EØS-landene forhandle med Storbritannia ?


https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/videos/191656

Norge utgjør i størrelsesorden 95 % av EØS-landene. Om dette blir for uproporsjonalt, bør
vi droppe en slik model. Helst bør det være sånn at bruk av EØS-landene under ett, gir
fordeler. Om det gir uforholdsmessige bakdeler for Norge, bør vi droppe modelen.

Dessuten har vel diskusjonen med Storbritannia vært så omfattende i 3 1/2 år, at det
er rimelig klart nå hvor dette bærer.

Og hva med å ta med EFTA-landet Sveits ? EFTA-landene er EØS-landene + Sveits.

Mht. Skottland burde Norge styrke sitt forhold dit. Og oppfordre Nordmenn til å
besøke Skottland, og skotter til å besøke Norge. Skottland bør forbli i Storbritania.
Norge er neppe tjent med et uavhengig Skottland som EU-medlem.

Videre bør vi ikke bygge noen strømkabel til Skottland foreløbig. Helst bør Norge
ut av EØS, for å kunne sette frie eksportpriser på strøm. Og unngå toll for norsk
sjømat inn i EU. Og bruke gassen som maktmiddel for å oppnå dette. Samt mulige
store strømleveranser. Olje kan man kjøpe hvor som helst, men kortreist olje
og pålitelig leverandør er en fordel. Dvs. nærhet til hvor man kan få kjøpt olje.
Og være en prioritert kilde i fall krise av noe slag.

Kanskje Sveits har litt anderledes parametere vis a vis Storbritannia enn Norge,
så det er greit med denne splitten i forhandlingene ? Norge og Island har vel
mye mer like parametere.

Norge burde styrke forholdet til Skottland, for å gjøre det lettere for Skottland å
forbli i Storbritannia. Og fordi et styrket Norge-Skottland forhold er bra for begge
parter. Mange er kanskje ikke så kjent med det, men skotter liker Norge. Det
hørte jo med i Noregsvelde i sin tid også.

Norge bør opp med en egen Skottland vennskaps politikk. Et godt forhold til
Skottland kan også hjelpe oss til lettere og få til ting med Storbritannia. Og
mer samforstand mellom Norge og Skottland, kan hjelpe Skottland og Norge
til å få til mer vis a vis Storbritannia. Island kan jo ha litt å si i denne modellen
også, og kanskje Færøyene ?