Kjørbo aldri formelt stengt.


Ifølge denne artikkel har aldri Kjørbo formelt vært stengt verken av DSB eller politiet. Hele tiden har det vært opp til UNO-X å åpne igjen.
https://www.tu.no/artikler/halvt-ar-etter-eksplosjon-dsb-mener-de-enna-ikke-har-fatt-bevis-pa-at-hydrogenanlegget-ble-testet-ordentlig/484942?key=WGZXfphs
Far-far
14.02.2020 kl 10:11 891

Da er det ikke sikkerhet ved Nel anlegget som har hindret gjenåpning, men forretningsmessige vurderinger som ligger til grunn. Mistanken om dette har vært der en god stund da alle øvrige Nel bygde stasjoner lenge har vært i drift.

Det beste ville jo vært om UNOX trekker seg ut også kan NEL og det andre firmaet gjenåpne anlegget omgående. Men utspillet må komme fra UNOX.
Ajax1
14.02.2020 kl 17:04 531

Forsøk å forklare dette til Investor xyz 😥

UNO-X må tenke på å bestemme seg hva de vil med sin hydrogen satsing 😳 Reitan Gruppen bør ta et veivalg her. Velger de å satse på hydrogen, så må det være helt, ikke halvhjertet. Nå er det ikke mange hydrogenbiler de skal serve, men det blir garantert ikke flere i Norge med UNO-X sin vente å se holdning 😥

Så oppfordring til Reitan familien er: kjør på med deres hydrogen investering, åpne Kjørbo såfremt alle formaliteter er i orden.
Underskudd vil det nødvendigvis måtte bli de første årene 😌 Jonas Gahr Støre snakket om nasjonal satsning på hydrogen fordi at det vil være en betydelig del av verdens energi fremtid.
https://www.klassekampen.no/article/20200213/ARTICLE/200219985?fbclid=IwAR3S_dhKzbZ4y6fGA5lLKLv9txBRYF2ewR5ZZwK_wJRstBSl_pzoU5OJKVE

At Støre er vår neste statsminister er vel ikke så utenkelig. At hydrogen kan bli et stort satsningsområde i Norge er mer trolig enn utrolig.

Fy fan korr sterk Nel e,,ikkje kjøp æ,, men kan ta dæ fan på at hær
Blir det ikkje sælt en aksje på længe,,, sist æ solgte var på 11,06—glæm det,, nu skal vi opp — hærlig🤗🤗🤗

Hadde kanskje tenkt at Regjeringens Hydrogen satsning ble presentert i dag fredag. Den ble jo lovet nå i februar. Det er vel helt utenkelig at den ikke inneholder et viss antall stasjoner. Ser ut som Norge er på glid når det gjelder Hydrogen ja. Ikke for tidlig. All in i Nel.

Her er standarden;

ISO/TS 19880-1, kapittel 13