Konsekvensutrede betyr skyting av seismikk = Det gjør vi ikke.


https://www.dagbladet.no/nyheter/siv-advarer-erna--dramatisk/72073306

Fisk fra hele Nordatlanteren svømmer inn til Lofoten, Vestrålen og Senja for å gyte. Fordi det er
mat der. Og fordi dette er et mønster som har oppstått gjennom tusener av år.

Da setter vi ikke i gang å skyter seismikk midt oppe i gytefeltene altså.

Fiskens gytefelter må få være i fred. Det burde innføres varig vern av fiskens gytefelter.

Iskanten er noe helt annet. Det er bare tull.

Vi må hegne om fisken, skal fisken bli levedyktig på sikt.