***PARIS AVTALEN*** VEIEN TIL HELVETE - PÅ FØRSTE KLASSE


Hei folkens:))

Og...som kjent er bremsene helt slått av i klimagalskapen etter at FRP gikk ut av regjering, folkens - det kappes om å ødelegge Norsk økonomi as we speak og den Norske kronen svekkes som kjent dag for dag - Paris avtalen kan kort oppsummeres som den mest destruktive selvmords avtalen Norge har forpliktet seg til - det sier ikke lite med tanke på Marakesch plattformen og andre konvensjoner hvor landet med Nordpolen som nabo skriver under med bøyd hode og bind for øynene - fasiten er imidlertid at i 2030 vil verdens samlede CO2 utslipp ha økt 3,32 ganger, Kina alene har tillatelse til å øke sine utslipp med 450% - stay tuned...ZnageZz...


De kloke: Argentina øke med 80 prosent, Mexico øke med 72 prosent, Chile øke med 151 prosent, Brasil øke med 76 prosent, Tyrkia øke med 356 prosent, Indonesia øke med 535 prosent, Kenya øke med 201 prosent, Etiopia øke med 250 prosent, Sør Korea øke med øke med 78 prosent, Vietnam øke med 1164 prosent, Marokko øke med 347 prosent, Saudi Arabia øke med 562 prosent, New Zealand øke med 72 prosent, Peru øke med 143 prosent, Emiratene øke med 396 prosent, Kina øke med 450 prosent, India øke med 495 prosent. De to siste utgjør 40 prosent av alt som slippes ut i dag.

Så de dumme: EU kutte med 40 prosent, Japan kutte med 15 prosent, Canada kutte med 7-17 prosent, Norge kutte med 40 prosent, og så til slutt USA som ville kutte med 10-17 prosent, og som har skiftet gruppe etter at de fikk en president som forstod galskapen.
Så har vi de som ikke helt vet: Australia øke med 4-7 prosent og Filippinene øke med 0-13 prosent. Norge sitt utslipp er 0,14 prosent av det totale utslippet i verden. EU har i dag 9 prosent av de totale utslippene, og mye tyder på at de ikke forstår tallene, og heller ikke hva de har begitt seg ut på.

For Norges del er det rett og slett, økonomisk og næringspolitisk selvmord. Hvor står vi i 2030 når gruppe 1 har øket sine utslipp og gruppe 2 har gjort sine reduksjoner. Da bli fasiten følgende: CO2-utslippene i verden vil ha økt 3,32 ganger. Fra 37.000 millioner tonn til 122.854,8 millioner tonn. EU, hvis de klarer utslippskuttene sine, vil da utgjøre 1 prosent av verdens utslipp. Og for Norges del er vi da nede på 0,0004233 deler eller 0,04233 prosent av totalen.
https://resett.no/2020/02/09/parisavtalen-de-dumme-var-dumme-og-de-kloke-kloke/

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Redigert 11.02.2020 kl 22:55 Du må logge inn for å svare

Og Ola Nordmann ser ned på mennesker som ikke tar del i det grønne kappløpet mot avgrunnen.

Avgifter skal økes, og de få lønnsomme næringene vi har skal vi helst skamme oss over. Konkurransekraften saboteres frivillig, og østen ler høyt av oss nyttige idioter.
Tyr
10.02.2020 kl 21:59 883

Vi har det rett og slett for godt her i landet. De under 60 år vet ikke hva det vil si å fryse, å være sulten. De er vant til at Norges er verdens pengebinge ( bortimot).
Thinky
10.02.2020 kl 22:06 862

I 2018 var Norge på dette mht. utslipp :
Verden 33890,8 tonn CO2.
Norge 35,5

Det blir vel knapt 0,11 %. Ikke 0,14.

*JBJB`
10.02.2020 kl 22:13 838

Hei folkens:))

Og...legg merke til at Saudi Arabia har tillatelse til å øke med 562 %, folkens - Kina og India vil i 2030 stå for 40% av verdens samlede utslipp - samtidig vil arbeiderpartiets fylkeslag i Trøndelag avvikle hele olje næringen innen 2050 - en næring som bærer Norges velferd og finansierer asylkostnadene på 280 milliarder årlig, og stigende - når marxisten og leninistene i MDG-ml får styre utviklingen og populistene i Hoire hoper med uten at noen voksne griper inn vil dette gå helt galt - men når krybba tømmes vil hestene bites og skattene/avgiftene økes, dramatisk - read our lips...ZnageZz....

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Redigert 10.02.2020 kl 22:28 Du må logge inn for å svare

Det virker som om alle partiene tror de må være med å overby hverandre i galskapen for å ikke miste velgere.
Mens velgere flest fortviler fordi det knapt er noen igjen å stemme på.
LATO
10.02.2020 kl 22:34 774

Kjøp QEC, vi kjører snart pilot på Clean gas! Let’s Save the world!
Torine
10.02.2020 kl 23:27 711

Det blir skikkelig fest i en fremtidig velferdsstat basert på skatteinntektene fra offentlig ansatte, et statsfinansiert landbruk, arbeidsledige og alle uføre og alderspensjonerte. Våre politikere koser seg med symbolpolitikk og forstår tydeligvis ikke hvilke dramatiske konsekvenser det vil påføre vår fremtidige velferd.


Det Norge driver med er det motsatte av å løse klimaproblemet. Fordi vi kaster
bort pengene på svindyre tiltak. De kunne ha vært brukt på steder de gav "100 ganger" så mye pr. anvendt krone.

El-kabel til 50 milliarder kommer til og bli stående som århundrets underverk.

Equinor og Lundin skal elektrifisere sokkelen.
Dette betyr sterkt økte strømpriser da de trenger ca 20 TWH av en total produksjon på ca 140 TWH.
I tillegg må nettet oppgraderes,og den regning bør selvsagt oljeselskapene ta, da det er de so er årsak til oppgraderingsbehovet, men den sendes til fellesskapet.
Equinor betaler kun 22% av strømregningen ,resten tar skattebetalerne.
Er det god samfunnsøkonomi ?
Klimaeffekten???
Nada.
Gassen de sparer brennes i utlandet .
En ren svindelæffære hva gjelder klima.
Men klimaministeren får stjerne i boka ,da innenlandske utslipp går ned.
Redigert 11.02.2020 kl 07:08 Du må logge inn for å svare
omac
11.02.2020 kl 07:05 579

Eneste fordelen er at næringslivet på vestlandet får igjen noe fra oljen og det ikke ødsles vekk i oslo eller utlandet på diverse gode tiltak

Når jeg ser denne selvhøytidelige og pompøse Klimaminister Rotevatn,ser jeg en fyr som aldri vil føle på lommeboken hva hans selvdestruktive politikk fører til av ulykke for norsk næringsliv,dets eiere og arbeidstakere.
Rotevatn er trygt plassert i en toppstilling i FN når de negative virkningene av hans forvirrede klimapolitikk slår ut i full blomst.
Håper han stoppes i Stortinget og at Høyre tar til vettet.
*JBJB`
11.02.2020 kl 08:25 510

Hei folkens:))

Og...for dere som ønsker å lese det komplette idioti og galskap på 1200 sider er den nye regjeringens rapport "Klimakur 2030" en fin start, folkens - Norge som klimafyrtårn i verden lyder jo pompøst og flott i klimaevangalistenes ører, men har som kjent null betydning for verdens fremtidige klima - merkelig at klimaevangelistene ikke kan dra ut til India, Kina, Vietnam, Saudi Arabia ++++ og drive litt misjonering der det monner og der det trengs - 330 gram kjøtt i uka pr. person skal redde verden her i steinrøysa med 5,3 millioner mennesker - i bakvendt land kan alt gå an, der der de like tøysete og rare alle mann - stay tuned...ZnageZz....

Klimakur 2030 har utredet ulike tiltak og virkemidler som kan gi minst 50 prosent reduksjon i ikke-kvotepliktige utslipp i 2030 sammenlignet med 2005
https://www.miljodirektoratet.no/klimakur.

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Redigert 11.02.2020 kl 08:26 Du må logge inn for å svare
*JBJB`
11.02.2020 kl 12:45 415

Hei folkens:))

Og...Norge styres av blårussen og populistene i Hoire samt føleri fjollene på jenterommet, folkens - en skulle tro at meningen med å representere folket i det landet som har valgt deg inn i nasjonalforsamlingen var å gjøre hverdagen levelig for de du representerer - men nå skal terroristkvinner og symbolpolitikk styre vårt moralske kompass - legg merke til siste linje i dette sammensuriet fra rapporten Klimakur 2030 "Standardisering av målemetoder vil på sikt kunne muliggjøre innføring av avgift også på deler av utslippene som ikke har avgift i dag." med andre ord skal du flås til skinnet - siste mann ut av steinrøysa slukker lyset - stay tuned...ZnageZz....


For petroleumstiltakene er merkostnader den viktigste barrieren. Deler av utslippene har avgift, mens andre deler, som er vanskelig å måle eller beregne med tilstrekkelig nøyaktighet, ikke har avgift. Flere av enkelttiltakene som reduserer kaldventilering offshore er beregnet til å være privatøkonomisk lønnsomme. Et mulig virkemiddel er en innskjerping av utslippsgrenser for metan og NMVOC i gjeldende tillatelser etter forurensningsloven og innføring av krav om bedre systematisk oppfølging ved klimaledelse. En avgiftsøkning for utslippene som har avgift vil også kunne bidra. Standardisering av målemetoder vil på sikt kunne muliggjøre innføring av avgift også på deler av utslippene som ikke har avgift i dag.
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1625/m1625.pdf#page=207

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
*JBJB`
11.02.2020 kl 16:28 353

Hei folkens:))

Og...Norges fremtid i forhold til den destruktive selvmordspakten Paris avtalen kan lett leses i historien om Jens Ulltveit Moe, folkens - hans religiøse tro på det grønne skiftet er Norges fremtid i sakte film - vi brenner bruene i begge ender selv om det vi symbolsk foretar oss som kjent har nada betydning for jordens klima - at Trine Skei Grande, Une Bastholm og eventyrfortellerne i Hoire tror de redder menneskeenheten ved å destruere Norge forandrer ikke på de faktiske forhold - stay tuned...ZnageZz....

En milliardformue fordunster ikke over natten. Er det Ulltveit-Moes klokkertro på det grønne skiftet som har gitt forstyrret dømmekraften? Og enda mer alvorlig: Lider NHO og myndighetene av de samme forestillingene? Det tar tid å brenne gjennom den norske oljeformuen, men det er mulig.
Tempoet til Ulltveit-Moe gir en indikasjon.
De siste årene har imperiet og milliardformuen til Ulltveit-Moe krympet i takt med den økonomiske krisen han befinner seg i. Før jul måtte Ulltveit-Moe selge seg ut av solenergiselskapet Rec Silicon med mange hundre millioner kroner i tap. Salget skjedde til bunnkurs og førte til kraftige spekulasjoner om at investoren var ille ute.
https://www.document.no/2020/02/11/ulltveit-moe-kan-ha-tapt-45-5-milliarder-har-solgt-hovedkvarteret-pa-fornebu/

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
*JBJB`
11.02.2020 kl 20:31 292

Hei folkens:))

Og...Norge styres som kjent av føleri fjoller av begge kjønn som lar seg lede av ungdomsskolejenter og EU pamper, folkens - avviklingen av den Norske oljenæringen åpner veien for Russerne som nå øyner sjansen for nye felt i Sibir med enormt inntektspotensiale og 100000 arbeidsplasser - her på berget skal vi leve av å klippe hverandre med klimanøytral saks og kam enn så lenge - stay tuned...ZnageZz....

Oljeutvinning fra store oljefelt i Sibir kan skape 100.000 arbeidsplasser, tror den russiske oljegiganten Rosneft.
Selskapets toppsjef Igor Setsjin beskrev de omfattende planene under et møte med presidenten Vladimir Putin i Moskva tirsdag.
Prosjektet har fått navnet Vostok Oil og omfatter utvinning fra flere felt i området ved Tajmyr-halvøya nord i Sibir. Til sammen skal det være snakk om oljereserver tilsvarende 5 milliarder tonn råolje.
https://resett.no/2020/02/11/haper-russisk-oljefelt-skal-skape-100-000-arbeidsplasser/

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Redigert 11.02.2020 kl 20:53 Du må logge inn for å svare