Opprydning i klima- og oljepolitikken.

Thinky
29.01.2020 kl 11:02 229

https://www.dagbladet.no/nyheter/millioner-dyttes-ut-i-fattigdom/72078578

Iskanten er bare noe tull. Men LoVeSe er ikke tull. LoVeSe handler om å verne
gyteplassen til fisk fra hele Nord-atlanteren. Der skal vi selvfølgelig ikke drive med
seismikkskyting og oljeleting. Der er fødestua til fisken sjefen.

Klimaet er menneskeskapt, og bare det. Fordi det naturskapte er konsekvens av
det menneskeskapte. Det er ingenting utenfor planeten vår, som plutselig har begynt
å påvirke oss siden etter 1950 og 1960.
Hvor stor andel som er naturskapt, er ikke så veldig interessant, så lenge utløser-
mekanismen er menneskeskapt. At det naturskapte øker, er det stor fare for.
Vi er åpenbart inne i en akselerasjon ved summen av det menneskeskapte og
naturskapte.

Det naturskapte er fra planten vår, ikke noe utenfor planeten. Det naturskapte er
uoversiktelig. Og det er dessuten noe som indirekte ligger i summen av dette ;
planter, dyr, fisk, jordsmonn, vanninnhold, luftinnhold etc. påvirkes av dette. På-
virkes negativt.

Klimatiltakene må være rasjonelle, treffe og monne. Vi risikerer å bruke skatte-
penger på tiltak som er hundrevis av ganger dyrere, enn andre tiltak. Så kostnads-
og effektbevisstheten er uhyre viktig.
Redigert 29.01.2020 kl 11:06 Du må logge inn for å svare
kaunis
29.01.2020 kl 11:28 214

Konklusjonen av din konklusjon blir da: Hadde ikke menneskene forurenset atmosfæren, så hadde vi hatt en ny istid, siden det er mennesket som er årsaken til høyere temp. på jorden. Da isen låg ca ved middelhavet, var det menneskene som levde på sørsiden hele veien sørover til sydspissen av kontinentene som forurenset så hinsides mye at jorden ble varmere og isen smeltet nesten til polene.Slutter vi slippe ikke ut CO2, går det ikke mange generasjoner før de etter oss må flytte til Middelhavet, da iskanten vil flytte seg tilbake igjen. Det har altså vært stor oppvarming av jorden tidligere, kansje vi i dag opplever en naturlig oppvarming lik den som gjorde at iskanten skrumpet inn til til 80gr. nord.
Thinky
29.01.2020 kl 15:05 187

I dag er det arktiske havområdet iskantsonen definert som der det er 30 prosent sannsynlighet at isen dekker mer enn 15 prosent av havoverflaten i april måned. April er valgt fordi isen når lengst sør denne måneden.

Sannsynligheten for is er i dag beregnet ut ifra satellittbilder fra tidsperioden 1967 til 1989.

Faglig forum er enige om at man bør oppdatere tidsrammen til 30-årsperioden 1988–2017. Men hvis man da holder seg til 30 prosents-definisjonen, vil iskanten bli flyttet nordover – fordi havisen i de arktiske farvannene har trukket seg nordover. Oljedirektoratet ønsker dette.

En definisjon basert på 0,5 prosent sannsynlighet for isdager i april vil bety at iskanten flyttes lang sørover. Miljødirektoratet, Polarinstituttet og Havforskningsinstituttet ønsker dette.
______________________________________________
Dette er utdrag fra aftenposten.no
For noe sludder man holder på med her.
1967 - 1989 er helt irrelevant når vi nå skriver 2020.
Iskanten er noe helt annet i 2020. Og mars er peak måned, ikke april. Peakmåned kan
være i ferd med å bli februar.
Sjøisutbredelses maksimum i Arktis, var 25 februar i 2015, 24 mars i 2016, 7. mars i 2017, 17 mars i 2018, 13 mars
i 2019, og vil i år antagelig lande et sted mellom 25 februar og 12 mars. Vi får se. Sjøisen i Arktis krymper hele tiden.
2020 blir antagelig er rekordår hva gjelder lite sjøis i sommermånedene.Selve iskanten har da ingen relevans. Det må være hensyn til fisk, krabber, hval, isbjørn, sjøfugl, organismer, havvegetasjon, mineraler etc.
Thinky
29.01.2020 kl 15:16 177

kaunis,
Prat om millioner av år bakover er ikke relevant her.
Det relevante er menneskenes utslipp etter 1950 og 1960. Før det er det ikke
kjent at mennesker bedrev utslipp i nevneverdig omfang. Kanskje litt i perioden
1950 til 1860. Men før 1860 ingenting. Bittelitt kull, vedfyring og denslags kanskje 1860 - 1750.

Det er etter 1960 dette begynte merkbart. Og det tok tid før omfanget ble stort. Virkningene
har vi først fått ordentlig på 2000-tallet. Og særlig de 5 - 8 siste årene. Dette akselererer nå.
Thinky
29.01.2020 kl 18:53 148

https://tv.nrk.no/direkte/nrk2

Utrolig, Lysbakken skrøt av norsk olje og gassnæring. Han ble rød i toppen
da han sa det.