Privilegier mht til å etable egne Nick som en ticker


Ser meg lei over at noen kan etabLere egne nicks som en ticker i diskusjonsfora

HAMMER som et ekspempel. Har dere noen fornuftige svar på dette ..?

Imøteser svar på dette.
fabian2
11.03.2020 kl 21:20 122

Det er vel for å bekrefte sitt syn på seg selv.............

Ovennevnte eksempel bekrefter jo min teori. Vedkommende må til og med skrive sitt navn med STORE bokstaver