SIAF enorme bokførte verdier kan snart bli en artig turn-around


Sino Agro Food har bokførte verdier i regnskapet som utgjør svimlende 204 kr pr aksje mens børskursen er rundt 2,60.

Dette synes latterlig, og det hadde vært fullt forståelig dersom selskapet taper penger, men faktum er at selskapet også tjener gode penger. Q1-18 viste et overskudd på USD 0,17 (Kr 1,2) pr aksje. Skal ikke påstå at det var like bra i 2017 og kanskje derfor kursen også hadde en fallende trend fra 90 kr til 2 kr. Men i løpet av 2017 kom selskapet på track ved å skalere ned driften som gikk dårlig og oppskalerte det som gikk bra og resultatene kom raskt.


Selskapet selv synes trolig også det er nedlatende med en såpas lav aksjekurs i forhold til bokførte verdier og styret har derfor vedtatt å utbetale ganske robuste utbytter både i 2018 og i 2019. For 2018 utbetales USD 0,05 ( Kr 0,40) pr aksje og i 2019 utbetales USD 0,10 ( Kr 0,80) pr aksje. Ut i fra dagens aksjekurs tilsvarer dette h.h.v 12% og 25% på dagens aksjekurs.


Min vurdering er derfor at dette etter hvert vil lokke frem kjøpere, kanskje av hele selskapet for den del, og at aksjekursen vil bunne ut. Jeg har sett slike case tidligere, sistnevnte Aker Philly som lå på 5 kr med over 40 kr i bokført EK. Da selskapet begynte å tjene penger gikk kursen til 200. Det er derfor ikke usannsynlig at dette selskapet kan bli meget spennende fremover.


Tallene for Q2-18 kommer 17 august.
FAR100
02.01.2019 kl 12:27 972

Nå har det gått en stund siden sist. Tallene er veldig positive både i 3q og 4q og inntjenningen øker tross lavere omsetning. Her ventes en rekyl tilbake til 10 tallet i løpet av 2019.

Merkelig med kursforskjellen mellom siaf i USA og i Norge. Har den senere tid vært ganske så stor. I går kveld sluttet den på over kr. 2 i USA, mens ligger på 1,65 her hjemme. Lite volum begge steder, men dog..
Enoy
28.02.2019 kl 10:50 534

Meldingen om at selskapet nå søker om å bli tatt vekk fra Oslo børs er interessant, men kjipt da det har vært veldig artig å følge kurs, og øvrig utvikling der. Lurer på om årsaken til delistingen er at Oslo ikke lenger vil tillate selskapet å trykke opp aksjer uten å informere Oslo børs i forkant slik det gjorde i hele fjoråret. Det må være lov å være sterkt kritisk til dette selskapet, med tanke på siste års utvikling. Bare negativ utvikling, lovnader som ikke ble noe av, og dobling av antall aksjer over fjoråret uten at dette ble opplyst til aksjonærene via Oslo børs sin nyhetsformidlingen. Man såg det kun i ettertid ved å sjekke antall aksjer i selskapet. Som sagt før så har jeg aldri eid aksjer her, så min vurdering her er habil.
classe
05.03.2019 kl 09:35 431

någon som vet vad som händer i SIAF ? kursen har rasat kraftigt den senaste tiden