DOF: Kom deg ut …her er det ingen verdier igjen til aksjonærne


På dette forumet er det så mye feil informasjon at jeg må få kommentere litt rundt prisingen av selskapet;

Når man skal verdsette DOF så må man se på EV/EBITDA-multippel fordi DOF har en enorm gjeld.
Over 90% av selskapets eiendeler er finansiert med gjeld. Bokført egenkapital er forsvinnende liten. Og selskapet er som kjent avhengig av emisjon for å kunne få utsatte avdrag på gjelden.
Videre vet vi at selskapet har mer enn 1.2 mrd kroner i rentekostnader i året. Av EBITDAen de klarer å få inn per år, går nesten halvparten til å betale renter.

Selskapet har investeringer for å vedlikeholde og fornyelse i flåten. På kort sikt er det nok mest vedlikehold, over tid må den fornyes. Poenget er at da er det ikke noe mer penger igjen til å få tilbakebetalt gjelden. Selskapet er i dødens posisjon pga et enormt gjeldsberg. Og det er neppe noen vei ut av det.

Optimistene vil si at inntjeningen vil stige. Kanskje vil den stige…..men bare litt, og langt fra nok til å gjøre noe med gjelden. Historisk har DOF hatt ganske små svingninger i EBITDA. Ordrereserven til selskapet er inngått i dårlige tider og har lave marginer. Inntjeningen vil derfor ikke stige noe særlig er mest realistisk å anta.

Ser at flere snakker om en garantert emisjon på 200 millioner kroner fra Møgster. Dette er feil. Det finnes ikke noen slik garantert emisjon. Møgster har spilt inn at han kan være villig til å skyte inn 200 millioner kroner i selskapet mot at banker utsetter avdrag osv. Om noe, så bør det lave beløpet skremme de fleste og er en sterk indikasjon på at «milliardæren» Møgster har liten tro på dette selv, og ikke er villig til å kaste mye friske penger etter dårlige penger. For meg ser det ut som at han er villig til å kaste inn litt for å se hvordan det går, og kanskje posisjonere seg for når dette nulles i verdi, og da evt kan kjøpe ut eiendeler billig. Frederik Mohn har allerede trukket seg.

Det er veldig rart å konkludere med at en emisjon er positivt for aksjen DOF. Hvis det kommer en emisjon så kommer den til å være ganske stor. Om det er riktig at Møgster bare går inn med 200 millioner, så må det også gis tegningsretter til andre aksjonærer. Så da blir emisjonen på 600 millioner. Møgster eier kun 33% av selskapet indirekte via Møgster Mohn.

Hvis det er slik optimistene hevder, at en slik emisjon skal gjøres på 1 krone per aksje. Altså en verdsettelse av selskapet på 307 millioner kroner, så blir børsverdien til selskapet 907 millioner kroner etter emisjonen fordi det trykkes opp 600 millioner nye aksjer.

Det er en stor risiko i å sette emisjonen til 1 krone. DOF har ikke lenger profesjonelle investorer. Folketrygden tømte sine aksjer rett ut etter de fikk konvertert obligasjonene sine. Og alle andre har rømt skuten. Mohn har trukket seg. Listen over de største aksjonærene i DOF er nå preget av investorer som er helt ukjente i det profesjonelle markedet og er privatpersoner som kanskje prøver lykken. Det er enkelt å fastslå at denne delen av aksjonærbasen ikke har 400 millioner kroner å investere i DOF.

Selskapet vil risikere å ikke få inn alle pengene. For å maksimere sannsynligheten for å få inn penger må de derfor trolig sette emisjonen på lavest mulig kurs. Altså 10 øre per aksje. Altså en tegningsrett emisjon. Selv på denne prisen vil selskapet ikke klare å tiltrekke seg profesjonelle investorer. Grunnen er enkel og kan leses nedenfor. Selskapet er svært høyt priset og det blir ikke noe billigere selv om kursen settes til 0.1 kroner per aksje. Det er fordi at av DOF sin EV (Enterprise Value) så er gjelden 22.1 mrd kroner og dagens børsverdi 450 millioner kroner. Dagens EV er altså 22.5 mrd kroner. Setter man aksjen til 0 så går EV ned marginalt fra 22.5 mrd kroner til 22.1 mrd kroner.

Sjansen for at en emisjon på selv 0.1 kroner per aksje også mislykkes og ikke blir fulltegnet er stor. Om det kommer en tegningsrett emisjon på 0.1, 0,5 eller 1, så er det uansett uinteressant å eie aksjen på forhånd, fordi aksjen vil få et svalestup nedover når en slik emisjon eventuelt blir annonsert.

Hvorfor vil ikke profesjonelle investorer investere på selv 0.1 kroner per aksje?

Det er fordi følgende:

-Subsea 7 (med Kristian Siem som hovedeier) prises i dag til EV/EBITDA 4.5. Altså halvparten av DOF sin prising. Det absurde er at DOF må ha slette 11 mrd kroner i gjeld for å få samme prising som Subsea 7. Subsea 7 er også et mye bedre selskap enn DOF på de fleste parametre. 11 mrd i gjeld er 36 kroner per aksje. Man kan si at DOF må ha minus 36 kroner per aksje for å samme EV/EBITDA multippel som Subsea. Negativ aksjekurser er selvsagt ikke mulig. Men det er en illustrasjon på hvor overpriset DOF er i dag. DOF vil også uansett handle på en rabatt til Subsea 7. Det er jo ikke mulig, fordi EV/EBITDA i DOF er 8,8 hvis man setter aksjekursen til 0.

-BWO prises til EV/EBITDA på 2.7! BWO har en stor EBITDA som vokser kraftig. Det er en kjempeforskjell på BWO sin EV/EBITDA på 2.7, og DOF sin på 9.5.

-Aker Solutions prises til EV/EBITDA 4.5. Dette er også nesten halvparten av DOF.

-TGS har en EV/EBITDA på 3.3, som er 1/3 av DOF sin.

Jeg kunne fortsatt med flere aksjer men stopper her. DOF er enormt overpriset pga sin gigant gjeld. At aksjekursen har et lavt tall har ingen betydning.

DOF er fullstendig uinteressant å investere i. Det er kun interessant å holde liv i selskapet for de som har lånt de penger slik at de får betalt tilbake lånene, og for ledelsen slik at de kan sikre sine jobber og de ansattes jobber. Det er et selskap som kun har funksjon for disse gruppene. Hvem ved sine fulle fem har lyst til å putte penger inn i et selskap som går til å dekke gjeldsrenter og man får 0 avkastning fra?

For at DOF skulle blitt en interessant aksje å investere i, måtte man hatt en EV/EBITDA på 3.5 som maksimum. For å komme dit må man slette 14 mrd kroner i gjeld. Og en slik gjeldssletting er ikke planen til bankene eller selskapet. Slik gjeldsletting er kun mulig ved at bankene overtar alle aksjene i selskapet ved at dagens aksjer nulles.

I stedet for å rydde opp i gjelden så velger selskapet og bankene å «kick the can down the road» Å hente litt penger nå løser ikke problemene til selskapet. Aksjen vil rase på nytt etter en emisjon pga den høye prisingen. Som investor bør man styre langt unna slike aksjer fordi man kommer til å tape alle pengene sine. Man er og forblir aksjonær i et selskap som eksisterer for å betjene gjelden til bankene.

Normalt skulle det holde å liste opp en tabell med EV/EBITDA multippel til de ulike selskapene i sektoren, og vist DOF sin til sammenligning, og diskusjonen om DOF som aksje hadde vært avsluttet med rungende nei.

Men på forumet er det så mange rare påstander og resonnementer som ikke har rot i virkeligheten at jeg tok meg tid til å skrive dette med forklaringer. Noen ringer ledelsen og tror fortsatt på deres eventyrhistorier. DOF har vært en forferdelig aksje i årevis.Beløpet er vel maks 400 mill ettersom Laco kan gå inn med inntil 400 millioner og de etter alle solemerker må stå til rette for Mohn sin andel også.

Emisjonen kan ikke settes lavere enn 1 krone, det har de uttalt selv. Og dagens aksjonærer utslettes ikke, for det er kun dagens aksjonærer som får tegne. Går man ikke inn med penger derimot, er det en annen historie. Men du får sette deg inn i sakene før du kommenterer, for dette har du ikke filla peiling på.
Jannern
12.02.2020 kl 09:20 701

Nei! Det står at Laco som eier 1/3 av aksjene i selskapet skal gå inn med 200 millioner kroner og at det skal gjøres en tegningsrettemisjon. Det betyr etter norsk aksjelov at emisjonen må være på 600 millioner kroner.

Du som er aksjonær er jo så «heldig» å få dine tegningsretter hvor du blir kraftig utvannet.

Antall aksjer går kraftig opp. Hvor kursen settes er ikke oppplyst om. Men dere bør spørre dere selv om hvorfor man skal sette den til 1 krone. Største aksjonær kan like gjerne sette den til 0.1.

Selv om pålydende er skrevet ned til 1, betyr ikke det at det er ensbetydende med at tegningsrettemisjonen skjer der. Når tegningsrettemisjonen blir annonsert så vil de også innkalle til generalforsamling. Da kan pålydende på nytt reduseres til et annet nivå.

Uansett om emisjonen gjøres til 1 eller 0.1 så er dette en ulykke for DOF’s aksjonærer. Antall aksjer vil minst triples eller mer!
Redigert 12.02.2020 kl 09:21 Du må logge inn for å svare
2018-K
12.02.2020 kl 09:38 651

Spørsmålet er hvor mye refinansieringen kreve av ek emisjon. Hvis refinansieringen er godkjenner at min er de 200mnok som Laco garanterer for så er det det samme for Laco om emisjonen gjøres på 1,2 eller 3 kroner. Noe annet er det hvis refinansieringsløsningen krever min 600 MNOK kroner. For da kan det bli vanskelig å få inn de resterende 400mnok hvis ikke kursen settes lavt nok. Dette er fortsatt et ubesvart spørsmål
Redigert 12.02.2020 kl 09:38 Du må logge inn for å svare
AlanS
12.02.2020 kl 09:43 624

Det står gansker tydelig: "The refinancing will be conditional upon NOK 200 million being injected by DOF ASA as new equity in DOF Subsea AS. Upon approval of the Proposal by bondholders and approval by the banks of the term sheet for the refinancing, an equity issue in the form of a rights offering with preferential rights for existing shareholders will therefore be conducted in DOF ASA. Subject to satisfactory refinancing terms, the largest indirect shareholder of DOF ASA, Laco AS, has committed to, directly or indirectly, subscribe for NOK 200 million in such rights offering."
Dette betyr at DOF Subsea får 200 mill EK fra DOF ASA. DOF ASA kjører da tilsvarende emisjon med Lacos garanti.
tobben
12.02.2020 kl 09:46 601

Det er ennå rom for å leke med tanken om enorm utvanning tydeligvis. Konverteringen til kr 10,- av obligasjonsgjelden like før jul , er i mine øyne bekreftelsen på det motsatte :-))
Jannern
12.02.2020 kl 09:48 596

Hvorfor i all verden skal Møgster sette emisjonen på 2 eller 3? Han skal altså gi alle andre aksjonærer en kjempestor gave. Det er kanskje det dummeste jeg har hørt.

Les aksjeloven. Når man gjør en fortrinnsrettemisjon så må alle aksjonærer likebehandles. Så hvis Møgsters andel i emisjonen er på kun 200 millioner og han eier 1/3, så må alle andre aksjonærer gis samme tilbud. Dermed en emisjon på 600 millioner.

For å sikre at emisjonen kan lykkes, så må de da sette emisjonen lavest mulig. Men Møgster har selvsagt et mål om å sikre seg størst mulig del av kaka. Og dermed vil han sette emisjonskursen lavest mulig.

ASA News
Refinansieringsoppdatering, innkalling til oppfølging av obligasjonseiermøter i DOF Subsea AS
20. desember 2019 kunngjorde DOF Subsea AS ("DOF Subsea" eller "Selskapet", og sammen med datterselskapene "Konsernet") at forslaget i Innkalling til obligasjonseiermøter datert 5. desember 2019 (det "originale forslaget" ) ble godkjent med nødvendig flertall i alle selskapets tre obligasjonsutstedelser, med forbehold om at visse endringer i det opprinnelige forslaget som ble akseptert av selskapet også ble godkjent av obligasjonseierne i hver av DOFSUB07, DOFSUB08 og DOFSUB09.

Selskapet innkaller i dag obligasjonseiermøter i de tre obligasjonene for å godkjenne disse endringene ("Forslaget"), som inkluderer:
- For DOFSUB07-obligasjoner, en 5% PIK-rente og en samtaleopsjon til 100% av det nominelle beløpet til enhver tid (i stedet for det opprinnelige forslaget uten PIK-rente, men øker prisene på samtlige opsjoner). DOFSUB07-obligasjonene skal innløses til 100% av det nominelle beløpet ved forfall, som er estimert til å være på rundt 9. mai 2024, og være 9 dager etter forfallet til bankgjelden (estimert til å være den 30. april 2024).
- For DOFSUB08-obligasjonene vil løpetidspunktet bli utvidet til 382 dager etter DOFSUB07-obligasjonene (estimert til å være på 26. mai 2025 eller omtrent, sammenlignet med august 2024 i det opprinnelige forslaget).
- For DOFSUB09-obligasjonene vil forfallsdatoen bli utvidet til 515 dager etter DOFSUB07-obligasjonene (estimert til å være på rundt 6. oktober 2025, sammenlignet med desember 2024 i det opprinnelige forslaget).
- Laco AS har også blitt enige om å konvertere sin indirekte eierandel på ca. NOK 60 millioner i pålydende verdi av DOFSUB07-obligasjoner til aksjer i DOF ASA, direkte eller indirekte, og selskapet har avtalt å kansellere egne obligasjoner i alle tre obligasjonslånene. Det forventes at Laco AS, direkte eller indirekte, vil bidra med slike obligasjoner til DOF ASA som et bidrag i form mot utstedelse av nye aksjer, for å lette en slik konvertering. Finansielle konvensjoner vil bli justert gjennom "mest favoriserte nasjoner" -klausuler, og en negativ pantsettelsesbestemmelse vil også bli inkludert i DOFSUB07. Ytterligere detaljer om endringene er inkludert i vedlagte stevning.

>>> Innkalling (PDF)

Andre prosesser:

DOF Subsea fortsetter å forhandle frem en langsiktig finansieringsløsning med sine
sikrede långivere og forventer å oppdatere markedet innen kort tid.

Refinansieringen vil være betinget av at 200 millioner kroner tilføres DOF ​​ASA som ny egenkapital i DOF Subsea AS. Etter godkjenning av forslaget fra obligasjonseiere og godkjennelse av bankene for terminlisten for refinansieringen, vil det derfor bli gjennomført en aksjeemisjon i form av et rettighetstilbud med fortrinnsrett for eksisterende aksjonærer i DOF ASA. Med forbehold om tilfredsstillende refinansieringsvilkår, har den største indirekte aksjonæren i DOF ASA, Laco AS, forpliktet seg til, direkte eller indirekte, å tegne 200 millioner kroner i slike rettigheter.

Selskapet har engasjert ABG Sundal Collier ASA og Pareto Securities AS som sine finansielle rådgivere med hensyn til forslaget. Følgelig kan obligasjonseiere kontakte ABG Sundal Collier ASA på 22 01 61 66 eller Pareto Securities AS rentesalg på +47 22 87 87 70 for ytterligere informasjon.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
CEO Mons Aase, tlf. 91 66 10 12
Finansdirektør Hilde Drønen, tlf 91661009DOF-gruppen
Capabilities
HSEQ
Mennesker
Flåte
Mediasenter
Gruppenyheter
DOFs historie
Bærekraftsrapport 2018
Utvalgte publikasjoner
Anbefalte Videoer
DOF-identitet
Mediekontakt
Del dine DOF-bilder
Investorsenter
DOF-selskaper
Kontakt
NYLIGE NYHETER
12-02-2020 - Oppdatering av refinansiering, innkalling til oppfølging av obligasjonseiermøter i DOF Subsea AS
Les historien
30-01-2020 - Kontrakttildeling for Skandi Vitoria
Les historien
29-01-2020 - DOF Subsea tildelt flere kontrakter over hele Nord-Amerika
Les historien
DOF-gruppen
Vi er et globalt team av dyktige fagfolk som, kombinert med en flåte av topp moderne konstruksjonsskip, leverer tjenester til olje- og gassindustrien over hele offshore livssyklus. Dette er formelen for vår suksess med å levere løsninger til våre kunder.

DOF
tobben
12.02.2020 kl 09:54 553

Likebehandles betyr samme mulighet til å tegne seg for aksjer. Så står man selvsagt fritt til å benytte seg av muligheten /retten og da er det garantien på 200 mill trer inn i så fall. Sorry Jannern, dine teorier er intet annet enn synsing for å underbygge eget syn på aksjen som alle oss andre ikke trenger være veldig enig i . Da er vi vel snart i pluss kursmessig og på vei mot kr 2 ? :-))
Jannern
12.02.2020 kl 10:00 526

PWC artikkel om fortrinnsrettede emisjoner i børsnoterte selskap:

https://www.pwc.no/no/pwc-aktuelt/fortrinnsrettsemisjon-hvordan-sette-tegningskursen.html

Utdrag:
«Svært ofte settes imidlertid tegningskursen betydelig lavere enn aksjekursen i kapitalmarkedet.»

« Aksjeloven beskriver (§10-4) dette ganske presist: «Ved forhøyelse av aksjekapitalen ved aksjetegning mot innskudd i penger har aksjeeierne fortrinnsrett til de nye aksjene i samme forhold som de fra før eier aksjer i selskapet.»

« Likevel gis det normalt en rabatt på tegningskursen i fortrinnsemisjoner, av to grunner. Primært settes tegningskursen lavt for å unngå at aksjekursen (når emisjonen offentliggjøres) skal falle under tegningskursen, da vil investorene ikke ha noe økonomisk rasjonale for å tegne seg5 – de kan jo heller kjøpe aksjene billigere i markedet. Tegningskursen settes også med en rabatt for å tvinge aksjonærene med på emisjonen.»

Say no more...

AlanS
12.02.2020 kl 10:07 497

Laco har ingen rett til å delta i emisjonen per i dag. Etter konverteringen av Lacos obligasjoner til 10 kr, får nok Laco 6 mill aksjer i DOF ASA.
Laco må garantere i tilfelle andre aksjønærer i MMO ikke er med.
Om det settes sammen gjelder Lacos garanti for mer enn 50% av aksjer i DOF ASA. Ikke enn 1/3.

Tegningskurs er lite relevant for de som ønsker å delta i emisjonen fordi det totalle beløpet som gjelder da.
Kun shorterne bryr seg om tegningskurs. De vi ha det lavest mulig for å tjenne mest.
Redigert 12.02.2020 kl 10:48 Du må logge inn for å svare

Bemærkelsesværdigt, så lang tid du bruger på at baisse DOF. Emissionskursen bliver sat efter lånebetingelserne er på plads. Jo bedre lånebetingelser jo højere kurs. Dertil kommer evt. nye kontrakter, der tikker ind i mellemtiden. Måske afventer man nogle kontrakter, der lige nu forhandles.
shipme
12.02.2020 kl 10:22 438

Han/de setter ny short på 1.3. De vil tape store beløp innen kort tid

Det har til nå vært kommunisert en emisjon på 200 til 500mill, det er ingenting i dagens melding som forandrer det. Dersom Laco vil ha en større del av selskapet, blir emi kurs satt slik at de sikrer seg det. Andre eksisterende aksjonærer kan unngå utvanning ved å kjøpe i markedet. Laco kan ikke handle for 200mill i markedet uten at kursen går...