom de forfaller kan man benytte seg av en emisjonsfullmakt til å finansiere dette for å få det ut av verden. RECs fremtid står og faller ikke på disse småkravene.

Risikoen knyttet til spørsmålet om refinansiering er om REC får utstedt en ny obligasjon på inntil 110 MUSD eller 906,4 MNOK. Om vi skulle similere at REC ikke rakk å ordne finansiering til September 2018 og misligholdt BOND2018 Convertiblen, så er det forsatt lite sannsynlig at 906,4 MNOK vil velte hele REC. REC har sagt tydelig i fra at det ikke er noen målsetting for selskapet å bli gjeldsfrie i 2018. Likevel har mange tradere som premiss at REC må hoste opp nok cash til å betale all gjeld i 2018.

Markedet har overdrevet kraftig sin risikovurdering og overdramatisert hvor mye av RECs "total assets" det knytter seg risiko til. Følgelig underpriser markedet selskapet kraftig og underliggende verdier bør fremstå som svært attraktive for value investors. Man får i dag mye underliggende verdi for krona til sterkt subsidiert pris fra selger. Siden selger mest sannsynlig er en trader og ikke en investor, så skjønner ikke traderen selv hva han/hun selger i jakten på noen øre per aksje.

Det er markedets oppgave å prise risiko riktig. I dag er både risikovurderingen og prisingen av risiko helt absurd. Det ser heller ikke ut til at markedet ennå skjønner dette og dermed vil man kunne få en god deal en god stund til. På kort sikt er det imidlertid teknisk slik at vi stadig beveger oss nærmere intervallet 1,20-1,50 som neste lekegrind. Siden aksjekursen har vært under 1,20 i hele 2017 bør det være en delvis målsetting å ikke blåse opp verdiene til skatteoppgjøret. Likevel viser de siste ukers trading at aksjekursen er på vei oppover. Så her må man holde bremsene inne for å unngå at det stiger for mye ut desember.

Men det er makro- og selskapsrelaterte faktorer som danner positive triggere. I dag viste PVinsights en oppgang i polyprisene på nær 1 % fra et allerede høyt prisnivå. Også prisene i ROW synes å stige. Når vi nå er i slutten av november på vei inn i desember er det statdig ikke tegn på nedkjøling av polysilikon-demand til tross for spekulasjoner om et svakt andre halvdel av desember og 1Q18 som vil se en liten nedgang før det tar seg opp igjen i 2Q18. Jeg tror de fleste heller kan legge til grunn en flat utvikling på høyt nivå i desember og 1Q18 uten særlig dupp i spotprisene. De fleste vet også at FBR-B reaktorene i Kina nå er i gang, så da virker det også inn på prisdannelsen. Med dagens priser vil TianREC kunne tjene svært bra. Jeg venter også at TianREC kommer til å være nær utsolgt og at eventuelle negative ringvirkninger av økt kapasitet i Kina primært rammer OCI og Wacker.

Mange av de synlige shorterne har tatt posisjoner i intervallet 1,00-1,25. Det er bare et spørsmål om tid før vi bryter 1,20 og legger oss på et nivå høyere enn 1,25. Da svetter shorterne godt. Intervallet 1,25-1,35 er et nærliggende target for desember med håndbremsen på frem til 31.12. Det vil gå opp for stadig flere at FBR-reaktoren er i gang og at de som har aksjer ikke bør selge sin andel av reaktoren i 2017 for slikk og ingenting.

Kortsiktig target: 1,25-1,35 (teknisk oppgang)
Redigert 21.01.2021 kl 06:52 Du må logge inn for å svare
isdans
30.11.2017 kl 21:50 15003

Flott prasch at du i egne øyne er en fantastisk analytiker med dyp kunnskap. Da kan du kanskje svare meg på hvorfor flere DNB fond stille og rolig har kjøpt seg opp de siste ukene. DNB Teknologi har nå 2,99 %. Dette fondets analytikere har prestert 22 % årlig avkastning de siste syv årene og topper lista over alle fond (bare sjekk Finansportalen). Da har de sikkert puttet så mange millioner inn i REC for å tape penger for kundene sine og uten en tanke i hodet. Håper du kan ringe dine kollegaer i DNB og gi de litt voksenopplæring ;-)
Redigert 21.01.2021 kl 06:52 Du må logge inn for å svare
Sa2ri
30.11.2017 kl 21:51 15067

Her var det mye rart og ikke minst selvforherligende uttalelser (som vanlig).

"Det var også en gang du spådde REC ned til "bare" 1,40... da slang vi oss på flaggmeldingen din og kjørte den ned til 0,89. Vi kan prute vi også!"

"Tenk hvor langt nede aksjekursen hadde vært om det ikke var for at sjokolademannen var den eneste som kunne si noe saklig og positivt om REC!"

Så det du sier er at du ene og alene både har snakket kursen ned, og opp etterpå?! Virkelig litt av en markedsmakt du har. Kanskje du skal være deg litt mer bevist på denne (markedsmakten) dersom det du hevder er korrekt for man kan jo fort mistenke at det du driver med er markedsmanipulasjon, dette når du i ene øyeblikket oppfordrer forlk til å kjøpe for så å snu deg rundt og "prate" aksjen ned for du skal ha rabatt. Samtidig har du klaget over at de som burde ha interesse for aksjen (traderne) er blitt borte og at aksjen er teknisk ødelagt. Og, det har, i følge deg heller ikke vært noen risiko ved å kjøpe på omtrent alle nivåer siden 1,40?? Mange av dine disipler har nok tapt en god del på å følge dine anbefalinger så langt i 2017. Så kan man også spørre: hvem har skylden for at aksjen er "død" fra et traderperspektiv dersom man tillegger deg det faktum at du har "gruset" aksjen til 0,89?

At en analytiker gidder å stikke hodet frem og diskuterer caset REC er bra, og det skal vi sette pris på. Synd derimot at prasch ikke deler noe fra egen analyse slik at dette kan sammenlignes med det vi vet andre har sagt etter 3Q17. At du mener at ".....Hermansrud og Bertheussen? De kopierer jo klipp og lim herfra." er vel en sannhet med modifikajsoner. Skulle mene at begge disse har egne ressurser, informasjon og regneark som understøtter det synet de tilkjennegir om aksjen REC. Hermanrud har ikke sett på REC på lenge (så vidt jeg vet), mens Bertheussen jo kom med en analyse etter 3Q17. Vi får vi se hva de sier ved neste korsvei (påstått klipp og lim eller ei).
Redigert 21.01.2021 kl 06:52 Du må logge inn for å svare
questi
30.11.2017 kl 22:04 15018

*hehe* Om ikke stor markedsmakt i kroner og ører (hvem er han mystiske duden som setter sperrer mot nedsalg på både 5 og 7 mill hver dag??) .. så markedsmakt/balanse i form av propaganda/info :) Propaganda er like så viktig som kuler og krutt fant folk ut :)

En ting som jeg er helt sikker på AB for å være trendstarter var å binde REC kursen til PVInsight :)
Før han begynte med det fulgte REC kursen en stund olje-kursen (siden folk mente at solar konkurrerer mot olje i produksjonen av elektrisiktet) :)

Og så hadde man den kostelige 'Solen sprekker' episoden :D Jeg har ikke fulle oversikten om hvorfor ting skjedde den dagen da det skjedde.. men ca 5 minutter etter AB la opp innlegget om "Å NEEEI solen sprekker" falt rec med 10% på 100 mill volum eller noe :D helt uten grunn :D

Det kaller jeg markedsmakt!! :D
Solen sprekker.. og det første traderne tenker på da er å selge REC *hahaahaha* :P
Redigert 21.01.2021 kl 06:52 Du må logge inn for å svare
AntonBerg
30.11.2017 kl 22:18 14769

Jeg syns det er mer morsomt å krangle med Preben enn å krangle med dere andre intetsigende surpomps lasaroner over her. Og når Preben først titter innom forumet så er det jo meg han vil sende noen stikk. Det er helt i orden. Det er flott han er dundrende uenig med meg. Jeg skulle ønske flere analytikere var like sporty som Preben. Jeg har ingenting i mot Preben. Dette er som å diskutere fotball. Da prater man skit og harselerer med hverandre. Nå var jeg NidarBerg. Fra før av har jeg ikke peiling på aksjer. Det er god underholdning. Så leser da ikke Preben REC-trådene kun for morro skyld heller. Det er en kilde til informasjon. Preben fokuserer da ikke på meg uten grunn om jeg var en fjert i havet. Også Hermansrud og Bertheussen titter innom. Det er da også fint at de gjør det. Det er ingenting galt med at Hermansrud lærte om "processing trade" fra diskusjonen EysteinH og jeg hadde. Vi var de ENESTE to som fikk med oss dette, mens resten av dere var i full panikk med å skrelle vekk aksjeverdiene deres. Analysene som SWE har hatt er generelt nært opp til det jeg har prediket. Så om folk syns jeg er tullete, så må SWE også være like tullete i sine analyser.

Og nei sa2ri, at man fokuserer på det tekniske og bruker baissernes egne argumenter mot dem er ikke markedmanipulasjon. De som først sier A også må ta konsekvensene å si B. Jeg er ganske tydelig med begrunnelsene jeg gir for om noe skal opp eller ned. Jeg snakker alltid fra levra. Hva jeg velger å snakke om enten fundamental eller teknisk er min sak. Dette er et diskusjonsforum og jeg kan mene hva pokker jeg vil i likhet med deg. Jeg forsøker ikke å sensurere deg, men du tror du er en del av sensurpolitiet.

Og sindree, nei alt handler ikke om P/B men det er et verktøy 99,99 % bør begynne å følge litt med på.

Det hadde også vært ganske useriøst om jeg utelukkende bare skulle si ting som er positivt og ikke si noe om det negative. Tradere er en stor negativ greie man må medregne. I 2017 har jeg også vært på lag med shorterne. Det er de jeg har vektlagt mest når jeg har ropt 1,20, 1,00 og 0,80. Vi bunnet på 0,89 så det var ikke så dum prioritering.
Redigert 21.01.2021 kl 06:52 Du må logge inn for å svare

Do you guys know what happened to 'meglerandel' in Netfonds?
Redigert 21.01.2021 kl 06:52 Du må logge inn for å svare
Arha
30.11.2017 kl 23:54 14826

New rules from last monday on Oslo Stock Exchange. No info regarding buyers and sellers will be given.
Redigert 21.01.2021 kl 06:52 Du må logge inn for å svare
AntonBerg
01.12.2017 kl 08:10 14409

@questi

Å linke REC-kursen opp mot PVinsights kom etter vi beklageligvis fokuserte litt for mye på det i sin tid. Dette er noe jeg angrer bitter på at vi gjorde og førte til at noen tall som egentlig ikke betyr så mye fra uke til uke brått fikk veldig stor innflytelse på aksjekursen. Men ja, det var også meningsløst at REC-aksjen skulle følge oljen. Ihvertfall når tallene er negative har REC falt. Når tallene er positive har REC ikke steget tilsvarende som når det har falt. Spotprisen som PVinsights generer er et analytikerestimat og ikke en markedspris. Den er veldig unøyaktig og bør tas med en klype salt. Det er mer langsiktige trenden som er av interesse. Og som all statestikk er dette gjennomsnittstall. Skal man bli klokere må man ha tilgang til underlagstallene. Uten dem blir det ganske overfladisk. Fokuset på PVinsights er kanskje min største feil. Traderne fikk noe å gamble på hver mandag (Bloomberg) og onsdag (PVinsights). Merkverdig er at ingen brydde seg særlig om EnergyTrend når de først var i gang. Dette er tradere i et nøtteskall.

Og den saken om at solen delte seg i to og REC-aksjen krakket. Priceless! Da lo jeg så jeg ramlet av stolen.

I går hadde jeg et innlegg om kurstarget på 1,25-1,35 på kort sikt. Noen minutter senere stupte aksjekursen brått da motstanderne måtte forsvare og kompensere med en motreaksjon for et positivt syn og vi havnet på 1,11.
Redigert 21.01.2021 kl 06:52 Du må logge inn for å svare
sindree
01.12.2017 kl 08:26 14351

AB,

Jeg hører du sier at du ikke kun ser på p/b, men hvorfor da ikke si noe om hva du tror om de andre faktorene mange bruker? For eksempel earnings. En eps på 5-10% bør i utgangspunktet være kravet for å forsvare en hvilken som helst aksjekurs. Mindre enn det så blir det håp om fremtidig vekst. Det er helt greit, jeg har stor tro på det, men det er åpenbart at aksjen da er mer spekulativ..

For øvrig forundrer det meg litt at du ikke svarer prask med et eneste saklig argument. Bare bøtter og spann av svada...
Redigert 21.01.2021 kl 06:52 Du må logge inn for å svare
Sa2ri
01.12.2017 kl 08:39 14561

@sindree:

"For øvrig forundrer det meg litt at du ikke svarer prask med et eneste saklig argument. Bare bøtter og spann av svada..."

Spot on! God helg.
Redigert 21.01.2021 kl 06:52 Du må logge inn for å svare
Tom Tank
01.12.2017 kl 09:00 14466

Sjokkeladegutten har Rec-kunnskaper som langt overgår de aller flest analytikere, om ikke alle.
Sjokkeladegutten har i tillegg et voldsomt behov for å forsvare alt ved caset, inkludert ledelsen.
Forsåvidt greit nok for meg.

Det som ikke er like greit er at Sjokkeladegutten benytter hersketeknikker i enhver diskusjon og i svar til andre.
Sjokkeladegutten tror i tillegg han klarer å diktere kursen og at alt han skriver rått blir konsumert hos andre analytikere.
Han tror faktisk fremdeles at han påvirket kursen da han skrev et ironisk innlegg om at solen ville svikte!

Fakta er at Sjokkeladegutten kontinuerlig er på bærtur, har null komma null innvirkning på kursen og har et altfor positivt syn på caset!

Ja, jeg benyttet her Sjokkeladegutten som navn for å vise hersketeknikk i praksis.
Redigert 21.01.2021 kl 06:52 Du må logge inn for å svare
huffa
01.12.2017 kl 09:06 14199

AB er meget ordrik - blir noe usikker på hvilken side han er. Av og til virker som "intiligent baising
det han skriver
Tror ikke han vet det selv.

Huff, huff
Redigert 21.01.2021 kl 06:52 Du må logge inn for å svare
AntonBerg
01.12.2017 kl 09:54 14096

@sindree

Jeg trekker frem EBITDA som for REC har vært positiv siden 4Q16. Fra perioden 3Q15 måtte vi pga Kina-tariffen påregne negativ EBITDA i en omstillingsfase fra Kina til ROW. Jeg estimerte på forhånd at det ville ta 7 kvartaler. Per 4Q16 demonstrete REC at de i stor grad vellykket hadde klart å omstille seg og returnerte til blått. Undertiden sa jeg også at det var TTs strategi å da ut det blodrøde i 2016, og så gradvis forbedre tallene i 2017 og 2018 for å få en positiv utviklingskurve. For 2017 estimerte jeg at REC ville få en positiv EBITDA på 12-16 MUSD som main case. Per 3Q17 demonstrerte REC at de er i rute for å få en EBITDA på omlag 14-16 MUSD. Driftsmessig går dagens REC derfor med overskudd.

Kjære Preben er derimot mer opptatt av EBIT. I REC er ikke EBIT et spesielt godt verktøy for å måle virksomheten. Historisk har REC også foretatt store avskrivninger og nedskrivninger som har generert blodrøde tall. REC er et selskap med ganske høy CapEx som gir høy assetsverdi i starten som så skal følge en ganske så heftig nedskrivningsplan. Det meste av de røde tallene her er altså noe vi kan regne på når vi foretar en investering i Moses Lake til 10 mrd kroner i 2010. Undertiden har REC årlig brukt CapEx til å oppgradere anlegget som generer enda mer i skrive ned. Dette er videre en verdi som er av interesse dersom du eier aksjen fra 2010 til 2030. Det er en verdi av interesse for revisorer og skattejurister for hva skattegrunnlaget skal være. Du blir lite klok på RECs drift om du skal sitte å lese EBIT-tall fremover. Men i dag vil REC skrive ned omlag 19 MUSD i kvartalet uten ekstraordinære poster.

Siden Preben sverger til EBIT vil han måtte være blodrød i sin vurdering, og siden jeg sverger til EBITDA så har jeg et mer positiv syn. For alle som er tradere er EBIT total irrelevant da det blir et for langsiktig mål på lønnsomhet. De fleste av oss er opptatt av her og nå. REC er lønnsom i 2017. REC blir mer lønnsom i 2018. Da peker pilene oppover.

...........................................

@sindree/sa2ri

Jeg har diskutert flere ganger med prasch. Han responderer på det jeg skriver daglig på forumet. Det er nok saklig argumentasjon der. Hva jeg vil og ikke vil skrive er helt opp til meg selv å avgjøre.

....................................

@tomtank

Mitt kunnskapsnivå er et minimum. Jeg er kun en debattant på et forum som diskuterer på lik linje med alle andre som amatør. At folk syns jeg kan mye er ikke mitt problem.

Du påstår at jeg bruker hersketeknikker. På hvilken måte bruker jeg hersketeknikker når jeg er opptatt av å diskutere og svare alle? Er jeg eksluderende når jeg syns at både store og små, folk med mye og lite kunnskap er velkomne til å delta i diskusjonen? Eller hva med all den tid jeg har diskutert med "spammerne" hvor andre har sagt at jeg bør droppe å diskutere med dem. Når det blir stille her oppfordrer jeg folk til å bidra til diskusjonen. Jeg diskuterer knapt med dem som er enig med meg, og diskuterer stort sett med de som er uenige. Det er da hensikten med et diskusjonsforum. At jeg kan være irriterende for folk som er dårlig på å argumentere er ditt eget problem, ikke mitt. Dette er heller ikke et supperåd hvor flertallet har rett bare fordi mange synser det samme.

Jeg utfordrer folk og får folk til å tenke igjennom sine synspunkter. Ta f.eks. diskusjonen om i hvilken grad man burde forvente en selskapsmelding om bekreftet vellykket oppstart av FBR-reaktoren. Alle synser det samme og skaper forventninger som de mest sannsynlig blir skuffet over. Og som atestisk høysteprest i kjerka så banner jeg høylytt til forsamlingen om at de må ha som utgangspunkt at de får informasjon fire ganger i året. At det ikke trenger å komme noen selskapsmelding. En dude tar så kontakt med IR og får samme beskjed - neste planlagte selskapsinformasjon kommer ved 4Q. Folks "fantasier" om hva de har krav på av informasjon blir da korrigert til et sunnere og mer realistisk nivå. De som deltok i diskusjonen lærte noe.

Jeg deltar i diskusjonen på lik linje som dere sindree, sa2ri og tomtank. Jeg har aldri påstått at det jeg sier er fasitsvarene. Jeg sier det jeg mener. Jeg har snakket bullshit i alle år og det er ikke mitt problem at så mange gidder å lese hva jeg skriver. Jeg er fornøyd om jeg har 1 person å snakke med. Daglig snakker jeg likevel med en god del av dere samtidig i paralelle diskusjoner. Folk som er enige og folk som er uenige. Dette er ikke en fuckings popularitetskonkurranse. Dere tre kan irritere dere grønn på meg. Det er forsatt totalt irrelevant. I mangel av egen argumentasjon kan dere gjerne angripe min person, men AB er ikke en ticker på OSE. Da sporer dere av når dere går tom for egne argumenter omkring REC og heller ender opp med å snakke om meg. Det har en god del andre forsøkt tidligere. Jeg har hørt alt sammen noen hundre ganger før.

Når jeg spår 0,80 syns jeg ikke at man kan si at jeg har altfor positivt syn på caset.

Jeg har ikke problemer med å bli kalt sjokoladegutten eller andre ting. Du må gjerne være mer kreativ. Men aller helst bør du bruke tiden på å skrive om REC og argumentere for og imot med andre som klarer å argumentere om REC. Så må du tåle at folk er enig/uenig med deg om du vil ha en god diskusjon ut av det. Å snakke om meg er waste of time.

Og hvor mye hadde dere tre visst om REC om dere ikke hadde fått servert masse informasjon på dette forumet? Er dere ikke glad i å kunne få informasjon om REC? Er det hersketeknikk fra min side at jeg utstyrer dere med kunnskap om REC og solar, eller gjør det dere sterkere til å navigere i markedet? Er det negativt at jeg ripper opp i fastlåst tankegang og synsing hos folk, slik at folk får øynene opp for andre ting å ta med i vurderingen? Ja, det er irriterende for alle som vil ha et fastlåst og forutsigbart tradingsystem hvor alle gjør det de får beskjed om. Der er jeg rusk i maskeriet. Jeg deler REC-kunnskaper med alle dere slik at dere blir sterkere. Det er ikke å bruke hersketeknikk!
Redigert 21.01.2021 kl 06:52 Du må logge inn for å svare
AntonBerg
01.12.2017 kl 10:14 13997

Å nå kommer analysene løpende etter meg.

Solar PV 2018: Installs of 111 GW, a polysilicon factory boom and ...
pv magazine International-1 hour ago
On the back of high solar PV installs, which will smash records this year at just under 100 GW, BNEF's optimistic demand forecasts place growth at 111 GW in 2018, rising to 121 GW in 2019. It further sees a polysilicon factory boom, with production 10% up on 2017; and module prices dropping to as low as ...
https://www.pv-magazine.com/2017/11/30/solar-pv-2018-installs-of-111-gw-a-polysilicon-factory-boom-and-0-30w-for-modules (linken fungerer ikke i øyeblikket)

https://www.pv-magazine.com/2017/12/01/solar-pv-2018-installs-of-111-gw-a-polysilicon-factory-boom-and-0-30w-for-modules-2/


..........................

huffa

Jeg har null problemer med å spise tradere til lunsj.
Redigert 21.01.2021 kl 06:52 Du må logge inn for å svare
sindree
01.12.2017 kl 10:23 14161

Ok AB,

Nå begynner det å ligne noe. Men likevel. På dagens kurs, som jeg har nevnt før, gir earnings (selv med utgangspunkt i Ebitda) en eps på ca 5 %. Altså ikke noe særlig å hoppe i taket for. Altså, hvis man mener rec er lavt priset i dag så må det være pga at man tror fremtiden vil bli bedre. Og der er det mange argumenter. I tillegg til solenergi rent økonomisk har et enormt vekstpotensiale, så er det også en del politikk i bildet. Fortsatt motstand i USA, men USA blir mindre og mindre viktig for veksten. Veksten kommer i ABSOLUTT ALLE andre regioner. Sånn jeg ser det vil derfor markedet være rimelig stramt langt frem i tid. I likhet med deg, med stadig mer effektiv bruk av polysil, så tror jeg detet kan føre til at rec kan få ytterligere økt inntjening pga at de rett og slett får enda mer for polysilen sin. I tillegg kommer silianegassen da..

Til slutt, selskapet er priset til nesten 3 milliarder (nettoverdi). Du må slutte å snakke om at det er konkurspris, det virker bare dumt. Det ødelegger rett og slett for de andre synspunktene dine.
Redigert 21.01.2021 kl 06:52 Du må logge inn for å svare
AntonBerg
01.12.2017 kl 10:38 13922

sindree
I dag kl 10:23
14
Rapportér
Ok AB,

Nå begynner det å ligne noe. Men likevel. På dagens kurs, som jeg har nevnt før, gir earnings (selv med utgangspunkt i Ebitda) en eps på ca 5 %. Altså ikke noe særlig å hoppe i taket for. Altså, hvis man mener rec er lavt priset i dag så må det være pga at man tror fremtiden vil bli bedre. Og der er det mange argumenter. I tillegg til solenergi rent økonomisk har et enormt vekstpotensiale, så er det også en del politikk i bildet. Fortsatt motstand i USA, men USA blir mindre og mindre viktig for veksten. Veksten kommer i ABSOLUTT ALLE andre regioner. Sånn jeg ser det vil derfor markedet være rimelig stramt langt frem i tid. I likhet med deg, med stadig mer effektiv bruk av polysil, så tror jeg detet kan føre til at rec kan få ytterligere økt inntjening pga at de rett og slett får enda mer for polysilen sin. I tillegg kommer silianegassen da..

Til slutt, selskapet er priset til nesten 3 milliarder (nettoverdi). Du må slutte å snakke om at det er konkurspris, det virker bare dumt. Det ødelegger rett og slett for de andre synspunktene dine.

.................................

Om du har 10 mrd kroner i leiligheter, omlag 3 mrk kroner i gjeld og leieinntekter som gir en "rente" på 5 %. Skal du da prise selskapet basert kun på leieinntektene? Skal du selge vekk andeler eller hele leiligheter til andre med renta inkludert for bare 30-40 % av verdien til en annen?

USA er ikke et så viktig marked. Hvorfor fokuserer du ikke heller på alle de andre markedene? Kina kompenserer for hver GW som bortfaller i USA. Nå kan du lese BNEF og Bernreuter som viser at veksten også i år blir eksplosiv. Veksten forsetter i 2018. Og i USA blir det neppe så dramatisk som skeptikerne først ville ha det til. I hvilken grad setter du deg inn i tallene i USA før du krisemaksimerer?

REC er priset 0,10 over pålydende verdi. REC er priset betydelig under bok målt både i forhold til total assets og shareholder's equity. Risikoen for den gjelden som er er ikke spesielt stor, selv om risikoen har blitt hausset opp og støynivået har vært betydelig. Husk at aksjekursen også har vært høyere på dårligere grunnlag enn i dag, mener du markedet var på bærtur da? Er det teknisk eller fundamental som er veiledende i REC? Er det shorterne du skal vektlegge mest for å få rett svar i fremtiden? Hva sier du dersom aksjekursen begynner å stige? Skal du da fortsatt mene at aksjen hører hjemme rundt pålydende.

At selskapet prises til 3 milliarder reflekterer at markedet tror at REC vil misligholde gjelden og havne i en insolvensprosess hvor eiendelene vil bli solgt på brannsalg for en betydelig lavere verdi enn bokførte verdier. Markedet beststrider de verdier som REC og selskapets revisor KPMG oppgir i sine kvartals- og årsresultater. Temaene "konkurs" og "emisjon" har vært drivkraften for mye av kursfallet og at fryktindeksen i aksjen har gått i taket.

Faktum er at dersom vi faktisk skulle gå igjennom en konkurs så kan vi regne med å få mer enn dagens markedsverdi tilbake. Sannsynligheten for at REC misligholder BOND2018 Convertiblen er nesten lik null. Risikoen markedet beregner er betydelig overdrevet. De scenarioene man har operert med i lang tid vil ikke inntreffe. I steden vil ting løse seg ganske så greit.

--------------------------------------

Markedet segmenterer. Polysilikon er ikke bare polysilikon. Det er PolySi og MonoSi, det er 6N, 9N og 11N. Det er FBR og Siemens-chunks og UMG. Det er billigprodusenter og dyre produsenter. Det er miljøvennlig, og ikke fullt så miljøvennlig. Det er god kvalitetsmoduler og dårlig kvalitet. Det er low end og high end effektivitet. Det er diamond wiring. Det er automatisering. De fleste av dere tror polysilikon er polysilion og at PVinsights gir markedspris. Så lenge de fleste av dere operer sånn vil de fleste av dere ende med å ta feil.

REC er med FBR-B i en svært god posisjon for markedet fremover. FBR semi-grade granules er et produkt som overgår eksisterende produkter. Det vil da markedsandeler i både semi og solar. Markedsandelene begrenses kun i forhold til vår kapasitet. Jo raskere vi bygger mer FBR-B kapasitet jo større markedsandeler vil vi få på bekostning av Siemens.
Redigert 21.01.2021 kl 06:52 Du må logge inn for å svare
heoks
01.12.2017 kl 10:58 13776

Jeg tenker som så at det får være rom for begge sider når man debatterer. Selv har jeg lite å bidra med når det gjelder kunnskap om REC, men jeg leser de fleste innlegg som kommer her. At Anton slår seg litt på brystet og demonstrerer et høyt kunnskapsnivå, finner jeg underholdende og ser ikke noe grunn til å ta han i luggen for det. Det er helt innenfor. Samtidig er det greit å lese Prebens bekmørke innlegg hva kursen angår. Han skriver også stort sett saklig og er med på å sette litt sting i det hele. Takker til alle jeg for de innlegg som er med på å øke mitt kunnskapsnivå. Spennende tider kommer...(håper jeg)
Redigert 21.01.2021 kl 06:52 Du må logge inn for å svare
questi
01.12.2017 kl 12:35 13607

Litium-batteriene er litt dyre å produsere...
DETTE vil være fremtiden :) forøyeblikket beskyttet militærteknologi men.. den dagen denne eller andre billigbatterier kommersialiseres vil sol danke ut alle andre energiformer :)
https://en.wikipedia.org/wiki/Silicon%E2%80%93air_battery

Luft + sand = batteri :P
Redigert 21.01.2021 kl 06:52 Du må logge inn for å svare
AntonBerg
01.12.2017 kl 13:08 13540

Man kan bli sjøsyk av denne uendelig bevegelsen mellom 1,10 og 1,15. La oss høre på de som er negative å dra til 0,85! Det er jo opplest og vedtatt at REC er overpriset på 1,15. Da skal man jo umulig over det punktet noensinne i fremtiden.
Redigert 21.01.2021 kl 06:52 Du må logge inn for å svare
Odi.1
01.12.2017 kl 13:27 13442

Ingen må selge, viktig!
Ingen må kjøpe! Like viktig...

Dette med REC er kun en Shorte lek fra morgen til kveld.

Sitt rolig å vent til de hyggelige meldingen kommer, da ordner alt seg !
Redigert 21.01.2021 kl 06:52 Du må logge inn for å svare
questi
01.12.2017 kl 13:33 13577

Er jo lov å kjøpe, hvis man ikke selger med tap da :)
jeg kjøper fast hver måned med 80% av nettolønna mi jeg :) alt under 2 er superbillig :) som å ha i banken med 50% rente i løpet av noen få år :)
Redigert 21.01.2021 kl 06:52 Du må logge inn for å svare
bel68
01.12.2017 kl 13:33 13310

Spot on Odi.1 det er nada volum no ,dem ligger bare å selger til og kjøper til seg selv plutselig sprekker bobla da blir det moro ,Stray long in Rec .........
Redigert 21.01.2021 kl 06:52 Du må logge inn for å svare
Odi.1
01.12.2017 kl 13:46 13623

9,1 mill aksjer omsatt på en Fredag er nesten Julaften for SHORT dette :))
Redigert 21.01.2021 kl 06:52 Du må logge inn for å svare
AntonBerg
01.12.2017 kl 13:51 13801

Kan vi ikke ha et siste rykk til 0,80 før jul? Jeg er klar!
Redigert 21.01.2021 kl 06:52 Du må logge inn for å svare
AdrianR
01.12.2017 kl 13:52 13786

Har du ikke hatt nok tid til å akkumulere aksjer på lav kurs? :)
Redigert 21.01.2021 kl 06:52 Du må logge inn for å svare
AntonBerg
01.12.2017 kl 14:06 13795

@Adrian

Nå må du høre på prasch "REC har gått ca.18% siden bunnen (helt uforståelig) - vær ytterst takknemlig og ta gevinst."

Nå er det 24,000 til salgs på 1,129... kjøper er på 1,127... folk krangler om fuckings 72 kr. Siste omsetning var 2 aksjer til 2 kr. Det er klart man ikke bør ta en risiko på 72 kr.


Nå kommer det endelig litt volumposter til salgs.
Redigert 21.01.2021 kl 06:52 Du må logge inn for å svare
Odi.1
01.12.2017 kl 14:09 13774

Rart at de ikke ser at det er "verre" spåkoneaktig å tippe 1,4 og havne på 0,89 ØRE?

elle...
Redigert 21.01.2021 kl 06:52 Du må logge inn for å svare
sindree
01.12.2017 kl 15:49 13304

Det er rart at shorterne ser ut til å dekke seg inn på dette nivået. Oppgangen på 18% er uforståelig. Likevel begynner marshall å dekke seg inn. Senest i går med flere millioner aksjer...
Redigert 21.01.2021 kl 06:52 Du må logge inn for å svare
Odi.1
01.12.2017 kl 16:07 13270

Truckene kjører Zikk-Zakk skytteltrafikk ved Tian-Rec, Tror Jag no
Redigert 21.01.2021 kl 06:52 Du må logge inn for å svare
AntonBerg
01.12.2017 kl 16:17 13302

Hvorfor i all verden dekket shorterne seg ikke inn under krona? Går vi over 1,20-1,25 så er mange synlige shortposisjoner i minus.
Redigert 21.01.2021 kl 06:52 Du må logge inn for å svare
sindree
02.12.2017 kl 10:30 12795

Sunsir er videre opp i dag. Og Prask skjønner fortsatt ikke at rec har steget i høst? Sjansene for emisjon er nå nede i null (hvis det ikke går til helvete med jv finansiering da). Og Prask skjønner fortsatt ingenting. Og ser fortsatt ingen oppside i ett 'blue sky' scenario. Det er greit å tro at markedet, storpolitikk og/eller jv går til helvete, men å ikke endret endret standpunkt i det hele tatt, gitt den massive innstramningen i markedet som vi har sett og den videre veksten alle nyere estimater 2018-2010 nå viser (selv om mer effektiv bruk av polysil gjør at veksten i polysil blir mindre), er nå litt 'rart'...
Redigert 21.01.2021 kl 06:52 Du må logge inn for å svare
Odi.1
02.12.2017 kl 14:14 12862

Får ikke Sunsirs opp å gå på den gamle linken, er det en NY?

Forstår godt de analytikeren som mener at det ikke er penger til alle bond, men nå er det nå en gang slik at
ledelsen har forklart bokstavelig hva som skal skje med dette når tiden er inne.
Bond mai18 er det kontanter til, September bond skal de mye til at en ikke får flyttet på, eller refinansiert med det som
finnes av aktiva i REC. Mye Skjær i sjøen som må komme de neste 3 Q om dette ikke er i Box.
( " REC har ingen mål om å være gjeldfri, men ha en sun og god balanse " ) ref: LEDELSEN I REC
Hva er det disse analytikeren ikke forstår av det, uten å bruke dette til å manipulere, noe som igjen viser hvilket nivå, og agenda de har ?

Spenningen nå er om vi er over en milliard i kontanter ved end q4. I think wee are klose
Redigert 21.01.2021 kl 06:52 Du må logge inn for å svare

@sindree 10:30

"It is difficult to get a man to understand something, when his salary depends upon his not understanding it!" Upton Sinclair
Redigert 21.01.2021 kl 05:35 Du må logge inn for å svare
Odi.1
04.12.2017 kl 13:06 11938

Blir Ustoppelig i KINA polisilicon prisene...., en ørliten dupp kan forventes i q1-q2 2018, men det er betydlig med delte meninger om dette.
Uansett har REC Silicon margin, og Tian-Rec vil ha en ENORM margin i forhold til dagens pris.

https://www.google.no/search?q=sunsirs&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwinuN_PpfDXAhUBG5oKHappBFYQ_AUICygC&biw=1093&bih=494#imgrc=cSTP7AHyDjGwCM:
Redigert 21.01.2021 kl 05:35 Du må logge inn for å svare
Ekornesen
05.12.2017 kl 09:35 11795

shorten legger press på kursen uten at det reflekterer noe fundamentalt. Fin anledning til å kjøpe seg opp nå på morgenkvisten.

REC er så underpriset at det i beste fall er svært risikofylt og selge seg ut på så lave nivåer. Vi er i siste del av Q4, og jeg vil tro det blir det beste kvartalet i 2017. Shorten vil du skal tro noe annet.
Redigert 21.01.2021 kl 05:35 Du må logge inn for å svare
XL11
05.12.2017 kl 10:04 11706

Der vibrerte det i lomma gitt, så Rec gikk altså helt ned til 1.085 igjen og jeg er plutselig aksjonær igjen!
Snur nok nå, ja. :-)
Redigert 21.01.2021 kl 05:35 Du må logge inn for å svare
Ekornesen
05.12.2017 kl 10:07 11698

Gratulerer!
Redigert 21.01.2021 kl 05:35 Du må logge inn for å svare
XL11
05.12.2017 kl 10:15 11687

Takk!
Oppover på SunSirs også, så det er større sjanse for at jula blir avlyst enn at jeg vil tape penger med denne inngangen.
Redigert 21.01.2021 kl 05:35 Du må logge inn for å svare
anderix
05.12.2017 kl 10:49 11583

Skal vi seriøst ned mot kronen nok en gang. Ja, ja da må jeg vel skrape sammen litt kapital og kjøpe litt mer da;-)
Redigert 21.01.2021 kl 05:35 Du må logge inn for å svare
mr Nelson
05.12.2017 kl 22:06 11109

Stille her i dag
Redigert 21.01.2021 kl 05:35 Du må logge inn for å svare
bean
06.12.2017 kl 06:38 10945

Alltid stille når Preben får rett ...
Redigert 21.01.2021 kl 05:35 Du må logge inn for å svare