Emisjon?


Periodevis anstrengt likviditet
Prosess med obligasjonslån innstilt
Alternative finansieringsalternativer forventes avklart i 1. kvartal 2020