NOM!!! Norge kan bli titanlandet i Europa NOM!!! Sats en slant!!

ZOOZ
NOM 14.02.2020 kl 12:14 252298

Norge kan bli titanlandet i Europa – nå starter arbeidet med den omstridte og unike gruva
Engebøfjellet er en mineralogisk gigant og kan gjøre Norge til titanlandet i Europa med sin svært rike forekomst av bergarten eklogitt med høyt innhold av titanoksid og enda høyere innhold av verdifull granat.

https://www.tu.no/artikler/norge-kan-bli-titanlandet-i-europa-na-starter-arbeidet-med-den-omstridte-og-unike-gruva/484396?key=mlFmqd15&fbclid=IwAR1GYdcgL2fGfNcgOkOMkpmX_SQUKKSy3KmBcn_Pyl-UGofZHKfrpdIkBL8
Redigert 21.01.2021 kl 09:35 Du må logge inn for å svare

Får håpe på litt mer kjøpslyst i morgen. Melding om offtake avtaler kan vel komme når som helst.
Redigert 20.01.2021 kl 21:58 Du må logge inn for å svare
Boss 99
03.09.2020 kl 15:56 5444

Hope so. Nyhetene begynner å hope seg opp nå. Snart jul oxo.
Redigert 20.01.2021 kl 21:58 Du må logge inn for å svare
Crom
03.09.2020 kl 17:32 5386

Ikke relatert til NOM, men kanskje saken kan skape økt interesse for gruvevirksomhet i Norge: https://www.nrk.no/rogaland/mineraler-for-hundrevis-av-milliarder-under-bakken-1.15133192
Redigert 20.01.2021 kl 21:58 Du må logge inn for å svare
John8
06.09.2020 kl 15:03 4998

Veimyndighetene skal (også) søke om tilatelse til å «dumpe» store mengder stein i nasjonal laksefjord - den nye E 16:

https://www.nrk.no/vestland/veit-ikkje-korleis-dei-skal-bli-kvitt-10-millionar-kubikkmeter-stein-1.15144200
Redigert 20.01.2021 kl 21:58 Du må logge inn for å svare
glaudius
06.09.2020 kl 19:41 4896

Vi väntar goda nyheter!
Redigert 20.01.2021 kl 21:58 Du må logge inn for å svare
_HH_
06.09.2020 kl 21:32 4784

"I utgangspunktet må mottakaren betala for transporten. Me ser ikkje føre oss å få så mykje betalt for steinen, og har ikkje budsjettert med det, seier Lofthus"
AMR legg til grunn at dei skal få betalt for massane. Er ikkje så lett tydelegvis.
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare
ZOOZ
07.09.2020 kl 09:01 4571

de finner nok et hull å putte desse steinene i. Blir det noe nytt denne uken da?
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare
Fremen
07.09.2020 kl 09:56 4506

Det er kanskje upresist å blande steinmassene fra nevnte veiprosjekt med Engebøfjellet. Steinen som vegvesenet skal bli kvitt ser ut til å være av svært blandet kvalitet og med finmasser inkludert. Bruksområdene er nok begrenset for dette og mulig den må bearbeides noe for å brukes.
Massene fra Engebø er jo har en mye renere kvalitet og består av grov tung stein som passer seg godt til anvendelse. Er ikke utenkelig at det finnes et marked for denne steinen, noe som også NOM har påpekt tidligere. Utfordringen for NOM er vel at det er såpass mye stein at for dagbruddet vil det være behov for deponi.
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare
_HH_
07.09.2020 kl 10:46 4481

Steinmassene fra tunnelplanene til AMR vil også inkludere finmasser sidan det også er snakk om tunneldrift her også. Eklogitten er tyngre, noko som er ein utfordring i forhold til logistikk og transport, noko som er ein av den viktigaste prisdriveren i steinbransjen...Så dersom du meiner bruksområdet for steinen fra tunnelen er avgrensa må det same kunne hevdast om eklogitten. Stein er ikkje stein og det er krav til kvalitet mtp bruk til bygging og asfalt, men det er ikkje gitt at eklogitten tilfredsstiller desse krava.

Videre er berre dette eit døme på at steimasser ikkje nødvendigvis har noko marknad. I Odda der AMR har fått ideen til sitt flytane prosessanlegg, deponerer dei steinmassene frå fjellhallene dei sprenger ut, i fjorden. Dei har i fleire år forsøkt å få avtakera til steinen (gratis), utan hell.
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare
John8
07.09.2020 kl 11:14 4598

Siden veimyndighetene vil søke om tillatelse til å «dumpe» store mengder stein i nasjonal laksefjord, bør vel de samme gruppene som har aksjonert/vil aksjonere på Engebø, også aksjonere mot den planlagte dumpingen ved E 16 nær Bergen?

Det er store mengder stein veimyndighetene skal dumpe.
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare
Fremen
07.09.2020 kl 13:00 4488

Jeg støtter poenget og kjenner ikke detaljene til AMR sine planer. Men hvis de oppgir at de skal selge denne forventer jeg at det er mulig å gjøre en slik avtale. Steinmasser trenger ikke ha noe verdi, men en ren blanding kan ha en verdi. Dette bekrefter NOM i uttalelser. Jeg antar at NOM også følger opp denne for å se om de kan få til salg for å redusere fotavtrykket. Jeg forstår at det er mer blandet stein i artikkelen om vegvesenet, derav min kommentar på sammenligning.
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare
Fremen
07.09.2020 kl 13:49 4472

Fant denne i arkivet: https://finansavisen.no/forum/archive/thread/2256134/view, tror den refererer til dette notat fra Mona Schanche (?): https://docplayer.me/18067621-Bruksomrader-for-rest-og-biprodukter-ved-drift-pa-engebo.html. Hun skriver om en virksomhet på Visnes hvor de selger eklogitt: https://www.visneskalk.no/#bruksomrader-eklogitt. Er det noe utfordringer (miljømessig) med eklogitten i Engebøfjellet, eller kan den også selges på samme måte? Trodde en av grunnene til at sjødeponi er en god løsning for NOM er at eklogitten ikke har noen utfordringer mht. miljø? NOM burde vel kunne få til det samme som Visnes Eklogitt? Ser ut på proff som de tjener gode penger https://proff.no/selskap/visnes-eklogitt-as/lyngstad/stein/IFZLRLF07R8/. Jeg er ikke så opptatt av hvorvidt AMR kan få solgt sitt, mer om NOM kan tjene litt ekstra penger og reduserer deponibehov samtidig, er vel ikke noe poeng å snakke ned den muligheten for NOM hvis du ikke anser det som helt utenkelig at de skal selge noe av gråberget sitt. Beskylder deg selvsagt ikke for baising, vet jo at du er en av de som er opptatt av fakta og virkelige verdier for NOM! 😊
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare
unotert
07.09.2020 kl 14:34 4420

Nom burde vel vurdere å gå i en form for partnerskap med Visnes. Dette selskapet er ledelsen i nom klar over tror jeg.
En annen ting er at gråberget er noe annet enn eklogitten som ligger under, og gråberget lar seg vanskelig selge.
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare
_HH_
07.09.2020 kl 14:53 4550

Eg personleg meiner at det bør vere mogleg å få til å bruke noko av massene, men kor mykje og til kva må avvente til ein veit meir om eigenskapane til massene og marknadane. Ein kan ikkje berre anta at massene kan brukast og seljast.

For sal av gråberget som skal deponerast på land kan ein sjå på ulike utnyttingsmåtar slik som Visnes Eklogitt, men for avgangen så vil denne vere så knust at det vil vere færre alternativ med tanke på bruk.

Når det gjelder Visnes eklogitt er dette interessant og der det einaste kravet er vekt, til dømes for ballast og tildekking, vil mest sannsynleg eklogitten fra Engebø kunne brukast også. Dersom ein ser på Vines Eklogitt ser ein at dei leverer i stor grad til offshore industrien og mykje til oljebransjen. Der er det ikkje veldig stor pågang for tida og spørmålet er om marknaden er stor nok for fleire aktører eller om dette må reknast som ein nisje. Derimot vil havvind vere eit aktuelt alternativ, men det vil også vere avhengig av transportavstandar og alternative produkter som kan erstatte eklogitten.

Dersom det er andre krav enn vekt, vil ein måtte avklare dette før ein veit kva eklogitten kan brukast til. Det kan også vere forskjell mellom ulike eklogitter, derfor er det ikkje automatikk i at Engebøeklogitten er like godt eigna til det same føremålet som Visnes Eklogitten.

Eklogitten har ikkje nokon utfordring knytt til miljø, men dette gjer den heller ikkje automatisk eigna til byggeråstoff .
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare
Crom
07.09.2020 kl 17:08 4535

Kan det tenkes at eklogitt kan benyttes til som bestanddel i produksjon av mineralull? Noen som vet om NOM har hørt med Glava eller Rockwool om forsøk av noe slikt?

Bergarten virker å ha noen av de samme grunnstoffene som allerede benytttes i produksjon av mineralull. Likevel spørs det om den kjemiske sammensetningen er egnet.
"Kjemisk sett tilsvarer den basalt i sammensetning." https://snl.no/eklogitt
"The most frequently used raw materials for mineral wool production are diabase, dolomite, granite, basalt, limestone, etc" https://books.google.no/books?id=bYykAgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=no&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare

Med den massive vindkraftutbyggingen som skal komme til havs burde ma kanskje se på muligheten til å knuse noe til betongelementer da.
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare
ZOOZ
08.09.2020 kl 09:11 4299

Viser kursen den forventningen til denne aksje har eller er det noe annet som skjer. På tid at det kommer en melding om konkurs eller om det blir noe av dette.
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare

Skulle vært på salgskurs hele gjengen i dette selskapet..
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare
ZOOZ
08.09.2020 kl 09:30 4251

Aldri vert bort i lignende dritt.
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare

En som tok 200 000 aksjer i ett jafs, trenger flere slike som har troa
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare
fxstc
08.09.2020 kl 10:43 4171

Ikke for sarte sjeler og lånte penger denne aksjen her =), på 4-5 års sikt så er det drift i Engebøfjellet tror jeg.
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare
ZOOZ
08.09.2020 kl 10:47 4148

Ja slik skal det være . Store jafs så går det nordover.
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare

synd at det blei med den ene. Nå er øretrillerne igang igjen.
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare
ZOOZ
08.09.2020 kl 12:11 4101

Ble litt mer styr å hode kursen ned for motstanderene idag.
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare
unotert
08.09.2020 kl 12:21 4065

Hvis kursen holder seg over 2.10 og fortsetter opp framover, har vi en dobbel bunn formasjon.
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare
Boss 99
08.09.2020 kl 13:05 3996

Er det viktig, trodde bunnen var på 1,60 ca jeg da.
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare
unotert
08.09.2020 kl 13:12 3989

Den gamle absolutte bunnen ja. Men jeg viser til de siste 3 måneder, vi fikk et fall nå i september, litt opp og ned igjen og nå opp. Den doble bunnen jeg viser til er nå i september.
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare
unotert
08.09.2020 kl 13:29 3996

Med andre ord er dette en teknisk formasjon for de som er interessert i TA. Den skal jo si noe om nærmeste framtid, og så langt ser dette bedre ut.
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare
Winter
08.09.2020 kl 17:12 3790

Det er vel tidligere estimert ca 2 år fra byggestart til oppstart på produksjon dersom jeg husker rett (jeg kan ta feil). Tror du ikke de kommer til å begynne å bygge anlegget før om 2-3 år?

Mulig jeg husker feil på tidsaspektet for bygging.
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare
_HH_
08.09.2020 kl 17:18 3868

Bygginga vil starte så fort dei har fått finansieringa i orden tipper eg. Eg tipper ila neste år;)
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare
unotert
08.09.2020 kl 19:10 3772

Tror du vi må vente til langt inn i neste år for ferdig finansiering?
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare
fxstc
08.09.2020 kl 20:28 3708

Winter, TTT og ingen har fasiten, ihvertfall ikke jeg, men jeg forventer ikke at nødvendig finansiering er på plass før til sommeren og med mulig oppstart vinteren 21-22. Byggeprosessen tror jeg fort kan ta 3 år og da er vi 4-5 å frem i tid. Går det raskere enn dette er det helt ok for meg. Det hadde vært betryggende om byggestart var godt i gang før en evt. ny rød/grønn regjering.
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare
_HH_
08.09.2020 kl 21:00 3698

Nei, det trur eg ikkje.
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare
Fremen
08.09.2020 kl 22:18 3637

Det ligger mye usikkerhet i finansieringen og hvis denne lander vil det være svært positivt for prosjektet og si mye om hvordan utvanningen for aksjonæerer blir. Men vi må ikke glemme at det viktigste nå er at NOM faktisk får en avtaker på granaten, det er den som økonomisk bærer caset.
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare
Boss 99
08.09.2020 kl 23:00 3607

Byggestart var vel allrede nå i høst.
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare
_HH_
08.09.2020 kl 23:19 3583

Dette veit vi:
1. NOM har fått nye interessenter kort tid etter at Barton gjekk ut av avtalen.
2. NOM har ein intensjonsavtale med eit japansk handelshus og begge parter vil fullføre avtalen.
3. Det japanske handelshuset og den japanske staten har tette relasjonar og gunstige finansieringsordningar som skal sikre japan ressursar som landet treng.
4. Engebøprosjektet er eit meget lønnsomt prosjekt og det har ein stor fordel gjennom å ha to mineral som kan seljast, dvs lågare risiko for utlånarar.
5. NOM har fullført ein DFS med internasjonalt aktørar som opnar opp for lån på ca 60 prosent pga god dokumentasjon.

Dersom ikkje NOM får finansiert prosjektet vil eg bli meget overraska.
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare
glaudius
09.09.2020 kl 06:48 3445

Vi skall gå vidare opp i dag?
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare
unotert
09.09.2020 kl 08:10 3497

Finansieringen går sikkert i orden. Men sannsynligheten taler for at vi får den stykkevis og delt. Tipper først avtale på granat, med eller uten forhåndsfinansiering, ferdig avtale på rutil, med finansieringsbidrag, kredittgarantier fra eksportkreditt eller noe, bidrag fra europeisk investeringsbank, kanskje delsalg eller transaksjon knyttet til Nordic rutil, salg av keliber, banklån på 60% av capex, emisjon. Omtrentlig i den rekkefølge, så får vi se hva pakken blir og hvordan den pakkes ut og påvirker kursen underveis.
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare
Fremen
09.09.2020 kl 09:07 3509

Kunne du utdype hva du tenker med bidrag fra investeringsbank? Tenker du da en rettet emisjon?
Jeg vil tro det må inn EK før noen bank gir lån, men det kan nok løses som du sier med delsalg av Nordic Rutile. Effekten vil være utvanning for dagens aksjonærer.
Redigert 21.01.2021 kl 04:29 Du må logge inn for å svare