AXA - saklig info om siste emisjon - Endre bør hylles, bud 30,-


Velger å legge ut litt av mine innlegg her:

Kun noen få prosenter at Fredriksens aksjer har vert utlånt, og det har vert stabilt.

Man har ikke forstått mye om man tror Fredriksen måtte kjøpe flere for å låne ut mer.....

SSR lista er dønn stabil, og det er sagt og skrevet tidligere at de få aksjene som er utlånt, er HEDGE fra obligasjonseierne, altså en sikkerhet.
Dette skal man ikke ha gått mange ukene på NHH for å skjønne noe av.

Høres ut som om TS her bare skriver svada for å få billigere aksjer. Spørs om det blir så mye billigere enn dagens 10% under EMI kurs.

SS Kun noen få prosenter at Fredriksens aksjer har vert utlånt, og det har vert stabilt.

Man har ikke forstått mye om man tror Fredriksen måtte kjøpe flere for å låne ut mer.....

SSR lista er dønn stabil, og det er sagt og skrevet tidligere at de få aksjene som er utlånt, er HEDGE fra obligasjonseierne, altså en sikkerhet.
Dette skal man ikke ha gått mange ukene på NHH for å skjønne noe av.

Høres ut som om TS her bare skriver svada for å få billigere aksjer. Spørs om det blir så mye billigere enn dagens 10% under EMI kurs.

SS
Redigert 11.02.2020 kl 16:19 Du må logge inn for å svare

Minner om hva Endre sa for ikke så lenge siden:Hei XXX,


Takk for email/innspill.


Vi deler selvfølgelig din frustrasjon rundt utviklingen i aksjekursen.


Men jeg tror det er viktig å merke seg at for det første er markedet generelt i korreksjonsmodus, og for det andre så er sektorsentimentet dårligere enn på lenge, jfr utviklingen for Intrum, B2H, Hoist med flere.


Management i Axactor har allerede investert betydelige summer i AXA-aksjen, dette burde være et tydelig budskap ifht at vi har stor tro på selskapets strategi/fremtid.


Vi håper du fortsetter som aksjonær i Axactor til tross for motgang på børsen i en periode.Mvh,


Endrethief
I dag kl 10:30 44
Sitter ikke Geveran i styret?Da er det vel opplagt at 22kr ikke ville bli godkjent 🙂JF hadde vel ikke snitt lavere enn 22kr,og han selger vel ikke med tap,i et selskap han har kjempetro på!Han har vel heller planer om å kjøpe butikken eller få en høyere pris.Betryggende at alle de store har over 20kr i snitt.Og når vi nå vet at axa er litt i spill,22kr er avvist,da er vel kjøp på 16kr bankers 🙂Og når de kom med resultatvarsel i forkant av emisjonen,måtte eventuelle dårlige nyheter komme frem,det gjorde det ikke.Så blir spennende til onsdag,hva Endre har å fortelle.Markedet har nok overreagert kraftig,men sånn er det ofte.Så snur det opp igjen!

Man kan snu på det og si at det er voksent gjort å ikke la oss aksjonærer bli enda mer forbanna om Endre og andre fylte på med med billige aksjer under denne emi.
Det hadde fått folk steik forbanna om Endre sa nei til bud 22, for så å berike seg på 17,25.

For de av dere som har vert med fra starten, vet at Endre og co fikk mye tyn og pepper da de brukte opsjonene sine, på rundt 18 kr da aksjen stod i ca 30 kr.
Litt usikker på eksakt kurs, men ca deromkring.

Så jeg forstår ikke at småsparerne blir så forbanna som de gjør, det vitner mer om at de ikke forstår caset, og at Endre faktisk gjorde det eneste som var bra for de som satt i AXA ved emisjonen.

Han boosta kurs så ikke kurs på emi ble 15 eller 16 kr, men fikk kursen opp 1-2 kr før emisjon. Derved slapp de å gi Fredriksen enda billigere aksjer.
Spørsmålet er om Fredriksen synes dette var så kjekt, men han er nok mer fornøyd med aksjer til 17,25 enn warrantsene til 32,50 som mange av dere trodde han skulle kjøpe i oktober.

Prøv å tenk litt på dette, så skjønner dere at dette vi har vert vitne til siste uka er amatørmessig av småsparerne å reagere på.
Det kommer kursoppgang rimelig fort, med mindre det er noe negativt jeg ikke vet om nå. Velger å tro at oppsiden i AXA er svært mye høyere enn nedsiden.

SS
Redigert 11.02.2020 kl 16:20 Du må logge inn for å svare

Her er svar fra Johnny ang warrantsene i høst.

Hei XXX,


1. Dette er amerikanske warrants som Geveran kan velge å løse inn på ethvert tidspunkt inntil utløpsdato
2. Hvis Geveran velger å innløse vil Axactor emittere 13 000 000 aksjer som Geveran vil betale 32,50 NOK per aksje,
altså 422 500 000 NOK
3. Den eventuelle emisjonen ble godkjent av generalforsamlingen ifbm Geveran sin inntreden i Axactor og etableringen av Axactor Invest 1 og er fremdeles gjeldende.


Håper dette er klart nok forklart.


For øvrig ligger all relevant historisk informasjon tilgjengelig på våre hjemmesider.


Mvh,


Johnny


----Videre ser vi at warrantsene ikke ble brukt, som SS 1 år i forveien advarte mot, som eneste skribent på HEGNAR og SHAREVILLE.
Mange her var sikker på at så ville skje, så sent som august og september. Nok om det.

Warrants var en planlagt emisjon.
Penger Endre og AXA regnet med, og da dette ikke skjedde, så fikk hverken AXA inn disse pengene i form av emisjon, og Fredriksen fikk heller ikke sine 13 mill aksjer.

Ja hva ble så beste løsning for alle da?

Jo, det ble laget en emisjon nå, hvor kurs ble boosta opp så mye man kunne, så ikke Fredriksen skulle få mer rabatt enn nødvendig.

Fredriksen fikk altså "bare!" 12 mill aksjer nå, mot 13 som han skulle ha i warrants. Men til nesten 1/2 pris av warrantsene.

Så folkens, tenk over litt av det dere har gjort, skrevet i det siste, og se litt på Q4 talla.

Den eneste retningen er nå oppover igjen, når folk forstår budskapet Endre legger frem onsdag. Jeg håper disse innleggene en søndags morgen, skrevet så objektivt som mulig, gir en viss bedre forståelse for caset og at Endre heller burde hylles.

Vi vet også nå at beilere står på døra, og når dette nå ble kjent, kan det hende Intrum, og andre beilere ser at de må agere raskere. Ingen umulighet med bud 30 kr når man vet at 22 ble alt for lite.

SS


Redigert 11.02.2020 kl 16:21 Du må logge inn for å svare

Nå har nesten 10 mill akser over børs byttet hender, fra dei som ikke klarte å tolke det som skjedde sist uke, til dei som har baller, og forstår hele opplegget.
Onsdag legger Endre frem tall og opplysninger, så da bør vi se bra kursøkning allerede denne veka som kjem.

SS
Sector
09.02.2020 kl 10:52 11361

Danske Bank: Viruskontroll kan gi økonomisk v-rekyl
Sjefstrateg Christian Lie tror coronaviruset gir Kina en knekk. Så kommer rekylen.


KNEKK OG REKYL: Sjefstrateg Christian Lie i Danske Bank Wealth Management analyserer effekten av coronaviruset på verdensøkonomien.
FOTO: DANSKE BANK
MARKEDSKOMMENTARER
SJEFSTRATEG I DANSKE BANK WEALTH MANAGEMENT CHRISTIAN LIE
Publ. 02:47 - 9.02.20

ANNONSE
Kjære leser! Aksjemarkedene trosser usikkerheten utløst av coronaviruset, og vi har nylig sett nye toppnoteringer i det europeiske og amerikanske aksjemarkedet. Hvorfor stiger egentlig kursene når situasjonen er fortsatt høyst uavklart?
I hovedsak skyldes det en kombinasjon av gjennomgående gode kvartalstall fra de børsnoterte selskapene i USA, en rekke positive økonomiske nøkkeltall, økte forventninger om Trump-gjenvalg, kinesisk kutt i tolltariffer mot USA, samt svært stimulerende pengepolitikk og fallende markedsrenter. I tillegg er det en forventning om at virus-utbruddet vil være midlertidig og ikke gi langvarige negative konsekvenser for verdensøkonomien.
Selv om vi tror aksjekursene vil stå noe høyere om 12 måneder, forventer vi likevel at særlig kinesisk økonomi vil få en knekk på kort sikt. Under kan du lese om hvorfor knekken trolig avløses av en vekstrekyl.
Ukesoppsummering
Børsutvikling (%): Oslo Børs +0,5 | Europa +2,1| USA +1,7 | Emerging Markets +2,7
En PMI for industri og servicesektor i eurosonen steg til høyeste nivå siden august 2019.
ISM-indeksen fra amerikansk industri steg til høyeste nivå siden juli 2019, mens arbeidsmarkedsrapporten viste 225.000 nye jobber i januar med lønnsvekst på 3,1 prosent.
Tysk industriproduksjon var 8,7 prosent lavere i desember 2019 enn i samme måned 2018.
Tegn til svakere aktivitet i kinesisk industri i januar, noe vi tror vil fortsette i februar/mars.
Økonomiske nøkkeltall for utviklede og fremvoksende økonomier har ikke vært bedre sammenlignet med analytikernes forventninger siden mars 2018.
Det løpende rentenivået på amerikanske tiårige statsobligasjoner som er justert for inflasjon er nær 0 prosent og reflekterer bekymring rundt corona, men også vekstutsiktene fremover.
Om lag 70 prosent av kvartalsrapportene i USA har vært bedre enn forventet og det ligger nå an til positiv inntjeningsvekst etter sterke tall blant annet fra flere av teknologiselskapene.
Microsoft, Apple, Google & Amazon har alle nå en markedsverdi over 1.000 mrd. dollar.
Omfanget av obligasjoner med negativ løpende renteavkastning er nå 14.000 mrd. dollar.
Oljeprisen har falt under 55 dollar fatet og anslag viser at kinesisk oljeforbruk kan falle 20 prosent i februar. OPEC vurderer ytterligere kutt i produksjonen for å stabilisere prisene.
Den importvektede indeksen for norske kroner (I44) har falt til et rekordsvakt nivå i takt med at coronausikkerhet og lavere oljepris bidrar til lavere etterspørsel fra investorer.
«Månedens viktigste tall» overrasker

Midlertidig økonomisk bremsekloss
Spredningen av coronaviruset blir en bremsekloss for en verdensøkonomi som i utgangspunktet er på bedringens vei.
Det er tegn til at endringstakten i smittespredningen er i ferd med å avta, noe som kan bety at tiltakene fra kinesiske myndigheter begynner å få en effekt. Det er også lovende resultater fra enkelte medisiner, og positivt utfall av kliniske tester kan styrke stemningen i finansmarkedene ytterligere.

ANNONSE
Sammenlignet med SARS-epidemien vil de økonomiske konsekvensene av corona likevel bli større, dette til tross for antatt lavere dødelighetsrate. Dette skyldes at det er de omfattende tiltakene mot smittespredning og frykten blant husholdningene som svekker den økonomiske aktiviteten. Dette i tillegg til at kinesisk økonomi nå er en langt mer avgjørende driver ikke bare for global BNP-vekst, men også for råvaremarkedene.
Kina driver om lag en tredjedel av veksten i verdensøkonomien og er verdens viktigste råvareimportør. Vi tror kinesiske myndigheter vil nedjustere sitt vekstmål for 2020 fra 6 til 5,75 prosent ved nasjonalkongressen 5. mars.
En styrket Trump

Industrien tærer på lagernivåene
Vi mener likevel kinesisk og global økonomi er bedre rustet til å absorbere situasjonen nå enn i fjor sommer. Selv om vi må forvente at spesielt kinesiske nøkkeltall vil svekkes som følge av viruset, har indikatorer fra industri og servicesektor vist styrketegn både i USA og eurosonen.
En annen faktor vi tror kan dempe de negative ringvirkningene er allerede lave lagernivåer i den globale industrisektoren. Global PMI har vist at lagernivåene ble markant nedjustert gjennom store deler av 2019 og at man i begynnelsen av 2020 faktisk har produsert mindre enn det som sendes til kunder. Konsekvensen av dette er at produksjonen etter hvert må løftes for å tilpasses omsetningsnivået.
Utfordringen på kort sikt blir likevel at mange globale virksomheter ikke vil få de nødvendige komponentene og innsatsfaktorene fra Kina som følge av nedstengninger av landets fabrikker. Dermed vil de måtte tære ytterligere på lagernivåene for å møte etterspørselen, som igjen øker sannsynligheten for en kraftig rekyl i produksjonen når tilgangen til kinesiske innsatsfaktorer normaliseres.
Vi tror den globale og kinesiske PMI-en fra industrisektoren vil kunne falle til hhv. 48 og 46,5 indekspoeng i februar, men at begge deretter stiger til rundt 51 poeng i løpet av våren. Viktig her å påpeke at PMI varsler endringstakten i produksjonen, dvs. at PMI kan stige igjen allerede i mars dersom produksjonen fortsatt avtar, men i mindre grad enn i februar.
Dette scenarioet tror vi blir mer tydelig i Kina enn ellers i verden, ettersom Kina er episenteret for virusutbruddet. Selv om det er umulig å vite hvor lenge kinesiske fabrikker vil bli holdt stengt kan vi allerede nå fastslå at den negative impulsen til økonomien blir større enn ved SARS-utbruddet, ettersom myndighetene har gjennomført mer drastiske tiltak mot smittespredning denne gangen.
De største ringvirkningene vil merkes i servicesektoren, ettersom flere sektorer er helt eller delvis nedstengt. Særlig i Hubei-provinsen har både jernbane og flytrafikk blitt markant redusert, samtidig som kinoer, restauranter, hoteller og turistattraksjoner er stengt. Online-handel kan kompensere noe for fallet i detaljhandelen, men det har oppstått kapasitetsproblemer relatert til utkjøring og levering til husholdningene. Servicesektoren utgjør i dag 55 prosent av kinesisk BNP, mot 42 prosent i 2003.
– Denne coronarisikoen må vi følge med på

Lavere vekstrate i Kina for 2020
Vi tror BNP-vekstraten i Kina vil falle til 4 prosent år/år i første kvartal, men med en markant rekyl fra og med andre kvartal i takt med at bedriftene øker produksjonen og husholdningene bruker pengene som ble spart opp gjennom første kvartal.
Usikkerheten rundt tidsforløpet er selvsagt betydelig, men inntil videre reduserer vi vårt estimat for BNP-vekst i 2020 fra 6 til 5,8 prosent. Myndighetene har allerede igangsatt støttende tiltak og stimulanser rettet mot de hardest rammede områdene, og sentralbanken har tilført likviditet. Dersom kursfallene i kinesiske aksjer skulle øke i omfang tror vi myndighetene vil støttekjøpe aksjer for å opprettholde finansiell stabilitet.
Også asiatiske økonomier utenfor Kina vil rammes, og særlig land som Thailand og Vietnam vil merke nedgangen i turismeinntekter. Kinesiske turister har vært viktigste vekstdriver for nærliggende land de siste årene, som eksempelvis Japan der kun 450.000 kinesiske turister besøkte landet i 2002, mot 7,4 millioner i 2019. Vi antar en reduksjon i japansk BNP-vekst på 0,1–0,2 prosentpoeng som følge av viruset.
Smell i harde industridata før corona

Begrenset påvirkning på USA og Europa
Vi tror ikke utbruddet vil påvirke amerikansk økonomi i særlig grad, annet enn at usikkerheten utsetter ytterligere et løft i selskapenes kapitalinvesteringer. Vi tror likevel viruset isolert sett vil trekke ISM-indeksen og Markits PMI for industrien ned med ett poeng i løpet av de neste månedene. Privat forbruksvekst er fortsatt viktigste vekstmotor i USA og dette blir lite påvirket såfremt viruset ikke får større utbredelse.
Lavere oljepriser er en utfordring for oljeindustrien, men gir samtidig en positiv effekt på husholdningenes kjøpekraft. Færre kinesiske turister til USA vil påvirke omsetningen i tilknyttede amerikanske næringer, men disse utgjør kun 1,2 prosent av amerikansk BNP.
Markedet priser inn nesten to rentekutt fra Fed de neste 12 månedene, og vi venter ett kutt innen april, noe markedet ser 50 prosent sannsynlighet for. Vi tror derimot ikke Fed vil kutte mer ettersom de mest sannsynlig forventer en rekyl i kinesisk økonomisk aktivitet når viruset er under kontroll.
Europeisk økonomi vil merke utbruddet i hovedsak via industrisektoren, både som følge av lavere eksportordre til Kina, men også som følge av forstyrrelser i globale og kinesiske verdikjeder. Om lag 8 prosent av importerte innsatsfaktorer til industri i eurosonen kommer fra Kina.
Selv om vi forventer et midlertidig tilbakeslag i regionens PMI-indikatorer, er det mer utfordrende å spå effekten på nettoeksport og BNP-vekst ettersom halvparten av eksporten til Kina består av maskiner og transportrelaterte produkter, som kjennetegnes av mer langsiktig ordredynamikk. Vi tror viruset vil utsette fremfor avspore den moderate innhentingen i regionens industrisektor, men nedjusterer likevel vår vekstforventning fra 0,9 til 0,8 prosent for eurosonen i 2020.

Fine nyheter Sector!


BUD:
Mange lurer på hvorfor budet som ble kjent ikke sendte AXA i 22 kr.

Svaret er enkelt, fordi budet ble avslått.
Derved var ikke villkårene til stede for å sende denne i 22 kr. Men vi gikk tross alt fra var det 16,80 til 18,50 ish om jeg husker rett, så det ga en finfin boost og noen av oss solgte da.

Hadde budet vert gjeldende, og stående, så hadde axa den morningen åpnet på 21,90-22,20 helt garantert. Dette har jeg sett i alle aksjer som jeg har vert i ved bud, og i aksjer som jeg har sett fått bud.

Det er jo 100% sikkert at bud kommer, og ser man på NAS aksjen, eller Oslo Børs aksjen, se at det kan gå fort før neste kommer.
Det er med andre ord penger på gaten å plukke aksjer på 15-16 kr,  i perioden på børs hvor den sterkeste bull perioden er. Altså fra okt til mai.

Minner om at siste 12 mnd høyeste axa kurs kom i april ved Q1 tall - 24 kr.

Så vær trygg, bud kommer, godt over 22 kr. I mellomtiden må Fredriksen hamstre aksjer over børs for å ha negativ kontroll, og med det følger budplikt. Han har jo kjøpt aksjer godt over 17,25 siste halvår, så da må han jo opp noen kr ved bud.

Dette vet jo PE fond, så kanskje de kommer han i forkjøpet ettersom han ikke har negativ kontroll enda, og byr noe som får Tvenge, Andresen, og andre store til å si - "ok", vi selger......... 32,-

SS


 


TOM2150
I dag kl 11:08 36
Jeg skjønner, og er enig i mye av det som kommenteres her, men det jeg ikke skjønner - er hvorfor så mange er villig til å selge under emikurs, også tatt i betraktning "nyheten" om at det har kommet et tilbud på 22kr. Og vi snakker HØYT volum, ikke bare småposter som ryker pga skremte småaksjonærer. Og etter at "nyheten" kom vedr budet på 22kr, startet et salg av aksjer som raskt ledet kursen under 17.25. Normalt ville vært at majoriteten ville ansett aksjen til fks 16.5kr som "bankers" ut fra foreliggende informasjon i markedet, sånn som flere her på forumet mener - men samtidig legges flere store poster ut for salg videre nedover, snart 2 kr under emikurs. Altså; flere i markedet vurderer ikke AXA som "bankers" på disse nivåer. Det er mye som ikke stemmer med denne aksjens bevegelser og kjøp/salg mønster. "Noen" vurderer altså at AXA nå ikke er "bankers", og jeg lurer på hvorfor.


SVAR fra SS


Se helheten da, det var vel 150 mil aksjer i AXA før emi, nå 180 mil aksjer.


Det ble torsd og fredag omsatt via børs 8,5 mill aksjer. Tilsvarende 4,72 % av aksjene i AXA.
Småsparerne utgjør betydelig større andel enn 4,72%, ergo er det ikke mange av småsparerne som har kasta kortene.


Det er bare å se på topp50 lista det, hvor mye som omsettes fra 50 og videre nedover. Tipper det er denne som har det store flertall av aksjer som nå er solgt. Dessverre må vi vente til neste mandag på den lista.


Topp 20, har neppe store alokeringer på antall.


Vi må ikke glemme OSE ned 1,6% fredag, og da skal axa ned. Mange er livredd corona viruset mtp børser og marked.
Derfor selger man ekstra, også i axa.
Noen er redd for korreksjon på børser.
Noen er tvangssolgt, for mange kjøpte med belåning 18,50-19,80 nylig, vil jeg tro.
Andre har satt SL, og røk på disse, som igjen utløser nye SL. StopLoss raid er heller ikke utelukket.


SS

Redigert 09.02.2020 kl 11:28 Du må logge inn for å svare

Bra skriv her nå SS hold det sånn.

Ikke bry deg om at folk ikke tror på dine utganger og innganger. Slitsomt å lese. Er som coronavirus på forumet.


Fullstendig overreaksjon:


TORSDAG:
Stort volum ja, men man skal trekke fra 30 mill aksjer fra emisjon. Disse fikk dem på konto før børsåpning. Likevel drøye 6 mill aksjer solgt, og det regner jeg med var mest småsparere som ikke klarer å forstå at det Endre gjorde var bra for dei som sat i aksjen då dette vart kjent.

FREDAG:
Oslo børs sank 1,65 % som er mye for tiden. Corona frykt, og oljeprisfall. I tillegg til at EQNR har en HS formasjon, og fall nesten 4%, fall også Norsk Hydro og andre tungvektere.

AXA var tross alt i pluss og null store deler av dagen, og volumvekta pris var 16 Volumvektet snittpris (VWAP)
16,00
På tampen fall vi dei siste titalls ørene, som fort kan innhentes igjen mandag.

Nei når eg veit at Endre, og dei fleste ikkje kan leve med kurser 15-16 kr, bud nylig 22, så sover jeg godt. Jeg skal enda akkumulere denne på fall.
Det er ikke SÅ lenge siden AXA lå nede på 15 talet, og fekk seg ein dupp ned på 13,50.
Det gjekk raskt opp til 19,80 etter det, så vil skje denne gongen også. Berre det at me no kan vakne til bud 07:30 når som helst, då må ein ha axa aksjer i VPS før 16:25 dagen før.....for å få være med på leiken / morroa.

SS
Redigert 09.02.2020 kl 13:14 Du må logge inn for å svare
kvadro
09.02.2020 kl 13:24 11015

Legger med denne. Flere rundt om i verden som ser at AXA handles til 40% av total verdi !

During five years of share price growth, Axactor moved from a loss to profitability. We would usually expect to see the share price rise as a result. So it's worth looking at other metrics to try to understand the share price move.

We note that, in three years, revenue has actually grown at a 67% annual rate, so that doesn't seem to be a reason to sell shares. This analysis is just perfunctory, but it might be worth researching Axactor more closely, as sometimes stocks fall unfairly. This could present an opportunity.

https://www.google.com/amp/s/finance.yahoo.com/amphtml/news/imagine-owning-axactor-ob-axa-070617932.html

Redigert 09.02.2020 kl 13:27 Du må logge inn for å svare

Ja denne her sier vel litt om at småsparerne har dumma seg ut siste dagene:

Rykende fersk fra Wall Street om AXA

https://finance.yahoo.com/news/imagine-owning-axactor-ob-axa-070617932.html

SS
Tajana
09.02.2020 kl 13:51 10931

ss en begynner å bli desperat.
Her har du framstått som frekk med dine skriverier over lang tid.
Skjelt ut andre osv osv.
Så har du forkjøpt deg å sitter tungt i det.
Så blir tiden å bygge broer selv for ss.
Det er en grunn til at en aksje faller så dramatisk som AXA.
Snakker vi om 10 Nok?
Redigert 09.02.2020 kl 13:52 Du må logge inn for å svare

Enda et nytt nick, og som sikkert solgte med tap i axa.

SS er svært komfortabel med axa i vps.

Jeg gjør ikke mine neste kjøp før eventuelt 1 krone ned, så får tiden vise om vi nå ser en dobbelt bunn, eller om vi må lengre ned før det snur.

Konklusjonen er at nå er det mange som har solgt med tap, tvangssolgt, og som har lagt SS for hat over mange år pga mine innlegg i AXA.
Det er ikke annet enn naturlig at det blir slik, og når 8,5 mill aksjer har byttet hender på 2 børsdager, så er det mange som er hevngjerrig på SS etter å ha tatt nok et tap, mange fra 28-30 kr, andre 19,80.
Det lever SS godt med, og derfor skriver jeg dette slik at de som sitter forstår at 9 av 10 her kun skriver med motiv å si "takk for sist" til SS.

Glem heller ikke at SS sitter med x-antall millioner i gevinst, over 4 år i axa. Tipper min akkumulerte kurs i dag er over 50 kr i axa.
Da tåler jeg fint noen kroner ned, og dessuten sitter jeg ikke SÅÅÅÅ tungt inne, enda ikke oppe på normalen.

Har drevet med dette for lenge til at jeg går all inn første, andre eller tredje dagen.

Dette er kortsiktig støy fra mange småsparere som nok en gang har tapt penger i AXA.

SS
Tajana
09.02.2020 kl 14:58 10818

Av og til får man litt medlidenhet med skribenter her på forumet. SS jeg forstår at du taper stort i AXA.
Ut fra det blir du manisk og går in på mine tråder å starter negative tråder.

Skal jeg gi deg et råd så prøv å snitt deg ned. Hvis du ikke har gått i fellen med å gå inn med alt.
Ut fra din måte å skrive på tror jeg du har gjort det.

Mitt råd nummer to til deg er . Selg deg ut. Ta tapet.

Mitt råd nummer tre. Bruk det du har igjen på ABG og SDSD så vil du på kort sikt ta inn tapet.

Haha, jeg har 7 mill i cash, så det er mye å gå på her, snitt 16 tallet.

Du skal få mange fine innlegg i ABG (som du har tapt 30% på så langt, ifølge deg selg) og SDSD.
Som man reder, ligger man.

SS
Sector
09.02.2020 kl 15:51 10712

Imagine Owning Axactor (OB:AXA) And Wondering If The 40% Share Price Slide Is Justified
Simply Wall St
Simply Wall St.February 9, 2020, 8:06 AM GMT+1

In order to justify the effort of selecting individual stocks, it's worth striving to beat the returns from a market index fund. But its virtually certain that sometimes you will buy stocks that fall short of the market average returns. We regret to report that long term Axactor SE (OB:AXA) shareholders have had that experience, with the share price dropping 40% in three years, versus a market return of about 29%. The more recent news is of little comfort, with the share price down 25% in a year. More recently, the share price has dropped a further 16% in a month.

See our latest analysis for Axactor


In his essay The Superinvestors of Graham-and-Doddsville Warren Buffett described how share prices do not always rationally reflect the value of a business. One flawed but reasonable way to assess how sentiment around a company has changed is to compare the earnings per share (EPS) with the share price.

During five years of share price growth, Axactor moved from a loss to profitability. We would usually expect to see the share price rise as a result. So it's worth looking at other metrics to try to understand the share price move.

We note that, in three years, revenue has actually grown at a 67% annual rate, so that doesn't seem to be a reason to sell shares. This analysis is just perfunctory, but it might be worth researching Axactor more closely, as sometimes stocks fall unfairly. This could present an opportunity.

You can see below how earnings and revenue have changed over time (discover the exact values by clicking on the image).
Tajana
09.02.2020 kl 16:06 10666

SS
Du skriver jeg har tapt i ABG 30%?
Hvor har du det fra?
Lurer bare på om du ikke har noen virkelighetsforståelse?
Kunne jeg heller skrevet med og til en Kanin.

Oppfør deg gutt og hold deg til fakta.

Man ser jo hva du skriver på Shareville, og kursen når du starta skriveriene. Folk er ikke dumme her inne, vi vet mer enn du tror.

SS
Tajana
09.02.2020 kl 16:11 10602

I all verden.
Jeg har aldri vært på forumet Shareville.
Hva er det du dikter opp?
Sliter du med noe så si det.
Ikke gå rundt grøten.

Måten du ljuger på sier meg at du ikke har noen forhold til aksjer.
Du er nok en person som søker forumet for kontakt.

Det forstår jeg men jeg er ingen psykolog.

Så dette er mitt siste svar til deg,
Forsto det for sent . Beklager.

Du ble bra sur når jeg pirket i ditt tap 40% i ABG, har Gro samme tap mon tro ?

Eller SDSD som jeg no slo opp skipene i registeret, og der ligger stygge klassinger til forfall snart. Må Øystein hente penger for å holde dem seilende?

SS

Flere og flere rotter dukk er opp, kursen skrelt vanvittig mye. Bare å snakke ned hvor dritt selskap Axactor er. Mine aksjer er hvertfall ikke til salg
thief
10.02.2020 kl 08:28 10124

Kommer nok en stigning nå mot onsdag og q4🙂Der får vi nok god forklaring på siste tids hendelser.Virker jo som aksjen prises etter forventninger om noe negativt,men det måtte ha vært opplyst om i resultatvsrselet som kom før emisjonen.Og tallene for q4 viste jo solid overskudd🙂Men greit å plukke axa på 15-16,når noen vil gi 22kr🙂Og når neste bud kommer,er det enda høyere.Axa vokser jo bare fremover og leverer gode tall,så butikken blir jo ikke noe billigere.

Jeg har en mistanke om at Intrum kladder på et bud i disse dager.

SS
thief
10.02.2020 kl 09:16 9969

Da var vel bunnen nådd 🙂Hadde vel en bunn på 15.4 for ikke lenge siden,var vi nesten der nå.Satse på vi er på emikurs før onsdag!

Er nok over emisjonskurs før rapporten

Jeg vil bruke begrepet så mange reddharer selger på disse nivå er, h er rapper de godteri fra småbarn

Geveran har nok lånt ut enda flere aksjer til Shortene, når kursen ikke vil gå opp snarere ned ,mistet total respekt

Siste aksjonærliste viser ingen aksjer utlånt.
SSR lista viser ikke det heller. Truseskvettere er årsaken til fallet siste dager. Snart oppover igjen.

SS

Alfred Berg Kapitalforvaltning:

Adevinta, BW Offshore, Equinor, Hexagon, Mowi, Nel Hydrogen, Nordic Semiconductor, Sparebank 1 SR-Bank og Subsea 7.

Inn: Sparebank 1 SR-Bank , Nordic Semiconductor og Adevinta

Ut: Norsk Hydro , Axactor og Telenor
thief
10.02.2020 kl 11:35 9608

Da skal vi vel opp,de har hatt axa inne hele tiden🙂
huffa
10.02.2020 kl 11:37 9577

Ser at trådstarter prøver og gjemme seg i" industri "
Innstrammingen fra Adm. gjelder vel også der ?

Huff, huff.

Huffa, hva mener du? Jeg er TS.


Edit: ser denne lå som industri, men var det et stort problem? Hadde bare trykket feil da tråd ble laga. Forstod lite av ditt innlegg. Hva har admin med dette å gjøre?
Har du fått kjeft av admin?
Redigert 10.02.2020 kl 12:03 Du må logge inn for å svare
huffa
10.02.2020 kl 12:35 9398

Alle kan gjøre feil.

Huff, huff.

Ja, selv SS 😂

SS

Ikke mye [ skryte av I dag, det er gunstig for de som handler, så får vi se om det kommer en melding og reaksjon om 2 dager
thief
10.02.2020 kl 18:53 8956

Ose rimelig rød i dag,enda gikk axa greit i pluss 🙂Selv om den burde gått mer,for er jo overreaksjon deluxe å sende axa ned på 15tallet.Regner med en rekyl opp mot eller over emikurs til onsdag.Endre må rette opp dette og q4 tallene var solide🙂
thief
11.02.2020 kl 08:44 8549

Ser jo ut til at ose blir grønn i dag.Og med q4 i morgen,pluss at kursen i axa har blitt solgt altfor langt ned,burde vi få et pent løft.Regner med Endre kommer med gode forklaringer i morgen.17 tallet burde være innen rekkevidde i dag,hvertfall i morgen🙂
KennyL
11.02.2020 kl 08:58 8502

Tipper du treffer bra i dag Thief :-)
thief
11.02.2020 kl 08:59 8501

Inne her du også?🙂👍