Kom deg inn - her er det EKSTREM kursoppgang i vente!


Aksjen har bunnet ut og herfra går det kun en vei, nemlig oppover. Finansieringen vil finne sin lösning innen kort tid og da vil selskapet være det beste caset innen offshore rederier. Alt tydert på at Q4 tallene som kommer den 21.02 blir et vendepunkt i så henseende.
Redigert 13.02.2020 kl 10:32 Du må logge inn for å svare
Kontur
14.02.2020 kl 16:08 1800

Om ikke meldingen kommer i dag er den uansett ikke langt unna. Q4 er neste uke.
Det blir et perfekt opptrekk i dagene som kommer da Q4 tallene trolig er de beste på lenge
Rakafant
14.02.2020 kl 16:29 1739

Tar du sjansen på en kvalifisert gjetning med hensyn til EBITDA resultatet?

Slutter faktisk sterkt idag, veldig positivt! Ja det lurer jeg også på, hva er bakgrunnen for den store optimismen rundt Q4 tallene?
Rakafant
14.02.2020 kl 16:45 1697

Positive bidragsytere er trolig både valuta, flåteutnyttelse, nye kontrakter samt effektiviseringsgevinster. Jeg er imidlertid litt usikker på hva det kan materalisere seg i når det gjelder selve Q resultatet.
Dofulf
14.02.2020 kl 19:49 1524

Det er jo veldig avhengig av utiliseringen på subseaflåten. Jeg tipper 786M EBITDA for Qvartalet

Det blir og veldig interessant å se forandringen i backlog. Vil tro vi får en pekepinn på hva kontraktene som er inngått også etter kvartalets slutt har av verdi. To år for Vitoria utgjør gjerne såpass at det er verdt å nevne i Q4 presentasjonen.
Kontur
14.02.2020 kl 21:05 1428

Ikke godt å si men er omtrent helt sikker på positiv valutaeffekt. Håper og tror at ekstraordinære nedskrivinger er over. Så mener jeg der er noen kontrakter som gir en boost Q4 hvert år Subsea. Vi har vel og fått klare indikasjoner fra ledelsen at Q4 skal være bedre enn Q3
Kan vi nærme oss milliarden?

I Q3 rapporten stod det vel at EBITDA for Q4 var forventet å være svakere enn Q3, men at EBITDA 2019 som helhet er forventet å være (vesentlig) bedre enn 2018. Hvordan resultatet blir, er som vanlig avhengig av om det gjøres ytterlige ekstraordinære nedskrivninger.

Så det er bare å bestille Porsche med nedbetalingsplan? Såfall god helg og måtte det endelig bli noen gode dager/uker/måneder for hos Dof-aksjonærer!!

Viktig å ha en god nedbetalingsplan i så tilfelle, det blir ingen utbetalinger til DOF aksjonærer de neste fire årene. Og om du ikke vil bli utvannet så må du ha klar penger til emisjonen..
danmark1
15.02.2020 kl 10:12 1114

Kursstigning redder det hele :-)
tobben
15.02.2020 kl 12:18 1030

Helt riktig! Emisjonsbeløpet utgjør omtrent 60 øre pr aksje , så for hver 10000 aksjer du eier i dag , må du ha klar ca kr 6.000,-. Tegningen er jo også en mulighet til å sikre seg aksjer uten tegningsretter, fra de som ikke benytter seg av muligheten rettene gir😊 De eneste som kan tjene på et stort antall aksjer i emisjonen , er shorterne. Derfor håper jeg på høyest mulig emisjonskurs , da øker aksjekapitalen minst og overkursen legges til annen EK og shorterne vil sannsynligvis få hastverk med å dekke seg inn.
Redigert 15.02.2020 kl 18:39 Du må logge inn for å svare

Inntil refinansiering er på plass , forventer jeg at verdsetting vil lide. Risikopåslag gir seg trolig utslag i verdsettelse av skip pga value in use samt nåverdi på fremtidig inntjening blir trolig redusert .
Kontur
15.02.2020 kl 21:02 735

Om den kinesiske utenriksministeren har rett er Coronaen på retur.
Det vil da komme et oppsving over helgen.
Om DOF da endelig kan få i orden de siste banksignaturer så går vi en hyggelig tid i møte.
Det er kredittmøtene i bankene som nå bestemmer nårtid dette skal skje

Interessant å se at Equinor tok 8 PSV skip for 8 måneder på fredag med opsjoner

Noen som vet rater??

Det betyr vel at de har et heftig program fremover??

Tipper ratene for PSV ligger mellom 10000-14000 USD avhengig av dekkskapasitet.

Det var ingen dof-skip ser det ut til. Dof har vel ingen ledige som kan jobbe på norsk sektor forresten. De moderne er på kontrakt og de gamle går på britisk sektor.

Equinor sine folk vet vel at markedet blir stramt i Q2, så de betaler litt overpris i god tid på forhånd heller enn å måtte betale blodpris eller å ikke få båt i hele tatt når de trenger det.