Varmeste januar i Oslo i temperaturmålingenes historie.


Årets januar i Oslo ble den varmeste januar vi har registrert siden målingene startet i
1816. Vi endte med et gjennomsnitt på 2,7 grader. Nest varmest var januar 1989, med
2,4 grader i gjennomsnitt.

Snittet for 30 års perioden 1961 - 1990 for januar i Oslo, var minus 4,3 grader.

Medianen i tid for 1961 - 1990, er 1976. Pga. akselerasjonseffekten kan vi bruke
et litt senere tidspunkt, som snittåret i 30 årsperioden. La oss derfor bruke 1980
for enkelthets skyld. Dermed lå januar 2020 7,0 grader høyere enn januar 1980.
Dvs. opp 7 grader på 40 år.

Men noe av disse 7 gradene kan skyldes mer tett bebyggelse, som gir en opp-
varmingseffekt lokalt. Særlig om målestasjonen er Blindern. Uansett er dette
skremmende høy temperaturøkning på så kort tid. Og dette akselererer. Fordi
temperaturøkning globalt og i Arktis utløser mekanismer i naturen. Så som tining
av permafrost og frigjøring av metangass. Vi får naturskapte fenomener som er
utløst av det menneskeskapte.

Noen hevder nå at 15 - 40 % av CO2'en vi slipper ut, forblir i atmosfæren i 2000
år fremover. Sannhetsgehalten i dette kjenner ikke jeg. Men det er uttrykt altså.
Denne påstanden burde ihvertfall studeres.
Redigert 03.02.2020 kl 15:27 Du må logge inn for å svare