NANO: Mens vi venter på Q4 - Guidet framdrift på Paradigme


Det har vært en del diskusjon om hvor Paradigme ligger i rute, når de neste fasene skal være unnagjort, og om evt. flere forsinkelser vil dukke opp.
Det flagrer så mange påstander om når ting skal skje at det kan være greit å referere direkte til selskapets foreliggende guiding.

PARADIGME er som kjent en pivotal, global randomised Phase 2b trial
Det prosessen skal gjøre: Comparing two dosing regimens with the goal to select the best Betalutin® dosing regimen for filing

Gjeldende guiding på steg som foretas i prosessen
- 3L FL patients refractory to anti-CD20 therapy
- Primary endpoint: ORR
- Secondary endpoints: DoR, PFS, OS, Safety, QoL
- Complete patient enrolment in 2H 2020

Gjeldende guiding på tidsbruk:
1. En såkalt "interim analysis for futility" skal iht plan kjøres ferdig i 1H 2020 - her bør vi altså få melding før ferien 2020
2. "Complete patient enrolment" skal oppnås i 2H 2020 - dette bør altså bekreftes oppnådd før jul 2020
3. Filing er satt opp til 1H 2021 - bør bekreftes iverksatt før ferien 2021

Som man ser er en del steg skjøvet ut i tid de siste 3-4 årene ifht. tidligere guidinger.
Dette er selskapets egne oppdateringer og tidsjusteringer av tidligere forsinkelser, og er det som gjelder nå.
Når det gjelder spekulasjoner om evt. nye forsinkelser er det foreløpig ikke gitt ut noen ny informasjon som kan verken bekrefte eller avkrefte dette.
Første offisielle anledning til å stille spørsmål om dette blir Q4/årsrapport for 2019 den 27. febr.

Med henvisning til guidingen så er selskapet i en uavklart ventefase rundt flere forhold, noe som har preget kursen i lang tid,
Etter den årlige oppturen i nov/des ifm ASH-forventninger har aksjen deretter også kopiert den årlige nedturen etter ASH og falt nesten 30% siden toppkursen i midten av desember, og de siste ukene typisk beveget seg avventende og tilnærmet signalløst i en sideveis/svakt fallende trend

I dag -2,23%
1 uke: 25,12 1,43%
1 måned: 27,28 -6,60%

Det er nok mange som håper at kvartalspresentasjonen 27 febr. vil avklare mye av de ovennevnte usikkerheter.
Ønsker alle en positiv ventetid!
Redigert 13.02.2020 kl 09:39 Du må logge inn for å svare
heilo888
13.02.2020 kl 10:26 5578

Mener de har uttalt at resultater fra "interim analysis for futility" ikke vil bli kommunisert til markedet.
Korsar
13.02.2020 kl 11:58 5384

Dette har jeg ikke helt fått med meg. Uansett bør de vel kommunisere om at prosessen er blitt kjørt?

Bravo sa de skulle melde om ingen, en eller begge dosene gikk videre ettter avlesningen.
Jeg tror den kommer i juli, men det blir jo flisespikkeri om når man tar ferie .-).
heilo888
13.02.2020 kl 12:34 5230

Ff; Du har trolig rett i at det er dette de vil melde, og uten at noen detaljer blir sluppet ut til markedet.
Fljo
13.02.2020 kl 12:37 5244

Hva med pasientrekrutteringen da, vil de si noe om den nå?
Redigert 13.02.2020 kl 12:37 Du må logge inn for å svare
Korsar
13.02.2020 kl 14:01 5066

Det er vel ikke lett å si, og om de føler de skylder markedet en oppdatering på dette på dette tidspunkt.
Rent formelt kan man vel ikke kreve data på dette i den mellomfasen man er i nå, det kan man derimot når vi når første tidspunkt (re 2H 2020) der dette skal være gjennomført.
Korsar
14.02.2020 kl 14:17 4666

Som vi ser er det mange utålmodige i NANO, ikke minst dem som har vært med på den nesten 80% fallende hovedtrenden siden det toppet ut på rundt 130 i des 2016.
Samtidig er det sikkert mange av de mer proffe - og realitetsorienterte - investorene som ser seg rimelig fornøyd med at aksjen i denne ventefasen holder seg stort sett midt mellom støtten på 20 og motstanden på 32. I seg selv er dette slett ikke noe verst signal. Det har jo ikke manglet på dem som har spådd aksjen under 20 ganske snart. Jeg er blant dem som mener at støtten på 20 ikke ryker før det evt. slippes nyheter som bryter sterkt med foreliggende guiding. Og jeg tror ikke at noe sånt vil skje allerede på Q4 nå den 27 febr, Da forutsettes at det ikke meldes noen emisjon i dette bildet før tidligst til sommeren.

Gitt videre framdriftshorisont og de humper i veien man fremdeles må forvente i et sånt løp, må man likevel ikke stille for store forventninger til 2020.
De faktiske hinderne formalløpet krever at man må passere åpner ikke for ønske-snarveier utover det man har hos FDA, dessverre.

Dette var bare tåkeprat igjen Korsar..på tide å ta en lang pause?
Korsar
14.02.2020 kl 15:57 4519

Det var en konkret drøfting av aksjens tekniske tilstand inkludert angivelse av de gjeldende støtte- og motstandsnivåer, med bruk av forståelige ord.
Og hva dagens aksjonærer generelt kan forvente i 2020.
Men jeg nevnte ikke at aksjen skulle til himmels umiddelbart, jeg beklager det. DET hadde nok ikke vært "tåkeprat".... :-)

PS: Aksjen sluttet i en pen liten pluss i dag, og er nå i en tilnærmet utflatingsfase etter det sterke fallet siden desember. Dermed er det litt mer uklart om aksjen vil kopiere mer av de tre foregående H1 med å fortsette å falle også videre. Det er også uklart om og når aksjen vil begynne å strekke seg mot de tre tilsvarende års oppgang i H2.
Jeg har som nevnt ikke forventninger til at Q4 vil medføre de store rystelsene. Denne (tekniske) uklarheten blir ikke bedre av at aksjen fremdeles henger i en bred limbo midt mellom støtten på 20 og motstanden på 32. Man skulle tro dette var et ønske-scenario for tradere, men verken volatilitet eller volum har åpnet for de store mulighetene der ennå. Dermed så blir det såpass langvarig uinspirert sideveis som vi ser.

God helg!

Redigert 14.02.2020 kl 16:37 Du må logge inn for å svare

Og hvordan tenker du at eventuelt 3 nye CR i cohort 2 Archer-1 vil slå ut i kursen. Etter min mening vil 6 av 6 overlate langt mindre til tilfeldighetene enn 3 av 3 (altså langt mer enn dobbelt så bra).
Lango
14.02.2020 kl 23:33 4257

Korsar: Godt å se at du sånn delvis begynner å se det samme som jeg skrev til deg tidligere, at det ser mer og mer ut som trenden snudde i midten av november 2019. For å si det litt fjåsete; noen bruker bare litt lengre tid på å se dette. 😉😉

Så synes ikke jeg du trenger å være så sikker på den motstanden du til stadighet nevner på 32. Jeg vet ikke om du skriver det fordi du tror det selv, håper det, eller bare prøver å påvirke kursen, jeg ser ingen sterk motstand her. Skal være årlig på at jeg ser en mindre motstand rundt 30, men etter det er passert ser jeg ikke noe motstand før vi er langt høyere.
Korsar
17.02.2020 kl 10:26 3966

Lango,
man velger ikke startpunkt for trender etter forgodtbefinnende. Først, jeg snakker om langtidstrend: Ingen trend under 3 mnd. gir et meningsfullt bilde når vi snakker om en aksje som har falt siden des 2016, jfr. langtidstrend siden dess. Selv 3 mnd trend viser intet brudd for ikke å snakke om snuing, bare en utflating, slik jeg skriver.
Jeg har arbeidet profesjonelt med trendanalyse siden 70-tallet, og når du i tillegg begynner å tullprate rundt de støtte- og motstandsnivåer jeg angir blir dette bare et forsøk på hevde seg uten basiskunnskap til stede. Du bidrar også til å villede leserne av forumet ved å hevde noe seriøs trendanalyse ikke sier. Det er ikke bra og trolig i brudd med forumreglementet.
Hvis du vil prøve å sjekke dine egne løst påfundne påstander, kan du f,eks. sjekke at Investtech har nøyaktig samme motstands- og støttekonklusjoner jeg har angitt: Støtte på 20, første motstand på 32. Deretter en viss motstand på 40, så sterkere motstand på 47.
Ber om at du slutter å spille storkar på mine tråder når det bare bidrar til å villede leserne.

PS: Vi snakker altså om aksjens utvikling pr. dato. Når det gjelder tiden fram til Q4 viser de historiske data sannsynlighetsgrunnlag for en viss oppgang før fremleggelse, og derpå nedgang etter framleggelse. Det er denne gangen selvsagt å håpe at aksjen bryter dette mønsteret i ukene etterpå. Skjer dette med en signifikant oppgang i ukene etterpå kan vi begynne å drøfte evt. endrede langtids trendmønstre. Som mange som sitter i aksjen håper på, og skriver, om her: "Det må da snu en gang".
Redigert 17.02.2020 kl 10:34 Du må logge inn for å svare
Korsar
17.02.2020 kl 10:40 3902

Investtechs tekniske standardanalyse (f.eks slik den brukes av DnB) er oppdatert pr. 14 febr. og sier dette:

Automatisk teknisk analyse. Middels lang sikt, 14. feb 2020
Nordic Nanovector ligger i en fallende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har solgt til stadig lavere kurser for å komme seg ut av aksjen, og indikerer en negativ utvikling for bedriften. Aksjen har støtte ved cirka 20.00 kroner og motstand ved cirka 32.00 kroner. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som er et tidlig signal om mulig vending opp også i kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk svakt negativ på mellomlang sikt.
Anbefaling en til seks måneders sikt: Svak selg

Som altså bekrefter akkurat det jeg har skrevet foran her.
Hvorvidt dette sier så mye om framtiden er en annen skål. Jeg bruker alltid fundamental analyse i tillegg i min porteføljeforvaltning.
Men her gjelder saken å gjengi de tekniske parametre korrekt. Og da er ingen tjent med at folk slenger ut ting de ikke har greie på.
Redigert 17.02.2020 kl 10:42 Du må logge inn for å svare

teknisk og profesjonelt trendanalyse har man ikke gjort før 1980.....sjekk wikipedia....så hva du har gjort siden 70 tallet er meg gåte korar.......

....... villede leserne.......ingen kommentar!!!!!

Korsar
17.02.2020 kl 11:22 3774

Tardy.
du har visst intet bunnivå for dine "vitenskapelige" funn? Jeg siterer fra en internasjonal kilde:

"A Brief History of the Technical Analysis of Stocks and Trends
The technical analysis of stocks and trends has been used for hundreds of years. In Europe, Joseph de la Vega adopted early technical analysis techniques to predict Dutch markets in the 17th century. In its modern form, however, technical analysis owes heavily to Charles Dow, William P. Hamilton, Robert Rhea, Edson Gould and many others - including a ballroom dancer named Nicolas Darvas. These people represented a new perspective on the market as a tide that is best measured in highs and lows on a chart rather than by the particulars of the underlying company."

Jeg må vel nesten gjenta sitatet her: "The technical analysis of stocks and trends has been used for hundreds of years". Hehe.

Eksempel fra skolebenken: Da jeg studerte (og senere underviste) i disse fagene var det en sentral bok de fleste var kjent med og som var på de flestes pensum: Benjamin Graham og David Dodd: "Security Analysis" (1934)

Ifm med ny datateknologi kom det en del "comprehensive" litteratur, altså der man bygger på et bredt felt av underliggende faglitteratur, der man særlig kan merke seg Technical Analysis of Stock Trends av Robert D. Edwards og John Magee i 1984. Jeg tror faktisk jeg var den første som brukte dette arbeidet som lærestoff på en norsk institusjon rett etter den kom ut.

Synd ikke Tardyferon kikket litt mer på nettet sitt før han erklærte seg som internasjonal kjenner av trendanalyse :-)

Ferdig med dette tøvet, da foreslår jeg at vi igjen prøver å diskutere fag rundt NANO. Det er jo spennende tider, med både håp og frykt før Q4.

PS: De som ønsker å sette seg raskt inn i arbeidsmåter og begrepsverden innen teknisk analyse/trendanalyse, kan f.eks. ta en titt innom sidene til Investopedia, der jeg forøvrig siterte ovenstående fra:
https://www.investopedia.com/terms/t/technical-analysis-of-stocks-and-trends.asp

Redigert 17.02.2020 kl 11:31 Du må logge inn for å svare
Lango
17.02.2020 kl 11:56 3684

Korsar: 70-tallet ja, skjønner du begynner å bli gammel, kanskje ikke så lett å henge med lenger da...

Neida, det var ment som en spøk, jeg er mot å skrive slik som jeg akkurat gjorde, men klarer ikke helt la være da du også har noen stikk som er i samme gate.

Vi har nok ulik oppfatning, og det må være lov uten at jeg blir beskyldt for å villede andre. Jeg mener kanskje sterkere enn noen gang at trenden snudde i midten av november 2019, det blir klarere og klarere for meg at trenden har snudd og jeg ser en ganske sterk opptur på vei.

Så problemet med "motstanden" du mener er på 32 kroner. At noen mener det er en motstand betyr nødvendigvis ikke at dette stemmer. Problemet er bare at enkelte andre kan tro dette stemmer, og velge å selge på grunn av at noen setter ut et falskt rykte om sterk motstand her og der.

Jeg tror ikke jeg gidder å kommentere så mye mer av vår uenighet. Du mener trenden nå er nedadgående, jeg mener dette har snudd. Du mener det er sterk motstand på 32, jeg mener det er en svak motstand på 30, når denne brytes kommer kursen til å gå raskt forbi 32 og videre opp mot 50-55, kanskje helt til 70 før noe vesentlig motstand. Da legger jeg denne diskusjonen død noen måneder, så kan vi heller meldes etter 1. halvår er omme for å se hvem som treffer best, da kan vi også se hvor godt din andre spådom om syklisk fall 1. halvår stemmer eller om du også vil ta feil her.
Redigert 17.02.2020 kl 12:15 Du må logge inn for å svare
Korsar
17.02.2020 kl 12:08 3653

Lango,
nå må slutte opp og slenge ut tulletall om støtte og motstand, du presterer til og med å hevde at en "svak støtte" på 30 må brytes (!!) før videre oppgang. Det er ikke til å tro. Det er MOTSTAND som må brytes, og da snakker vi om nivåer UNDER en kurs! Resten av ditt prat om dette (ref en rekke nye rene påfunn om støtte og motstandsnivåer) er selvsagt helt utenfor noen støtte i teknisk analyse, og jeg ber deg igjen om å slutte med sånt løsprat her på min seriøse tråd. Det er dessuten ikke "min mening" jeg skriver om ovenfor rundt disse sakene, jeg orienterer om nøytral output fra klassisk teknisk analyse/trendanalyse. Der er ingen "mening", bare kalde tall. Og derfor er det selvsagt heller ikke rart at Investech finner de samme støtte- og motstandsnivåer som meg. Det er en ren verktøysak, men som dessverre veldig få her på forumet kan. Og dermed heller ikke skjønner når noen bruker disse verktøyene profesjonelt.

Ellers er min advarsel den 18. des. om (syklisk sannsynlig) fall i H1 allerede fullt ut verifisert for dem som ikke liker å tape penger: NANO har nå falt 27% siden dess.
Sånn er det bare.

Om den videre utvikling er det som nevnt ikke lettere å spå enn før i verden.
Men denne tråden er opprettet for å følge om selskapet leverer på guiding den 27. febr.
Ikke for å åpne for at folk skal prøve å spille kyndige storkarer i ting der hver setning de skriver avslører det motsatte.
Tardyferon som mente han fant på wikipedia at trendanalyse ikke eksisterte på 1970-tallet (da jeg studerte flere hundre års forskning i dette), blir nok en klassiker i de rette kretser etterhvert, hos dem som avslutter fredagene med å velge ut ukens mest selvskadende bidrag :-)

Redigert 17.02.2020 kl 12:18 Du må logge inn for å svare
Lango
17.02.2020 kl 12:21 3613

Beklager at jeg skrev motstand i stede for støtte, dette er nå rettet opp. Jeg synes du skriver mer og mer vås, det er derfor jeg henger meg på dette. Du har skrevet sikkert 750 ganger at du spådde NANO ned 1. halvår i 2020, det har du truffet bra på, men 1. halvår er jo ikke ferdig enda. Så vil jeg si du er veldig flink til å skrive gang etter gang de gangene du treffer, men der du ikke er like heldig er det ganske så stille fra deg.

Foreslår at vi begge avslutter her før det blir alt for useriøst. I stede kan vi se 1. juli hvem av oss som har truffet best. Jeg tipper NANO i 47, tørr du komme med et forslag?

Korsar
17.02.2020 kl 12:32 3568

Lango,
er det umulig å holde seg til trådens tema?
Det er: "Mens vi venter på Q4 - Guidet framdrift på Paradigme"
Du har kun bidratt med å levere villedende rør rundt støtte- og motstand.
Når Q4 er mottatt og analysert. kan man begynne å se på de neste faser etterpå. Markedet er imidlertid mer enn opptatt av om NANO klarer å levere som hittil guidet, og om det vil bli behov for framdriftsjusteringer. Dette er av stor viktighet for vurderingen av finansieringen og tilhørende cashburn/tid til neste emisjon.
Markedets tolkning av Q4 og evt. oppdatert guiding der blir ikke mindre sentralt siden selskapet ikke har sendt ut en offisiell tilstandsmelding til børsen siden desember. Dette vakuumet er dermed ladet med usikkerhet.

Korsar
17.02.2020 kl 12:42 3514

dr.,
her må man nok bare pent vente til selskapet selv orienterer om utviklingen.
Foreliggende timing finner man i selskapets siste presentasjon.

Jeg kan i min lille analytiske glasskule se at det er syltynt volum om dagen. Det er aldri bra. I tillegg sier gruten at shorterne må få opp volumet for at det skal være bærekraftig, og de må kunne skape tvil ved selskapets videre vei ut i fra guiding og fremdrift.

Vil selskapet svikte igjen, eller vil shorterne blø?
Redigert 17.02.2020 kl 12:54 Du må logge inn for å svare

Dead bouncing cat, aksjen stiger nok til 30-32 så faller den tilbake til 18-22 tallet.
Korsar
17.02.2020 kl 13:03 3435

Forum forum,
takk for innlegg som faktisk forholder seg til trådens tema :-)
Og da første del av temaet; hvordan det går fram til Q4 den 27 febr. Volumet er vel kanskje så som så, men heller ikke veldig lavt.
Det er heller ikke lett å se ut av tilgjengelig info hvilke sluttdatoer inneværende shortere sitter med, og når de evt. må realisere et tap om kursen går opp framover.
Det kan jo hende at mange sitter med short-dealer rettet mot et forventet fall etter Q4. Tar de feil på det, kan de få svette litt, ja.... :-)
Shorterne har pr. dato historisk statistikk med seg, samt det sterke (post-ASH) fallet siden 18. des. som selvsagt flere enn meg så komme også denne vinteren.
Jeg håper virkelig NANO slenger i bordet en reell framgang denne gangen, i håp om at vi ikke får reprise på enda en trist vinter/vår, som har vært mønsteret de tre foregående årene. Ikke minst for at selskapet skal klare en akseptabel ny finansiering på vei mot fase 3.
Lango
17.02.2020 kl 13:18 3384

Jeg mener ikke volumet har vært så lavt. Se spesielt fra november, her har volum økt, kursen ser i mine øyne ut til å ha snudd, i mine øyne en svært positiv utvikling. Så spør du meg, ja, shorterne vil blø om de ikke kommer seg ut raskt.

Lango.

Jeg refererer egentlig til min egne følelse av den siste tiden som da er 2-3 uker. Sjekket raskt nå, og den siste uken er gjennomsnittet lavere enn alle intervaller som er oppgitt på HO markedssider. Det er ikke nok swung over handelen, og det har jeg kjent i hofta :-).

Poenget er vel også at shorterne startet angrepet på 32-ish. De har fått presset den ned med suksess til nå, men det lave volumet gjør det etter min mening til risky business å sitte med 1,4 mill i short over en oppdatering på rekruttering om ca 1 uke.

Jeg vil tro det kan komme et lettelsesrally om selskapet rapporterer at de holder seg til skjema. Det sagt så er aksjens svakhet at mange er posisjonert allerede, eller de tunge ikke tar posisjoner i denne fasen. Det er derfor ikke flust med fond som går inn og skaper det etterlengtede presset opp....Foreløpig...

Vi får nok vente en uke, men jeg ser faktisk positivt på at shorten er stor, og volumet tørker ut. Med tørt løv kan dette smelle godt begge veier.
Korsar
17.02.2020 kl 13:30 3346

morgendagen,
så du frykter altså at aksjen vil kopiere tidligere kvartalserfaringer, med stigning på forventninger og fall etter skuffende?
Vel, du kan godt få rett. Men mange ganger tidligere har det vært grunnlag for fallene, der selskapet har vært i større forventningsfaser enn akkurat nå.
Spørsmålet er om akkurat denne Q4 er så sentral for aksjekursen som mange av de tidligere?
Jeg tror fort Q1 og Q2 2020 kan bli viktigere, ut fra de større forventninger til data som foreligger på disse tidspunktene.

Vi kan se konturene av en ny trend fra 24. oktober-19. Kan være starten på den store oppgangen. Men shorterne kommer til å kjempe med nebb og klør for å holde kursen nede, så det krever gode nyheter for å knekke shorterne. Ingenting smaker bedre enn shorterblod :-)
Lango
17.02.2020 kl 13:55 3264

Jeg er helt enig med deg om at vi ser mer og mer antydning til en ny oppgang, jeg har skrevet fra midten av november, men du kan like gjerne si 24. oktober ja. Det kan vel hende det er andre som også ser dette etter hvert, jo før man se det og kjøper seg inn, jo mer vil man tjene. :-)
Korsar
17.02.2020 kl 14:09 3224

007,
jeg gjentar igjen: Man kan ikke plukke startdatoer for trendanalyse etter forgodtbefinnende. Det er cherry-picking og selvsagt et brudd på korrekt metodebruk. Hvis du f.eks. gikk en drøy måned tilbake (f.eks. sept 2019) FOR Å FÅ EN ENDA SIKRERE/LENGRE DATASERIE før 24. oktober (der du har valgt høstens laveste kurs) ville du funnet at kursen da var 10% HØYERE enn nå. Og hele "trend"-argumentet ditt ville falt til bakken. Og kursen har altså falt 27% siden 18 des. Hvis dere først skal rote rundt med korte tidsserier, hvordan kan dere da finne at det er et "brudd opp"?!

Tips: For å hindre/eliminere plukking av ønsket "statistikk" (les: slutte å lure seg selv) kan man f.eks. eliminere statistiske UTLIGGERE (kortvarige forhold som ikke bidrar til å forklare langsiktig trend, f.eks. oppgang og fall rundt kvartalsrapporteringer) og/eller utvide tidsrammen til å eliminere på den måten.
For å få en slutt på denne tendensen til cherry-picking kan jeg gi et siste eksempel på hvordan det kan gjøres på verste måte:

Man kan velge laveste kurs man finner i tiden FØR DET OVER 3-ÅRIGE FALLET PÅ NESTEN 80% SIDEN 16 DES 2016, f.eks. nov 2015 og finne at kursen er omtrent doblet siden dess. Fantastisk aksje, ikke sant?! Eller man kan plukke okt 2016 og finne at kursen er omtrent identisk med idag. Ikke verst det heller :-)
MEN KURSEN HAR ALTSÅ FALT OMTRENT 80% DE SISTE TRE ÅRENE UANSETT HVA MAN PRØVER Å LURE SEG SELV MED.
Men det er ikke det som er poenget med TA: Man er TVERT I MOT ute etter å finne mønstre (trender) som sier noe om hvor kursen bærer videre fra nå - UT FRA GYLDIGE HISTORISKE MØNSTRE. Og da kan man ikke cherry-picke fra den dato som passer ens eget motiv. Så enkelt - og vanskelig - er det der :-)


Redigert 17.02.2020 kl 14:22 Du må logge inn for å svare

Da må jeg bare si at det er synd for deg at du ikke ser konturene av en ny trend fra 24. oktober-19. Du må gjerne sitte utenfor og fortsette grinebiteriet ditt dersom det slår til.
Husk at ingen har monopol på å vite hva som skjer, og ikke alt synker til evig tid.

Du får heller benytte tiden til å prøve å forstå hvordan shorterne store deler av tiden manipulerer aksjekursen i Nano i sin favør. Jeg vet at dette kan ta lang tid, men til gjengjeld får du ikke tid til å skrive så mye vås her inne. Lykke til med kursetterforskningen, Maynard. Husk å ikke være forutinntatt :-)
Korsar
17.02.2020 kl 14:51 3123

007,
ja, en "ny trend" er ikke å spøke med, når det er du som ser den, i strid med de stakkars analyseselskapene som ikke forstår det du forstår :-)
Nå minner du oss om det gamle ordtaket at noen ganger kan det være lurt å holde munn når man blir mistenkt for en viss ting, i stedet for å åpne den og fjerne enhver tvil :-)

Når det er sagt, håper vel de fleste (unntatt shorterne da...) at NANO skal gå oppover etter hvert. Jeg vil ihvertfall ha med meg det. Til en fjerde-/femtedel av tidligere kostnad. En fabelaktig aksje å forholde seg intelligent til :-)
Lango
17.02.2020 kl 15:21 3056

Det er nok ikke bare 007 som ser en ny trend, jeg gjør også det, DnB har kursmål på 72 kroner, da tror jeg ikke de ser helt den samme trenden du ser, Korsar. Kanskje du burde sett deg i speilet og gjentatt det gamle ordtaket, skjønner det ikke er lett for en gammel mann på rundt 65 år å innrømme at andre kan ha rett.
Korsar
17.02.2020 kl 15:32 3019

Lango, men stakkars mann, da.
Det er ikke JEG som mener ditt eller datt om aksjens trend (slik som du gjør), jeg viser til hva en nøytral teknisk analyse viser. Og har sitert Investtech, som sier dets amme som jeg får ut av de samme verktøyene:

"Automatisk teknisk analyse. Middels lang sikt, 14. feb 2020
Nordic Nanovector ligger i en fallende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har solgt til stadig lavere kurser for å komme seg ut av aksjen, og indikerer en negativ utvikling for bedriften. Aksjen har støtte ved cirka 20.00 kroner og motstand ved cirka 32.00 kroner. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som er et tidlig signal om mulig vending opp også i kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk svakt negativ på mellomlang sikt.
Anbefaling en til seks måneders sikt: Svak selg"

Hvorfor fortsetter dere å dumme dere ut om dette? Dere bare avslører igjen og igjen at dere ikke skjønner hva det er snakk om.

Så langt den tekniske analysen der bl.a. Lango og 007 ikke forstår hva det dreier seg om, som alle kan se.

Så til det faktiske kursbildet nå (som alle burde få med seg): Nå skjer trolig det jeg har flagget er sannsynlig vil skje: En forventningsoppgang før Q4, i tråd med flere års tilsvarende mønstre. Håpet er imidlertid at dette ikke følger mange års mønstre etterpå; at aksjen faller på skuffelse.
Akkurat der er ikke TA nyttig til beslutningsstøtte for oss; for TA kan ikke si om selskapet bringer godsaker til bordet denne gangen. Der har vi bare våre SUBJEKTIVE fortolkninger av selskapets tilstand å lene oss på. Og jeg MENER at Q4 denne qangen ikke blir så veldig kursforandrende de neste ukene som enkelte andre tror. Jeg håoper likevel at aksjen ikke ender tilbake til start denne gangen, som så mange ganger før. En 10-15% oppgang de neste ukene ville vært fine for både det ene andre. Jeg tror Q2 og Q3 blir mer avgjørende for markedets dom. Q1 er litt for tidlig iht guidede avlesninger.