Urbanisering på hell i Norge.


Tilflyttingen fra distriktene vil ikke være tilstrekkelig til å løse problemet med overbygging:

«I dag bor drøyt 80 prosent av befolkningen i Norge i tettsteder.»

Som kjent har distriktene i Sverige vært avfolket i lang tid. Norge har siden midten av 90-tallet tatt innpå Svensken i urbanisering. Om befolkningsveksten fortsetter på dagens lave nivå må den intensive byggingen reduseres.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/regionale-utviklinstrekk-rut-2018/id2596450/sec3

« De tre minst sentrale gruppene av kommuner omfatter 78 prosent av kommunene, men bare 30 prosent av innbyggerne.»


Redigert 21.01.2021 kl 09:20 Du må logge inn for å svare
Klodrik
08.02.2020 kl 22:05 4709

Halmstrået til Paneldata.
Redigert 21.01.2021 kl 04:27 Du må logge inn for å svare

Jeg vil heller si det er et halmstrå å tro på at folk i 70-åra i forgubbede distrikter kan bidra til å opprettholde den urbaniseringen vi så forrige 3 tiår.
Redigert 21.01.2021 kl 04:27 Du må logge inn for å svare
baltuz
08.02.2020 kl 22:17 4678

løse problemet med overbygging sier du . hva slags problem har vi med overbygging? er det hos ssb du finner dette ? er det et tall?
jeg bare spør- er nysgjerrig.
Redigert 21.01.2021 kl 04:27 Du må logge inn for å svare

Ja. Fortsatt skyhøye tall for igangsetting. Selvom Oslo-tallene ble redusert så bygges det 1-1 på nasjonalt nivå.Se egen tråd fra forrige gang SSB la ut nye tall for igangsetting som viste at igangsetting i Norge har gått opp, fra et allerede altfor høyt nivå. https://finansavisen.no/forum/thread/67578/view/1337085/0
Redigert 21.01.2021 kl 04:27 Du må logge inn for å svare
baltuz
08.02.2020 kl 22:32 4639

hva består dette problemet i ? Er det et problem at folk bor i nye boliger? Jeg har ikke hørt at det er et problem.
Redigert 21.01.2021 kl 04:27 Du må logge inn for å svare

Det er et problem om det bygges for mye. Grunnen er at prisene må bli så lave for at folk skal kjøpe mer/flere boliger enn de allerede har. Som kjent bor det normalt mer enn 1 pers per bolig. Nå bygges det en til hver.
Redigert 21.01.2021 kl 04:27 Du må logge inn for å svare
baltuz
08.02.2020 kl 22:40 4620

Så det ligger an til å bli 5,3 mill boliger i Norge ganske snart? 1:1 , ja det kan bli i overkant men tror det er langt igjen.
Redigert 21.01.2021 kl 04:27 Du må logge inn for å svare
08.02.2020 kl 22:51 4600

Du har en utrolig stamina Paneldata - vet ikke helt hva som driver deg til stadig nye vinklinger rundt at ting skal gå til h.... i Oslo ?

Er mest opptatt av den byen selv..... Tall for hvor befolkningsveksten kommer viser at ila de siste 5 årene har Oslo/Akershus andel av befolkningsveksten i Norge gått fra ca 33% til godt over 50%. De tallene taler egentlig for seg selv i min verden. Urbaniseringen - i relative termer - er kraftigere enn noensinne.

For Oslos del har jeg tidligere vist at nye husholdninger ligger på ca 1,5 beboere.... Når det da legges opp til at det bygges et sted mellom 2.500 - 3.000 boliger og det er en befolkningsvekst +/- 10.000 i byen blir regnestykket relativt enkelt for min del.

I mitt lille mikro univers betyr det at jeg beholder mine utleieleiligheter sentralt i Oslo og tror på en prisstigning et sted rundt 25% de neste 3 årene.

De siste 10 årene har boligprisene i Oslo stort sett doblet seg hvert 10. år. Har ment at det var et urealistisk scenario fremover - men har begynt å tro mer på at den utviklingen skal fortsette de siste ukene - gitt at boligrenten holder seg under 3% og nybyggingen fortsetter på nivået vi ser nå..Tror uansett at alle vil tjene på å bli/være boligeiere i stedet for leietakere i Oslo... (selv om jeg personlig er fryktelig glad i mine flotte leietakere - flere av de har vært hos "meg" i mer enn 5 år og det er helt topp !).
Redigert 21.01.2021 kl 04:27 Du må logge inn for å svare
Rockall
08.02.2020 kl 23:11 4568

Dette henger sammen med sentralstedsteorien innen samfunnsplanlegging. Et sentrum i distriktet kan ha vokst i stor grad på tilflytting fra bygdene rundt, men så stagnerer veksten og etter hvert krymper innbyggertallet også i det lokale sentrumet av at netto utflytting og lavere fødselsoverskudd. Utflytting skjer gjerne til byer i regionen, eller større byer. «Ingen som flytter fra bygda si flytter til en annen bygd, men til en by, og da skal det gjerne være en skikkelig by.» Høyere utdanningsnivå, automatisering, main stream om at byen er svaret osv., alt sånt bidrar til at byene vinner med vekst i innbyggertall. Når unge fra mindre steder bruker fem gode år på universitet i en by og blir kjæreste med byborgeren, så blir det lett slik at byen blir valgt og bygda blir valgt bort. Og sånn går nu dagan...
Redigert 21.01.2021 kl 04:27 Du må logge inn for å svare

Kator, denne betraktningen handler ikke spesielt om Oslo. Jeg tror som kjent problemene er større og nærmere i tid i områdene rundt Oslo.(som selvsagt regnes som Urbane områder)

Du skriver
«de siste 5 årene har Oslo/Akershus andel av befolkningsveksten i Norge gått fra ca 33% til godt over 50%.»

Det kan godt være riktig. Vi vet at samlet befolkningsvekst nasjonalt har gått ned.
Andel opp i Oslo og Akershus, er selvsagt meget sterkt påvirket av befolkningsveksten i distriktene påvirkes sterkt negativt når veksten blir lavere.

Altså har nevnte andel med mye annet enn urbanisering å gjøre:
For eksempel gjør færre asylsøkere i distriktene (etter Syriabølgen) at Oslos ANDEL av befolkningsveksten går opp, UTEN at urbanisering har økt
Redigert 21.01.2021 kl 04:27 Du må logge inn for å svare
09.02.2020 kl 00:31 4500

Som jeg har vært innom relativt mange ganger før er jeg veldig uenig i at Akershus og sentrale Oslo er samme "urbane områder".... Feks i mitt nærområde i Akershus nord - hvor det bygges voldsomt - tipper jeg på omtrent uendrede leilighetspriser om 3 år - mens de mest sentrale bydelene i Oslo vil stige rundt 25%. Gitt den lave nybyggingen som skjer der.

Vi får håpe vi begge er her om 3 år så får vi se om mine prognoser slår til !
Redigert 21.01.2021 kl 04:27 Du må logge inn for å svare

Enig i beskrivelsen Rockall.

Men hvor i fasen er mesteparten av distriktsNorge nå tenker du?

På tallene kan det se ut til at distriktene har få studenter igjen å eksportere til steder med Universitet og høyskole.
Redigert 21.01.2021 kl 04:27 Du må logge inn for å svare
Rockall
09.02.2020 kl 02:12 4436

Det skjer mye positivt i Distrikts-Norge, og det er byer der også, men det blir færre unge som eksporteres fra Bygde-Norge i alle fall. Mye forgubbing rundt om, og flere steder har et ufyselig flertall av menn. Noen forblir ungkarer, mens andre dukker opp med dame fra et eller annet fjerntliggende land uten like stort bruttonasjonalprodukt per hode som det Norge har.

Nesten hele Nordland fylke kan stå som skrekkens eksempel på fraflytting og forgubbing. Sjekk kommuneoversikten over innbyggertall på ssb.no den som ikke tror meg. Bare Bodø kan kalles er realt lokomotiv der!
Redigert 21.01.2021 kl 04:27 Du må logge inn for å svare

Her fra landsbygda Trondheim kan jeg melde at jeg tror desverre at Oslo kommet til å fortsette å tiltrekke seg folk fra hele landet, og da ikke kun fra distriktene. Her i Trondheim har vi både dyr kaffe, surt øl og leddbusser, men hva med interessante arbeidsplasser? Og hva med karrieremuligheter? Vi har det selvsagt innen noen nisjer, men det er i Oslo alt skjer. Eller det meste i alle fall.
Redigert 21.01.2021 kl 04:27 Du må logge inn for å svare
pedro1
09.02.2020 kl 13:19 4227

så rett så rett....Sverige har 3 byer som tiltrekker seg folk fra hele landet. Norge har 1 by. Eneste grunn som jeg hører for å ikke bo i Oslo handler kun om økonomi.
Redigert 21.01.2021 kl 04:27 Du må logge inn for å svare

Kator, det handler ikke om hvorvidt Lørenskog og Ullensaker er mindre sentralt enn Oslo. Det handler om at disse områdene rundt Oslo ikke vil bli avfolket. Det handler om at tilsiget fra Senjahopen og dalisida uttafor, som de foregående 30 år har vært stort, de neste 30 blir mager
Redigert 21.01.2021 kl 04:27 Du må logge inn for å svare
MKI
09.02.2020 kl 14:18 4197

Hehe, dette skjedde med meg og mine nære venner som er oppvokst i og rundt Trondheim. Vi endte alle opp i Oslo pga karriere, utdanning, eller kjærester som nekter å bo annet sted enn midt i byen.
Redigert 21.01.2021 kl 04:27 Du må logge inn for å svare

Bergen og Trondhjem er gode studentbyer. Men jobber er det ikke. Etter utdanningen havner de fleste i Oslo.
Redigert 21.01.2021 kl 04:27 Du må logge inn for å svare
09.02.2020 kl 15:14 4162

Ja ja - du skal selvfølgelig få lov å tro på at sentraliserings-trenden blir snudd....Så langt jeg klarer å se ut fra "mediebildet" er du ganske alene om den troen....feks den ellers så grunnleggende negative Eika Jan skriver jo om det i sin blogg nesten hver uke...feks her i fra 4 dager siden :

"I januar økte boligprisene på landsbasis med unormalt sterke 3,3 pst, hvilket ga en oppgang i 12-mnd veksten fra 2,6 pst i desember til 3,2 pst nå i årets første måned. Oppgangen må sees i sammenheng med at boligprisene viste en klar fallende tendens i andre halvår i fjor.

Oslo holder stand med en 12-mnd vekst på hele 5,5 pst, mens store deler av Norge løftet seg etter en svak salgshøst. Ser en på hovedstadsområdet, målt ved Viken (m Oslo), var prisveksten det siste år 4,2 pst, mens den var 2,1 pst i resten av kongeriket.

Norges valgte regionalpolitikk er å bygge ut hovedstadsområdet og sentralisere så mye som mulig av våre eliter til boligområder rundt Oslo fjorden, noe som blir stadig tydeligere i boligprisstatistikken. Ledende indikatorer for vårens boligsalg sees i denne ellers så sterke januar rapport.

Det er bare i Viken (m Oslo) hvor boligene i januar ble solgt systematisk over takst (+1, 3 pst). Og liggetiden utenfor hovedstadsområdet ligger gjerne på 65 dager eller mer i gjennomsnitt.

Verst for boligselgerne, (men altså best for boligkjøpere) er ståa i Stavanger med nær nullvekst (+0,1 pst) i prisene det siste år. Arbeidsmarkedet i Rogaland er fortsatt sterkt, men utover høsten skal oljebransjen nedskalere. Da trenger siddisene nye arbeidsplasser, eller rentekutt, for at prisveksten fortsatt skal holde seg positiv. Her kan både Norges Bank og Finanstilsyn flytte. Et internasjonalt miljø og gode skoler bør kunne lokke de offentlige ansatte ut av Oslo. Få dem til å selge sine villaer på Oslo-Vest og kjøpe noe liknende i Randaberg for halv pris.

Trondheims boligpriser var pluss ett prosentpoeng i året til januar. En by som suger ungdom fra sitt omland, fra hele Norge, til og med fra internasjonale storbyer. Kanskje kunne en legge UDI, Norfund og Norsk Folkehjelp hit? Også her trengs det nye offentlige arbeidsplasser etter hvert.

Vestlandet hadde en god prisvekst i januar (+5,2 pst), som brakte 12-måneders vekst opp til 2,3 pst nå i januar. Men utover høsten vil også Vestlandet merke bortfall av oljejobber. Her vil oljefondet være hjertelig velkommen. Gitt at teoriene forvaltningen av midlene bruker, hviler på idéene til universitets avdøde Jan Mossin, vil det å flytte oljefondet nesten bare være å sende oljefondet til dets intellektuelle hjem. Ta gullet hem (!), som Brann-supporterne synger.

Men mine venner i statsforvaltningen kan slappe av. Intet av dette kommer til å skje. Ingen rikspolitikere vil dette. Akke, stønne over hvor ille det er.

Heie på distriktene fra Stortingstribunene kan de gjøre. Ville det – JA. Ønske det – JA, men ikke gjennomføre det – NEI.

Bare denne uke har følgende ‘skandaler’ poppet opp i Aftenposten:

Idylliske og bevaringsverdige bomiljø ved Smestad krysset vest i Oslo skal jevnes med jorden. Gjøre plass for boligblokker nær et trafikalt knutepunkt. En oppgitt beboer preger forsiden av avisen. Uff a meg.

Gjengkriminaliteten råder ved tidligere så fredelige Grønlands Torg, uff a meg.

Regjeringskvartalet sprenger alle kostnadsrammer, uff a meg.

Oslo Met flytter sine 3000 studenter på Lillestrøm til Oslo sentrum. Det er jo de blinkende lys, og spennende miljø hører hjemme. Det er her milliardene får fritt spillerom. Og de unge vil være der ting skjer. Ja, uff a meg, sukkes det.

Men alt er jo bare resultatet av vår helt unødvendige, men allment aksepterte ønske om å bygge en funklende glitrende storby med enormt omland som må ha samferdselsløsninger for 10-talls milliarder kroner slik at folk enklest mulig kan jobbe, handle og la seg underholde i Oslo Sentrum.

Ingen politikere ønsker å gjennomføre noen kraftfulle tiltak som skal reversere disse prosesser. Vår nye Distriktsminister Linda Hofstad Helleland har ingen store budsjetter å rutte med. Ingen friske penger til distriktene, bare Heia-rop.

Denne nasjonale sentraliseringsstrategi, stilltiende akseptert av alle stortingsrepresentanter, preger nå våre boligmarkeder. Jeg kjenner eiendomsinvestorer som sier rett ut, Det er jo i Oslo alt skal havne, derfor er det bare i Oslo vi vil investere. ALT FOR NORGE – bare det er i Oslo.

Derfor vil også boligprisene fortsette å divergere. God vekst i Oslo, fortsatt svakt i mange andre byer og bygder. Uff a meg."Redigert 21.01.2021 kl 04:27 Du må logge inn for å svare

Overskriften på denne tråden er interessant. Det kan være at mye av potensialet med tilflytting fra distrikene til byene alt er tatt ut.

Men den tråden ingen oppretter heter "Innvandlingen på hell i Norge". Det kommer fortsatt til å være en stri strøm av tilflytting til Norge. Ikke alle går rett på NAV. Mange går rett i arbeidsmarkedet, enten som lavt eller høyt kvalifisert arbeidskraft. Disse havner stort sett i Oslo. Jeg tror Norge går mot 7-8 millioner innbyggere i dette århundret.
Redigert 21.01.2021 kl 04:27 Du må logge inn for å svare

Kator, det JLA sier er at ingen vil reversere. Og at boligprisene vil divergere. Begge deler er jeg enig i, og begge deler er konsistent med min trådstart.
Redigert 21.01.2021 kl 04:27 Du må logge inn for å svare
09.02.2020 kl 16:05 4110

Ok - så du tror på god prisvekst i Oslo. Ikke så godt å skjønne helt hva du mener....men sikkert min feil.
Redigert 21.01.2021 kl 04:27 Du må logge inn for å svare

Divergeringen vil i stor grad skje pga prisfall i distriktene pga ingen vil kjøpe dødsboene
Redigert 21.01.2021 kl 04:27 Du må logge inn for å svare
09.02.2020 kl 16:47 4047

Bare for å gjøre et siste forsøk på å forstå hva du mener om Oslo og boligprisutvikling - du er uenig med Eika Jan i at det blir en god prisvekst her fremover ?
Redigert 21.01.2021 kl 04:27 Du må logge inn for å svare

Med den massive overbyggingen rundt Oslo, så ser jeg ikke hvorfor prisutviklingen akkurat i Oslo skal bli så sterk.
Redigert 21.01.2021 kl 04:27 Du må logge inn for å svare

Fordi det er mange som heller vil bo i Oslo enn på Skedsmo, Kolbotn eller Ås.Redigert 21.01.2021 kl 04:27 Du må logge inn for å svare

Mange som ikke ønsker bo i Oslo også,

Mange foretrekker mercedes men kjører Skoda
Redigert 21.01.2021 kl 04:27 Du må logge inn for å svare
pedro1
09.02.2020 kl 18:11 3954

Nå er du useriøs Paneldata. Du virker misunnelig på alle som eier noe i Oslo.....håper jeg tar feil 👀
Redigert 21.01.2021 kl 04:27 Du må logge inn for å svare
Ebe
09.02.2020 kl 18:11 3953

Kator: Tror du de mest sentrale bydelene i Oslo vil stige rundt 25% på 3 år uavhengig av den økonomiske og politiske situasjonen? Eller tar du utgangspunkt i "dagens bilde"?

Er jo en del usikre faktorer fremover som gjør det vanskelig å spå? Feks. ikke helt utenkelig at det kommer nedgangstider snart? Hvordan påvirker det?

Og hvis det blir rødgrønt flertall neste år kan kanskje arveavgiften gjøre comeback. Er vel mange førstegangskjøpere i Oslo som får hjelp av foreldrene, så arveavgift kan svekke kjøpekraften til denne gruppen? Å øke arveavgiften var vel noe av det første venstresiden gjorde da de fikk tilbake makten i Danmark i fjor..
Redigert 21.01.2021 kl 04:27 Du må logge inn for å svare

Til å så hyppig vise til tall fra ssb er det spesielt å ha en overskrift og argumentasjon som sier det stikk motsatte av ssb sine prognoser. Cherrypicking?
Redigert 21.01.2021 kl 06:27 Du må logge inn for å svare
09.02.2020 kl 18:46 3993

Jeg tror på det nivået gitt at vi beholder dagens renter og at det ferdigstilles mellom 2.500-3.000 boliger i årene fremover i Oslo. Men det er - som alltid - mange usikkerhetsfaktorer. Ikke minst politisk som du er inne på. Så jeg er ikke bombastisk, det er bare min vurdering - basert på en vurdering av nåsituasjonen. Som mange er uenig i... Jeg vil aller helst ha en stabil årlig boligprisutvikling på + 5-6% - som de siste 2 årene i Oslo. 25% tilsvarer jo rundt 8% årlig så forskjellen er ikke enorm i forhold til det - men i overkant av hva som kan betegnes som sunt.
Redigert 21.01.2021 kl 06:27 Du må logge inn for å svare
09.02.2020 kl 19:15 3958

Jobber du i helsesektoren som sykepleier, eller enda verre hjelpepleier. Hold deg langt unna Oslo og Akershus, hvis du trenger et sted å bo.

Side 37

https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/statistikk-og-analyse/status-kommune/KS-Status-Kommune-2020.pdf
Redigert 21.01.2021 kl 06:27 Du må logge inn for å svare
thypoon
09.02.2020 kl 19:36 3930

Da har jeg solgt i Oslo med eventyrlig gevinst, og kjøpt hus i Asker. En faktor er fremtidsutsiktene i Oslo med stadig mer radikal politikk og fare for økt boligskatt. At byrådet kjøper opp eiendom på vestkanten er også en uheldig faktor.
Redigert 21.01.2021 kl 06:27 Du må logge inn for å svare
Klodrik
09.02.2020 kl 21:11 3830

Du thypoon, som de fleste andre, selger og kjøper i samme marked, så det er vel ikke slik at du i praksis sitter igjen med en "eventyrlig gevinst"?
Redigert 21.01.2021 kl 06:27 Du må logge inn for å svare
thypoon
10.02.2020 kl 09:36 3617

Ikke samme marked nei
Redigert 21.01.2021 kl 06:27 Du må logge inn for å svare
Onkel_S
10.02.2020 kl 11:32 3558

Flytter man fra et dyrere til et rimeligere marked kan man gjerne tale om at man har fått en gevinst ved verdiøking. (og motsatt om man flytter den andre veien)
Redigert 21.01.2021 kl 06:27 Du må logge inn for å svare

Om dette regnestykket gir pluss på bunnlinja avgjøres i all hovedsak av trivselsnivået med hus og med Asker.
Vil nok gå pluss for mange.

At alle først og fremst ønsker å bo Oslo er selvsagt tøys.
Redigert 21.01.2021 kl 06:27 Du må logge inn for å svare
pedro1
11.02.2020 kl 07:19 3261

Selvsagt tøys hvis man tar det bokstavlig.....men mange ønsker å bo på populære steder Oslo....men må nøye seg med å bo på mindre attraktive steder p.g.a økonomien. Studerer man i Oslo, så vil man ikke bo på en hybel på Ski eller Drammen. Jobber man i Oslo, så pendler man heller ikke fordi det er gøy. Handler ofte om økonomi.....men ikke alltid Paneldata .
Redigert 21.01.2021 kl 06:27 Du må logge inn for å svare

Faktisk er det mange som bor på hybel i Ski og studerer i Oslo. Dette har jeg mer enn gjennomsnitlig god kjennskap til. Har kjennskap til noen hundre venner og venners venners.....
Redigert 21.01.2021 kl 06:27 Du må logge inn for å svare