Kanskje på tide med litt grunnrente ?


https://e24.no/naeringsliv/i/70gyG8/her-kan-fiskerne-tjene-30000-kroner-dagen

Så vi kan få gjort kystfergene gratis.
Redigert 21.01.2021 kl 03:42 Du må logge inn for å svare
milk
26.01.2020 kl 16:06 3380

Skal fiskerne finansiere fergene? Kjøp deg sjark å garn å ta en sesong i Lofoten før du kommer med mer pølsevev. PS.Har du sjark,så slipper du å ta fergene..... :-D
Redigert 21.01.2021 kl 03:42 Du må logge inn for å svare

Grunnrente på næringsfiske er uaktuelt.

Det ble derimot fremmet forslag til at fiskeoppdretterne skulle betale grunnrente. Det ble et ramaskrik av bibelske dimensjoner. Trusler om å flytte virksomheten til utlandet. Det kom ikke frem hvor de mente, men selvsagt ble forslaget forkastet. Båndene som skapes til politikerne gjennom lobbyvirksomheten deres er for sterk til det. Tenk. Et overskudd på 4 milliarder kunne jo blitt redusert til 3,8 milliarder. Klart det er synd på disse laksebaronene.
Redigert 21.01.2021 kl 03:42 Du må logge inn for å svare
milk
26.01.2020 kl 19:08 3288

Jeg regner med at det er grunnskatten det er snakk om. Et forslag som er hinsides all fornuft.. En skatt som skal havne i Oslo blant blårussen. En arealavgift derimot,vil komme de impliserte kommunene til gode. Noe oppdretterne også er enig i. Takke fan for inkompetente egosentriske korrupte politikere. Norge kan bli verdensledende på oppdrett med hundretusen arbeidsplasser og milliarder i skatteinngang. Men da kreves det et politisk styre som skjønner og ser mulighetene......
Redigert 21.01.2021 kl 03:42 Du må logge inn for å svare
nordnes
26.01.2020 kl 19:17 3272

Hvis det kommer en grunnrenteskatt. Hva tenker dere om internprisingen ?
Redigert 21.01.2021 kl 03:42 Du må logge inn for å svare

Skatt på grunnrente kan gi fellesskapet ved staten svært store inntekter, og tilsvarende vil næringsinteresser arbeide aktivt mot slik beskatning. Eksempler på det i Norge er ulike norske næringsorganisasjoners forsøk på å redusere grunnrenteskatt for oljesektoren i 2003, og tilsvarende for oppdrettsnæringen i 2019. https://no.wikipedia.org/wiki/Grunnrente

gi fellesskapet ved staten svært store inntekter............Finansiere alle "skvaldregaukene" i offentlig forvaltning.
Redigert 21.01.2021 kl 03:42 Du må logge inn for å svare

Det er snakk om grunnrenteskatt.Du sier: « Et forslag som er hinsides all fornuft.. En skatt som skal havne i Oslo blant blårussen»

Dette bør du nesten dokumentere.
Redigert 21.01.2021 kl 03:42 Du må logge inn for å svare
milk
26.01.2020 kl 19:19 3256

Det kommer ingen grunnskatt så det er ingen ting å tenke på!!!
Redigert 21.01.2021 kl 03:42 Du må logge inn for å svare
milk
26.01.2020 kl 19:34 3229


Å forbruke en ikke fornybar resurs som oljen,går ikke an å sammenligne med å bruke sjøvann for å produsere mat. Oppdrett er en bærekraftig næring..... Det neste blir vel at Norske bønder må betale avgift for å bruke moder jord.... :-D Hvor bortreist,nedsnødd og sveisblind går det egentlig an å bli??
Redigert 21.01.2021 kl 03:42 Du må logge inn for å svare

Tror ikke jeg heller. Båndene til politikerne er for sterk. Vi har jo til og med hatt fiskeriminister som eier oppdrattselskap.

Men vannkraft og oljeselskapene har denne grunnrenteskatten:

« En grunnrenteskatt er en ekstra skatt som pålegges næringer som tjener på å bruke fellesskapets ressurser – noe oppdrettere gjør ved å bruke fjorder og havområder. En slik skattlegging finnes allerede i olje- og vannkraft. I utredningen som nå er aktuell, er det snakk om en skatt som omfatter laks, ørret og regnbueørret»

https://sysla.no/fisk/a/XgM47o/grunnrenteskatt-pa-1-2-3
Redigert 21.01.2021 kl 03:42 Du må logge inn for å svare
milk
26.01.2020 kl 22:49 3173

Da forventer jeg at grunneiere til elver blir kraftig beskattet for å utnytte en truet art. Og ikke minst,alle fluefiskerne må betale til staten for å benytte muligheten til å ta laks der den er mest sårbar. det er galskap å ta den beste stamfisken når den skal gyte..... Det er alt for mange "nisser" som kaster stein i et glasshus av ren dårskap!!
Redigert 21.01.2021 kl 03:42 Du må logge inn for å svare

https://tv.nrk.no/direkte/nrk1
Dette ble debattert på NRK TV i kveld, Debatten.

40 % høres kanskje litt mye ut. Det blir kanskje et vel stort
sjokk på en gang.
En grunnrenteskatt kan også bli positiv for hele næringen ved at
landet som helhet får mer omsorg for sjømatnæringen. Det er
litt profittsharing, og da er det også mange fler som vil bidra
til at dette blir bra.
Selvfølgelig skal vi ikke ta livet av næringen. Næringen skal
vokse, og vi skal forsøke å bli kvitt sykdommer og ulemper.

Norske fjorder er unike å drive oppdrett i. Jeg er skeptisk til
oppdrett på land på steder som Florida og Forenede Arabiske Emirater.

Norsk oppdrettslaks trenger vannkvaliteten norske fjorder har, og
temperaturforholdene der.
Noe lukkede greier på land i syden har jeg liten tro på.

Norge må finne smarte måter å få sjømaten raskest mulig ut på
markedene på. Vi trenger sannsynligvis bedre veier og kanskje
jernbanelinjer med mulighet for høy fart. Og fly og båt ?

Norsk sjømat kan omsette for 500 mrd. kr. i 2030 om vi går inn for det.
Dvs. 20 år før 2050.

Og det burde ikke være grunnrente bare på laks, ørret og regnbueørret. Også på
torsk, sei, skrei, kveite, steinbit, makrell osv.
Og muslinger, blåskjell, kråkeboller, hummer, krabber, reker, østers, tang, tare etc.
På all ressurstilgangen fra havet.
Redigert 21.01.2021 kl 03:42 Du må logge inn for å svare
milk
12.02.2020 kl 06:23 2881

Det var mye interessant som kom frem under debatten. Grunnrenteskatt skal i all hovedsak gi Norge inntekter for att naturresurser blir benyttet. Fiske bør da komme inn under radaren. Hva med samene som har all beiterett i utmark? Elvebaronene bør også tas med. Å sammenligne med oljen,faller helt på sin urimelighet. Oljen er ikke fornybar... Oppdrett bruker sjøvann som en faktor for å fremdrive fisken til slakt. Et lite pre,er at landbaserte slipper unna skatten. Selv om de bruker vann i store mengder å delvis tapper ned vannreservoar i enkelte områder. ... Hva med frakteselskapene som bruker sjøen? Siste ord er ikke sagt i denne saken!!! Sjøen er ikke lenger for alle!!!
Redigert 21.01.2021 kl 03:42 Du må logge inn for å svare
Villsau
12.02.2020 kl 14:07 2801

Helt på sin plass med grunnrenteskatt på dagens havbruk. Ser ingen grunn til at oppdretterne skal behøve å flagge ut av den grunn. Flytt anlegget opp på land, så slipper man skatten. Samtidig vil problematikken og de enorme kostnadene knyttet til lakselus være historie, og kanskje, kanskje kan det være mulig å berge det lille som er igjen av landets villaksstamme. Alt for lenge har oppdretterne fått lov til å drive råkjør på våre fjorder, med opphoping av lakselus, og enorme møkkaberg liggende under mærdene som forurenser omgivelsene, og er direkte ødeleggende for villaks, og andre dyr og fiskearter. Nok er nok. Flytt anleggene opp på land. Og med hensyn til fluefiskere; Hvis man skal fiske laks i en elv, så må man først kjøpe Statskort, deretter må man kjøpe fiskekort for den aktuelle elv, så det er ikke gratis det heller hvis noen skulle tro det.
Redigert 21.01.2021 kl 03:42 Du må logge inn for å svare
-Dëë-
12.02.2020 kl 14:22 2788

"Bare å flytte opp på land..."
Her er det tydelig uendelige mye uvitenhet blant folk.... Triste greier.

Og beklager, men en håndfull fluefiskere i vadestøvler har ikke så mye å stile opp med når det er snakk om en næring Norge har levd av i krisetider helt siden vikingtiden. Fiskekort kan ikke sammenlignes med utgifter innen oppdrett. 😂 😂
Man kan bli litt matt av enkelheten til folk. 😅
Redigert 21.01.2021 kl 03:42 Du må logge inn for å svare

Grunnrenteskatten betales bare av overskuddet. Synes i likhet med ekspertene at den burde vært en selvfølge. De benytter seg tross alt av fellesskapets ressurser. I tillegg til dyreliv går det utover fiskere som fanger torsk og sei. Det er flere ganger blitt funnet medisiner i villfisken. Det er også et problem å få solgt fisk som ser ufyselig ut. Har selv sett sei fra Hardangerfjorden og den ville jeg aldri ha spist i hvert fall.

« Vi behøver ikke å være i nærheten av oppdrettsanlegget. Vi får fisk som er fôrsprengt i hele fjorden, forteller fisker Jermund Jensen.

Han har i flere år fått fisk som er full av pellets fra oppdrettsnæringa. Begrepet «fôrsprengt» har nå blitt vanlig. Han forteller at ting har endret seg etter at det ble oppdrett i fjorden i Lyngen kommune i Troms hvor han fisker.

– Fisken er full av fôr og stinker. Den er unaturlig og tjukk, sier fiskeren og fortsetter:

– Som regel ønsker ikke fiskekjøperen å ta denne fisken. Den er av dårlig kvalitet. Den egner seg ikke som ferskfisk.»

https://www.nrk.no/trondelag/fiskere-har-solgt-torsk-som-er-full-av-lakselusmiddel-_-vet-ikke-om-det-er-farlig-1.14742706

Kan man virkelig si at oppdretterne eier fjordene? Jeg sier nei. Oppdrettsnæringen har mer enn nok penger til å betale denne skatten. Det vrimler jo av milliardærer der.

Redigert 21.01.2021 kl 03:42 Du må logge inn for å svare
Villsau
12.02.2020 kl 17:56 2702

En håndfull fluefiskere i vadestøvler... ja ja, vi kan være enige om en ting: Det er uendelig mye uvitenhet blant folk... :-) Dagens" fluefiskere i vadestøvler"er fiskere i en lang lang rekke,( visstnok over 100 000 årlig, ifølge nettsiden visitnorway.no) som i århundreder, årlig har fisket i en eller flere av landets 450 fantastiske lakseelver. Et fiske som utover på 1800 tallet var sterkt medvirkende til oppblomstringen av internasjonal turisme på vestlandet, blant annet med bygging av turisthoteller, som igjen førte til lokale arbeidsplasser, og lokal aktivitet. Siden den gang har turismen fortsatt sin vekst, og er idag en meget betydelig, og voksende næring i distrikts-norge. Feks. så hadde Norge i 2019, 35,2 mill. gjestedøgn på norske hotell, camping, og hyttegrender...kom de kanskje for å studere oppdrettsmærder? Jeg tviler. Det begynte med " en håndfull i vadestøvler"... men der er vi ikke lenger i dag. Norsk oppdrettsnæring bidro i 2016 til ca. 7000 årsverk . Viktige arbeidsplasser i distriktsnorge. Norsk turistnæring bidro i 2017 til ca.160 000 årsverk ... Det sier vel det meste om hva distriktene trenger mest. Arbeidsplasser for mange, ikke bare for noen få. Det er ingen grunn til å stå med lua i hånden overfor oppdrettsmilliardærene. La dem gjøre opp for seg. Tallene finnes lett tilgjengelig på nettet for den som gidder å lete.
Redigert 21.01.2021 kl 03:42 Du må logge inn for å svare
milk
12.02.2020 kl 18:29 2688

Som sagt! Siste ord er ikke sagt! ;-) Det er enorme verdier som er i spill. Det vet vi som er i aksjemarkedet og følger selskapene. Det meste av optimisme har stagnert. Det er bare noen få selskap som kan vente en signifikant kursstigning i 2020. Konsolidering har bare så vidt begynt. Holder fremdeles en knapp på NTS!
Redigert 21.01.2021 kl 03:42 Du må logge inn for å svare
Karybdis
12.02.2020 kl 18:56 2683

Farlig politikk.
Her kan Norge havne i dødens posisjon;
Avvikle olje/gass og samtidig nedbygging av
en sterk kystnæring.
Tror man det et så mye og sikre inntekter:
Hva med å opprette STATLAKS??
men det er gjerne enklere å prøve seg
på grunnrente skatt; krever lite kompetanse.
Neppe særlig populært i kystkommuner; iallefall
ikke i de med laksemærer i sin kommune.
Dagens aksjekurser kommer jo til å bli gruset
og mindre oppdrettere vil neppe håndtere
kapital-investeringene med mindre STATLAKS
kan ekspropiere dem; modellen forøvrig nå lagt forpelsdyrnæringen; oljefondet kan jo komme godt
med dersom vi nå skal ri MDG-bølgen og kjøre
statsfinansiert nedlegging av vår frie nærings-
virksomhet. Vi rir frimodig inn i solnedgangen.
Redigert 21.01.2021 kl 03:42 Du må logge inn for å svare
kaunis
12.02.2020 kl 18:59 2677

Og sneblind, tror jeg vi legger til, dette er sosialismen på sitt høyest, et lavmål av intelligens og kapitalens kraft har de ingen form for forståelse av. De har bare sittet på leseværelset å studert Stalin, Pol Pot, Lenin med flere. De er jo stjerneeksempler på hvor hinsides fornuften disse dogmene fører hen. Sofasosialister er en sterkt voksende gruppe i Norge. Misunnelsen blei etterhvert så stor, at her måtte noe drastisk gjøres.Det skal vel ikke bli være noen millionærer i nord norge, her må det skattes så vi sosialistene får noe å skryte av i vårt trange hjørne. De har ikke forstått hvor begynnelsen startet, de tror at det var de, "sosialistene" som gav startkapitalen til alle som satte hus og hjem i pant for å bygge opp denne næringen. De vet ikke en gang hva det vil si å satse alt med egne surt opparbeidede sparepenger og samtidig jobbe dag og natt med konkursen i det fjerne hengende over ryggen. Nei dere grådige kystmenn og kvinner , når dere har betalt gjelda, er det vi sosialistene som skal sysle bort det dere skoffer in no, vær glad dere ikke blir fengslet. Tenk å fylle lommene deres med våres "samfunnets" penger. Det er alle sitt hav, det ligger der og da må dere jo skjønne at vi "samfunnet" skal ha det meste.
Redigert 21.01.2021 kl 03:42 Du må logge inn for å svare

Grunnrentebeskatning på nåværende tidspunkt er vel det man på fotballspråket kaller å komme for sent inn med taklingen. Det satses og bygges landbaserte oppdrettsanlegg i utlandet og om noen år er Norge utradert som oppdrettsnasjon av laks i hvert fall. Dette blir en veldig stygg takling hvis det gjennomføres.
Redigert 21.01.2021 kl 03:42 Du må logge inn for å svare
kaunis
12.02.2020 kl 19:25 2656

En kan jo spørre seg hvorfor de ikke er mer opplyst og skjønner, at det er bare å kjøpe aksjer når selskapene trenger det, og ikke har noen overskudd, for da er aksjene billig, og vi som satset og kjøpte i bøtter og spann samtidig som storkapitalen kjøpte obligasjoner og aksje i emisjoner når disse grådige oppdrettselskapene trengte penger i starten. No ler vi" hele veien til banken". Millionene triller inn når kiloprisen stiger og slaktevolumene stiger år for år. Hm hm, skal ikke skatten for oss også bli 62% da????? En grunnrenteskatt, vi bruker jo veier og gater over hele Norge, og de ligger jo der, men har nok kostet litt, vi har tjent millioner og staten har tjent milliarder, bare de misunneligi sosialistene stakkar. som også spiser laks, fisk, bruker olje,besin diesel, parafin, lampeolje og alt vi henter i naturen, som ikke skal betale grunnrenteskatt og tilbakebetale til staten "deres", 62% av alt de tjener. Fint at vi har børs og kapital så pengene kan formeres og nye selskaper hjelpes til livet og flere millioner som yngler på nytt og på nytt og på nytt, helt Sosialistene får makten, og skatter de,til sparsomhet, null utvikling og null konkuranse evne mot andre utenlanske selskap. Hurra, da har staten fått inn mye skatt på kort tid fra laksebaronene langs norskekysten og ingen mer forurensing langs kysten, der var vi kvitt begge delen, hvorfor er vi så flinke, tenker de misunnelige.
Redigert 21.01.2021 kl 03:42 Du må logge inn for å svare
Villsau
12.02.2020 kl 19:32 2657

Det satses og bygges landbaserte oppdrettsanlegg i utlandet... Nettopp! Det er det som er poenget!! I dagens verden der klima og miljø har et enormt fokus, og er både alfa og omega, så er det miljøvennlig produsert mat som verden i fremtiden vil etterspørre. Garantert. Da nytter det lite å komme med et produkt som er produsert i en mærde fem meter over en gjødselhaug bestående av laksemøkk, rotten pellets og medisinrester. Gravide kvinner ute i Europa blir advart mot å spise norsk oppdrettslaks for Gods sake!... De lakseprodusenter som ikke er villige til å ta dette inn over seg, og ta grep, kommer til å stå igjen p¨å perrongen når toget går. Det ville i så fall være svært beklagelig.
Redigert 21.01.2021 kl 03:42 Du må logge inn for å svare
kaunis
12.02.2020 kl 20:21 2636

Viilsau, navnet passer veldig godt til ditt noe inkompetente innlegg. Du skriver selv at det er landbaserte anlegg som er fremtiden. Men hvem tror du er så stokke dum at de vil satse nytt, og skyte inn kapital som trenges til det. Du kan da ikke mene at en skal investere i noe som skal skattes etter misunnelig metoden. Vet du hva det koster pr kg laks pr konsesjon for å drive landbasert?.Med så mange sosialister uten forståelse for at de som risikerer sin kapital, ikke skal ha godt betalt for det, vil ingen risikere noe i Norge. Løpet kan være kjørt, her må en ikke bare ta hensyn til fremtidens muligheter, men også misunnelsen på hjemmebanen. Da kan du kansje forklare for oss andre hvorfor VENESUELA er konkurs og fattigdommen bare øker og øker i det landet med den største oljereserven i Verden. Forklaringen ligger vel ikke i at landet er styrt av sosialister i lang tid?????
Redigert 21.01.2021 kl 03:42 Du må logge inn for å svare

Kaunis

Virker som at dette sosialisthatet ditt har gått deg litt på hjernen.

Her kan du ta en titt på utvalgets medlemmer og utkastet forøvrig. Synes du de virker spesielt venstrevridde?

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-18/id2676239/?ch=2

Det var mange høringssvar. Her klipper jeg litt av Handelshøyskolen BI sitt høringssvar:

« Vi stiller oss prinsipielt bak utvalgets konklusjon om at grunnrente i havbruksvirksomhet bør skattlegges. Samtidig vil vi understreke at det er grunnrenten, og ikke ekstraordinær høy realisert avkastning på grunn av risikotaking eller dyktighet som skal skattlegges utover ordinær skattesats.«

https://www.bi.no/om-bi/nyheter/2020/02/horingssvar---nou-201918-skattlegging-av-havbruk/

Handelshøyskolen er vel ikke spesielt sosialistiske eller kommunistiske?

Jeg har lest artikler fra andre økonomer ang. dette fra helt andre miljøer enn sosialister som har anbefalt grunnrenteskatt. Dette er et komplekst spørsmål og det er ikke snakk om sosialisme for å ønske en slik skatt. Vi så også en fra BI som argumenterte for denne skatten på Debatten i går.

Synes du bør vise litt mere respekt for de som ikke er enige med deg i denne saken. Når du henviser til Venezuela blir det både pinlig og samtidig litt morsomt.
Redigert 21.01.2021 kl 03:42 Du må logge inn for å svare

VENEZUELA var ødelagt av helt andre enn sosialistene.
Redigert 21.01.2021 kl 03:42 Du må logge inn for å svare

Inntektene inne oppdrett skyldes flere faktorer, ikke minst kronekusen. Lakseoppdrettar Ola Braanaas bor i Sogn og han skatter og bygger der. Til forskjell for store børsnoterte selskaper med utenlandsk eierskap, som tar utbytte med seg ut av landet.
Redigert 21.01.2021 kl 03:42 Du må logge inn for å svare
milk
13.02.2020 kl 06:56 2529

PS. Å produsere dagens volum av laks og ørret på land,vil kreve enorme arealer. Jeg tviler på at grunneiere vil leie ut arealer gratis. Elvebaronene vil bli bare smågutter i sammenligning !!!!
Redigert 21.01.2021 kl 03:42 Du må logge inn for å svare
kaunis
13.02.2020 kl 08:57 2492

Typiske forståelse når feilslått politisk ståsted skal unnskyldes. Andre oljeproduserende land som styres gjennom kapitalistiske prinsipper får gjerne økt levestandard.Det er ikke bare i de korrupte sosialistiske oljestater det går galt, det finnes nok av vanstyrte stater med maktpersoner og militærstyrer av forskjellige politiske retninger.
Redigert 21.01.2021 kl 03:42 Du må logge inn for å svare
kaunis
13.02.2020 kl 10:29 2463

Det er bare slik i den kapitalistiske verden vi lever i, med Norge som en stor medspiller i denne karusellen. Store utenlandske eiere som tar store utbytter ut av landet?. Hva med norske bedrifter som tar STORE utbytter fra sine bedrifter i utlandet. og inn til Norge???.Det kan være vanskelig å skille snørr og tårer i denne saken. En misforstått oppfatning i Norge om at rike lurer seg unna skatt, kan være en av årsakene til at mange synes det kan være greit å beskatte andre mer, en seg selv. Fomueskatten er skatt på et overskudd som allerede er beskattet, slik jeg ser det er dette en typisk misunnelse-skatt. Litt merkelig at denne grunnrenteskatten kommer først no, når det er blitt riktig lønnsomt i oppdrettsnæringen. Altså er det misunnelse som må være drivkraften og ikke prinsipper, for hadde vært prinsipper, så er det merkelig at ikke dette var innført helt fra starten. Plutselig har en næring som har svært mange utfordringer allerede og som har gitt kystnorge mange nye arbeidsplasser og tro på kystens muligheter, en ny økonomisk belastning. Som en kompensasjon til kommunene (slik at ikke staten får hele kaka) vil en arealavgift kunne være en kompensasjon for ulempene som denne næringen medfører. Denne avgiften, kan da direkte forståes, som en naturlig del av den erfaringen av ulemper som denne næringen er for andre og ikke noe en kunne se helt ut tidligere. Jeg vil heller støtte de som er direkte berørt en BI teoretikere som nok svever på et annet plan.
Redigert 21.01.2021 kl 03:42 Du må logge inn for å svare
oivindl
13.02.2020 kl 11:01 2447

"En misforstått oppfatning i Norge om at rike lurer seg unna skatt, kan være en av årsakene til at mange synes det kan være greit å beskatte andre mer"

Dette er ikke en misforstått oppfatning, det er påvist gjennom forskning.

"Ny studie anslår at de aller rikeste familiene i Skandinavia unndro en tredel av den skatten de skulle ha betalt i 2006."
https://www.aftenposten.no/okonomi/i/azzPO/ny-forskning-de-aller-rikeste-unndro-mest-skatt
Redigert 21.01.2021 kl 03:42 Du må logge inn for å svare
Karybdis
13.02.2020 kl 11:06 2498

Politikerne har ikke skjønt det; vi lever i et
kapitalistisk system; Norge som nasjon
er en av verdens største storkapitalister; sist
oppdatering viste 1,4% av alle verdens
aksjer; vi må handle og oppføre oss deretter.
Hva med grunnrente på slike superfond
til re-fordeling til alle verdens nødlidende??
Vi får håpe ingen kommer på ideen; uansett
aksjer er ingen entydig sikkerhet; det forutsetter
iallefall sikkerhet og stabilitet.
Redigert 21.01.2021 kl 03:42 Du må logge inn for å svare

Grunnrente eller ikke, innen få år vil skattegrunnlaget være borte uansett. Det på grunn av konkurranse fra landbasert lakseproduksjon der markedene er. Norsk havbasert lakseproduksjon vil rett og slett bli mye mindre lønnsomt.
Redigert 21.01.2021 kl 03:42 Du må logge inn for å svare
kaunis
13.02.2020 kl 11:32 2480

Tror vi holder oss til Norge, flytter til skatteparadis ja, det ville jeg også gjort visst der var en stor fomue som jeg (helt uten hjelp fra staten)hadde opparbeidet meg gjennom arbeid og eller tatt sjanser gjennom børs etc. og betalt inntektsskatt på. Det vil alle gjøre, det er nok med en beskatning.No er kapitalskatten 28% og inntektsskatten er 22%.Bedriftsbeskatning er mer komplisert en vanlig inntekt. Når alt er innenfor loven er det ikke unndragelse, ikke tro alt du leser, noe nok sant, men ikke alt.
Redigert 21.01.2021 kl 03:42 Du må logge inn for å svare
kaunis
13.02.2020 kl 11:38 2467

Ja og da faller misunnelsen.Grunnlaget er smuldret vekk og stillheten vil senke seg, men hvem tør satse med en økende sosialisme i Norge? Det finnes nok noen som hele tiden finner finurlige ting å foreslå skattelegging på.
Redigert 21.01.2021 kl 03:42 Du må logge inn for å svare

Folk skjønner ikke at oppdrettslaks som lever i fangenskap, som må fores med villfisk, og som
lever for trangt, lett blir syk. Syk fisk vil ikke kundene kjøpe. Videre bør også villfiske underlegges
grunnrenteskatt. Og annen vill sjømat.

Med et grunnrenteskatt regime vil samfunnet delta mer aktivt med å få virksomheten til å skade
minst mulig, og driftsforholdene best mulig. Markedsføring også best mulig. Næringen vil få "grønt lys" i rekke
(grønn bølge). Distribusjonen vil bli hjulpet frem bedre enn i dag. Fordi en grunnrenteskatt skal ikke bare være
innkrevende. Den bør også innebære at næringen hjelpes frem. Men under forsvarlige former. Dvs. et samarbeid
mellom drivere og myndigheter. Om det oppstår noe problem et sted, vil samfunnet være raskt ute med å løse
problemet. Samfunnets opptatthet av næringens ve og vel vil bli bedre med det rette opplegget. Og selv-
følgelig skal det være levedyktig for næringen. Det er rom for disse tingene her. Og i størst mulig grad bør
dette være en norsk næring. Det blir feil når "Wall Street & co" profiterer.

Jeg tipper også, at hvis Norge innfører grunnrenteskatt regime, så kommer land som Chile, New Zealand,
Canada, Skottland og andre etter. Så markedet vil ligne seg ut. Her kommer også beskyttelse av villfisk
farvann inn i bilde. De respektive land vil være opptatt av best mulig forvaltning og beskyttelse av sine
farvann. Villfisk trengs til foring av oppdrettsfisken.

Oppdrett på land i Florida og UAE osv. er jeg skeptisk til. Det må vi se før vi tror det. Oppdrettlaks er
kresne på sine livsforhold. Uten kvalitet på livsforholdene, blir det ikke noen gode fiskeprodukter som
folk vil kjøpe.

Det bør også forskes mer på kvalitet. Og foretas kvalitetskontroller. Slik at produktene har høyest mulig
kvalitet. Herunder forskning som eksperimenterer. Og som f.eks. staten kan bekoste. Det kan være
"innredning" av fiskens "lebensraum" med marint miljø, laksetrapp o.lign. Teste ut om sånne tiltak gir bedre
fisk, og hva det koster.
Redigert 21.01.2021 kl 03:42 Du må logge inn for å svare

Ja og dette blir det store spørsmålet fremover? Hvordan finansiere en overføring av en stat når oljeinntektene er på vei ned og utgiftene på vei opp? Behøver ikke være veldig oppgående for å skjønne at det vil komme en flom av "kreative" forslag om hvordan dette skal finansieres. Over tid vil nok realitetene sakte synke inn men før den tid skal nok "Venezuela modellen" prøves ut.
Redigert 21.01.2021 kl 03:42 Du må logge inn for å svare
kaunis
13.02.2020 kl 12:17 2441

Alt var fornuftig visst det var i den virkelige verden, men den siste setningen sa alt om den manglende forståelse for hva kapitaltilgang er . Du burde ha folkets pris for kunnskapsløshet, laks og mange sild og fiskearter er STIM-arter, de samler seg i storestimer og går side mot side som i merdene. Uten børs lite tilgang på kapital. har du ikke forstått hva børs er? Uten OSE ville ikke bedrifter og sjømatselskaper hatt slik lett tilgang til kapitalmarkedet verden over. Du kan kjøpe en hvilken som helst aksje du vil på OSE, men må betale dagens kurs. Kansje stiger kursen og du får overskudd og skatte for,eller du taper alt.Er selskapet skattepliktig til utlandet, vil du uansett få et eventuelt utbytte utbetalt på lik linje med en person fra Guatemala, Honduras eller Danmark. Hva er så spesielt med "Wall Street & co" alle som er aksjonærer har betalt en pris for sine aksjer og skal selvfølgelig få de samme utbyttene som de som bor i USA, samt kursstigningen. Utrolig lave kunnskaper blant nordmenn om kapital, børs, utbytte, aksjeier, skatt mm, men utale seg, det kan de.
Redigert 21.01.2021 kl 03:42 Du må logge inn for å svare

"Oppdrett på land i Florida og UAE osv. er jeg skeptisk til. Det må vi se før vi tror det. Oppdrettlaks er
kresne på sine livsforhold. Uten kvalitet på livsforholdene, blir det ikke noen gode fiskeprodukter som
folk vil kjøpe."

Tror investorene i landbasert lakseoppdrett ikke blir særlig skremt av slike "ekspert" utsagn.
Redigert 21.01.2021 kl 03:42 Du må logge inn for å svare
oivindl
13.02.2020 kl 12:43 2425

"Når alt er innenfor loven er det ikke unndragelse, ikke tro alt du leser, noe nok sant, men ikke alt."

Dette handlet altså om unndragelse, og ikke lovlig flytting av formue.
Hvor henter du din kunnskap fra, om du ikke har lest det? Er det noe i denne forskningen som er feil, eller er tilbakevist?
Redigert 21.01.2021 kl 03:42 Du må logge inn for å svare

F.eks. rovfisken makrell på ha lebensraum. Så den må fanges med omhu.
Børs kan jo være i bilde, selv om grunnrente skatt.
Oljenæringen betaler jo 78 % "grunnrente skatt". Etter fradrag for lete- og borekostnader.
Men Norge kan legge litt opp til Norway First. Og vi har penger selv til finansieringen.
Utlandet kan ilegges en særskilt "ressursskatt". Vi må unngå at utlandet tapper ut
norske ressurser skattefritt. Vi må ha slutt på sånne unfair systemer.
Om nødvendig må nordmenn lage en ny norskkontrollert børs. Hvis euronext viser
seg å inneholde ugunstigheter for oss.
Jeg tror det er omtrent ingen personer i Guatemala eller Hondoras som høster ut
gevinster fra norsk sjømat på OSE. Det er nok stort sett selskap av typen
J.P. Morgan, State Street, Blackrock etc. Dvs. Wall street, Swiss capital etc.
Kaunis - du juger og overdriver så det ser bare latterlig ut.
Redigert 21.01.2021 kl 03:42 Du må logge inn for å svare