Mega trend!


Det blir spådd at 7 av 10 skal bo i byer. Ingenting tyder på at det ikke vil skje da dette er helt nødvendig ut i fra en rasjonaliseringsgevinst ikke minst ut i fra miljøet.
Redigert 20.01.2021 kl 16:24 Du må logge inn for å svare

Som navnet sier dette er en mega trend som er universell.... vi vil se enorme forskjeller av verdsetting i eiendom alt etter beliggenhet.
Redigert 13.02.2020 kl 03:29 Du må logge inn for å svare

Vi er jo allerede der i Norge.

Og nei da! Vi begynner å se begynnelsen. Norge ligger langt etter og med kun en storby blir effekten sterkere. Norge ligger langt etter og det på grunn av distriktspolitikken vi har tatt oss råd til på grunn av "olja" ingen av våre naboland(eller andre land) har kunnet unnet seg en slik "luksus". Er jo også veldig logisk at om denne jordkloden stadig skal romme flere mennesker må vi være rasjonelle i forhold til ressursbruk.
Redigert 13.02.2020 kl 08:11 Du må logge inn for å svare
Klodrik
13.02.2020 kl 10:24 1465

Paneldatas analyse gir motsatt resultat - storbyene avfolkes.

Ja paneldata om det....

Fat Man skrev Innlegget er slettet
Lønner seg kanskje ikke være kontrasyklisk og kjøpe landsbygda
Onkel_S
13.02.2020 kl 19:18 1244

Å bo rimelig i et mindre tettsted og leie ut i byen er nå ikke så værst det heller
Redigert 13.02.2020 kl 19:18 Du må logge inn for å svare

Faktum er at 8 av 10 i Norge allerede bor i tettsteder.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/regionale-utviklinstrekk-rut-2018/id2596450/sec3


Redigert 13.02.2020 kl 19:53 Du må logge inn for å svare