Innen 2050 er det springflo over kaiene i Oslo.


https://www.aftenposten.no/osloby/i/kJzQ0L/stormflo-paa-oestlandet-togene-staar-og-vannet-gikk-over-bryggekantene#&gid=1&pid=4

Se på bilder av operaen. Det er ikke veldig mye å gå på. Innen 2050 vil trolig stormflo komme over den kanten vi ser på bildet. Dvs.
sidefasaden ut mot fjorden. Det kan skje før også. Og utrolig at det er sjøvann i skinnegangen på Drammen jernbanestasjon. Der
må noe gjøres. Enten bygge mur, eller løftet området opp. Det skal jo bygges intercity gjennom Drammen nå. Antar at planene har
tatt høyde for dette. Dette har ikke vært noe nytt. Drammen stasjon trenger en beskyttelse for minst 2 meter mer enn det vi ser her.
Helst 2,5 - 3 meter for å ha sikring mot dette for endel tiår fremover.

Bra Widerøe kutter ruter. Kanskje det kan gjøre noe med dette hersens klimaet!