DOF: Kom deg ut …her er det ingen verdier igjen til aksjonærne


På dette forumet er det så mye feil informasjon at jeg må få kommentere litt rundt prisingen av selskapet;

Når man skal verdsette DOF så må man se på EV/EBITDA-multippel fordi DOF har en enorm gjeld.
Over 90% av selskapets eiendeler er finansiert med gjeld. Bokført egenkapital er forsvinnende liten. Og selskapet er som kjent avhengig av emisjon for å kunne få utsatte avdrag på gjelden.
Videre vet vi at selskapet har mer enn 1.2 mrd kroner i rentekostnader i året. Av EBITDAen de klarer å få inn per år, går nesten halvparten til å betale renter.

Selskapet har investeringer for å vedlikeholde og fornyelse i flåten. På kort sikt er det nok mest vedlikehold, over tid må den fornyes. Poenget er at da er det ikke noe mer penger igjen til å få tilbakebetalt gjelden. Selskapet er i dødens posisjon pga et enormt gjeldsberg. Og det er neppe noen vei ut av det.

Optimistene vil si at inntjeningen vil stige. Kanskje vil den stige…..men bare litt, og langt fra nok til å gjøre noe med gjelden. Historisk har DOF hatt ganske små svingninger i EBITDA. Ordrereserven til selskapet er inngått i dårlige tider og har lave marginer. Inntjeningen vil derfor ikke stige noe særlig er mest realistisk å anta.

Ser at flere snakker om en garantert emisjon på 200 millioner kroner fra Møgster. Dette er feil. Det finnes ikke noen slik garantert emisjon. Møgster har spilt inn at han kan være villig til å skyte inn 200 millioner kroner i selskapet mot at banker utsetter avdrag osv. Om noe, så bør det lave beløpet skremme de fleste og er en sterk indikasjon på at «milliardæren» Møgster har liten tro på dette selv, og ikke er villig til å kaste mye friske penger etter dårlige penger. For meg ser det ut som at han er villig til å kaste inn litt for å se hvordan det går, og kanskje posisjonere seg for når dette nulles i verdi, og da evt kan kjøpe ut eiendeler billig. Frederik Mohn har allerede trukket seg.

Det er veldig rart å konkludere med at en emisjon er positivt for aksjen DOF. Hvis det kommer en emisjon så kommer den til å være ganske stor. Om det er riktig at Møgster bare går inn med 200 millioner, så må det også gis tegningsretter til andre aksjonærer. Så da blir emisjonen på 600 millioner. Møgster eier kun 33% av selskapet indirekte via Møgster Mohn.

Hvis det er slik optimistene hevder, at en slik emisjon skal gjøres på 1 krone per aksje. Altså en verdsettelse av selskapet på 307 millioner kroner, så blir børsverdien til selskapet 907 millioner kroner etter emisjonen fordi det trykkes opp 600 millioner nye aksjer.

Det er en stor risiko i å sette emisjonen til 1 krone. DOF har ikke lenger profesjonelle investorer. Folketrygden tømte sine aksjer rett ut etter de fikk konvertert obligasjonene sine. Og alle andre har rømt skuten. Mohn har trukket seg. Listen over de største aksjonærene i DOF er nå preget av investorer som er helt ukjente i det profesjonelle markedet og er privatpersoner som kanskje prøver lykken. Det er enkelt å fastslå at denne delen av aksjonærbasen ikke har 400 millioner kroner å investere i DOF.

Selskapet vil risikere å ikke få inn alle pengene. For å maksimere sannsynligheten for å få inn penger må de derfor trolig sette emisjonen på lavest mulig kurs. Altså 10 øre per aksje. Altså en tegningsrett emisjon. Selv på denne prisen vil selskapet ikke klare å tiltrekke seg profesjonelle investorer. Grunnen er enkel og kan leses nedenfor. Selskapet er svært høyt priset og det blir ikke noe billigere selv om kursen settes til 0.1 kroner per aksje. Det er fordi at av DOF sin EV (Enterprise Value) så er gjelden 22.1 mrd kroner og dagens børsverdi 450 millioner kroner. Dagens EV er altså 22.5 mrd kroner. Setter man aksjen til 0 så går EV ned marginalt fra 22.5 mrd kroner til 22.1 mrd kroner.

Sjansen for at en emisjon på selv 0.1 kroner per aksje også mislykkes og ikke blir fulltegnet er stor. Om det kommer en tegningsrett emisjon på 0.1, 0,5 eller 1, så er det uansett uinteressant å eie aksjen på forhånd, fordi aksjen vil få et svalestup nedover når en slik emisjon eventuelt blir annonsert.

Hvorfor vil ikke profesjonelle investorer investere på selv 0.1 kroner per aksje?

Det er fordi følgende:

-Subsea 7 (med Kristian Siem som hovedeier) prises i dag til EV/EBITDA 4.5. Altså halvparten av DOF sin prising. Det absurde er at DOF må ha slette 11 mrd kroner i gjeld for å få samme prising som Subsea 7. Subsea 7 er også et mye bedre selskap enn DOF på de fleste parametre. 11 mrd i gjeld er 36 kroner per aksje. Man kan si at DOF må ha minus 36 kroner per aksje for å samme EV/EBITDA multippel som Subsea. Negativ aksjekurser er selvsagt ikke mulig. Men det er en illustrasjon på hvor overpriset DOF er i dag. DOF vil også uansett handle på en rabatt til Subsea 7. Det er jo ikke mulig, fordi EV/EBITDA i DOF er 8,8 hvis man setter aksjekursen til 0.

-BWO prises til EV/EBITDA på 2.7! BWO har en stor EBITDA som vokser kraftig. Det er en kjempeforskjell på BWO sin EV/EBITDA på 2.7, og DOF sin på 9.5.

-Aker Solutions prises til EV/EBITDA 4.5. Dette er også nesten halvparten av DOF.

-TGS har en EV/EBITDA på 3.3, som er 1/3 av DOF sin.

Jeg kunne fortsatt med flere aksjer men stopper her. DOF er enormt overpriset pga sin gigant gjeld. At aksjekursen har et lavt tall har ingen betydning.

DOF er fullstendig uinteressant å investere i. Det er kun interessant å holde liv i selskapet for de som har lånt de penger slik at de får betalt tilbake lånene, og for ledelsen slik at de kan sikre sine jobber og de ansattes jobber. Det er et selskap som kun har funksjon for disse gruppene. Hvem ved sine fulle fem har lyst til å putte penger inn i et selskap som går til å dekke gjeldsrenter og man får 0 avkastning fra?

For at DOF skulle blitt en interessant aksje å investere i, måtte man hatt en EV/EBITDA på 3.5 som maksimum. For å komme dit må man slette 14 mrd kroner i gjeld. Og en slik gjeldssletting er ikke planen til bankene eller selskapet. Slik gjeldsletting er kun mulig ved at bankene overtar alle aksjene i selskapet ved at dagens aksjer nulles.

I stedet for å rydde opp i gjelden så velger selskapet og bankene å «kick the can down the road» Å hente litt penger nå løser ikke problemene til selskapet. Aksjen vil rase på nytt etter en emisjon pga den høye prisingen. Som investor bør man styre langt unna slike aksjer fordi man kommer til å tape alle pengene sine. Man er og forblir aksjonær i et selskap som eksisterer for å betjene gjelden til bankene.

Normalt skulle det holde å liste opp en tabell med EV/EBITDA multippel til de ulike selskapene i sektoren, og vist DOF sin til sammenligning, og diskusjonen om DOF som aksje hadde vært avsluttet med rungende nei.

Men på forumet er det så mange rare påstander og resonnementer som ikke har rot i virkeligheten at jeg tok meg tid til å skrive dette med forklaringer. Noen ringer ledelsen og tror fortsatt på deres eventyrhistorier. DOF har vært en forferdelig aksje i årevis.


AlanS
31.01.2020 kl 13:37 6408

Tyder på panikk hos shorterne tar av. Dette kan bli tragisk til slutt. Dekk shorten asap.

Man går for langt ved å trekke konlklusjoner basert på en EV/EBITDA. DOFs EV er høy pga gjelden, siden EV=Market Cap+Total Debt−Cash.
US Steal kommer med flere tvilsome påstander for å virke troverdig. Patetisk.

DOFs Markedsverdi /bokført EK er den laveste på OSE.
Redigert 31.01.2020 kl 14:12 Du må logge inn for å svare
Jannern
31.01.2020 kl 13:59 6331

US Steel: Du må ikke fortelle sannheten om DOF! For da kommer menigheten for å ta deg.
AlanS kommer med short snakket sitt..


Et kjempebra innlegg US Steel! Takk for den.
Er helt enig.

Børsverdi delt på bokført egenkapital er et helt uinteressant måltall for et selskap som har 95% av sine eiendeler finansiert av gjeld. Det er derfor US STEEL viser til Enterprise Verdi. Nemlig EV= børsverdi pluss gjelden.
Ved å utelate gjelden så lurer du deg selv. Gjelden til DOF er på langt over 20 mrd kroner.

Redigert 10.02.2020 kl 11:21 Du må logge inn for å svare
AlanS
31.01.2020 kl 14:23 6258

Jannern, FYI
"How EV/EBITDA Misleads Investors" - https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2019/04/23/how-evebitda-misleads-investors/#76d306577493

kort sagt - "Valuing stocks based on an EV/EBITDA multiple is not a diligent valuation process."
Redigert 31.01.2020 kl 14:26 Du må logge inn for å svare
hifidude
31.01.2020 kl 14:25 6241

Patetisk forsøk fra shorterne igjen, fra en bruker som utelukkende er laget for å sverte DOF. At det tydeligvis legges så mye tid ned i en aksje man ikke tror på overhode, sier alt. Jeg tror de nå for alvor frykter at finansieringen går i boks.
La tråden dø hen.
nhydro
31.01.2020 kl 14:26 6232

Jammen snilt av mr. Us Steal å bruke så mye tid på å skrive et langt innlegg for å hjelpe oss dumme småaksjonærer. Tipper han er i slekt med Moder Teresa
Jannern
31.01.2020 kl 14:31 6204

Å slenge ut en link har ingen verdi.
Jeg kan også slenge ut en link:
https://www.google.no/amp/s/www.forbes.com/sites/greatspeculations/2018/12/17/how-price-to-book-misleads-investors/amp/
Denne forteller hvorfor din metode kan være villedende.

Hvorfor vil du eie DOF når du kan som US Steel viser kjøpe en miks av Subsea7, TGS, BWO, og AKSO til en tredjedel av multippelen til DOF? To av selskapene er gjeldfrie.

US Steel forteller sannheten. Og dere andre som kanskje jobber i DOF eller sitter på grusomme tap bare angriper sannheten.

Hvis den er så billig som du innbiller deg, hvorfor kjøpes ikke aksjen av de store og profesjonelle?

Hvorfor rømte milliardæren Mohn selskapet? Han er ikke like lur som deg?

Hvorfor er Møgster kun interessert i å putte inn småpenger? Selskapet har mer enn 21 milliarder i gjeld!
Redigert 31.01.2020 kl 14:36 Du må logge inn for å svare
JALLA
31.01.2020 kl 14:51 6121

Til å ikke være interessert i Dof Aksjen overhode er det ganske besynderlig at det blir kommentert i så stor grad av US Steel og Jannern??
US Steel har kommentert kun DOF og til å ikke eie eller være interessert kan man jo undres over hvorfor de bruker så inn i h...... mye tid på noe som ikke interessere dem overhodet. Hvilken agenda er det bakom kan man undres over. Ikke at jeg bryr meg så mye men blir litt overasket over tidsbruken som legges ned her fra visse personer! For meg virker det mest som logikken skomakergata og klarer ikke helt å se hvorfor at US Steel har kun negative eller ingen tro på DOF men har skrevet en drøss kommentarer om DOF. Etter mitt syn virker dette like lite troverdig som de som tror at DOF skal i 30 kroner eller mere.
Om man følger trådene bakover så dukket både Jannern og US Steel opp med sine innlegg rundt de første dager i Oktober og F2 Funds satte sine shorter 19. September.
Redigert 31.01.2020 kl 14:59 Du må logge inn for å svare
Darxia
31.01.2020 kl 15:22 6036

Har Fredrik Mohn solgt noen aksjer i DOF? Eller har han kun trukket seg fra styret. Ikke at det gir noen positive signaler. Men jeg har ikke fått med meg at han har gitt en grunn for at han trakk seg.

Hadde nå heller dekt meg inn om jeg var short. Ellers sitter du rimelig feil vei er jeg redd for. Denne kommer til å eksplodere oppover. Lykke til og god helg:)
AlanS
31.01.2020 kl 15:37 5969

Mohn har ingen aksjer i DOF, kun indirekte via MMO. Han kan bare selge sin andel i MMO om han ønsker ut.
tobben
31.01.2020 kl 15:47 5906

Herlig at det kommer et så langt innlegg dagen etter en kjempekontrakt :-) Ja dette kan bli en kostbar short ! Mulig det først og fremst er en knallhard spekulasjon på et stort antall aksjer i emisjonen ,i trygg forvissning om at de som sitter nær løsningen ikke kan være med å løfte kursen . Er det tilfelle , tror jeg løsningen kommer ertter 4q-tallene. Begynner å bli litt artig dette :-)

Det er "veldig mulig" å knytte US Steal's aktivitet på dof trådene til Short historikken. http://shortnordic.com/history_company.php?player=X&selskapsnavn=Dof&land=norway
danmark1
31.01.2020 kl 16:04 5844

Jeg kan godt forstå, hvis shorterne begynder at blive nervøse. Når de sidste 10% falder på plads og vi får en ny guidance, kan kursen stige betragteligt og emi aktier kan blive for dyre efter shorternes smag.
Jannern
31.01.2020 kl 16:26 5786

Han har trukket seg fra styret. Har ikke sett noen melding om at han har solgt aksjene. Men det er kanskje ikke mulig å gjennomføre med så mange aksjer og så lav interesse for aksjen.

Kjøpt flere ene og alene på grunn av Us Steal og jannern er aktive. Det er et godt tegn.
DIL
31.01.2020 kl 17:09 5680

Helgeunderholdning😊
Jannern
31.01.2020 kl 20:42 5410

Haha. Inkvisitoren hstray. Får ikke fred før han får gransket alle som er i mot religionen Dof. Takk heller US steel for å bruke tiden sin på forumet. Han ser ut som kan sakene sine. Resten av innleggene på DOF-forumet er skrevet av amatører. Angripes for å komme med sannheten.

Løssluppen tankelek på en fredag kveld😁...over en drink...US Steel----Andrew Carnegie---- Carnegie Norge --- K....

Nå må dere slutte å kverulere...han har jo rett. Jeg er inne på 1 kr . og er ikke sikker på hvor det går.. man kan ikke se bort fra 21 milliarder i gjeld......De forsvinner ikke av seg selv....jeg frykter selv en grise emi... Jeg tror at det som dof betalte for aksjene selv i dof Subsea..0.2 vi vøre en god pekepinn på hvor emisjinen havner. Alt over er å tro på julenissen. Så lurer på å komme meg ut nå mens leiken er god 😎
Redigert 01.02.2020 kl 00:38 Du må logge inn for å svare
Hammers
01.02.2020 kl 01:00 5141

Her er utviklingen de siste 5 år: https://www.tradingview.com/x/xKznl317/
Her er den kortere utviklingen: https://www.tradingview.com/x/cuujCp10/

Hilsen Hammers......som aldri ville ha latt seg friste av DOF. Nedsyltet i gjeld - så vidt jeg vet!

Dofulf
01.02.2020 kl 02:04 5095

Det var vel No brainer eller manglet det noen kromosomer

Dofulf skrev IDIOT
Nei....tenk deg om

Dofulf skrev IDIOT
Nei....tenk deg om

Sjekket Jannerns tidligere aktivitet på Hegnar forum...heller få innlegg, unntatt da på trådene for Panoro hvor han hauser selskapet noe voldsomt. At F2 funds var største eier i Panoro i denne tiden er selvfølgelig helt tilfeldig (der tjente F2 funds kanskje 60 mill) Ja og så har han også vært innom på Solstad tråder nå i høst og sagt at denne skal i null. Har heller ingenting med F2s short i Solstad. Og nå de siste månedene nesten utelukkende Dof. Så selv om han ynder å fremstille seg som tilfeldig interessert i selskapet, er det sannsynligvis mer på spill ja (Dette er sikkert påpekt før, jeg leser ikke alt og ikke jevnlig på Hegnar Forum, så ha meg unnskyldt for å gjenta sikkert allment kjent info)
Redigert 01.02.2020 kl 03:25 Du må logge inn for å svare
hstray
01.02.2020 kl 09:14 4868

Gjelden var ca like høy eller høyere når selskapet hadde en markedcap på 13 milliarder.. Emisjon kan settes så lavt som mulig ved en ny ekstra ordinær generalforsamling, hvor pålydende per aksje settes ned. Det er imildertid helt usannsynlig og det har også ledelsen bekreftet. Derfor bør vi følge spor at emisjonskurs ikke settes under aksjens pålydende på kr 1 som ble satt ned utelukkende pga DOF gjorde seg klar for emisjon og ønsket å ligge iforkant.
hstray
03.02.2020 kl 15:58 4371

Registerer på dagens topp50 liste fra Dof at flere personer i kretsen rundt stor shorter F2-funds ved herre Sneve har kjøpt aksjer og er long. Tigerstaden V Ketil Skorgstad er inne med 1,105000 mil aksjer. En dobling med ca 550 000 aksjer fra forrige uke. En annen i samme krets er SEB megler Stian Folker Larsen som er inne med 537 00 aksjer via Livermore.
dagvogma
03.02.2020 kl 16:14 4333

Kjøp Polarcus ! Her snakker vi oppside :)
hstray
03.02.2020 kl 19:48 4067

Skrivefeil. De hadde rundt 91 millioner aksjer i 2012 med pris per aksje på rundt 75. Ca 6.8 milliarder i marked cap med kun 51% av Dof subsea
Og Ebitdea var ikke så fantastisk bra, men de fikk rullert og refiansiert gjeld.
Redigert 03.02.2020 kl 19:57 Du må logge inn for å svare
Jannern
05.02.2020 kl 12:14 3594

Dette er oppspinn og løgn. Spis en bolle og forhold deg til sannheten som US Steel skriver om.
Redigert 10.02.2020 kl 10:56 Du må logge inn for å svare
danmark1
05.02.2020 kl 12:28 3563

Uanset er DOF fejlpriset.