Oppkjøp


Er det forpostfekting fra et nært forestående oppkjøp fra Kina vi nå ser?
Sannsynlig bud er ca kr 250;-

Kanskje ikke så rart at brødrene Spetalen går såpass tungt inn akkurat nå
Sydney
11.02.2020 kl 14:03 5250

Finnes det noen kinesiske aksjonærer? Nei det tviler jeg på. Men at det kan komme oppkjøp. Ja absolutt.

Kineserne har kapital, kunnskap og ambisjon, dessuten en etablert forretningsforbindelse med Pho - lønnsomt for kineserne å kjøpe hele Pho istedenfor å betale store bonusbeløp
JosefK
11.02.2020 kl 14:40 5038


Gjennom de ti årene jeg har hatt aksjen har det med jevne mellomrom dukket opp en og annen påstand om oppkjøp. Det har enda til gode å skje.

Men timingen har heller aldri vært så ideell som akkurat nå. Selskapet tjener penger. Stor omsetningsvekst og globale samarbeidsaktører

Åpenbare synergier

Har dere kommet så lavt som kr 250,-??
Drømmer ikke dere om focuss sine kr 1900,-

Ufffff stakkars folk, kommet seg så lavt som kr 250?? he he he
Heysveis
11.02.2020 kl 16:23 4668

Og der dukket sannelig den største nissen på HO opp igjen.

Jeg tror at Pharma -analytikerne Vurderer potensialet opp mot risiko. Da finner de raskt mulighetene som ligger ganske åpenbart i dette caset
Haltopen
12.02.2020 kl 08:41 4130

Et par-tre kvartaler med stigende overskudd vil gjøre selskapet betraktelig mer ettertraktet som oppkjøpskandidat.

Men da er også prisen høyere - timing is everything
Aaleby
12.02.2020 kl 08:49 4046

Hvorfor skulle Spetalen sitte på insideinfo som ikke er meddelt markedet?

Han behøver ikke innsideinformasjon for å gjøre seg forretningsmessige betraktninger
Ypperlig
12.02.2020 kl 09:33 3908

Hvorfor skulle han ikke gjort det når han er norges beste trader. Tror nok de gutta der får en del mer informasjon og tips daglig om markedet, og kan tenke meg noe av det er hysj hysj

Jeg har full tillit til at Pho behandler all slik informasjon konfidensielt og helt i tråd med reglene for innsideinformasjon
Aaleby
12.02.2020 kl 09:47 3839

Selvsagt får de drypp både her og der som vi vanlig dødelige ikke får nyss om, men et mulig oppkjøp er av en så børssensitiv karakter at å lansere en teori om at PhotoCure er så slepphendt blir på kanten spekulativt i retning regelbrudd (forsøk på å manipulere opp kursen).
Aaleby
12.02.2020 kl 09:52 3816

Tror du virkelig at et mulig oppkjøp fra intet er det som styrer investeringsbeslutningen til Spetalen? Det er selvsagt helt andre forretningsmessige betraktninger som ligger i bunn.

Alle børsnoterte selskaper er i teorien til salgs. Spørsmålet er om noen ønsker å avslutte dette tilbudet ?

Og ikke minst til hvilken kurs som utløser salget
12.02.2020 kl 11:27 3630

Fortsatt sterkt kjøpssignal i chartet, ser vi 105 i dag?

Uventet sterk økning

Det er åpenbart at Asieris vurderer å kjøpe Photocure. Årsakene er Cevira, men også deres fokus på blærekeeft og NMIBC. Asieris fokuserer på USA og Photocure sin etablerte salgsorganisasjon i USA vil være midt i blinken for Asieris. Nå tar det litt tid før deres konkurrerende produkt til BCG er klart, men hvis Asieris ser at Photocure begynner å få aksellerende vekst i USA så kan dette trigge et bud.

Hva får Asieris?
Rettighetene til Cysview/Hexvix I Kina
Full kontroll på Cevira
USA: Inntekter fra et Cysview og et etablert salgskorps til deres eget produkt innen NMIBC.

Hvor lenge venter Asieris? Jeg tror Photocure blir kjøpt opp i løpet av 2020, men håper det ikke skjer.


Takk MM - for et klokt og innsiktsfullt bidrag i debatten

Hva tror du et evt bud vil havne på ( 2020)
kreinh
12.02.2020 kl 11:48 3540

Dette er svært sannsynlig og veldig godt begrunnet. Det kan være en betingelse fra Photocure i kontrakten mot snarlig oppkjøp. Det kan være inngått en "fredsavtale" eller "karantene tid" mot oppkjøp, som også kan være tidsbegrenset.
Eller kan jeg være helt på jordet :-)
focuss
12.02.2020 kl 11:49 3540

MM
Jeg har egentlig vært av den oppfatning at PHO ikke er en oppkjøpskandidat da det de driver med ligger litt på siden av typisk BP interesse området. Når det er sagt så er jeg helt enig i at rasjonalet for bud fra Asieris er veldig godt. Også enig at organisasjonen PHO bygger i USA er verdifullt for Asieris. Om selskapet skulle gå under 500 kroner vil jeg se som en liten tragedie og det tror jeg da heller ikke vil skje.

Vanskelig å spå hva er bud kan komme på, men det er avhengig av hvor tålmodig Asieris er. I mai kommer Q1 og da får vi det første glimtet av hvordan høyere betaling og bredere refusjon slår ut. Det virker også som fleksimarkedet er i ferd med å bli etablert. Jeg synes kr.200,- er alt for lavt når man ser på hele pakka og hvilke muligheter Photocure sin teknologi gir.

Pris er avhengig av vekst på Cysview, og jeg tror kr.300 bør være det minste man bør selge for. Venter man til ut i 2021 så kan verdien av Photocure bli formiddabel.

Focuss: Det er vanskelig å se for seg en budpremie på 5 gangen i 2020. Da må kvartalstallene bli virkelig gode. På sikt så er 500 absolutt innenfor.
Redigert 12.02.2020 kl 11:56 Du må logge inn for å svare
Fevang
12.02.2020 kl 11:56 3490

Det kan jo være slik, men jeg kan ikke huske å ha hørt om noe slikt før.
pafo
12.02.2020 kl 12:06 3462

Ja nu kan jo Asieris lage en kopi av hexvix i morgen den dag, hvorfor betale PHO de har ikke noe patent i Kina. Og det kan de lansere i USA
og , efter november. De betaler ikke milliarder før noe sånt.
focuss
12.02.2020 kl 12:13 3433

MM
Jeg antar styret og ledelse har en noenlunde forståelse for hva potensialet til PHO er. Når målet er SOC så vet de det. Bud fra Asieris kommer vel ikke før Cevira er i boks og godkjent. Da er kursen til PHO over alle hauger.

Tja, det er vel ikke kun avhengig av Cevira? Deres største fokus frem til Cevira har vært blærekreft og et konkurrerende produkt til BCG. Photocure er en ypperlig anledning til å få direkte tilgang til det amerikanske markedet raskt.

Umulig å vite hva Asieris tenker men de ønsker å betale minst mulig og ha lavest mulig risiko. Så får vi se hva som skjer og når de er trygg på Cevira.
kreinh
12.02.2020 kl 12:55 3310

Fra Investtech i dag:

Photocure har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på kort sikt. Dette signaliserer enda sterkere stigningstakt. Aksjen ligger mellom støtten ved cirka 91.00 kroner og motstanden ved cirka 101 kroner og etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på kort sikt.
Anbefaling en til seks ukers sikt: Kjøp


Photocure ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 50.00 kroner. Positiv volumbalanse viser at volumet er høyere på oppgangsdager enn på nedgangsdager. Det indikerer at optimismen er økende hos investorene. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
Anbefaling en til seks måneders sikt: Kjøp


Photocure ligger i en stigende trendkanal på lang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 54.00 kroner. Positiv volumbalanse viser at volumet er høyere på oppgangsdager enn på nedgangsdager. Det indikerer at optimismen er økende hos investorene. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på lang sikt.
Anbefaling en til seks kvartalers sikt: Kjøp

Angående oppkjøp så må man huske at kineserne er ikke som vi i vesten. Politikerne legger 50 års planer og bedriftslederne har ikke størsteparten av fokuset sitt på dagens aksjekurs og neste kvartalspresentasjon. De tenker langt frem og det øker sannsynligheten for et tidlig bud. Da kan de raskere utnytte potensialet til Photocure f.eks. ved å starte.opp igjen Lumacan som nå burde vært høyaktuell.
focuss
12.02.2020 kl 13:21 3241

kreinh
Ja dette var bra levert av investtech. Kjøpsanbefaling på kort, mellomlang og lang sikt. Det stemmer godt med fundamentale forutsetninger for PHO det. 10 gangeren innen rekkevidde.
focuss
12.02.2020 kl 14:00 3147

En viktig ting å være klar over for de som tenker oppkjøp er at når PHO kursen kommer opp i en 3-400 kroner basert på organisk vekst så er trolig årsveksten langt sterkere enn hva den er i dag. Dette fordi at jo flere som tar i bruk Cysview jo nærmere er vi "The tipping point" og vi kommer i en "må ha" situasjon. Ingen sykehus vil ha ord på seg for å drive med gårsdagens teknologi. Jeg tror mange mener kurs 1900 er urealistiske drømmer. Når kursen blir 3-400 kr så er det trolig langt færre som ser 1900 som urealistisk.