Den norske regjeringen bedriver en katastrofalt dårlig politikk.


https://www.nettavisen.no/okonomi/du-har-blitt-mye-fattigere-de-siste-arene---disse-to-grafene-viser-hvorfor/3423919544.html

Regjeringen må virkelig ta seg sammen. Og ta ordentlig fatt i det som teller.

Den nye utskiftingen av statsråder var heller ikke heldig på flere punkter. Ikke rart i det hele tatt at Høyre faller på gallupen.

Kronen må bringes i en sterkere posisjon. Og dette må ikke gjøres på en lettvint måte.

Samtidig er det dypt urettferdig at USA, EU, Japan og UK får trykke penger ut av ingenting. Det heter å stjele. Og f.eks i USA
får ikke boliglåntagere som ikke betaler, betalingskrav etter seg. Det fins ordninger i ulike land som ikke er rettferdige vis a vis
resten av verden.

https://www.dn.no/innlegg/okonomi/norsk-okonomi/makrookonomi/innlegg-jensen-pa-rodt-lys-skylder-pa-passasjerene/2-1-748911

1. De offentlige utgiftene må kraftig ned.
2. Det offentlige kostnadsnivået må kraftig ned.
3. Industri må heves betraktelig i Norge.
4. Folks kostnader til mat, strøm, telefoni etc. må ned.
5. Norsk konkurranseevne må styrkes betydelig, og ikke på lettvinte måter.
6. Ferger må bli mye mye billigere. Aktivitet langs kysten er overordnet viktig i Norge.
7. Det må legges grunnrente på sjømaten. (Oljeselskapene må betale avgifter til staten for utvinning)
8. Turistskatt bør innføres i cruisehavnene.