EASYBANK ASA leverer rekordresultat - nok en gang!


Easybank «kliner til» med nok et godt kvartal - og rekordår!

Q4 2019 endte på MNOK 20,2.
Y2019 endte på MNOK 86,2.

Fortsetter dette, blir Easybank utbyttemaskin nr. 1.
Eller oppkjøpskandidat nr. 1.

Lindbak/Kistefoss solgte Ya Bank for ca. 2,5 X P/B.
Det tilsvarer ca. kr 30,- pr. Easybank-aksje....
baltuz
14.02.2020 kl 08:26 506

Easybank har markedsverdi 402 mill på notc , egenkapital er 566 mill
Instabank har markedsverdi 249 mill på notc , egenkapital er på 567 mill.

begge tjente ca 20 mill i Q4 . Dette er billige aksjer, men problemet er at det er tilnærmet null omsetning i aksjene på NOTC.

Mr Larsen

Det var vel Kistefos som solgte Yabank
Sveaas mente Lindbak var uegnet i styre.

Christen Sveaas i Kistefos as, største eier i Ya Bank, har sendt brev til bankens eiermøte. Han kaller gründer Svein Lindbak uegnet som styremedlem og vil ha ny styreleder

Så trakk Lindbak seg etter dette ,hvis jeg ikke husker feil , for å skape ro.

Insta/Easy

Begge bankene ser jo veldig billige ut men Insta ser billigst ut.
Jeg tipper at Instabank tar igjen Easybank nå og kommer til å tjene mere penger:-)

Har Stusset litt på at Instabank har så mye laver tap en Easybank Jeg tenker den ene grunnen er lavere rente netto.
Burde gi bedre kreditt kvalitet .
Det står også noe veldig interessant i kvartal 2 rapporten til Instabank.

Interest rates were raised for selected customers in Norway due to a perceived increased probability of default from when loans were granted.

Tenker de ble kvitt endel dårlige kunder der før gjeldsregitstert kom på plass.

Kistefos og Robert Berg kan bank.
Kistefos solgte både Bankia og Yabank med super profitt.
Gå inn på årsrapport til Kistefos å les dere opp på Bank Advanzia et eventyr uten sidestykke 😄

Noen må være best i klassen PR i dag så er det ingen tvil om at det er Nofi.
Så kommer Instabank etter dem Easybank dette er min personlige mening.

Sittet selv med aksjer i Nofi og Instabank gikk inn i Instabank rett etter Sveaas.
Instabank har vært en bedrøvelig investering til nå men får Sveaas igjen pengene så får Pilkasteren igjen pengene :-):-):-)

Hadde vært Veldig interessant med en kommentar fra Deloi eller Harterpool 😄😄😄

For meg ser Instabank pr i dag ut som en Trøffel ala Yabank

Mvh Pilkasteren :-):-):-)Hva diskusjonen mellom Sveaas og Lindbak dreide seg om, er vel ganske så irrelevant. Det er dessuten mange år siden.

Om man har en personlig mening eller ikke, er også irrelevant. Jeg forholder meg til regnskapene i begge bankene, og konstaterer at Instabank har tjent MNOK 100 MINDRE enn Easybank, som har tjent ca. MNOK 160 de siste to årene.

Samtidig «skryter» Instabank om at de har så lave tap, ca. 2,6%. Dette tror jeg er alt for lavt, og er trolig en tikkende bombe, akkurat som Brabank rapporterte 23/12-19.
Hadde Easybank ASA operert med tilsvarende lav tapsprosent, hadde Easybank levert MNOK 100-110 for 2019!

Kostnadene i Instabank er 60-70% høyere enn i Easybank, som har en CI-ratio på samme rekordlave nivå som NOFI.

Ja, «flokkdyr-mentaliteten» har slått til for fullt. Enda et eksempel på at det er viktig å gjøre seg opp sin egen mening.

Uansett om man satser pengene på Instabank eller Easybank, så kommer rekylen ganske snart. Og jeg tror rekylen blir sterkest i Easybank:-)
baltuz
14.02.2020 kl 20:29 341

At instabank har tjent 100 mill mindre siste 2år tror jeg ikke er så mye å vektlegge. Begge bankene er unge og har tjent penger siden oppstart , og de tjente det samme i siste kvartal. Ek også lik. Insta har fin stigning i resultat kvartal over kvartal . Insta har ca 40 % av utlån i Finland mens andel i Norge er redusert. Easy er bare i Norge men satser også mot bedriftsmarkedet på innkreving av faktura mot provisjon. Det er derfor litt forskjell på deres markeder. Hva som gir mest avkastning fremover er et åpent spørsmål. Det ene utelukker ikke det andre.... At begge på et tidspunkt må få en kraftig rekyl er jeg enig i gitt at den utviklingen fortsetter. Hva er argumentet for at insta skal skjule tap? Er det ikke en mulighet at de har gjort gode vurderinger av kundene ?

Det er nettopp kostnadsnivå og evnen til god inntjening som er så viktig! Forskriftene, gjeldsregisteret og IFRS9 gjør at det å ha fri egenkapital er essensielt for forbrukslånsbankene.

Tjener de ikke nok penger, oppfylles ikke kravene til fri egenkapital, og da må de hente penger i markedet.

Hvis bankene har stor utlånsvekst, må kravene til egenkapitalen økes tilsvarende. Hvor skal denne egenkapitalen tas fra, hvis det ikke er på bunnlinjen?

Jo, da må det emmiteres. Å hente penger i dagens marked til skikkelig pris, har vist seg å være vanskelig.

Instabank og Brabank har hatt emisjoner, nettopp fordi bunnlinjen ikke er god nok, fokus har vært på utlånsvekst, og egenkapitalkravene måtte oppfylles. Det er blitt emmitert på fallende kurser, og de aksjonærene som ikke har vært med, er blitt kraftig utvannet.

Dette har ikke, og kommer heller ikke til å skje med Easybank. De har som nevnt, tjent MNOK 160 de siste to årene. I 2020 vil de nok tjene MNOK 100-110. At de nå satser på SMB, er veldig bra for både bunnlinjen, og for egenkapitalsituasjonen.

Ved rullering av fakturaer gjennom hele året, er egenkapitalbindingen en helt annen enn ved usikrede lån, som har en gjennomsnittlig nedbetalingstid på 2,5-3 år.

Hvis Easybank klarer 3% provisjon pr. faktura, og får solgt den 10 ganger pr. år, snakker vi 30% pr. år. Får de til et skikkelig volum, er det ikke vanskelig å regne ut at dette gir meget god inntjening.
Og med den enorme skalerbarheten Easybank har, vil kostnadene øke marginalt. Da snakker vi om en god bunnlinje!

Kan det ikke tenkes at Instabank har litt bedre kreditt kvalitet en Easybank og de andre da de har den laveste rente netto
Kanskje litt bedre forward flow
Kvittet seg med en del dårlige kunder før gjeldsregisteret kom.
Instabank startet tidlig å skalere ned i Norge ekstra tap i Finland tok de i Kvartal 1 2019
Instabank har i en periode prioriter inntjening og kvalitet foran volum.
Instabank er også oppe å går i 3 land så det forklarer nok høyere driftskostnader.

Easybank
Banken vil fra første kvartal gå over til tapsrapportering etter IFRS9 noe som vil medføre høyere tapsavsetninger. Det er estimert et økt tapsavsetningsnivå i størrelsesorden MNOK 128 fra 1. januar. Implementeringseffekt fra IFRS9 på bankens annen egenkapital er en reduksjon med MNOK 104. Banken vil benytte overgangsordningen, slik at effekten vil bli gradvis innfaset i kjernekapitalen over de neste 3 årene.

Instabank :
Impairment losses according to IFRS 9 from 01.01.20
One off impact on impairment losses of 85.5 MNOK and equity reduced by 64.1 MNOK.

Hvorfor er denne så pass mye høyere i Easy kontra Insta
De har jo nokså likt lånt ut ?

Jeg syns jo også begge bankene er latterlig lavt priset.

Mvh Pilkasteren :-):-):-)

Beklager sent svar:-)

Dette er lett å misforstå, og enkelt å forklare.

En bank som selger misligholdte lån innen 90 dager(Instabank) vil ikke ha noe volum (og derved ikke nedskrivning) på stage 3.
En bank som ikke selger noe volum på 90 dager(Easybank) vil ha mye volum (og derved nedskrivning) på stage 3.
Easybank selger misligholdte krav til Kredinor meget sent i prosessen, først når Namsmannen har behandlet saken, og det ikke er noe å ta utlegg i, eller lønnstrekk hos skyldneren ikke lar seg gjennomføre.

Dette BETYR IKKE at den ene banken vil ha høyere tap enn den andre. Det er summen av den aggregerte cash-flowen på disse lånene som til slutt avgjør tapskostnaden.

Ellers er det jo gledelig av NOFI leverte en knallsterk presentasjon i går, og som Odd Weidel i SB1M uttaler i FA i dag, vil folk forstå at hele bransjen vil få en ny storhetstid når gjeldsregisteret har fått full effekt i løpet av noen måneder, og tapene som skyldes bedrageri-lånekunder, er tatt.
Se link: https://finansavisen.no/nyheter/bors/2020/02/21/7500071/bankanalytiker-odd-weidel-i-sparebank-1-markets-fremstar-knallsterkt
Redigert 21.02.2020 kl 16:55 Du må logge inn for å svare