Grunnrenteskatt/ Seafood/ Braanaas

kaunis
17.02.2020 kl 09:19 1452

I dagens Finasavis sier Braanaas at han tenker på å selge bedriften på grunn av denne skatten.ikke fordi han ikke har råd til skatt, men med tanke på konkuransekraften fremover. Nettopp dette og lignende saker viser hvor lite dette utvalget med sitt forslag forstår av bedriftøkonomisk utfordringer. Det hjelper lite.hvor mange år en sitter på skolebenken når en ikke forstår hva en har lært. Det er bedriftsøkonomisk forståelse disse personer har, som gjør at de har arbeidet frem denne bedriften til en milliardformue. Kysten vår er full av bedriftsøkonomiske tenkere som ikke har sittet for lenge på skolebenken og sovnet i timene, men stått tidlig opp og stått på dagen lang, Her er det ikke brukt mye kalorier på å stikke kjepper i hjulene for andre.
kaunis
17.02.2020 kl 12:02 1415

Grunnrenteskattens tilhengere i de høye kretser viderefører god gammel tradisjon i Norge, ta fra distriktene med den ene handen og gi allmisser tilbake, som til de underutviklede og uutdannede i landet. Slik har det vært gjennom generasjoner. Mye gruvedrift og særlig lofotfisket gav Norge store inntekter, men skatten blei i hovedstaden. Likeså Bergen med sin tidlige utvikling på eksport av tørrfisk fra fattige fiskere i nord norge. Så har tidene forandret seg, og vi har utviklet en kapitalsterk næring som oppdrettsnæringen er. Dette er ikke ressurser som ligger fast i bakken eller som kommer i store mengder fra oven hele tiden, og fornye seg selv, antagelig så lenge det er vann på jorden. Slike ressurser kan vi uten diskusjon være enige i er allemansrett, og kan grunnskattes, men med fornuft, og ikke misunnelse. Det har opp gjennom tidene, vært opprettet ti-tusenvis av arbeidsplasser i OSLO for å få nok pengeteller til å ta seg av formuene som årlig blei innkrevd fra distriktene. Dette var varige og sikre arbeidsplasser som noen teorigenier i mange år har vært stolt over at Oslo har skapt. Da blir det vel mer stolthet når en eventuell Grunnrente-skatt kan gi hovedstaten flere sikre arbeidsplasser. Sunn fornuft (som distriktene har vært bygd opp på) skulle tilsi, at oppdrettsnæringen som er en genuin næring, for sin store utbredelse langs norske-kysten og gir betalingsdyktige arbeidsplasser i toppsjiktet for hele kysten, bør hegnes om for å kunne overleve i lang fremtid. Men en slik historisk posetiv utvikling, ser vi at noen gjerne vil tappe mer av, til flere arbeidsplasser i hovedstaden. Gammel tradisjon er viktig å beholde der i gården.
milk
17.02.2020 kl 12:13 1399

Hvis du har noen politisk engasjerte venner,bør du sende dette innlegget på mail til de. Godt og reflekterende innlegg! :-)
nafa
17.02.2020 kl 12:24 1391

Meget gode innlegg kaunis !
Helt riktig milk. Disse innleggene bør spres ut til det ganske land, både på sosiale medier og andre medier i den grad det er mulig.
Diskusjonen rundt tema bør i høyeste grad fortsette.

Dette er selvsagt bare tull og basert på de vanlige mindreverdighetskomplekser og mobbing retter mot Oslo og dets innbyggere.

Grunnrentebeskatning ble forøvrig diskutert grundig her i forrige uke.

https://finansavisen.no/forum/thread/74629/view
kaunis
17.02.2020 kl 12:51 1364

Sannheten er ofte tung å fortære, men for øvrig så har jeg bare skrevet om det som virkelig har hendt, Kansje fjernt for deg men, men dog historie som gjentar seg desverre.
kaunis
17.02.2020 kl 14:12 1330

Rart du beskriver historie som mindreverdig, det er en elite som tror de vet så uovertruffelig bedre en kystens befolkning hvor pengestrømmene kommer fra. Studenter fra nord fikk ikke hybler i hovedstaden for å studere på et universitet som de i hovedsak hadde finansiert. Men som kansje har forstått så har det vært stor menneskelig forståelse i Hovedstaden siden den gang
milk
17.02.2020 kl 19:01 1268

Nå ser vi et klassisk eksempel på hvordan dagens blåruss "utarmer" distrikts Norge ved å øke flysete avgiften og å øke mva på billettene på kortbaneflyging. Det fører til 4000 færre avganger i året!!! Skammelig......
Alf K
17.02.2020 kl 22:40 1212

Å snakke om grunnrente på oppdrett vil jo være det samme som å sette grunnrente på all fiskeri og fangst , med andre ord helt tullete
Noen klarer altså å si det er det samme som grunnrente på fossefall , ja det har jeg fakta hørt .
Har liksom fossefall risk for å få sykdom og lus , eller bli utsatt for uvær slik at fossen forliser og vannet rømmer
Det er så mange slike IQ fantomer som rett og slett ikke har vett på hva de snakker om
Hvis dette blir noe av kan det bety slutten på alle de små familieselskaper og vi sitter igjen med bare en håndfull giganter og hele næringa kan fakta kollapse eller forsvinne til utlandet
Skulle det skje et gjennombrudd i landbasert anlegg og grunnrente samtidig innføres, ja det er det bare å slukke lyset for oppdrett i Norge
Rett og slett helt håpløst og uvirkelig
Alf K
17.02.2020 kl 22:44 1210

Avgiftene som dreper Widerøe kommer vel forslagene fra alle småpartiene , så har Høyre og AP latt seg trekke med for å beholde sin grønne sjarm profil
milk
18.02.2020 kl 06:11 1165

For ikke å snakke om forslaget som kom om å øke fergeprisene med 40-60%! Hvor finner vi de fleste fergene?? Byråkratisk makkverk!!!
nordnes
18.02.2020 kl 06:27 1151

Det merkelige med forslaget er at politikere sammenligner laks med et fossefall eller olje. Oljen ligger på havbunn og blir hentet opp og energien fra et fossefall, er og noe som kommer fra naturen. Laksen komer fra smolt som oppdretterne har alet opp. Oppdretterne kjøper for til laksen og forer den opp.

På en av Kanariøyene er det slik at det brukes vindkraft til å pumpe opp vann i et stort vannmagasin når det blåser, så brukes vannet fra demningen i et vannkraftverk på vindstille dager. Dersom vannet ble fraktet opp i et vannmagasin her i Norge, ville det da vært naturlig med grunnrenteskatt på vannet ?
Redigert 18.02.2020 kl 06:28 Du må logge inn for å svare
kaunis
18.02.2020 kl 10:33 1090

Ja helt sikkert, blant de som no fremmer denne skatten, her er det ingen fornuftig begrensning, men hva kan vi finne på for å begrense formuesoppbygging i distriktene. Det er jo ikke der pengene skal telles. Veldig lite rettferdig fordeling av godene, dette ser vi selv uten briller, utrolig at vi finner oss i de elendige veiene i nord og på vestlandet. Vi ligger alltid 20-30år etter på den standarden. På sentrale sørnorge er det no HELT nødvendig med FIREfelts mototrveier, når tid får vi riksveibredde på mange av våre sterkt trafikkerte fylkesveier (30år?) Så hullet asfalt, at det er risikabelt å kjøre der visst du ikke er lokalkjent. og alle grusveiene, det er ikke vanskelig å se resultatet av mangel på stortingsrepresentanter fra nord. Grunnrenteskatten viser med all tydelighet at langs kysten skal det ikke bli for stor makt,for da blir det mer tyngde bak kravene.
kaunis
18.02.2020 kl 13:31 1048

Forslaget som mange uten å tenke over det,tror jo at dette er godt gjennomtenkt og politisk riktig å tro på, at dette kommer jo fra personer i et utvalg, som er offentlig og kompetent til en slik vurdering. Egentlig ingen grunn til å bruke skattepenger på et så enkelt spørsmål. Men sammensetningen av kompetansen her, har nok vært for snever til å innse det. Jeg sier det igjen, det er ikke gitt til alle å forstå kompliserte sammenhenger uavhengi av teoretisk kompetanse, du kan ikke forstå hvor tungt det er å bære 100kg på ryggen 1km uten å ha prøvd. Det er det dette forslaget demonstrerer.
kaunis
19.02.2020 kl 09:06 961

Ser vi på de tre forskjellige eksemplene som er tatt opp på denne tråden, grunnrenteskatten, flyseteavgiften, fergetakster, og i tillegg sukkeravgiften, som var en kjempeseier for et av minipartiene på stortinget. Seteavg. har lagt ned en flyplass (kokurerende) og mange arbeidsplasser i en region sør i landet. og har ført til mange nedlagte flyruter i nord-norge. Reisetiden er dermed økt betraktelig for svært mange i denne landsdelen. Skadene blir store for de som rammes , og trivselen settes på prøve, og særlig i en landsdel hvor det ikke er togskinner og et veinett som har gått på sparebluss i uaminnelige tider. Lenger sør i landet er bygget dobbelt jernbanespor i tunneller med en Europavei tett ved . Tro hva det neste forslaget blir og hvor det kommer fra, hvem har mot og penger å miste på en satsing under slike svært uforutsigbare politikere, som teller kjøttvekt mer en ansvarlighet. PS: Kortbane flyplass-utbyggingen i nord-norge skulle kompensere litt for mangelen på kollektiv-mulighetene, men med et pennestrøk fikk kjøttvekt-politikerne på stortinget innskrenket denne kompensasjonen betraktelig.
Hellboy
19.02.2020 kl 09:16 947

Jeg skal holde meg til en grunnrenteskatt-kommentar. Er nok ganske uenig med en del her vedrørende ferger og widerøe.

Men les denne angående negative konsekvenser grunnrenteskatt har for vannkraft. God artikkel.

https://e24.no/energi/i/jdJwg0/lo-og-nho-ber-regjeringen-om-tiltak-for-vannkraft-i-norge
kaunis
19.02.2020 kl 09:20 943

Sukkeravgiften har gitt sparekåte og kansje overvektige nordmenn, til å gå mann av huse, for å kjøpe billig sukkersøte saker i Sverige, i tillegg til billig kjøtt og alkohol.Tapt omsetning og rasering av norske arbeisplasser. Tror ikke kjøttvekten på tilhengerne økte med det, meningmålinger viser noe annet, men skaden vises på mange måter. Fergetakstene vil avfolke mange øyer på den vestlige del av kongeriket Norge og gi mye frustasjon og fortvilelse, samt sette mange i en utsatt økonomisk fremtid. For alt vi vet så sitter flere slike ekspertutvalg og finner på alt mellom himmel og jord som ikke rammer dem selv på noen som helst måte.
kaunis
19.02.2020 kl 12:32 889

Det samme skjer angående vannkraften, den ligger også mye langs kysten. Det er helt utrolig at et tidligere offentlig utvalg også klarte å komme med et skatteforslag som ville gjøre småkraftanlegg ulønnsomme og stenge for en videre utvikling av en av våre viktigste naturresurser. Så har naturvernere, egoister som vil ha all utmark for seg selv, men kansje er de de første til "mølla for å male sitt eget korn". Hver vår tapper disse særinteressene landet for millioner av kroner, og påfører samfunnet enorme utgifter i et hvert utbyggings-forsøk av vannkraftanlegg.. Store mengder vann fosser ned alle dalførene i landet hver vår, og i særdeleshet på vestlandet. Det koster mange mill i jordtap på ellers små dyrka arealer, i mange av disse fjordene, og hus som elevene tar med seg. Her kunne disse millionene vært spart med en større oppdemning i fjellet over fjordene. Samfunsmessig kunne dette vært en vinn vinn sak og mange årlige tragedier unngått , som koster millioner årlig. Tror vi bør unngå å sette ned flere offentlige utvalg for å bruke unødvendige midler på ting vi selv ser og forstår og kan uttale seg om.
Hellboy
19.02.2020 kl 12:45 877

holder meg unna ferge og widerøe her, så er kun grunnrente hvor artikkelen som viser hvordan grunrenteskatten på vannkraft hindrer ressursutnyttelse. Så mao syns jeg det er en ganske dårlig ide.

Tilsvarende saker har vært oppe mange ganger før ifht vannkraftens grunnrente, hvor skatten åpenbart må justeres for å kunne oppgradere kraftverkene og dermed få produsert mer kraft pr turbin, samt å få i gang nybygg av kraftverk.

De negative konsekvensene av grunnrenteskatt for fiskeoppdrett er enda større, og vi risikerer å ødelegge en hel næring med det. Temperert/kaldt saltvann finnes mange steder i verden, for å si det slik.
kaunis
19.02.2020 kl 14:03 855

Bare å slutte seg til her. Ingen grunn til ikke komme med synspunkter på pølsevevet, seteskatt/rævskatt vær gjerne i konflikt med virkeligheten.
kaunis
19.02.2020 kl 18:52 809

Hvordan utvalget selv kunne ha slik fundamental god tro på forslaget sitt, at de mente det ville være relevant å innføre grunnrenteskatt på oppdrettslaks,sier noe om desperasjonen på å finne noe å levere.Men egentlig så er denne saken liten i forhold til Follobanen, som ikke har fått noen oppmerksomhet i det hele tatt. Som jeg skrev tidligere, så var det bygd to paralelle jenbane- tunneler paralelt med en Europa vei,og dette skulle innkorte den LANGE reiseveien folk hadde fra Ski togstasjon til Oslo fra 40 til 10 min. Prislappen var 24mrd (milliarder). For at ikke alle i dette landet skulle få lett tilgang til dette pengesløseriet, ble Follobane-prosjektet tatt UT av NVP/norsk veiplan. Det var nok noen som var skamfull, tross alt. Som kjent så er norsk veiplan et kart som viser hvor mye midler som blir avsatt i statsbudsjettet til veibygging hvert år i Norge. Men for å få presset Follobanen inn bakdøren, ble den tatt ut av dette kartet. Hva den til sist ble å koste, er nok en godt skjult hemmelighet, men 30mrd er nok nærmere sannheten. Da blir spørsmålet: Hvorfor blir ikke dette gjort for å få bygget nord-norge banen. Bare ta disse milliardene ut av alle planer, for da forsvinner jo alle utgiftene som dugg for solen og ingen vil vite noe om kostnadene da. Det er mange måter å unngå at andre også får like gode transportmuligheter og standarder, det er bare å holde sannheten unna lyset. Såkalte ekspertutvalg skal vi være serdeles skeptisk til, det rette navnet burde kansje være " tilslørte bondepiger".
Hellboy
19.02.2020 kl 19:13 792

Altså. Nord-Norgebanen. Seriøst?

Estimert til i underkant av 120 milliarder, og et netto samfunnsøkonomisk tap på mellom 46 og 109 milliarder kroner....

https://www.nrk.no/nordland/ny-rapport_-_-nord-norgebanen-kan-koste-120-milliarder-kroner-1.14609736

Nord-Norgebanen er muligens det mest idiotiske vi kan bruke penger på i dette landet. Og selv om vi har et stort oljefond, har vi så store fremtidige pensjonsforpliktelser f.eks at vi som nasjon faktisk må spare og prioritere hva vi bruker penger på. Når vi etterhvert får utslippsfrie biler er det heller ikke miljøvennlig. Faktisk tvert om. Se f.eks artikkelen over vedr. utslipp bare ved bygging av banen.
kaunis
19.02.2020 kl 20:05 770

Til det vil jeg si seriøst, hvem har beregnet et tap på 109mrd til prosjekt til ca110mrd. Mere tøvete sprøyt er det neppe mulig å produsere, og du mener seriøst dette. Men som vanlig, selv om det er kysten som til alle tider har skaffet landet den formuen vi har i dag. Ikke glem at oljenæringen ligger utenfor kysten og der svømmer fisken og der ligger fremtid på bunnen i bunnen og over bunnen samt på land. Denne utredningen er ikke verdt papiret den er skrevet på, antagelig bare tull og tøys hele veien. Det er ikke gitt noen å ha for stor mening om det, men en ting kan vi være helt sikker på og det er at her kan store deler av gevinsten med et mer CO2 vennlig transportnett tas. Når en jernbane først ligger der vil muligheten som vi ikke ser i dag, komme til syne. eksporten fra de nordlige landsdeler og importen kan gå direkte uten omlastning lenger sør og vi får en CO2gevinst her også. Landsdelen vil utvikle så posetivt at bakstreverne som meler sin egen kake vil få hakeslepp og den dommedags-profetien om all elendighet og tapssluk og alt som det koster å bygge innfrastruktur i nord, kan en vær slik profet stikke langt opp i der du vet. Tiden er forbi hvor vi tillater Follobaner i sør og trange grusveier i nord, tror noen ikke helt forstår hvor dritt lei vi er av å komme i andre rekke til en hver tid.Ikke glem att tider forandrer seg fort om nødvendig.
Hellboy
19.02.2020 kl 22:13 732

Var en grunn til at jeg ikke ville begi meg inn på diskusjon om ferger og widerøe, skjønte at det ikke var alle som var mottagelige for fakta og å ha en diskusjon.

Så jeg sier takk for meg på denne tråden.
milk
19.02.2020 kl 22:22 722

Fakta?? Det er jo du som ikke er mottakelig for diskusjon Hellboy! Du trekker halen mellom bena å stikker av... Den som stikker å tier,samtykker...
Hellboy
19.02.2020 kl 22:27 710

En av de gangene vi er uenige milk. Siden det er deg så svarer jeg en gang til. Hvis du ser Kaunis reaksjon på fakta ifht Nord-Norgebanen og artikkelen som jeg linket til. (Utredningen er meget god og grundig forresten.) Så har jeg ikke tid eller ork til å gidde å ta en slik diskusjon. Jeg la frem fakta og du ser selv reaksjonen med at dette kan "stikkes opp der du vet" etc.

Så nok en gang, takk for meg på denne tråden.
milk
20.02.2020 kl 06:06 657

Vel vel. Ærlig sak det. Jeg er ikke direkte uenig i alt,men noen fakta feil er det i artikkelen. Det vill det alltid være med slike artikler...... Mener jeg!
kaunis
20.02.2020 kl 08:47 620

Når en mener at kostnadene til byggingen av denne banen vil ligge mellom ca 110-115mrd og at 109mrd vil være direkte tap, da skjønner en hver, at her er det noen som ikke vil at denne banen skal bygges .Hellboy, jeg mente ikke at du skulle stikke den en viss plass, men de som mener dette er riktig. Vi må jo være fornuftig å se på tallene du henviste til. Har du lest noen steder hvor stort CO2 utslippene kan bli ved en slik utbygging.Men jeg ser at CO2 utslippene ved byggingen, er veldig godt fremskutt. Det kan ikke bli så store utslipp av CO2 ved bygging, at dette skulle være noe tema i det hele tatt. Det er ikke slik at vi kan få et null CO2 utslipp her på jorden, det er komplett umulig, og heldigvis ikke noe tema.Men er noen i mot noe ,ja så er det ikke ende på dommedags-propaganda.Når det gjelder Widerøs flygniger på kortbane nettet i nord, så er ikke dette en lukrativ gesjeft, men de har nok forregnet seg litt, for å holde nye søkere unna. Det sies ca 100mill lavere en motparten. Seteavgiften på flyreiser kan være en god CO2 avgift, for reiser til feriemål, men et negativt resultat har vi allerede sett. Flyprisene i Nord er horrible i sin størrelse, og ganske korte reiser kan komme opp i 3-5 tusen kroner. Da skjønner en hvor stor skade skattekåte politikere kan gjøre, når folk er avhengig av å kunne få ting unnagjort på 1dag. Industrien konkurrerer på like fot med de som har mange alternativer å velge for sine reiser. Med en jernbane vil mange ting forandre seg og vi kan ikke i dag se alle fordelene og fremskrittene den vil stå for. Selv om Widerø har fått 100mill i lettelse fra staten, rammes mange veldig hardt av ruteinnstillingene. Tror ikke de gjør dette for å være slem,en hver bedrift må sikre sin fremtidige drift. Grunnlaget er noe for tynt, det er for få mennesker langs kysten til å kunne opprettholde er godt flytilbud på kortbanenettet. Skatter og avgifter i Norge er en stor utfordring når en ligger lang fra et godt utbygget kollektivtilbud.
kaunis
20.02.2020 kl 10:05 595

Støre leste seg opp her på tråden den 17feb og kom i går med beslutningen om at arbeiderpartiet ikke går inn for grunnrenteskatt på oppdrett av laks++. Noe jeg tror da he he. men utvalgslederen er bekymret for skatteinngangen til staten, noen gir seg aldri.Da foreslår jeg at det utredes om ikke all trafikk i luften over kongeriket Norge bør betale luftskatt+Co2 og oksygen skatt. Sko, stein og fjære skatt i 2023++for ikke å glemme svenskeskatt i 2024-25
kaunis
20.02.2020 kl 12:55 565

Turismen til nord-norge har økt veldig i de siste bare 5årene, det har vært stigene i lang tid forut. Hva en jernbane kan bety for turisme, kan en bare drømme om. Her ligger det uante muligheter hele veien til en endestasjon. Vi vil kunne få mange nye firmaer som vil satse på denne muligheten til å utvikle serverdigheter, bespising, reinkjøring,besøk til Finnmarksviddas to byer, overnatting, vinter og sommerferier, ferskvannsfiske , ja ikke mulig å kunne forestille seg hva alle mulighetene kan bli. Problemet er nok ikke fantasi og innsatsvilje, men uforutsigbare skattereskimer, alt etter hvilken vei viden blåser. Blir det god økonomi får vi fort kravet om at det vil være naturlig at det ytes mer til fellesskapet. Det tåles lite at det blir kapital igjen ut i periferien, og skremslet om det store tapet, vill ingen lenger stå seg ved.
milk
20.02.2020 kl 16:09 526

Har vert i kontakt med ledelsen i SP. De er klokkeklar på at de er mot en grunnrente skatt. Nå er også Høyre i tenkeboksen. Dette løpet til blåruss byråkratene er kjørt! Det blir ingen grunnrente skatt på oppdrett. :-)

Det har da vært kjent lenge. Selvsagt skal næringen bruke av våre felles ressurser og verdier for å tjene milliarder av kroner. Skulle bare mangle.
milk
20.02.2020 kl 18:21 493

Hvilke felles resurser er det du mener når det gjelder oppdrett? Oslo rampen må gjerne begynne med oppdrett i Oslofjorden!! Ved en arealavgift vil Oslo da få sine grunker fra næringen som seg hør å bør.... Det er også gode muligheter for landbasert oppdrett ved Akerselva. Blårussen må få fingeren ut av ræva å skape sitt eget oppdrettsmiljø i sitt nærområde i stede for å sitte ved skrivebordet å spekulere på hvordan de skal skvise distriktene,hvor verdiene skapes.. "Fluefiskeren"du er det mest trangsynte individ jeg noen gang har opplevd i skriftlig form. God bedring :-)
kaunis
20.02.2020 kl 21:21 466

I morgen legger jeg frem for dere et samfunsnyttig og forståelig grunnlag for en tilleggsbeskatning av oppdrettsnæringen, som en fylkesskatt, for å rettferdiggjøre den forurensningen og arealbruken for hvert anlegg som produksjonen utgjør.

https://www.dn.no/havbruk/atle-eide/pan-fish/john-fredriksen/atle-eide-mener-grunnrenteskatt-vil-ta-livet-av-oppdrettsnaringen/2-1-759623
Hvorfor i helvete lar dere Wall street ha sugerør i oppdrettsprofitten deres ?

40 % på overskuddet høres rart ut. Bedre med X kroner kiloen.
Villfisken bør særlig ha grunnrenteskatt, med f.eks. Y kroner kiloen. Og det samme på krabbe, hummer, kråkebolle, musling osv.
siko1
20.02.2020 kl 22:46 436

Registrerer at AP (for andre gang?) avviser grunnrenteskatt.
Jeg trodde de hadde avklart dette før, men så feil kan man ta.
men bra er det jo uansett etter min mening.

Imidlertid, de går inn for en arealskatt , eller produksjonsavgift i stedet som skal sikre inntekter direkte til vertskommunene.

Burde ikke AP snarest opplyse om størrelsen de tenker seg på denne avgiften? Jeg kan ikke tenke meg næringen liker så mange løse baller i luften.
oivindl
20.02.2020 kl 23:31 421

"Hvilke felles resurser er det du mener når det gjelder oppdrett?"

Er ikke våre fjorder og vår kystlinje en del av våres felles ressurser?

"Oslo rampen må gjerne begynne med oppdrett i Oslofjorden!"

Er Oslofjorden egnet for oppdrett av laks?
milk
21.02.2020 kl 07:03 363

Grunneierne eier strandlinjen. Det fruktbare havet skyldes Golfstrømmen. Som forøvrig ikke er Norsk! Oslofjorden er like godt egnet for oppdrett som andre fjorder...
spaggio
21.02.2020 kl 08:21 328

Vi betaler allerede grunnrente idag på oppdrett. I 2019 betalte vi 157.000.- til Staten for hvert tonn vi økte produksjonen med. Det er det det koster å øke produksjonsvolumet ( konsesjon). Økte volumer blir auksjonert ut og høystbydende vinner...........
oivindl
21.02.2020 kl 09:51 299

Men det er vel ingen oppdrettsanlegg som ligger i strandlinjen?
Om Golfstrømmen er norsk eller ikke, spiller vel ingen rolle. Er nordavinden norsk?
Poenget er vel at Norge har råderett over norske fjorder, og at kysten, som ikke eies av private, dermed er en felles ressurs.

Når det gjelder oppdrett i Oslofjorden, er det i alle fall delte meninger:
"Oslofjorden sliter med store problemer med alger og forurensning, og det siste vi trenger er noe som kan gjøre denne situasjonen verre.

Det er kjent at det kan være betydelige utslipp fra oppdrettsanlegg, og når vi vet hvor dårlig vannsirkulasjon det er i Indre Oslofjord, er dette å ta en sjanse vi ikke bør ta."
https://www.budstikka.no/debatt/nei-til-lakseoppdrett/8566!/