Antall nyregistrerte personbiler i Sverige i januar sank 15,8 %.

Thinky
11.02.2020 kl 19:26 101

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/transporter-och-kommunikationer/vagtrafik/fordonsstatistik/pong/statistiknyhet/fordonsstatistik-januari-2020/

En del andre interessante data også. Januar i år var mot januar i fjor.

Er det usikkerhet om hvilken type bil man bør kjøpe ?